КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Препоръки при заместване на нотариус от съдия по вписванията
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=17&t=4395
Страница 1 от 1

Автор:  Николай Иванов [ 11 Апр 2014, 13:45 ]
Заглавие:  Препоръки при заместване на нотариус от съдия по вписванията

Препоръки на Министерство на правосъдието за подобряване организацията на работата при отсъствие на единствен действащ нотариус в район
1. В случаите на отсъствие на нотариуса последният да уведомява за това съдията по вписванията ПИСМЕНО, като депозира в съда писмена молба с входящ номер, в която посочва точно дните, през които ще отсъства.
2. За дните на своето отсъствие нотариусът да осигурява достъп до своя служебен архив, чрез присъствие на негов служител в нотариалната кантора. Последният да оказва пълно съдействие на съдията по вписванията по време на заместването, за извършване на неотложни нотариални действия.
3. Съдията по вписванията, във всеки един отделен случай, да преценява според конкретните обстоятелства: пътуване зад граница, болест, старост и пр. дали се касае за неотложни нотариални действия и едва тогава да пристъпва към тяхното извършване.
4. В случаите на заместване на нотариуса съдията по вписванията да се придържа изцяло към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), който в чл. 48. ал. 1 урежда заместването на нотариус от съдията по вписванията чрез препращане към чл. 47, ал. 2 от съшия закон, като по този начин равнопоставя двете форми на заместване: на нотариус от друг нотариус и на нотариус от съдия по вписванията. В случаите когато се налага извършване на подлежащи на вписване нотариални действия, които съгласно разпоредбата на чл. 572, ал. 2 от ГПК могат да се извършват само в канцеларията на нотариуса в работно време, да се изпълнява предписанието на чл. 29, във вр. с чл. 47, ал. 3 от ЗННД.
5. В случаите на отсъствие нотариусът да се придържа към изпълнението на разпоредбата на чл. 27 и чл. 28 от наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори и да съобразява отсъствието си с установеното работно време на нотариалните кантори и законовите възможности същите да бъдат временно затваряни.


п.п. Източник - Нотариален бюлетин

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/