КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 12 Апр 2021, 17:03

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Добави отговор
Потребителско име:
Заглавие:
Писане на мнение:
 

Усмивки
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Големина на шрифта:
Цвят на шрифта
Настройки:
BBCode е Включен
[img] е Включен
[flash] е Изключен
[url] е Включено
Усмивките са Включени
Изключи BBCode
Изключи усмивките
Недей автоматично да правиш URL адреси
Потвърждение на мнението
За да се предпази писането на ботове, администратора изисква да въведете код за сигурност. Ако имате проблеми с код-а свържете се с администратора.
Код за потвърждение:
Въведете кода от изображението.
   

Преглед на тема - Обществени консултации на проекта на постановление ЗИД на ПВ
Автор Съобщение
  Заглавие:  Обществени консултации на проекта на постановление ЗИД на ПВ  Отговори с цитат
Предложения по текстовете на Правилника по вписванията, поставен на вниманието на всички заинтересовани за разглеждане и обсъждане!


В момента действаща норма:
чл.4 буква/е, относно вписване на предварителни договори
Предложение: да отпадне текста за вписване на предварителните договори.
Мотиви: Вписването на предварителните договори се извършва технически, но за всички заинтересовани заличаването на вписан предварителен договор като последица би създало затруднения по заличаването от партидата на имота, особено в хипотезата при неспазени клаузи по предварителен договор. Липсва норма, която да регламентира реда по заличаване от партидата на недвижим имот и необходимите приложения за извършване на заличаването.

В момента действаща норма:
Чл.6 ал.2, относно неприложението на буква/в спрямо договори за прехвърляне на наследство, преписи от обявени завещания, актове с които се удостоверява наследствено правоприемство и договори, които имат за предмет търговско предприятие.
Предложение: Когато в депозирания акт за вписване, отбелязване, заличаване липсват данни за недвижим имот, задължително е описанието им по чл.6 буква/в от Правилника по вписванията, като това може да се посочи в молбата за вписване от заинтересованото лице и представяне на приложения касаещи данни за недвижимият имот.
Мотиви: Изчерпателната информация посочена в молбата за вписване е коректното подаване и въвеждане на информацията за недвижимите имоти. Синхронизиране на текста с разпоредбата на чл.77 ал.1 т.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър. Нецелесъобразно е разделянето на имоти в кадастрална и извън кадастралната карта, с оглед изграждане на кадастрална карта за цялата територия на страната.

В момента действаща норма:
Чл.6 ал.4, относно скица –копие от кадастралната карта не се прилага при вписваня, отбелязвания, заличавания по чл.11,17, 18, 19, 22, 22а ал1, ал2, чл23, чл24, 25, 26 посочените текстове касаят – искови молби, подновяване на законни и договорни ипотеки, заличаване на ипотеки, особени залози, възбрани, обезпечителни заповеди, възбрани от публични изпълнители, частни и държавни изпълнители.
Предложение: ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се представят скици при вписване на горепосочените норми ! Мотиви: Скицата е част от приложенията и освен за идентификацията на имота, съдържа данни за собственика и предходни актове за собственост. При вписване, отбелязване и заличаване на актове всяко приложение е важна необходимост, носител на информация и част от коректната информация. Всички горепосочени актове са от значение при въвеждане на информацията за имотите. Честа практика е промяната в идентификаторите на имотите и това затруднява и налага въвеждане на невярна и некоректна информация по партидите на имотите, тогава, когато не е представена скица. Липсата на скица е невъзможност да бъде направена справка относно собственика и идентификацията на имота. Практиката е показала драстични разминавания по искане за вписване, отбелязване, заличаване от действителните данни за собственик и информация за имот. Всички последици по разминаване на информацията в имотния регистър са за сметка на гражданите, като финансово натоварване, причиняване на вреди и отстраняване на неточностите. Това поражда съмнение в стабилността и принципите на независимост, относими към работата с недвижимите имоти. Важно е да бъде осъзната необходимостта от приложения/част от които са скиците/ към вписването или отбелязването на един акт още повече, че предстои през 17.08.2015г издаване на удостоверение за наследство по европейска директива и вписването на това удостоверение в службите по вписванията.
Изначалната информация за собствеността и собствениците се черпи от службите по вписванията, издавайки удостоверения за наследство, нотариусите ще изискват информация за собствеността и собствениците от службите по вписванията и всяка некоректно въведена или пропусната информация ще повлича вреда и бъдещи затруднения за гражданите. Необяснимо е упоритото противопоставяне и заобикаляне на текстовете, които касаят и подпомагат вписването на информация за собствеността, един от тези тeкстове е приложението за скица от кадастралната карта! Така действаща нормата противоречи на Закон за кадастъра и имотния регистър чл.77 към молбата за вписване се прилага скица от кадастралната карта.


В момента действаща норма:
Чл.13, относно заличаване на искова молба става, като в партидната книга се отбележи съдебния акт, с който се постановява заличаването или с който се прекратява производството по образуваното дело
Предложение: Добавя се ал.2 с текст: Заличаването на искова молба става с изрично искане в молбата от заинтересованото лице и представяне на приложения за връзката между вписаната искова молба и исканото заличаване.
Мотиви: Честа практика по исковите производства е разделянето на исковете и вписване на повече от една искова молба по партидата на един имот, без приложено копие от вписаната искова молба с номер на делото, който се съдържа в печата поставен от съотвеният съд, всяко заличаване на неправилно посочена искова молба носи риск за интересите на гражданите.

В момента действаща норма:
Чл.22, относно заличаване на ипотека, когато са изминали 10 год. от датата на вписването, заличаването става по молба на заинтересования
Предложение: Добавя се текста към горепосочения текст- по молба на заинтересования с нотариална заверка и приложения относими към исканото заличаване.
Мотиви: Така дестващ този текст противоречи на текста по чл.3 от Правилника по вписванията, за вписване на актове извършени по нотариален ред или с нотариално заверен подпис.
Допълнителен аргумент е да се избегне разнородната практика в службите по вписвания, с нотариална или без нотариална заверка по тези заличавания.

В момента действаща норма:
Чл.46а Издаване на удостоверения по чл.45, се подава във всяка служба по вписванията и се издава по разпореждане от съдията по вписванията
Предложение: Може да бъде подадено удостоверение по чл.45 във всяка служба, но получаването му задължително да е в службата по местонахождение на недвижимия имот .
Мотиви: Информацията в удостоверението много често е необходима за разпоредителни сделки, обвързани с кратки срокове, ето защо е задължително да се получава удостоверението от службата по местонахождение на имота с оглед бързо и своевременно отстраняване на некоректна информация. В хипотезата на досегашният текст се обременява преписката по подаване и получаване. Всяко постъпило заявление получава входящ номер, в случай на разминаване или неточности, или липса на приложения, удостоверението не може да бъде издадено, но с регламентиране на получаването в съответната служба всички пропуски могат да бъдат отстранени в момента на получаването и преписката да бъде приключена. В противен случай в регистър удостоверения ще бъдат входирани и със статус неприключили значителен брой удостоверения. Практиката ежедневно показва съществуването и отстраняването на тези пропуски и неточности.

В момента действаща норма:
Чл.47 ал.3 При искане за издаване на удостоверение за вписване, отбелязване или заличаване относно определен имот или лице не е необходимо да се представят копия от вписаните актове относно имотите-предмет на проверката.
Предложение: Да се преработи текста, като се добави при необходимост да се представят копия от вписани актове и приложения имащи значение за удостоверяването на информацията за имота.
Мотиви: Така предложен текста е ограничил съдията по вписванията да изисква приложения, дори и копия от актове в случайте, когато се налага да бъде удостоверена информация за имот и представените приложения към молбата.
Съдия по вписванията в РС Добрич
Теменуга Георгиева
Мнение Публикувано на: 24 Окт 2014, 15:15

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта

Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов