КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Сеп 2020, 10:58

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Насрещна ИМ- чл.6, ал.1, б. "а" и "г" и ал. 3 ПВ, чл.129 ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 12 Мар 2012, 11:05 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 15 Май 2010, 11:57
Мнения: 10
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №109 от 04.02.2009г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен Съд - Благоевград
в закрито заседание в следния състав:

Председател: К. Б.
Членове: Е. Т.,
Т. С.

като разгледа докладвано от Т. С.
Въззивно частно гражданско дело № 20081200101173 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 577 ГПК / обн. В ДВ бр. 59 от 20.07.2007г. в сила от 01.03.2008г./
Образувано е по жалба, подадена от А.А.А.от гр. Б., ул. "А К." № *, ет.*, против определение от 13.10.2008 г. на съдията по вписванията при РС-Б., с което е отказано вписване на исковата молба по насрещен иск с правно основание чл.26 ал.1 от ЗЗД. Сочи, че се касае до вписване на искова й молба, с която по гр.д. №1723/2007г. по описа на PC - Благоевград е предявен насрещен иск за нищожност на покупко - продажба, обективирана в нотариален акт №75, том III, per. №5445, н.д. №440/2004г. Излага съображения за незаконосъобразност на постановения от съдията по вписванията отказ за вписване и моли същият да бъде отменен.
За да постанови обжалвания отказ, съдията по вписванията е намерил, че не са спазени изискванията на чл. 6, ал.1, б. в от Правилника за вписванията - индивидуализация на имота с посочване на вида, местонахождението, номера на имота, площта и/или застроена площ и границите, като в конкретния случай липсват адреса и границите /съседите/ на имота. Позовал се е и на разпоредбата на чл. 6 б. "а" от Правилника за вписванията, като е посочил, че в акта, подлежащ на вписване, не са посочени единните граждански номера на страните по спора. Посочил е също, че предвид одобрената кадастрална карта за гр. Б., вписванията в имотния регистър се регламентират от Закона за кадастъра и имотния регистър, глава десета, като молбата за вписване следва да съдържа задължителни реквизити, които в настоящия случай не са налице.
Така съгласно чл.77 ал 1 от ЗКИР т.З и т.4 това са описание и идентификатор на недвижимия имот, а съгласно ал. 2 към молбата следва да се приложи скица - копие от кадастралната карта с извлечение от кадастралния регистър за недвижимите имоти, а за самостоятелен обект в сграда - схема. В казуса представената скица - схема на самостоятелен обект съгласно разпоредбата на чл.35 ал.1 от Наредба №3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри не е презаверена в предвидения шестмесечен срок при липса на промяна в границите или собствеността.
Като провери данните по делото и на основание чл.577 във вр.с чл. 278 ал.2 ГПК, Окръжният съд намира следното:

Частната жалба е допустима - подадена е от лице, легитимирано да обжалва постановеният отказ да се впише исковата му молба, и е постъпила в срока по чл.275 ал.1 ГПК.
Разгледана по същество частната жалба е основателна, но не по изложените в нея съображения.
За да постанови обжалвания отказ съдията по вписванията е приел, че в представената му за вписване насрещна искова молба не се съдържат данни за имота, предмет на спора, по който е образувано гражданското дело, с посочване на адрес и съседи на имота, както и че не са посочени единни граждански номера на страните по спора, че не е посочена цената на иска, съобразно която да се определи държавната такса за вписване, както и че не е приложена актуална схема - скица на имота по кадастралната карта.
Съдът намира за нужно да отбележи, че вписването на насрещната
искова молба е поискано при наличие на влязла в сила кадастрална карта за гр. Б., одобрена на 13.07.2006 г. Разпоредбата на чл. 6 ал. 3 от Правилника за вписванията изисква в районите с одобрена кадастрална карта описанието да се извършва съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за
кадастъра и имотния регистър. Съдържанието на акта, подлежащ на вписване, е регламентирано в чл. 12 от Правилника за вписванията, като ал. 1 от текста препраща към нормата на чл. 6. ал. 1. б. "в" от същия правилник, а съответно за районните с одобрена кадастрална карта към ал. 3 на чл. 6. В разглеждания казус, предвид наличието на влязла в сила кадастрална карта, приложима следователно е разпоредбата на чл. 6 ал. 3 от Правилника за вписванията и надлежната индивидуализация на недвижимия имот изисква да се посочи индивидуализацията на обекта според кадастралната карта. С подадената жалба и приложената към нея актуална скица - схема на обекта, а тези данни са налични и в съдържането на представената искова молба, е посочено, че се касае до самостоятелен обект с площ от 116 кв.м. с идентификатор 04279.***.264.1.1. Действително чл. 60 т. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър изисква посочване на идентификаторите на съседните самостоятелни обекти. В случая, видно от представената скица - схема, такива няма, поради което това не би могло да се отчете като нередовност, препятстваща вписването на исковата молба.
По отношение на останалите съображения - действително разпоредбите на чл. 6 ал. 1 б. "а" и "г" от Правилника за вписванията изисква и чл. 60 т. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър наличието на посочените в тях реквизити - ЕГН на страните по спора, цена на иска и адрес на имота, които безспорно нито представената искова молба, нито молбата за вписването й, съдържат.
При съобразяване на разпоредбите на действащия ГПК, това обаче не дава основание направо да се постанови отказ. С действащия ГПК /за разлика от отменения/ законодателят предвижда възможност за оставяне без движение на молбата за издаване на охранителен акт /в случая вписване на искова молба/, ако не отговаря на изискванията по специалния нормативен акт - ПВ. Съгласно чл.540 ГПК за охранителните производства се прилагат освен общите правила на ГПК, съответно и правилата на исковото производство, с изключение на конкретно посочените. За разлика от отменения ГПК - чл. 434, който препращаше към общите правила и конкретно изброените като приложими от исковото производство, действащият ГПК прави общо препращане към всички правила на исковото производство и изрично посочва само изключенията. Това законодателно разрешение по действащия ГПК означава приложимост на чл.129 ГПК в охранителното производство. Тъй като не е посочена сред визираните в чл.540 ГПК изключения, разпоредбата на чл. 129 ал. 1-3 ГПК е приложима и в охранителните производства. Съдията по вписванията е длъжен да провери редовността на молбата, с която е сезиран, както и на акта, подлежащ на вписване и ако страда от отстраними недостатъци, какъвто е настоящият случай - ЕГН на спорещите страни, цена на иска и адрес на имота, следва да се укаже на молителя да ги отстрани. Едва ако той не стори това в дадения му срок, може да се постанови отказ да се впише представения акт или искова молба.
Следва да се отбележи в казуса с оглед наведените доводи в жалбата, с оглед особеността на акта, подлежащ на вписване искова молба, че при тази проверка съдията пo вписванията не проверява редовността на исковата молба, а само дали същата като акт, подлежащ на вписване, съдържа предвидените в закона реквизити, за да бъде вписана. Изложените по - горе изводи досежно промяната с новия ГПК касаят задължението на съдията по вписванията да даде указания за отстраняване на тези нередовностите съобразно изискванията на чл.11 от Правилника за вписване.
Като е постановил направо отказ да разпореди вписване на представената от жалбоподателя искова молба, без да даде указания за отстраняване на нередовностите съобразно изискванията на Правилника за вписванията, съдията по вписванията е постановил незаконосъобразен акт, който следва да се отмени /ВИЖ Определение от 02.02.2009 г. по въззивно ч. гр. д. №60/2009 г. на Окръжен съд - Б./.

По изложените съображения и на основание чл.577/ ГПК, Благоевградският Окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение от 13.10.2008 г. на съдията по вписванията при РС-Б., с което е отказано вписване на исковата молба на А.А.А. от гр. Б., ул. "А.К." № *, ет.*, с която по гр.д. №1723/2007г. по описа на PC - Б. е предявен насрещен иск за нищожност на покупко - продажба, обективирана в нотариален акт №75, том III, per. №5445, н.д. №440/2004г.
Връща преписката на съдията по вписванията при РС-Б. за продължаване на действията по молбата за вписване на исковата молба на А.А.А. от гр. Б., ул. "А.К." № *, ет.*, с която по гр.д. №1723/2007г. по описа на PC - Б. е предявен насрещен иск за нищожност на покупко - продажба, обективирана в нотариален акт №75, том III, per. №5445, н.д. №440/2004г.
Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов