КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 28 Яну 2021, 07:14

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 130 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие: Re: Вписване на предварителните договори
Ново мнениеПубликувано на: 04 Авг 2011, 10:14 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
вписване на разрешение за строеж
Цитат:
искат хората
пък той взел че отказал

ще отида още по нататък - след като е вписано разрешението за строеж следва, че ще трябва да се вписват и актовете за приемане на строежа - най малко 14,15 и 16 - т.е. до въвеждането му в експлоатация
пък при вписан акт 16 направо констативката за новата сграда става излишна

ти си на ход :arrow:


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Вписване на предварителните договори
Ново мнениеПубликувано на: 04 Авг 2011, 10:16 
както писах , той ми каза - аз зная, че подобно нещо в правото няма, но клиента бил нахакан и каза, че така си го искал


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Вписване на предварителните договори
Ново мнениеПубликувано на: 04 Авг 2011, 10:18 
и как един регистриран предварителен договор ще възпрепятства имотните измами - на този въпрос нямам отговор :roll: , а вие :?:


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Вписване на предварителните договори
Ново мнениеПубликувано на: 04 Авг 2011, 10:19 
няма и да имаме


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Вписване на предварителните договори
Ново мнениеПубликувано на: 04 Авг 2011, 10:22 
напротив май ще им помогне
какво би направила бабата ако открие, че има вписан предварителен договор - пак да не продаде апартамента
иди се оправяй пак съд :cry: :?


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Вписване на предварителните договори
Ново мнениеПубликувано на: 04 Авг 2011, 10:32 
Предварителните договори
Предварителните договори по своя характер нямат прехвърлителен ефект, т.е. те представляват намерение, обективизарано под формата на договор между две страни. В чл.19 от ЗЗД е посочено следното:
Цитат:
„Чл. 19. Предварителният договор за сключване на определен окончателен договор, за който се изисква нотариална или нотариално заверена форма, трябва да се сключи в писмена форма.
Предварителният договор трябва да съдържа уговорки относно съществените условия на окончателния договор.
Всяка от страните по предварителния договор може да предяви иск за сключване на окончателния договор. В такъв случай договорът се счита сключен в момента, в който решението влезе в законна сила.”

В момента съществуващият режим на предварителните договори е доста либерален и при подписване на предварителния договор няма гаранция, че положеният подпис е на лицата по тази сделка. Дори е допустимо да се сключи предварителен договор от лице, което не е собственик на имота.
С разпоредбата на чл.19 ЗЗД е предвидена само простата писмена форма за сключването на договор за прехвърляне на недвижим имот. С оглед гарантиране на правната сигурност е необходимо да се извърши промяна в чл.19, изр.1 от ЗЗД и вместо „писмена форма” да се предвиди „писмена форма с нотариална заверка на подписите и да бъде вписан в имотния регистър. Подлежат на вписване само договори, по които праводателят е вписан в имотния регистър, като собственик.”.Нотариалната заверка на подписите би гарантирала, че положените подписите са именно тези на страните по сделката. Също така съгласно чл.3, ал.1 от Правилника за вписванията е предвидено, че„Подлежат на вписване само актове, които са извършени по нотариален ред или са с нотариално заверен подпис.”, т.е. вече е налице изискване за актове, които се вписват в нотариалните книги. Добавката, че подлежат на вписване договори, по които праводателят е вписан, като собственик в имотния регистър /аналогична на чл.80 ЗКИР/ се налага с оглед на факта, че проверка за собствеността не се извършва при сключването на договора, тъй като се приема в правната литература, че такъв договор би могъл да сключи и несобственик, като се счита, че той поема задължението да придобие в бъдеще собствеността и след това да я прехвърли. Неоправдано би било вписването на договор, сключен от несобственик и вписан по партидата на имота, тъй като по този начин биха могли да се засегнат правата на собственика, който дори не преговаря с третото лице за прехвърлянето.
Предварителният договор не трябва да заобикаля законовите изисквания, защото би бил нищожен (чл. 26, ал. 1, предл. 2 ЗЗД), ако това се разкрие. Ще посоча в последващото изложение някои типични случаи, в които би могъл да се използва предварителния договор за постигане на забранени от закона цели:
1. Опит за заобикаляне на изискването за съгласие на общото събрание на дружество с ограничена отговорност или на съответния орган на акционерното дружество за определени действия - чл. 137, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 141, ал. 1 и чл. 236 ТЗ;
2. Заобикаляне, чрез предварителния договор на правото на изкупуване на съсобственика по чл. 33 от Закона за собствеността;
3. Преодоляване на съгласието на съпруг за разпоредителни действия с вещ в съпружеска имуществена общност или със семейно жилище - чл. 22 и 23 от Семейния кодекс;
4. Преодоляване липсата на съгласие на родителя или попечителя за сделки, извършени от непълнолетни и ограничено дееспособни /чл. 27 ЗЗД във вр. с чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 3 от Закона за лицата и семейството/ или разрешението, давано от съда за разпореждане с имущества на ненавършили пълнолетие лица /чл. 73, ал. 2 СК/

Друго важна предпоставка за развитието на имотните измами е това, че нотариусите в повечето случай не информират клиентите за нуждата да се извърши проверка по нотариалните книги, с цел установяване на това дали собственика на имота има все още качеството на такъв. Всичко е оставено на волята на страните, а гражданите не са юристи и не са запознати с правата си. Те считат, че след като отидат при нотариус правата са им гарантирани, но никой не би могъл да придобие от несобственика. Така по този начин може лице, което веднъж е продало своя имот да го продаде отново на други лица. Естествено никой не може да гарантира на 100 % гражданите-купувачи от недобросъвестни продавачи, но с оглед на правната сигурност и факта, че собствеността върху недвижимите имоти в България е на особена почит би следвало да се създаде максимална сигурност в тази насока.
Предложение: Да се въведе само регистриране на намеренията за продажба- предварителните договори, в регистъра - уведомления от нотариуси за съхранение на саморъчни завещания и нотариални завещание.
Считам, че мястото, в което следва да се извърши регистриране ,не и вписването на предварителните договори са именно нотариалните книги, тъй като те са публични и информацията би се появила в удостоверение за вписванията, отбелязванията и заличаванията за имота. Целта на нотариалните книги е да осигурят бърз, лесен и евтин достъп до правнорелевантна информация за актовете за недвижими имоти. Поради тази причина воденето на допълнителен регистър на предварителните договори от нотариусите или други служби би било в противоречие с целтите, които са поставени пред имотния регистър.
Необходимо е и по-голяма конкретизация при извършване на производството по искове по чл.19 ЗЗД пред съда – да се предвиди, че се изследва собствеността, като се изискват доказателства за спазването на чл.33 от ЗС, за наличието на съпружеска собственост и други законово предвидени предпоставки, както и че за имота не се дължат данъци и праводателя няма публични задължения.
В случай, че се приеме идеята да се извършва регистриране ,не вписване на предварителните договори, би следвало да се помисли и върху следните въпроси:
1. Какво ще се случи с вече подписаните от страните договори, без нотариална заверка на подписа? – Може би следва да се предвиди някакъв срок за вписването им, а в случай, че едната от страните, откаже да потвърди подписа си пред нотариуса, другата да има право иск по чл.19 от ЗЗД, преди изтичането на договорените срокове, но не по-късно от някакъв период от законодателната промяна, относно вписването на тези договори. Определянето на тези срокове е с цел не да се накърнят правата на гражданите, а да се преустанови веднъж за винаги възможността да се съставят предварителни договори със стара дата с цел увреждане на кредиторите например.
2. Как ще се извършва заличаването им от нотариалните книги на тези предварителни договори? Това може да изглежда, като добавка в чл.19 ЗЗД в следния смисъл „предварителния договор може да се прекрати с едностранно предизвестие /нотариална покана и констативен протокол от нотариус/, след изтичане на срока за сключване на окончателен договор.; - при неизпълнение по общия ред.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Вписване на предварителните договори
Ново мнениеПубликувано на: 04 Авг 2011, 10:33 
мислете да оформим окончателното становище за предв. договори-само Радослава е депозирала становище - има ли и други мнения - срока наближава - това ще е голяма тема за обсъждане
вписваме, регистрираме или сме против - казвайте поне мнение, за да оформим и това становище


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Вписване на предварителните договори
Ново мнениеПубликувано на: 04 Авг 2011, 10:34 
вписваме :!:


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Вписване на предварителните договори
Ново мнениеПубликувано на: 04 Авг 2011, 10:35 
Раев написа:
вписваме :!:

+1


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Вписване на предварителните договори
Ново мнениеПубликувано на: 04 Авг 2011, 10:35 
това означава промяна принципите на вписване изцяло


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 130 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов