КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Действие на вписването по българското вещно право
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=17&t=4754
Страница 1 от 1

Автор:  д-р Ивайло Василев [ 05 Сеп 2018, 11:03 ]
Заглавие:  Действие на вписването по българското вещно право

Съдържанието на книгата предлага на читателя анализ на видовете действие на вписването на актове относно имоти – нотариални актове за прехвърляне или учредяване на вещни права, ипотеки, договори за особен залог върху търговско предприятие, възбрани, договори за аренда в земеделието, договори за наем, брачни договори, саморъчни завещания, искови молби и постановените по тях съдебни решения, актове за отказ от вещни права и т.н. Трудът съдържа и изследване на някои от най-съществените въпроси относно общите положения на вписването по българското вещно право – понятие за вписване, производство по вписване, отказ на съдията по вписванията, публичност на вписването и проблемът с добросъвестността на третите лица.

Институтът на вписването е анализиран през призмата на нормативната уредба по сега действащата персонална система на вписване (Закон за собствеността и Правилник за вписванията) и по реалната система на вписване (Закон за кадастъра и имотния регистър и Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър), отнасяща се до правния режим на имотния регистър, който все още е в процес на създаване и не е въведен в нито един съдебен район в страната. Представена е най-значимата съдебна практика по изследваните въпроси. Направени са и предложения de lege ferenda за усъвършенстване на законодателството.

Съдържанието на книгата е актуално към м. септември 2018 г.

Книгата е полезна и за съдии по вписванията, нотариуси, адвокати, съдии, частни съдебни изпълнители, синдици, юрисконсулти, преподаватели и студенти по право, както и всички практикуващи юристи с интереси в материята на вещното право. Тя може да бъде закупена след 10.09.2018г. от онлайн книжарницата на Издателство „Нова звезда“ с 20% отстъпка от коричната цена - ДЕЙСТВИЕ НА ВПИСВАНЕТО ПО БЪЛГАРСКОТО ВЕЩНО ПРАВО.

Автор на книгата "Действие на вписването по българското вещно право" е Ивайло Василев. Той е преподавател по вещно право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. Доктор по гражданско и семейно право. Председател на Сдружение "Национален семинарен център "Темида" (http://lawsems.com/) и Главен секретар на дружеството на СЮБ в гр. Пловдив.

Изображение

Автор:  д-р Ивайло Василев [ 05 Сеп 2018, 12:12 ]
Заглавие:  Re: Действие на вписването по българското вещно право

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Автор:  д-р Ивайло Василев [ 05 Сеп 2018, 12:20 ]
Заглавие:  Re: Действие на вписването по българското вещно право

Изображение
Изображение

Автор:  д-р Ивайло Василев [ 05 Сеп 2018, 19:24 ]
Заглавие:  Re: Действие на вписването по българското вещно право

Изображение

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/