КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 12 Апр 2021, 14:09

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Предварителен договор не се вписва
Ново мнениеПубликувано на: 15 Юли 2019, 11:43 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 367
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 130

София, 11.07.2019 г.


Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на осми юли две хиляди и деветнадесета година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА


изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев ч. гр. д. № 2440 по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на И. М. М. от [населено място], [община] срещу определение № 1506 от 16.05.2019 г. по ч. гр. д. № 885/2019 г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърден отказ на съдията по вписванията при Девненския районен съд, постановен на 23.04.2019 г., за вписване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот.
Жалбоподателят счита обжалваното определение за неправилно като постановено в нарушение на материалния закон, при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост и иска неговата отмяна.
В приложено към касационната частна жалба изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК жалбоподателят твърди, че въззивното определение противоречи на решение № 49/29.03.2013 г. по гр. д. № 363/2012 г. на ВКС, ІV г.о., както и формулира въпроси, който счита, че са от обуславящо значение за правилността на обжалваното въззивно определение и поддържа, че по отношение на тях е налице предвиденото в чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК основание за допускане на касационното обжалване, а именно: 1. Законосъобразно ли би било вписването на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот при условие, че за това действие е налице постигната договорка и воля между страните по сделката, като същият е с нотариална заверка на подписите на страните и с предоставени от нотариуса изходящи номера до съответната Служба по вписванията по местонахождение на имота; и 2. Следва ли да се вписва по реда на чл. 4, б. „е“ ПВ предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот при условие, че владението по същия се предава в деня на подписването му 22.04.2019 г. и ще продължи за срок до 31.12.2022 г., наличие на владение на недвижимия имот от лицето несобственик и купувач по предварителния договор за повече от една година и ако следва, задължително ли е или пожелателно по волята на страните по предварителния договор. Поддържа се, че определението е и очевидно неправилно по смисъла на чл.280, ал.2 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на II г.о., след преценка на данните и доводите по делото, приема следното:
Частната касационна жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна, в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт на въззивния съд по жалба срещу отказ на съдията по вписванията – ТР № 5/12.07.2018 г. по тълкувателно дело № 5/2015 г. на ОСГТК на ВКС.
С обжалваното определение въззивният съд е приел, че постановеният от съдията по вписване при ДРС отказ за вписване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в определение № 7/23.04.2019 г., е законосъобразен, тъй като съгласно чл. 2 ПВ вписване, отбелязване и заличаване се допуска само за случаите, които са предвидени изрично в законите, а предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот не е сред изчерпателно изброените в чл. 4 ПВ (редакция ДВ, бр. 92 от 07.11.2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) подлежащи на вписване актове. Изложени са и съпътстващи мотиви, че в конкретния случай не е изпълнено и условието на чл. 6, ал. 3 ПВ, а именно, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията да се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 ЗКИР като към акта да се приложи скица-копие от кадастралната карта. Посочено е, че съгласно задължителните указания на ТР № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС разпоредбата на чл. 6, ал. 3 ПВ е неприложима само в производството по вписване на вече наложена възбрана по реда на Глава V от Правилника за вписванията, а за всички останали актове това е задължително. Взето е предвид и че молбата за висване е нередовна, тъй като не е внесена дължимата държавна такса като в хипотеза на нередовност на молбата, съдията по вписванията е длъжен да постанови отказ съгласно чл. 32а ПВ, без да може да дава указания за отстраняване на нередовността.
Допускането на касационно обжалване на определенията съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК, се осъществява при условията по чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК, което предпоставя с въззивното определение да е разрешен правен въпрос, който е обусловил правните изводи на съда по предмета на спора и по отношение на който са осъществени допълнителните предпоставки от кръга на визираните в т. 1 - т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК, респ. да е налице вероятна нищожност или недопустимост, или очевидна неправилност на постановения въззивен съдебен акт. Като израз на диспозитивното начало в гражданския процес касаторът е длъжен да формулира този въпрос в изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, при което касационният съд не може да извежда правния въпрос от значение за изхода на делото от твърденията на касатора, както и от оплакванията му в касационната частна жалба, а разполага с възможността единствено въз основа обстоятелствената част на изложението да конкретизира, уточни и квалифицира посочения от касатора въпрос /ТР № 1/2009 г. от 19.02.2010 г. по дело № 1/09 г., ОСГТК/.
Върховният касационен съд, състав на II г.о., намира, че касационно обжалване не следва да бъде допускано, тъй като при посочените решаващи правни мотиви, поставени в основата на обжалваното въззивно определение, формулираните от касатора въпроси очевидно нямат каквото и да е обуславящо изхода на спора значение, което е достатъчно да обуслови извод за липса на основание за допускане на касационното обжалване по смисъла на чл.280, ал.1 ГПК. Решаващият правен извод, който е мотивирал потвърдителното определение на въззивния съд, е, че представеният за вписване акт не попада в приложното поле на чл. 2, във вр. с чл. 4 ПВ. В тази връзка, с цитираното решение № 49/29.03.2013 г. по гр. д. № 363/2012 г. на ВКС, ІV г.о., не се обосновава допускане на касационното обжалване по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй като касаторът не е формулирал правен въпрос по отношение приложението на чл. 6, ал. 3 ПВ, а и съдебното решение е за хипотеза, която е неотносима към съображенията на въззивния съд. Не е обосновано и наличието на основание за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, тъй като изводът, че предварителният договор за покупко- продажба на недвижим имот не е акт подлежащ на вписване следва от пределно ясната формулировка на чл. 4, б.“а“ ПВ, която не допуска колебания при нейното тълкуване и изясняване на действителния ѝ смисъл. Според чл. 4, б.”а” ПВ подлежат на вписване всички актове, с които се прехвърлят или признават вещни права върху недвижими имоти, като вън от всякакво съмнение е, че предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот няма вещнопрехвърлително действие. След изменението на разпоредбата на чл. 4, б. „е“ ПВ от 07.11.2014 г., неговото вписване не се предвижда и от закона. Изложените от жалбоподателя съображения за правния и фактически интерес на страните по сделката и на трети лица от оповестителното действие на вписването са правно ирелевантни.
Атакуваното определение отговаря на изискванията за валидност и допустимост. Същото не е и очевидно неправилно, доколкото от съдържанието на мотивите му не се разкрива с него да са нарушени императивни материалноправни норми или основополагащи правни принципи, да е приложена несъществуваща или отменена правна норма, да е приложена правна норма със смисъл, различен от действително вложения, да е налице отказ да се приложи процесуална правна норма, довел до процесуално нарушение, в резултат на което да е формиран погрешен правен извод или да е налице необоснованост на извод относно правното значение на факт в разрез с правилата за формалната логика, опита и научните правила.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.,


О П Р Е Д Е Л И :


НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 1506 от 16.05.2019 г. по ч. гр. д. № 885/2019 г. на Варненския окръжен съд.
О п р е д е л е н и е т о не подлежи на обжалване.


Председател:

Членове:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов