КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

жалба за бавност
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=19&t=4442
Страница 1 от 1

Автор:  Дора Манолова [ 26 Сеп 2014, 09:08 ]
Заглавие:  жалба за бавност

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 515

София, 24.09.2014 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 4392/2014 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 255 ГПК.
Постъпила е молба вх. № 5625 от 16.06.2014 г., подадена от М. И. М., за определяне на подходящ срок, в който Окръжен съд - Монтана следва да изпрати на ВКС молба с вх. № 2010/36282 от 29.05.2014 г., подадена на основание чл. 255 ГПК. От данните по делото се установява, че същата съдържа оплакване за необосновано забавяне от съдията по вписванията при Районен съд - Монтана да впише две искови молби, подадени от М. И. М., по които са образувани граждански дела пред Районен съд - Монтана за 2012 и 2013 г. От приложената към настоящото дело преписка вх.№ № 2198/30.04.2014 г., е видно, че образуваните по тези искови молби дела са приключили с определения за прекратяване през 2013 г., които са били съобщени на молителя и същият е подал частни жалби против тях. Постановен е отказ на съдията по вписванията да впише исковите молби и възбрана като обезпечение на исковете, който също е обжалван от молителя. Тези обстоятелства са съобразени от окръжния съд.
Предвид така установените обстоятелства по делото, жалбата за бавност е неоснователна. Процесуалният ред за защита срещу отказа на съдията по вписванията да извърши вписване на съответните актове е чрез обжалване на този отказ с частна жалба пред окръжния съд, а не по реда на чл. 255 и сл. ГПК. След като действията, посочени в молбата на М. М. от 29.05.2014 г. са били извършени /постановен е отказ за вписване на исковите молби/ и молителят е уведомен за това, то съгласно чл. 256, ал.1 ГПК молбата за определяне срок при бавност се смята за оттеглена и съдът не дължи произнасяне по нея.
Водим от гореизложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 5625 от 16.06.2014 г., подадена от М. И. М., за определяне на подходящ срок, в който Окръжен съд - Монтана следва да изпрати адресираната от молителя до ВКС молба с вх. № 2010/36282 от 29.05.2014 г., подадена на основание чл. 255 ГПК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЧЛЕНОВЕ:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/