КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 07 Апр 2020, 13:08

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: СЕМИНАР по НОВИЯ СЕМЕЕН КОДЕКС
Ново мнениеПубликувано на: 01 Окт 2009, 11:21 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

АПИС БЪЛГАРИЯ
20 години СИЛАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
и
ФОНДАЦИЯ
„ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И
ПРАВОПРИЛАГАНЕТО”
организират
СЕМИНАР по НОВИЯ СЕМЕЕН КОДЕКС
на
15 октомври 2009 г. - 13.30 ч.
зала “Максима” в Университета по архитектура, строителство и геодезия - София,
бул. „Христо Смирненски” № 1

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИЯ: 12.30 – 13.30 ч.
ОТКРИВАНЕ: 13.30 – 13.45 ч.

Приветствие от организаторите на семинара:
• Владислав СЛАВОВ - председател на Съюза на юристите в България
• адв. Наталия ЦЕНОВА - председател на Софийската адвокатска колегия
• Васил ХРИСТОВИЧ - управител на АПИС

МОДЕРАТОР: Росен ХУБЕНОВ, директор на фондация “Институт за изследване на законодателството и правоприлагането”
ЛЕКТОРИ:
• чл. кор., проф., д.ю.н. Цанка ЦАНКОВА
• доц. д-р Велина ТОДОРОВА

• Презентация на продукта АПИС КАНТОРА – деловодна система за адвокати и юрисконсулти
• Презентация на продукта CASELEX
Христо КОНСТАНТИНОВ – заместник управител на АПИС
• Презентация на новия АПИС РЕГИСТЪР +
КОКТЕЙЛ за участниците
Моля да потвърдите участието си на тел.: 02/ 988 35 41, 980 48 27
Участието е безплатно. Условия за партньори и рекламодатели – на тел.: 02/ 923 98 00, 0888 26 88 30
Заявки се приемат до изчерпване на местата. Уведомяваме Ви, че данните за контакт с Вас могат да бъдат използвани от съорганизаторите за маркетингови цели. Следете за информация сайта на Апис http://www.apis.bg

И ОЩЕ ОТ АПИС:

10% отстъпка за всеки закупен нов продукт до 20 октомври 2009 г.

АПИС ПРАВО
Пълните текстове на действащите нормативни актове, архив на изменените и отменени разпоредби, законопроекти с мотиви към тях, ненормативни актове и необнародвани документи на централни ведомснва, богата съдебна практика
Модулът АПИС ПРАВО е предназначен за най-широк кръг потребители - държавни ведомства, търговски дружества, ко¬операции и еднолични търговци, сдружения с нестопанска цел, адвокатски и нотариални кантори, консултантски и посред¬нически фирми, юристи, счетоводители, бизнесмени и въобще хора, интересуващи се от действащата в страната норматив¬на уредба в нейния най-актуален и удобен за ползване вид.
годишен абонамент с ежемесечна актуализация 283 лв. с ДДС

АПИС ВРЕМЕ
Модерното ефективно решение, което работи лично за Вас
Освободете се от задължението непрекъснато да следите в “Държавен вестник” дали някой от нормативните актове, с които работите, не се променя:
• “Индикаторът за промени в законодателството” следи непрекъснато всички нормативни актове, които Вие лично сте избрали за наблюдение и при промяна на който и да е от тях Вашият персонален компютър ще Ви подаде сигнал чрез мигаща икона на лентата вдясно долу на екрана.
Дори и да сте в отпуск, индикаторът ще работи за Вас.
• Възложете на АПИС ВРЕМЕ да следи вместо Вас законови¬те текстове, които четете на екрана на компютъра.
годишен абонамент с ежемесечна актуализация 207 лв. с ДДС

АПИС КАНТОРА
Деловодна система за адвокати и юрисконсулти
АПИС КАНТОРА е най-новият продукт от информацион¬ните системи на АПИС, който предлага удобна, систематична и практична организация на ежедневната дейност и делата на българския юрист със средствата на съвременните информа¬ционни технологии.
годишен абонамент с ежемесечна актуализация 522 лв. с ДДС /едно работно място с до трима потребители при съвместно ползване с АПИС ВРЕМЕ/АПИС ПРАКТИКА
Информационен модул за съдебната практика и иско¬вия процес
Модулът предоставя на потребителя най-пълната и добре структурирана колекция от актовете на всички видове съди¬лища в Република България, в съчетание с авторски статии и анализи, изследващи и обобщаващи съдебната практика, както и теми за исковото производство в помощ на юрисконсултите и адвокатите.
годишен абонамент с ежемесечна актуализация 213 лв. с ДДСАПИС ПРОЦЕДУРИ
Готови решения за извършване на административни услуги, правни действия, сключване на сделки, договори
АПИС ПРОЦЕДУРИ е компютърен юридически съветник с готови решения за административно-правни и технически про¬цедури, обслужващи лицата и стопанските субекти, както и изчерпателно описание на гражданско-правни и търговски сдел¬ки, с приложен примерен образец за всяка сделка. Продуктът съ¬държа повече от 1250 експертни разработки с над 2800 бланки и формуляри, използвани ежедневно в работата на ведомства¬та и фирмите, с възможност за автоматизирано попълване, както и над 1200 примерни образци на молби, заявления, пълно¬мощни и други използвани в практиката документи
*годишен абонамент с ежемесечна актуализация 285 лв. с ДДС


АПИС ЕВРО ПРАВО
Информационен модул за европейското законодателство и връзката му с българското право
Информационната система АПИС ЕВРО ПРАВО предоста¬вя достъп до действащите актове на правото на Европейския съюз – в сила за България от 1 януари 2007 г. – в тяхната връз¬ка и взаимодействие с българското законодателство.
годишен абонамент с ежемесечна актуализация 260 лв. с ДДС


АПИС СОФИТА
Българското законодателство на английски език
Съвместният продукт на “АПИС” и “СОФИТА” обединява досегашния опит и достиженията на двете фирми, за да пред¬ложи на потребителите удобна и съобразена с нуждите им въз¬можност за ползване на българските законови, а така също и на международни правни актове на английски език
*годишен абонамент с ежемесечна актуализация 730 лв. с ДДС

* цените на АПИС ПРОЦЕДУРИ и АПИС СОФИТА са при съвместно ползване с АПИС ПРАВО

АПИС ГЛОБУС
Модул за чуждестранните инвеститори и за правоотношенията с международен елемент
АПИС ГЛОБУС предлага актуална информация на български и английски език за
• правния режим на чуждестранните инвестиции в Република България;
• регламентация на стопанската дейност на чуждестранните субекти;
• бизнес-средата за чужди и със смесено участие капитали;
• правният статут на чужденците;
• правоотношенията с международен елемент;
• административните процедури с участието на чуждестран¬ни физически или юридически лица.
годишен абонамент с ежемесечна актуализация 226 лв. с ДДСКОНСТРУКЦИИ НА „АПИС - ДИГЕСТА” ООД
Незаменим помощник при анализ и решаване на казуси
КОНСТРУКЦИИ на „АПИС - ДИГЕСТА” ООД са подходящи за анализ на големи и особено трудни юридически казуси и са пред¬назначени за всички, които прилагат, тълкуват и използват правото. Особено внимание се отделя на функции, подходящи за магистрати, администратори, практикуващи юристи.
годишен абонамент с ежемесечна актуализация 238 лв. с ДДС

АПИС РЕГИСТЪР +
Информационната система за лицата и фирмите
• Регистър БУЛСТАТ и Търговски регистър
• Регистър на осигурителите с брой на осигурявания персо¬нал;
• неофициален раздел на “Държавен вестник”;
• данъчни регистри – фирми без съдебна и данъчна регистра¬ция, списък на длъжниците;
• участия в изборите – парламентарни, президентски и мест¬ни;
• указател на държавните структури;
• обществени поръчки, търгове и конкурси;
• годишни финансови отчети;
• бизнес информация за фирми – издадени разрешения и лицен¬зии, регистрирани търговски марки, участия в изложения, сертификация по ISO;
• бърза справка за икономически свързани лица.
годишен абонамент с ежемесечна актуализация 618 лв. с ДДС

РЕГИСТЪР МЕДИЙНО ПРИСЪСТВИЕАПИС - ГАЛЪП
Информационна система за съставяне на досиета на лица и фирми, цитирани в медиите
Съвместен продукт на АПИС и Gallup International
Съдържа:
• текстовете на статии и новини от медиите от 2004 г. на¬сам;
• бързо идентифициране на търсено лице или фирма чрез клю¬чови думи – характеристики на субектите, с които те са известни в публичното пространство и достъп до цялата информация за тях;
• анализиране на медийното присъствие за един или група су¬бекти;
• съставяне на медийни досиета и ежедневно следене и попъл¬ване на нова информация;
• пълна справка за лица и фирми, както и за произволно избра¬на тема.
годишен абонамент с ежемесечна актуализация 376 лв. с ДДС

СD НАРЪЧНИЦИ ЗА МАЛКИЯ БИЗНЕС!

БОГАТА ПО СЪДЪРЖАНИЕ
ПРАВНА И ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ АПИС
НА НИСКИ ЦЕНИ

 ФИНАНСОВИ CD НАРЪЧНИЦИ: данъчно облагане на юридически и физически лица, облагане по ЗДДС, труд и работна заплата, счетоводство за малки и средни предприятия
 ПРАВНИ CD НАРЪЧНИЦИ: всичко за трудовото право, договорите, управлението на ООД и АД, обществените поръчки и неправителствените организации
 БРАНШОВИ CD НАРЪЧНИЦИ: норми, правила, процедури, образци на документи в строителството и недвижимите имоти

Повече информация за наръчниците на АПИС ще получите на тел. 02/9239800 или на адрес: http://cdmagazin.apis.bg


ПРАВНИ CD НАРЪЧНИЦИ

НАРЪЧНИК ПО ТРУДОВО ПРАВО - Нормативни актове, съдебна практика, процедури, образци и формуляри, ведомствени писма и указания, авторски коментари и анализи. Календар на работодателя.

еднократен диск 65.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)

ТРУДОВОПРАВНИ ИСКОВЕ - Исковете по Кодекса на труда – практически разяснения и коментари с примерни образци на искови молби и отговори на ответника; правна уредба и съдебна практика.

еднократно CD 24.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)

ПРИМЕРНИ ДОГОВОРИ - Над 150 примерни образци на най-често използваните в практиката граждански и търговски договори. Общи и специфични правила за сключването и изпълнението на сделките. Българска и европейска нормативна уредба. Статии, анализи и коментари в областта на договорното право. Практика на съдилищата.

еднократно CD 39.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)

НАРЪЧНИК ЗА ООД - Процедури с практически указания за регистрация и пререгистрация, приемане на съдружник и др. Формуляри, примерни образци, нормативна уредба, съдебна практика.

еднократно CD 24.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)

НАРЪЧНИК ЗА АД - Процедури с практически указания за регистрация и пререгистрация, приемане на съдружник и др. Формуляри, примерни образци, нормативна уредба, съдебна практика.

еднократно CD 35.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ - Процедури, образци и формуляри. Норми и съдебна практика относно учредяване, регистрация и управление на фондации, сдружения с нестопанска цел, партии, културни организации и др.

еднократно CD 19.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - Българските и европейските норми по обществените поръчки. Съдебна и арбитражна практика. Авторски коментари, процедури, примерни образци и формуляри.

еднократно CD 29.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)


Повече информация за наръчниците на АПИС ще получите на тел. 02/9239800 или на адрес: http://cdmagazin.apis.bg


БРАНШОВИ CD НАРЪЧНИЦИ

СТРОИТЕЛНИ ПРАВИЛА И НОРМИ - Български и европейски норми в строителството. Писма и указания на ДНСК и МРРБ.Съдебна практика. Коментари, процедури, актове, формуляри и примерни образци.

еднократно CD 65.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПРАВЕН НАРЪЧНИК - Вашият юридически съветник при сделки с недвижими имоти. Нормативна уредба. Писмаи указания на МРРБ, ДНСК и МЗХ. Съдебна практика. Указания, процедури, коментари.Формуляри, примерни образци.

еднократно CD 65.00 лв. с ДДС (има и възможности за обновяване: http://cdmagazin.apis.bg)


Повече информация за наръчниците на АПИС ще получите на тел. 02/9239800 или на адрес: http://cdmagazin.apis.bg


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов