КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Сеп 2020, 09:40

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: относно описание на имот...
Ново мнениеПубликувано на: 20 Окт 2011, 14:28 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 356
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 15.08.2011 година, гр. Бургас

Бургаският окръжен съд, гражданска колегия, на петнадесети август две хиляди и единадесета година, в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КИРИЛ ГРАДЕВ
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА ЗЪБОВА
мл.с.МАРТИН СТАМАТОВ

като разгледа докладваното от съдията М. Стаматов частно гражданско дело № 1282 по описа за 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 577 ал.1 във вр. чл. 274 и сл. от ГПК
Образувано е по повод на частна жалба с вх. № 9280/15.07.2011г. по описа на БОС, подадена от Я.К.С. ЕГН **********, против определение № 119 от 23.06.2011г. на Съдия по вписванията при РС - гр. Бургас, с което е постановен отказ за вписване на нотариален акт за продажба на недвижим имот входиран в АВ – СВ – гр. Бургас с молба № 5600/23.06.2011г.
Жалбоподателят е изложил доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното определение на Съдията по вписвания, като сочи, че предмет на сделката са 118,42 кв.м идеални части от дворно място с площ 950 кв.м., представляващо една кадастрална единица по смисъла на чл. 60 ЗКИР и §6 от ПР на ЗТСУ, а именно дворно място бивш парцел УПИ ХІ – 535 в кв. 32. Счита, че последващото образуване от този парцел на два УПИ с площ съответно 450 кв.м. и 500 кв.м. не възпрепятства изчислението, какъв процент от целия имот представляват продаваните идеални части и съотношението на този процент към всеки от новообразуваните имоти дава възможност да се изчисли каква част от тях е предмет на сделката, чието вписване се иска. Моли обжалваното определение да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което бъде допуснато вписване на нотариалния акт.
По делото е постъпило становище от съдията по вписванията, в които излага доводи за неоснователност на жалбата. Сочи, че разпоредбата на чл. 6 ПВ посочва детайлно съдържанието на подлежащите на вписване актове, сред които попадат и нотариалните актове за продажба на недвижими имоти, като част от това съдържание е и индивидуализация на предмета на продажбата, която в настоящия случаи липсва, тъй като в представения за вписване нотариален акт е посочено, че се продават 118,42 кв.м. идеални части от дворно място цялото с площ 950 кв.м., представляващо бивш УПИ ХІ-535, от който по настоящем са образувани два нови УПИ. Счита, че по смисъла на чл. 6 т.1 б. „в” от ПВ подлежащия на вписване акт се отнася до идеални части от тези новообразувани имоти, поради което е следвало в него да бъде посочено ясно и недвусмислено каква част от 118,42 кв.м. в ид.ч. се продават от единия новообразуван УПИ и каква от другия. Счита още, че е недопустимо в производството по вписване да бъдат санирани пропуски и неясноти в нотариалния акт, което е възможно единствено в нотариалното охранително производство.
Бургаският окръжен съд, след като взе предвид частната жалба, мотивите на съдията по вписванията, събраните по делото доказателства и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 от ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.
На 23.06.2011г. в АВ при СВ към РС – гр. Бургас, под № 5600 била входирана молба от нотариус Бинка Кирова № 290 по регистъра на НК район на действие –БРС за вписване на нотариален акт № 49, т. ІІ, рег. № 3876, нот. д. № 220/2011г., в който бил обективиран договор за покупко - продажба на недвижим имот със страни Милчо Великов Кънев като продавач и Я.К.С. Като купувач, предмет дворно място с площ 118,42/950 кв.м. ид.ч, находящо се в гр. Бургас, кв. „Ветрен” ул. „Чавдар” № 30 образуващо имот пл. № 535, самостоятелен бивш УПИ ХІ – 535, в квартал 32 по плана на квартал „Ветрен” гр. Бургас, от който след промяна на регулацията понастоящем са образувани УПИ ХІ-535 с площ 500кв.м и УПИ ХХІ – 535 с площ 450 кв.м. по плана на същия квартал.
С обжалваното определение съдия по вписванията приел, че представения за вписване акт противоречи на чл. 6 б. „в” от ПВ, тъй като в него липсва индивидуализация на идеалната част от всеки от съществуващите два УПИ, която е предмет на сделката, поради което отказал да извърши исканото вписване.
Според Бургаския окръжен съд съдията по вписвания правилно и законосъобразно е приел, че приложимата норма относно описанието на имота в настоящия случай е чл. 6 ал.1 б. „в” от Правилника за вписванията, тъй като не е налице предпоставката посочена в чл. 6 ал. 3 от ПВ, за да бъде дерогирана от чл. 60 ЗКИР - недвижимият имот да се намира в район с одобрена кадастрална карта. По този факт не се спори по делото и се признава от жалбоподателя. Изложения довод в жалбата за приложимост на ЗТСУ не следва да бъде обсъждан, тъй като от 31.03.2001г. този нормативен акт е отменен. Разпоредбата на чл. 6 ал.1 б. „в” от ПВ изисква представения за вписване акт да съдържа „описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите;” Недвижимия имот като индивидуално определена вещ по смисъла на облигационното право е възможно да бъде предмет на действителен договор за продажба при положение, че съществува или ще възникне, но не и ако вече не съществува. В тази насока следва да бъде споделен и извода на съдията по вписвания относно предмета на сделката за покупко-продажба на недвижима вещ, обективирана в нотариалния акт, чието вписване се иска – идеални части от посочените в него УПИ ХІ-535 с площ 500кв.м. и УПИ ХХІ – 535 с площ 450 кв.м., както и, че именно те представляват имотите, чието описание следва да отговаря на изискванията посочени в цитирания чл. 6 ал.1 б. „в” от ПВ, едно от които е да са посочени площи. В случая се продават идеални части от тези имоти и поради това е било необходимо да са посочени точно и ясно колко идеални части от всеки от двата имота се прехвърлят. Настоящия съдебен състав не споделя довода на жалбоподателя, че е било възможно и съдията по вписвания е бил длъжен да преизчисли посоченото от страните по нотариалния акт съотношение на идеалните части към бившия парцел с площ 950 кв.м. пропорционално на площите на съществуващите новообразувани УПИ. На първо място е незаконосъобразно съдията по вписвания да извършва добавки, промени или изменения в съдържанието на подлежащите на вписване актове. На следващо място дори и да беше допустимо, в случая е наложително да се извърши и тълкуване относно действителната воля на страните, базиращо се на предположения, тъй като, както от съдържанието на нотариалния акт, така и от частната жалба е невъзможно да се установи как са разпределени процесните 118,42 кв.м идеални части спрямо всеки от двата съществуващи недвижими имота. Според купувача – жалбоподател, следва да се приеме, че те са равни на посоченото в нотариалния процентно съотношение на прехвърлените 118,42 кв.м. идеални части към площта на вече несъществуващия парцел преди разделянето му, отнесено към площа на всеки от съществуващите УПИ, предмет на прехвърлителната сделка. Това твърдение е едностранно и не изключва възможността, действителната воля на другата страна при сключване на договор за продажба да е била за друго разпределение на прехвърлените идеални части / пр. 100кв.м от единия парцел и 18, 42кв.м от другия и т.н./, поради което е неприложимо във формалното производство по вписвания.
В обобщение на изложеното, Бургаския окръжен съд счита, че при договор за продажба на идеални части от два недвижими имота, какъвто е налице в случая, посочването на идеалните части като цяло число спрямо общата площ на двата недвижими имота е в противоречие с разпоредбата на чл. 6 т. 1 б. „в” ПВ, изискваща точно посочване площта на всеки от имотите, за които се отнасят подлежащите на вписване актове, поради което е пречка да бъде извършено вписване на нотариалния акт, в който е обективирана сделката и обуславя приложението на чл. 32а от ПВ.
Мотивиран от горното, Бургаският окръжен съд


О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 119 от 23.06.2011г. на Съдия по вписванията при РС - гр. Бургас, с което е постановен отказ за вписване на нотариален акт за продажба на недвижим имот входиран в АВ – СВ – гр. Бургас с молба № 5600/23.06.2011г.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред Върховния касационен съд.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов