КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Окт 2021, 21:18

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: чл.33, ал.2 от ЗС изкупуване, плащане на цена
Ново мнениеПубликувано на: 19 Мар 2021, 16:43 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 286
Решение №120/28.01.2021 по дело №511/2020
Спорът е допуснат до касация с Определение №394/05.08.2020 по дело №511/2020

докладвано от съдия Емануела Балевска
II-ро отделение

Въпрос
Относно настъпване, респ. зачитане на правните последици на решението по чл. 33, ал. 2 ЗС в хипотезата на изтекъл срок по чл. 33, ал. 3 ЗС, както и за последиците от неизпълнението на паричното задължение при постановеното изкупуване на 1/2 ид. ч. от апартамента като част от легитимацията на ищцата като собственик?

Отговор
Влязлото в сила решение по чл. 33, ал. 2 ЗС обективира осъществяването на предвиденото в закона право на изкупуване на съсобственика с оглед извършеното разпореждане със съсобствения имот в полза на трети лица. Уважаването на иска за изкупуване поражда вещноправни последици – води до придобиване на вещно право на собственост върху разпоредената от съсобственика част от съсобствения имот. Преобразуващият ефект на съдебното решение настъпва от деня на влизането му в сила и се изразява в заместване на купувача в сключената продажба. Това му действие по заместване на купувача в продажбеното правоотношение следва да бъде зачетено, независимо от това дали последният е платил на първоначалния купувач уговорената в договора цена, тъй като съдебното решение, с което е уважен иска за изкупуване, има действие от момента на придобивната сделка. От този момент в отношенията между страните по последната купувач е съсобственикът, успешно провел иска по чл. 33, ал. 2 ЗС.

Действително, последният има задължението да „плати дължимата поради изкупуването сума в месечен срок от влизане на решението в сила” – чл. 33, ал. 3 ЗС. Предвидена в закона е и санкция при неизпълнение на това задължение – обезсилване по право на решението за изкупуване. Поставянето на тези въпроси и разрешаването им е предмет на отделно съдебно производство по обезсилване на решението по изкупуване по молба на отстранения купувач, като изтеклият срок за плащане на цената не може да се съобразява извън това производство.

Тъй като преобразуващото решение за изкупуването на продадената 1/2 идеална част от имота е юридически факт, то позоваването на него е релевантно за материалната легитимация на ищеца и съдът дължи произнасяне относно правните му последици - преобразуващото му действие по отношение на претендираното право върху прехвърлената 1/2 ид. ч. от имота.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на четиринадесети декември две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретаря Т. И., като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 511 по описа за 2020 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

История на спора
Образувано е по касационната жалба на Г. Н. А. и Г. А. А., чрез пълномощника им адв. А. Ч. от САК, против въззивното решение № 3805 от 28.05.2019 год. по гр. д. № 3286/2008 год. на Софийски градски съд, с което е оставено в сила първоинстационното решение от 9.07.2008 год. по гр. д. № 9188/2005 год. на Софийски районен съд в частта, с която по предявения от Л. С. П. срещу Г. и Г. А. иск с правно основание чл. 108 ЗС, след приемане за установено, че ищцата Л. П. е собственик на недвижим имот, представляващ апартамент № *, находящ се на втория етаж, вх. „Б” в сградата на ЖСК „Златен век”, бл. * в [населено място], район „О. ”, [улица], състоящ се от две стаи, дневна, столова, кухненски бокс, баня, тоалетна, мокро помещение, дрешник, антре, два балкона, с обща площ 103 кв. м., при посочените съседи, с принадлежащото мазе № * с площ 3.77 кв. м., и таван № * с площ 5.62 кв. м., с припадащите се 2.522 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно място, съставляващо имоти № № *, *, *, * и *, парцел * от кв. 86 по плана на „О. ”, [населено място], ответниците, сега касатори – Г. Н. А. и Г. А. А. са осъдени да й предадат владението на този имот.

Касаторите поддържат оплаквания за неправилност на въззивното решение поради нарушения на материалния и процесуалния закон – касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК. Искат същото да бъде отменено в допуснатата до обжалване част относно 1/2 ид. ч. от имота, предмет на изкупуване по чл. 33, ал. 2 ЗС с оглед обезсилване на влязлото в сила решение поради неплащане на цената и вместо това се постанови друго решение, с което искът за собственост относно тази идеална част от имота бъде отхвърлен. Касаторите претендират присъждане на направените по делото разноски.

Ответницата в касационното производство – Л. С. П., чрез пълномощника й адв. Д., оспорва жалбата като неоснователна с доводи за липса на релевирано възражение за обезсилване на решението по чл. 33, ал. 2 ЗС поради неплащане в срок на цената. Иска въззивното решение да се потвърди в обжалваната част, като претендира присъждане направените разноски по делото.

Касационен въпрос
С определение № 394 от 5.08.2020 год. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по съображения за липса на съдебна практика по поставените въпроси относно настъпване, респ. зачитане на правните последици на решението по чл. 33, ал. 2 ЗС в хипотезата на изтекъл срок по чл. 33, ал. 3 ЗС, както и по въпроса за последиците от неизпълнението на паричното задължение при постановеното изкупуване на 1/2 ид. ч. от апартамента като част от легитимацията на ищцата като собственик.

Мотиви
По тези правни въпроси настоящият състав намира следното:

Влязлото в сила решение по чл. 33, ал. 2 ЗС обективира осъществяването на предвиденото в закона право на изкупуване на съсобственика с оглед извършеното разпореждане със съсобствения имот в полза на трети лица. Уважаването на иска за изкупуване поражда вещноправни последици – води до придобиване на вещно право на собственост върху разпоредената от съсобственика част от съсобствения имот. Преобразуващият ефект на съдебното решение настъпва от деня на влизането му в сила и се изразява в заместване на купувача в сключената продажба. Това му действие по заместване на купувача в продажбеното правоотношение следва да бъде зачетено, независимо от това дали последният е платил на първоначалния купувач уговорената в договора цена, тъй като съдебното решение, с което е уважен иска за изкупуване, има действие от момента на придобивната сделка. От този момент в отношенията между страните по последната купувач е съсобственикът, успешно провел иска по чл. 33, ал. 2 ЗС.

Действително, последният има задължението да „плати дължимата поради изкупуването сума в месечен срок от влизане на решението в сила” – чл. 33, ал. 3 ЗС. Предвидена в закона е и санкция при неизпълнение на това задължение – обезсилване по право на решението за изкупуване. Поставянето на тези въпроси и разрешаването им е предмет на отделно съдебно производство по обезсилване на решението по изкупуване по молба на отстранения купувач, като изтеклият срок за плащане на цената не може да се съобразява извън това производство.

С оглед предмета на настоящия спор за собственост релевантен е въпросът за значението на влязлото в сила решение по иска по чл. 33, ал. 2 ЗС. Тъй като преобразуващото решение за изкупуването на продадената 1/2 идеална част от имота е юридически факт, то позоваването на него е релевантно за материалната легитимация на ищеца и съдът дължи произнасяне относно правните му последици – преобразуващото му действие по отношение на претендираното право върху прехвърлената 1/2 ид. ч. от имота.

По основателността
При тези съображения относно зачитане на правните последици на влязлото в сила решение по чл. 33, ал. 2 ЗС по предявения иск за собствеността на спорната 1/2 ид. ч. от процесния имот, настоящият състав при произнасяне по касационната жалба приема следното:

В обжалваното решение въззивният съд приел, че ищцата Л. П. се легитимира като собственик на прехвърлената от нейния брат и съсобственик В. К. 1/2 ид. ч. от останалия им в наследство от техния баща апартамент № *, находящ се на втория етаж в ЖСК „Златен век”, в [населено място], район „О.”, като е зачел конститутивното действие на влязлото в сила на 29.01.2018 год. решение по гр. д. № 1619/2016 год. на Софийския апелативен съд. С него, след отмяна на първоинстанционното решение по гр. д. № 10696/2012 год. на Софийски градски съд, е допуснато на основание чл. 33, ал. 2 ЗС изкупуване от Л. П. на продадената 1/2 ид. ч. на Г. и Г. А., настоящи касатори, за сумата 80 000 щ. д., платима в едномесечен срок от влизане на решението в сила.

Въззивният съд не е имал повод да се произнася по въпроси, свързани с изпълнението, респ. неизпълнението на задължението за плащане на продажната цена, тъй като възражения в тази насока не са релевирани от заинтересованата страна, настоящите касатори. Обективният факт на изтеклия месечен срок за плащане на цената, съгласно чл. 33, ал. 3 ЗС, също не е основание за произнасяне по въпроса за плащането на цената, тъй като предвидената в закона последица от неизпълнението на това задължение е предмет на релевиране от заинтересованата страна в отделно съдебно производство.

Вярно е, че по молба на първоначалните купувачи – касаторите Г. и Г. А., такова съдебно производство вече е проведено по гр. д. № 10696/2012 год. и е постановено решение № 8254 от 4.12.2019 год. Същото не е могло да се вземе предвид при постановяване на обжалваното въззивно решение, тъй като молбата за обезсилване по право на решението по чл. 33, ал. 2 ЗС е от 16.07.2019 год., входирана на 26.07.2019 год., т. е. след приключване на производството по иска по чл. 108 ЗС в съдебно заседание на 20.03.2019 год. Поради това не е било налице и основание за спиране по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК, което изключва недопустимост на въззивното решение, съгласно приетото в т. 1 на ТР № 1 от 9.07.2019 год. по т. д. № 1/2017 год. на ВКС, ОСГТК.

Въз основа на събраните по делото доказателства въззивният съд приел, че ищцата се легитимира като собственик и на продадената от брат й 1/2 ид. ч. от наследствения им апартамент, на основание признатото й право на изкупуване с представеното влязло в сила съдебно решение по чл. 33, ал. 2 ЗС, извън другата 1/2 ид. ч. от имота по наследство от баща й /в която част производството не е висящо пред настоящата инстанция/ и уважил предявения от ищцата ревандикационен иск срещу ответниците, сега касатори, при наличието на предвидените в чл. 108 ЗС предпоставки.

Представеното с приложена към настоящето производство молба за отмяна от 10.02.2020 год. съдебно решение за обезсилване по право на предходното, с което е уважено правото на изкупуване по чл. 33, ал. 2 ЗС, поради неплащане в срок на продажната цена, не може да се обсъжда като доказателство в настоящето производство, респ. не може да обоснове друг, различен от направения извод по спора. Поради това въззивното решение следва да се потвърди, а с оглед този изход на делото касаторите следва да заплатят на ответницата в настоящето производство направените разноски в размер на сумата 1 900 лв. за заплатено адвокатско възнаграждение съгласно договор за правна защита и представен списък на разноските.

Диспозитив
По тези съображения и на основание чл. 293, ал. 1 ГПК Върховният касационен съд, ІІ г. о. в настоящият състав

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА въззивното решение № 3805 от 28.05.2019 год. по гр. д. № 3286/2008 год. на Софийски градски съд, в допуснатата до обжалване част, с която е уважен иска на Л. С. П. срещу Г. Н. А. и Г. А. А. по чл. 108 ЗС за собствеността и предаване на владението от последните на 1/2 ид. ч. от описания апартамент в [населено място].

В останалата му част въззивното решение е влязло в сила.

Осъжда Г. Н. А., ЕГН [ЕГН] и Г. А. А., ЕГН [ЕГН], двамата от [населено място],[жк], [улица], [жилищен адрес] вх. „Б”, ет. 2, ап. 25 да заплатят общо на Л. С. П. разноски за касационното производство в размер на сумата 1 900 лв. /хиляда и деветстотин лева/.

Решението е окончателно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов