КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 01 Мар 2021, 18:53

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Не подлежат на обжалване положителните действия на СВ
Ново мнениеПубликувано на: 10 Авг 2010, 15:32 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
Определение № 311 от 28.04.2010 г. на ВКС по ч. т. д. № 916/2009 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Емилия Василева
чл. 90, ал. 1 ЗКИР

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 във връзка с ал. 1, т. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на "А" ЕООД, гр. Л., област Ловеч срещу определение № 701 от 30.10.2009 г. по ч. гр. д. № 560/2009 г. на Ловешки окръжен съд, Гражданско отделение, с което е оставена без разглеждане частна жалба на "А" ЕООД, гр. Л. срещу действията на Съдията по вписванията при Ловешки районен съд, изразяващи се в заличаване на вписване в имотния регистър на договор за аренда с вх. № 4129/27.11.2003 г. и договор за аренда с вх. № 4668/28.11.2003 г. като процесуално недопустима, и е прекратено производството по ч. гр. д. № 560/2009 г. по описа на Ловешки окръжен съд.

Частният жалбоподател прави оплакване за нищожност на обжалваното определение поради това, че окръжният съд не действа като въззивна инстанция, а производството пред него е първоинстанционно, тъй като актовете на съдиите по вписванията не подлежат на въззивно обжалване. Релевира евентуален довод за неправилност на обжалвания съдебен акт поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила - окръжният съд не е изложил мотиви по основателността на направеното от частния жалбоподател възражение за нищожност на заличеното обстоятелство, а неправилно е мотивирал изводите си с нормата на чл. 32а от Правилника за вписванията. Поддържа становище за противоречие на определението с чл. 90, ал. 3 ЗКИ, където са уредени два напълно самостоятелни способа на защита срещу незаконни вписвания и заличавания в имотния регистър. Подробни съображения са изложени в частната касационна жалба. Частният жалбоподател моли определението да бъде обявено за нищожно и делото да се върне на Окръжен съд Ловеч за постановяване на нов съдебен акт, евентуално определението да бъде отменено и да се отмени определението на съдията по вписванията.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени данните по делото, приема следното:

Частната жалба е допустима - подадена е от легитимирана страна в преклузивния едноседмичен срок, насочена е срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и отговаря на изискванията на чл. 275, ал. 2 във връзка с чл. 260 ГПК.

За да остави без разглеждане частната жалба на АЖД - А. " ЕООД срещу действията на Съдията по вписванията при Ловешки районен съд, изразяващи се в заличаване на вписване в имотния регистър на договори за аренда, и да прекрати производството по делото, Ловешки окръжен съд е приел, че частната жалба е процесуално недопустима, тъй като не съществува нормативна възможност да се атакуват положителните действия на съдиите по вписванията, т. е. всички удовлетворяващи искания на заинтересованите лица, както за вписване, така и за заличаване. Изложил е съображения, че е допустимо по исков ред съгласно чл. 90, ал. 1 ЗКИР да се поиска от съответния съд заличаване на вписване, когато се установи недопустимост или недействителност на вписването, както и несъществуване на вписаното обстоятелство.

Определението е правилно. Неоснователен е доводът на частния жалбоподател за нищожност на обжалваното определение. Съгласно чл. 32а, ал. 4 от Правилник за вписванията отказът на съдията по вписванията се връчва на заинтересованото лице срещу подпис и подлежи на обжалване. Отказът на съдията по вписванията, независимо дали става въпрос за вписване, отбелязване, подновяване или заличаване, се обжалва по същия ред, по който се обжалва и отказ на нотариус. Съгласно чл. 577, ал. 1 във връзка с чл. 569, т. 5 ГПК, респ. чл. 32а, ал. 4 и чл. 32б Правилник за вписванията отказът на нотариуса или съдията по вписванията подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния съд. Текстът е аналогичен на чл. 473, ал. 2 ГПК (отм.) и по неговото приложение ОСГК на ВКС се е произнесло с Тълкувателно решение № 1/17.07.2001 г., т. 6, което частично запазва действието си и при новата уредба.
Производството пред съдията по вписванията е охранително, поради което по частната жалба срещу постановения от него отказ окръжният съд се произнася по реда на чл. 274, ал. 1 ГПК и ако отмени отказа, съдът сам решава въпроса по жалбата. Правомощията на окръжния съд като въззивна инстанция по частната жалба срещу отказа на съдията по вписванията обосновават и приложението на чл. 274, ал. 3 ГПК при обжалване на постановения от него съдебен акт. В хипотезата, когато окръжният съд е оставил без разглеждане частната жалба срещу постановеното от съдията по вписвания заличаване на вписване в имотния регистър на определено обстоятелство /в случая договори за аренда/, правното основание за обжалване на този съдебен акт е чл. 274, ал. 2, изр. 1 във връзка с ал. 1, т. 1 ГПК. Въз основа на изложените съображения настоящият съдебен състав счита, че определението на Ловешки окръжен съд не е нищожно.

Съгласно чл. 32а, ал. 4 и чл. 32б Правилник за вписванията на обжалване пред окръжния съд подлежат само отказите на съдията по вписванията в трите му разновидности - отказ за вписване, за отбелязване или за заличаване, но не и положителните действия на съдията по вписвания, а именно постановените вписвания, отбелязвания или заличавания. Неоснователен е доводът на частния жалбоподател, че разполага с два способа за установяване нищожност на действията на съдията по вписванията по чл. 90, ал. 3 ЗКИР. Предвидената в чл. 90, ал. 3 ЗКИР възможност за обжалване на определението, с което се заличава или отказва заличаването, касае хипотезата на заличаване, респективно отказ за заличаване на извършено вписване в имотния регистър, когато по исков ред е установена недопустимост или недействителност на вписването, както и несъществуване на вписаното обстоятелство. Това означава, че за да се заличи извършеното вписване на прекратяване на двата арендни договора, респективно тяхното заличаване според частния жалбоподател, съгласно чл. 27, ал. 2 Закон за арендата в земеделието, е необходимо да има влязло в сила решение по иск, предявен на основание чл. 537, ал. 2 или ал. 3 ГПК. Този ефект не би могъл да бъде постигнат чрез подаване на частна жалба срещу позитивния акт на съдията по вписванията, т. е. срещу извършеното вписване, която е недопустима, както правилно е приел въззивният съд.

По горните съображения настоящият съдебен състав приема, че определението на Окръжен съд Ловеч е правилно, поради което следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 701 от 30.10.2009 г. по ч. гр. д. № 560/2009 г. на Ловешки окръжен съд, Гражданско отделение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Не подлежат на обжалване положителните действия на СВ
Ново мнениеПубликувано на: 05 Ное 2012, 21:12 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 503
С., 18.07. 2012 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ГК, ІІI г.о. в закрито заседание на шестнадесети юли две хиляди и дванадесета година в състав:

Председател: К. Ю.
Членове: Л. Б.
С. Д.

Като изслуша докладваното от съдията Б. ч.гр.д. № 353 по описа за 2012 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал.3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на “Р. /Б./” ЕАД, [населено място] срещу определение № 1104 от 2.04.2012 г. по гр. д. № 714/2012 г. на П. окръжен съд, с което е отменено определение от 3.02.2012 г. на съдия по вписвания при П. районен съд по преписка вх. № 1971 от 3.02.2012 г. по входящия регистър на Агенция по вписванията, с което е отказано да се разпореди частично заличаване по нотариален акт за договорна ипотека, вписан под № 33, т.19, д. № 19210 от 3.09.2008 г. и преписката е върната на съдията по вписванията за извършване на исканото действие.
В писмения отговор ответницата Ф. С. А., чрез адв. Д. К. заявява, че жалбата е процесуално недопустима, тъй като жалбоподателят няма право на жалба, както и че обжалваното определение е окончателно. Претендира разноски за настоящото производство.
По подадената частна касационна жалба Върховният касационен съд, ІІІ г.о. намира следното:
Частната жалба е подадена в срока по чл.275, ал. 1 ГПК, но е процесуално недопустима, поради следното:
С обжалваното определение е отменено определение от 3.02.2012 г. на съдията по вписванията при П. районен съд, с което е отказано да се извърши поисканото от молителката заличаване на ипотека, вписана под № 33, т.19, д.№ 19210 от 3.09.2008 г.
Обжалваното определение не е от категорията актове, подлежащи на обжалване по реда на чл.274, ал.3 ГПК. Съгласно чл. 577, ал. 1 вр. чл. 569, т. 5 ГПК, подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния съд отказа на нотариуса или съдията по вписванията. На касационен контрол подлежи определението на окръжния съд, с което е потвърден отказа и на този въпрос е дадено разрешение от ОСГК на ВКС в т. 6 на ТР № 1/17.07.2001 г. по приложението на чл. 473 ГПК /отм./, аналогичен на чл.577 ГПК.
В случая няма отказ, тъй като той е отменен с обжалваното определение и на съдията по вписвания е указано да извърши исканото действие. Ето защо частната касационна жалба срещу определението на въззивния съд, с което е отменен отказа на съдията по вписвания е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.
Независимо от изхода на делото на ответницата по частната жалба не следва да се присъждат разноски, тъй като не са представени доказателства такива да са направени.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на ІІІ гражданска отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ без разглеждане частната касационна жалба на “Р. /Б./” ЕАД, [населено място] срещу определение № 1104 от 2.04.2012 г. по гр. д. № 714/2012 г. на П. окръжен съд.
Определението може да се обжалва пред друг състав на ВКС, в едноседмичен срок от връчването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Не подлежат на обжалване положителните действия на СВ
Ново мнениеПубликувано на: 06 Окт 2015, 10:17 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 274
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 450

София, 02.10.2015 година

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 29 септември две хиляди и петнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА

изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА
ч. гр.дело № 4276 /2015 година
Производството е по чл. 274, ал.2, изр 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба, подадена от М. С. М. против определение № 216 от 11.06.2015г. на Окръжен съд-Велико Търново, с което е оставена без разглеждане подадена от него частна жалба против вписване на възбрана от съдията по вписване при РС-Велико Търново на 16.04.2015г. върху ½ ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр. В.Т., [улица], вх.А, гараж № 1-18 от 24 кв.м.
Навежда се оплакване от жалбоподателя за нарушение на процесуалните правила. Заявява, че обжалва вписването на възбраната, тъй като не е предвиден процесуален ред за обжалване на налагането й като действие на съдебния изпълнител.
Върховният касационен съд, тричленен състав на първо гр. отделение, като прецени оплакванията в частната жалба и данните по делото, намира следното:
Жалбата е постъпила в срок, изхожда от процесуално легитимирана страна, против определение, което подлежи на обжалване е, поради което съдът я преценява като допустима, съгласно чл. 274, ал.2, изр. 1 във вр. с ал.1 т.1 от ГПК.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
За да постанови обжалваното определение, съдът е приел, че частната жалба е недопустима, тъй като на обжалване подлежат само отказите на съдията по вписване да извърши вписване. Позитивните актове, въз основа на които е извършено вписване не подлежат на обжалване.
Данните по делото са следните: На основание изпълнителен лист, издаден по заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК е образувано изпълнително дело № 20127250400011 по молба на [фирма] срещу длъжника М. С. М. за парична сума в общ размер 240 922,67 лв. Съдебният изпълнител е наложил възбрана върху собствения на длъжника недвижим имот: ½ ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр. В.Т., [улица], вх.А, гараж № 1-18 от 24 кв.м. Писмото за налагане на възбраната е изпратено от ЧСИ В. Г.. В. е вписана от съдията по вписвания на 16.04.2015г., а съобщението за това е връчено на жалбоподателя на 28.04.2014г. М. М. е подал частната жалба против вписването на възбраната на 07.05.2015г.
Определението е правилно.
Съгласно чл. 569,т.5 ГПК, вписването отбелязването и заличаването са нотариални удостоверявания, а съгласно чл. 577 ГПК само отказът да се извърши нотариално удостоверяване подлежи на обжалване. Извършеното позитивно действие от съдията по вписване не подлежи на обжалване.
Налагането на възбрана в изпълнителното производство е действие на съдебния изпълнител. Съгласно чл. 435, ал.2 ГПК, длъжникът може да обжалва насочването на изпълнението върху несеквистируемо имущество. С т.1 от ТР № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС се прие, че принудително изпълнение върху имуществен обект на длъжника се насочва с налагане на запор, или възбрана. Жалбоподателят е имал право да обжалва постановлението за налагане на възбрана, но само на основание несеквистируемост на имота върху който е наложена. Той не е сторил това. В подадената частна жалба пред окръжния съд не се твърди несеквистируемост на имота. Предмет на обжалване е вписването на възбраната от съдията по вписване с оплакване, че не е извършена проверка относно правото на собственост, което вече принадлежало на юридическо лице след друга проведена публична продан върху имота и че не е представена скица /схема/ на гаража/. Жалбоподателят няма правен интерес да обжалва налагането на възбрана ако имота, върху който е насочено изпълнението за негово задължение вече е продаден и принадлежи на друго лице. В този случай не се засягат негови права.
Следователно изводът на въззивната инстанция за недопустимост на частната жалба на М. С. М. против подадена от него частна жалба против вписване на възбрана от съдията по вписване при РС-Велико Търново на 16.04.2015г. върху ½ ид.ч. от недвижим имот, находящ се в гр. В.Т., [улица], вх.А, гараж № 1-18 от 24 кв.м. наложена от съдебен изпълнител по изпълнително дело е правилен, поради което обжалваното определение следва да се потвърди.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И:
ПОТВЪРЖДАВА определение № определение № 216 от 11.06.2015г. на Окръжен съд-Велико Търново

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов