КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 08 Юли 2020, 06:13

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: молителят представя доказателства при искане удостоверение
Ново мнениеПубликувано на: 21 Фев 2019, 11:29 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 269
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 39

София, 14.02.2019 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 14.02.2019 две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА
дело № 54/2019 година
Производството е по член 274,ал.3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба вх.№5519/19.12.2018г.,подадена от П. И. М.,в качеството му на частен съдебен изпълнител,рег.№****,с район на действие-Смолянски окръжен съд,против определение №1315/10.12.2018г. на Смолянски окръжен съд,постановено по ч.гр.д.№402/2018г. по описа на същия съд,с което се потвърждава обективирания в определение от 15.11.2018г. отказ на съдията по вписванията при РС-Смолян за издаване на удостоверение за вписвания,отбелязвания и заличавания-за периода от 27.06.2001г. до момента,за имот,с идентификатор **** по КК на [населено място],одобрена със Заповед РД-18-20/20.04.2010г. на Изпълнителния директор на АГГК.
В частната касационна жалба се правят оплаквания,че въззивното определение е незаконосъобразно,като се иска неговата отмяна и да се разпореди издаване на удостоверение за вписвания,отбелязвания и заличавания за периода от 27.06.2001г. до момента за самостоятелен обект в сграда с идентификатор **** по КККР на [населено място], [община],област С.,одобрени със Заповед № РД-19-20/20.04.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК.
В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното определение,инкорпорирано в частната касационна жалба,е формулиран правен въпрос,като се поддържа че по по отношение на същия е налице предвиденото в член 280,ал.1,т.3 ГПК основание за допускането му,а именно:” За да бъде издадено удостоверение за наличие или липса на тежести, за период, предхождащ одобряването на кадастралната карта, задължително ли е описанието на имота в заявлението да бъде съобразено с регулационния му статут в съответния период, както и към заявлението да бъде приложено „удостоверение за идентичност“ на имота с оглед осъществените вписвания.”
Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното:
Частната касационна жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна, в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт на въззивния съд по жалба срещу отказ на съдията по вписванията – ТР № 5/12.07.2018 г. по тълкувателно дело № 5/2015 г. на ОСГТК на ВКС.
С обжалваното определение въззивният съд е приел, че съгласно чл. 47, ал. 2 ПВ заявлението за издаване на удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания трябва да съдържа данните, посочени в чл. 46, ал. 2 ПВ относно индивидуализацията на недвижимия имот с посочване на данните по чл. 6, ал. 1, б. “в“ ПВ. В случая имотът е бил индивидуализиран с идентификатор и административен адрес, което съдът е приел за недостатъчно, тъй като предметът на удостоверението обхваща период от време преди влизане в сила на кадастралната карта през 2010г. и в този случай имотът следва да се индивидуализира съгласно чл.6, ал.1, б.”в” ПВ, защото индивидуализацията по чл.6, ал.3 ПВ позволява да се направи справка за вписванията единствено в периода след одобрението на картата. С оглед на това е прието, че към заявлението е следвало да бъдат представени доказателства относно изменението на регулационния статут и идентичността на имота във времето, съобразно различните му описания, което не е сторено. Съдът е посочил, че съдебният изпълнител има право на достъп до информация в съдебните и административните служби за имотите на длъжника, възможността да извършва справки, да получава сведения, да иска извлечения от документи, свързани с издирване и уточняване имуществото на длъжника /чл.16 ЗЧСИ във вр. с чл.431, ал.3 ГПК/ и е могъл да се снабди с удостоверение за идентичност на обект от кадастъра и да го представи.
Допускането на касационно обжалване предпоставя с въззивното определение да е разрешен правен въпрос, който е обусловил правните изводи на съда по предмета на спора и по отношение на който са осъществени допълнителни предпоставки от кръга на визираните в т. 1 - т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК.
В конкретния случай произнасянето на въззивния съд по поставения въпрос изцяло кореспондира с практиката на ВКС, обективирана в определение № 28 от 31.01.2019 г. по ч. гр. д. № 67/2019 г. на ВКС, ІІ г.о., която настоящият състав напълно споделя. Съгласно приетото от ВКС по аналогичен случай при подаване на заявление за издаване на удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за тежести и права, което се издава за определен имот, индивидуализиран по различен начин в представените към искането документи, е необходимо да бъдат приложени доказателства за неговата идентичност /скици, схеми, скици-проекти, извлечения от кадастралната карта и/или от кадастралните регистри, удостоверения, копия от данни и материали и други/, които позволяват нейното установяване. Съдията по вписванията не разполага с възможност да извършва проверка на идентичността, като събира доказателства в тази насока, поради което тяхното ангажиране в производството следва да се възложи в тежест на молителя.
С оглед изложеното,не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1,т. 3 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното определение.
Водим от горното, съставът на второ гражданско отделение на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение №1315/10.12.2018г. на Смолянски окръжен съд,постановено по ч.гр.д.№402/3.2018г. по описа на същия съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: молителят представя доказателства при искане удостоверение
Ново мнениеПубликувано на: 21 Фев 2019, 11:30 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 269
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 40

София, 14.02.2018 година

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на 14.02.2019 две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
при секретар
изслуша докладваното от председателя (съдията)ЗЛАТКА РУСЕВА
дело №61/2019 година
Производството е по член 284,ал.3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба вх.№5520/19.12.2018г.,подадена от П. И. М.,в качеството му на частен съдебен изпълнител,рег №****,район на действие Смолянски окръжен съд,против определение №1302/10.12.2018г. на Смолянски окръжен съд,постановено по в.ч.гр.д.№399/2018г. по описа на същия съд,с което се потвърждава Определение без номер от 15.11.2018г.,издадено от съдията по вписванията при Служба по вписванията,гр.С. да издаде един брой удостоверение за недвижим имот за вписвания,отбелязвания и заличавания по отношение на самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****,заявено с негово искане с изх.№12685/24.10.2018г.,заведено с СВ-С. с вх.№1065/26.10.2018г. за периода 27.06.2011г. до момента,като законосъобразно постановено.
В частната касационна жалба се правят оплаквания,че въззивното определение е незаконосъобразно,като се иска неговата отмяна и да се разпореди издаване на удостоверение за вписвания,отбелязвания и заличавания за периода от 27.06.2001г. до момента за самостоятелен обект в сграда с идентификатор ****по КККР на [населено място], [община],област С.,одобрени със Заповед № РД-19-20/20.04.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК.
В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното определение,инкорпорирано в частната касационна жалба,е формулиран правен въпрос,като се поддържа, че по отношение на същия е налице предвиденото в член 280,ал.1,т.3 ГПК основание за допускането му,а именно:” За да бъде издадено удостоверение за наличие или липса на тежести, за период, предхождащ одобряването на кадастралната карта, задължително ли е описанието на имота в заявлението да бъде съобразено с регулационния му статут в съответния период, както и към заявлението да бъде приложено „удостоверение за идентичност“ на имота с оглед осъществените вписвания.”
Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното:
Частната касационна жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна, в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт на въззивния съд по жалба срещу отказ на съдията по вписванията – ТР № 5/12.07.2018 г. по тълкувателно дело № 5/2015 г. на ОСГТК на ВКС.
С обжалваното определение въззивният съд е приел, че съгласно чл. 47, ал. 2 ПВ заявлението за издаване на удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания трябва да съдържа данните, посочени в чл. 46, ал. 2 ПВ относно индивидуализацията на недвижимия имот с посочване на данните по чл. 6, ал. 1, б. “в“ ПВ. В случая имотът е бил индивидуализиран с идентификатор и административен адрес, което съдът е приел за недостатъчно, тъй като предметът на удостоверението обхваща период от време преди влизане в сила на кадастралната карта през 2010г. и в този случай имотът следва да се индивидуализира съгласно чл.6, ал.1, б.”в” ПВ, защото индивидуализацията по чл.6, ал.3 ПВ позволява да се направи справка за вписванията единствено в периода след одобрението на картата. С оглед на това е прието, че към заявлението е следвало да бъдат представени доказателства относно изменението на регулационния статут и идентичността на имота във времето, съобразно различните му описания, което не е сторено. Съдът е посочил, че съдебният изпълнител има право на достъп до информация в съдебните и административните служби за имотите на длъжника, възможността да извършва справки, да получава сведения, да иска извлечения от документи, свързани с издирване и уточняване имуществото на длъжника /чл.16 ЗЧСИ във вр. с чл.431, ал.3 ГПК/ и е могъл да се снабди с удостоверение за идентичност на обект от кадастъра и да го представи.
Допускането на касационно обжалване предпоставя с въззивното определение да е разрешен правен въпрос, който е обусловил правните изводи на съда по предмета на спора и по отношение на който са осъществени допълнителни предпоставки от кръга на визираните в т. 1 - т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК.
В конкретния случай произнасянето на въззивния съд по поставения въпрос изцяло кореспондира с практиката на ВКС, обективирана в определение № 28 от 31.01.2019 г. по ч. гр. д. № 67/2019 г. на ВКС, ІІ г.о., която настоящият състав напълно споделя. Съгласно приетото от ВКС по аналогичен случай при подаване на заявление за издаване на удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за тежести и права, което се издава за определен имот, индивидуализиран по различен начин в представените към искането документи, е необходимо да бъдат приложени доказателства за неговата идентичност /скици, схеми, скици-проекти, извлечения от кадастралната карта и/или от кадастралните регистри, удостоверения, копия от данни и материали и други/, които позволяват нейното установяване. Съдията по вписванията не разполага с възможност да извършва проверка на идентичността, като събира доказателства в тази насока, поради което тяхното ангажиране в производството следва да се възложи в тежест на молителя.
С оглед изложеното,не са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1,т. 3 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното определение.

Водим от горното, съставът на второ гражданско отдел на Върховния касационен съд
О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение №1302/10.12.2018г. на Смолянски окръжен съд,постановено по в.ч.гр.д.№399/2018г. по описа на същия съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: молителят представя доказателства при искане удостоверение
Ново мнениеПубликувано на: 21 Фев 2019, 11:32 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 269
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 38

София, 12.02.2019 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на шести февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев ч. гр. д. № 113 по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на П. И. М., в качеството му на частен съдебен изпълнител, рег. № 881 в КЧСИ, с район на действие – Смолянски окръжен съд, срещу определение № 1349 от 19.12.2018 г. по ч. гр. д. № 401/2018 г. на Смолянския окръжен съд, с което е потвърден отказ на съдията по вписванията при Смолянския районен съд, постановен на 15.11.2018 г., за издаване на удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 27.06.2001 г. до настоящия момент, по отношение на имот с идентификатор **** по кадастралната карта на [населено място], одобрена със заповед № РД-18-20/20.04.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Жалбоподателят поддържа становище за незаконосъобразност на въззивното определение и иска същото да бъде отменено и да се издаде удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания, за периода от 27.06.2001 г. до настоящия момент, по отношение на имота с идентификатор **** по кадастралната карта на [населено място].
В приложено към касационната частна жалба изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК е формулиран въпрос, който според жалбоподателят е от обуславящо значение за правилността на обжалваното въззивно определение, като се поддържа, че по отношение на същия е налице предвиденото в чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК основание за допускане на касационното обжалване, а именно: За да бъде издадено удостоверение за наличие или липса на тежести, за период, предхождащ одобряването на кадастралната карта, задължително ли е описанието на имота в заявлението да бъде съобразено с регулационния му статут в съответния период, както и към заявлението да бъде приложено „удостоверение за идентичност“ на имота с оглед осъществените вписвания.
Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното:
Частната касационна жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна, в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт на въззивния съд по жалба срещу отказ на съдията по вписванията – ТР № 5/12.07.2018 г. по тълкувателно дело № 5/2015 г. на ОСГТК на ВКС.
С обжалваното определение въззивният съд е приел, че съгласно чл. 47, ал. 2 ПВ заявлението за издаване на удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания трябва да съдържа данните, посочени в чл. 46, ал. 2 ПВ относно индивидуализацията на недвижимия имот с посочване на данните по чл. 6, ал. 1, б. “в“ ПВ. В случая имотът е бил индивидуализиран с идентификатор и административен адрес, което съдът е приел за недостатъчно, тъй като предметът на удостоверението обхваща период от време преди влизане в сила на кадастралната карта през 2010г. и в този случай имотът следва да се индивидуализира съгласно чл.6, ал.1, б.”в” ПВ, тъй като индивидуализацията по чл.6, ал.3 ПВ позволява да се направи справка за вписванията единствено в периода след одобрението на картата. С оглед на това и прието, че към заявлението е следвало да бъдат представени доказателства относно изменението на регулационния статут и идентичността на имота във времето съобразно различните му описания, което не е сторено. Посочено е, че съдебният изпълнител има право на достъп до информация в съдебните и административните служби за имотите на длъжника, възможността да извършва справки, да получава сведения, да иска извлечения от документи, свързани с издирване и уточняване имуществото на длъжника /чл.16 ЗЧСИ във вр. с чл.431, ал.3 ГПК/ и е могъл да се снабди с удостоверение за идентичност на обект от кадастъра и да го представи.
Допускането на касационно обжалване предпоставя с въззивното определение да е разрешен правен въпрос, който е обусловил правните изводи на съда по предмета на спора и по отношение на който са осъществени допълнителни предпоставки от кръга на визираните в т. 1 - т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК.
В конкретния случай произнасянето на въззивния съд по поставения въпрос изцяло кореспондира с практиката на ВКС, обективирана в определение № 28 от 31.01.2019 г. по ч. гр. д. № 67/2019 г. на ВКС, ІІ г.о., която настоящият състав напълно споделя. Съгласно приетото от ВКС по аналогичен случай при подаване на заявление за издаване на удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за тежести и права, което се издава за определен имот, индивидуализиран по различен начин в представените към искането документи, е необходимо да бъдат приложени доказателства за неговата идентичност /скици, схеми, скици-проекти, извлечения от кадастралната карта и/или от кадастралните регистри, удостоверения, копия от данни и материали и други/, които позволяват нейното установяване. Съдията по вписванията не разполага с възможност да извършва проверка на идентичността, като събира доказателства в тази насока, поради което тяхното ангажиране в производството следва да се възложи в тежест на молителя.
С оглед изложеното предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК за допускане на касационното обжалване не са налице. В случая липсват и предпоставките за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал. 2 ГПК, нито жалбоподателят се позовава на тях.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.,


О П Р Е Д Е Л И :


НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 1349 от 19.12.2018 г. по ч. гр. д. № 401/2018 г. на Смолянския окръжен съд.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.


Председател:

Членове:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов