КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

ЗИД на Закона за съдебната власт
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=23&t=213
Страница 1 от 1

Автор:  Richter [ 10 Дек 2009, 15:10 ]
Заглавие:  ЗИД на Закона за съдебната власт

Изображение

Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
Мотиви към проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Автор:  Димитър Каранедев [ 10 Дек 2009, 15:21 ]
Заглавие:  Re: ЗИД на Закона за съдебната власт

Най-общо казано - минимум статута ни от 2000 год. - т.е. възможност за повишавене в ранг и възможност за вътрешно кариерно развитие в съдебната система, или казано с други думи - право на растеж както на място така и по йерархията :!:
Максимум - равни критерии за назначаване, поощряване и кариерно развитие с другите магистрати :idea:

И задължително наше участие в работната група по подготовката на промените в ЗСВ :!: :!: :!:

Автор:  Димитър Каранедев [ 14 Яну 2010, 12:04 ]
Заглавие:  Re: ЗИД на Закона за съдебната власт

ДО
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
гр. СОФИЯ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от
Дружество на съдиите по вписванията

Уважаема госпожо Попова,

Представяме Ви предложение за допълнения в ЗСВ, касаещи съдиите по вписванията.
Това предложение цели постигане на по голяма прозрачност по отношение свободни места за съдии по вписванията и уеднаквяване на правилата за обявяване на тези места така както е за съдии и прокурори. Предложението е продиктувано от констатирания факт, че няма публична информация за освободени и свободни места на съдии по вписванията, факт който спира дори приложението на визираните в Закона за съдебната власт възможности - чл.285 и чл.286 - т.е. Министърът на правосъдието по искане на съдията по вписванията ,който е изпълнявал длъжността не по–малко от две години, може да го премести в друг районен съд след вземане мнението на председателите на съответните районни съдилища. Също така към момента в доста съдилища длъжността се изпълнява от ДСИ, като натоварването на колегите ДСИ изпълняващи и длъжността съдия по вписванията е много голямо. На практика няма как да се разбере къде има свободни места няма и нормативно установено задължение на министъра на правосъдието да ги обявява. С оглед систематичното място на съдията по вписванията в Закона за съдебната власт следва да се въведат и еднакви критерии за публичност на свободните места с тези на съдиите и прокурорите, визирани за тях в чл.179 ЗСВ - където свободните длъжности се обявяват от Висшия съдебен съвет чрез обнародване в „Държавен вестник”, публикуване в един централен всекидневник и на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет.
Предложението ни е: към чл.281 да се създаде нова алинея втора със следното съдържание: „ал.2. Длъжностите за съдия по вписванията за първоначално назначаване, както и свободните места се обявяват от Министерство на правосъдието на страницата на Министерството на правосъдието в интернет”.
Може също така да се предвиди към чл. 284 нова ал. 5 със следното съдържание: „ал. 5. В случаите, когато останат незаети места, те се обявяват по реда на чл. 281, ал. 2”

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/