КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Семинар УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА – 2011
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=28&t=829
Страница 1 от 1

Автор:  СЪЮЗ НА ЮРИСКОНСУЛТИТЕ [ 13 Сеп 2011, 13:37 ]
Заглавие:  Семинар УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА – 2011

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЮРИСКОНСУЛТИТЕ
гр. София-1000, ул. „Пиротска” № 7, тел.02/983 25 18; http://www.nsu-bg.org

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА – 2011
5-7 октомври 2011 г., Дом на правника, ул. „Пиротска” № 7, гр. София

5 октомври 2011 г.
13,30 – 14,00 регистрация на участниците
14,00 – 15,30 Контролни функиции на ДНСК. Спиране, възобновяване на
строителство, установяване на незаконно строителство.
Лектор: Беатриса Шалдупова, н-к сектор
„Съдебен контрол”- ДНСК
16,00 – 17,30 Обжалване на адм. актове свързани с прилагането на ЗУТ,
ЗКИР и др. Съдебна практика.
Лектор: съдия от ІІ-ро отделение на ВАС

6 октомври 2011 г.
9,00 –12,30 Вещно-правни ефекти, произтичащи от ЗУТ, ЗКИР и др.Право
на преминаване /сервитути/, изграждане на мрежи и съоръже-
ния, право на строеж, над/пристрояване, отчуждаване.Съдебна
практика.
Лектор: проф. д-р Методи Марков, катедра
„Гражданскоправни науки”–СУ „Кл.Охридски”
13,30 – 15,00 Вписвания на нотариални актове; право на строеж, над/при-
строяване; сервитути; ипотеки; брачни договори.
Лектор: Н. Николова – съдия по вписванията
при Софийски районен съд
15,30– 17,00 Изменения и допълнения на Закона за управление на етажната
собственост. Саниране на сгради: ползи и предимства от
участие в Оперативната програма с европейски средства.
Лектор: Даниела Големанова, правен съветник
по проекта за изм. и доп. на ЗУЕС, юрисконсулт

7 октомври 2011 г.
9,00 – 12,30 Концесии и други форми на Публично-частно партньорство
за строителство и предоставяне на услуги от обществен
интерес.
Лектор: Георги Йончев – съветник в Дирекция
„Стратегическо развитие и координация”- МС

Такса правоучастие: 280 лв.; за членове на НСЮ – 270 лв. Сумата следва да бъде преведена до началото на семинара по б. сметка IBAN: BG72
UNKR 7630 1014 3162 07; BIC: UNKRBGSF – „Уникрекдит Булбанк - АД; Носете фотокопие на платежния документ. Предварително записване най-късно до 30 септември 2011 г. на E.mail: nsu@abv.bg, или на тел. 02/983 25 18, GSM: 0888/505 345., гр. София - 1000, ул. „Пиротска” № 7.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/