КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Спиране на производстовото по вписване
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=25&t=4430
Страница 1 от 1

Автор:  Moderator [ 25 Авг 2014, 10:14 ]
Заглавие:  Спиране на производстовото по вписване

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №
от 15.01.2013 год., Силистра
Н. Трифонова, съдия по вписванията в Районен съд - Силистра, като взех
предвид следното:
В Служба по вписванията - Силистра е постъпил Акт за едностранно прекратяване на договор за аренда на земеделски земи от „Първи май" АД - Силистра, вписан под №122, том VII, per. № 6427/2011 год., двойно-входящ рег.№ 4089/09.06.2011 год., том V, стр.243. Депозираният акт е с нотариална заверка на подписа от 14.01.2013 год. на Нотариус Р.Тодоров, с общ. рег.№463/2013 год.
Относно извършването на гореописаното производство, на 15.01.2013 год. в Служба по вписванията - Силистра е депозирана молба от „ЕВРОЗЕМЕДЕЛИЕ 1" ЕООД с искане за спиране на производството. Гражданския процесуален кодекс чл.536, ал.1, т.2 предвижда такава възможност за спиране в охранителното производство при наличие на гражданско правен спор между молителя и друго заинтересовано лице, което се противопоставя на молбата.
Не е в компетенциите на Съдията по вписванията и той няма правомощия да преценява основателността на претенциите на заинтересованите лица, а следва да изпълни задълженията си по чл.536, ал.1, т.2 от ГПК.
Предвид гореизложеното,

ОПРЕДЕЛЯМ:


СПИРАМ производството по вписване на: Акт за едностранно прекратяване на договор за аренда на земеделски земи, вписан под №122, том VII, per. № 6427/2011 год., двойно-входящ рег.№ 089/09.06.2011 год., том V, стр.243, с нотариална заверка на подписа от 14.01.2013 год. на Нотариус Р.Тодоров, с общ. рег.№463/2013 год.
На основание чл.536, ал.1, т.2, изр. второ от ГПК определям на молителя едномесечен срок за предявяване на иск в компетентния съд.
Определението не подлежи на обжалване.

Връчено на
2013 год.
Съдия по вписванията:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/