КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

връщане на жалба ...
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=37&t=1165
Страница 1 от 1

Автор:  Николай Иванов [ 21 Окт 2011, 12:44 ]
Заглавие:  връщане на жалба ...

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 07.01.2011 година град Бургас

Бургаският окръжен съд гражданска колегия
На седми януари две хиляди и единадесета година
В закрито заседание в следния състав:

Председател: Вяра Камбурова
Членове: Галя Белева
мл. с. Невена Ковачева

като разгледа ч. гр. д. № 1313/2009 г. по описа на Бургаския окръжен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК.
Постъпила е жалба вх. № 157/27.07.2010 г. в Служба по вписванията – гр. Б., подадена от името на Г.Г.И., предявяващ права на С.Г.У., против отказ на съдия по вписванията Р. Т. – гр. Б. да впише саморъчно завещание на Д. Д. Ш., обявено на 07.03.1990 г. от нотариус С. Д..
Бургаският окръжен съд, извършвайки служебна проверка на допустимостта на жалбата, е намерил, че същата е подадена от лице през представителна власт по смисъла на ГПК. Постановил е разпореждане № 1209/04.08.2010 г., разпореждане № 3534/29.09.2010 г. и разпореждане № 1684/201.10.2010 г., с които жалбата, подадена от Г.Г.И., е оставена без движение с указания да бъде подписана или от С.Г.У., или от адвокат, изрично упълномощен по делото, като във втория случай следва да се приложи и адвокатско пълномощно.
Разпорежданията са редовно връчени на С.У., като в нито една от подадените уточняващи молби тя не е заявила, че потвърждава действията по подаване на жалбата, въз основа на която е образувано настоящото производство, нито е посочила, че поддържа предявената от чуждо име жалба в защита на нейни права и не е подписала жалбата. Във всички постановени и редовно връчени й разпореждания БОС е дал подробни указания, посочил е необходимостта тя да потвърди действията на Г.Г.И., свързано с допустимостта на жалбата, посочил й е, че може да ползва правна помощ, но тя не е изпълнила указанията на съда. Срокът, указан в последното разпореждане, е изтекъл на 16.11.2010 г. В разпореждането изрично е указано на жалбоподателя, че при неизпълнение в срок жалбата ще бъде върната.
Мотивиран от горното и на основание чл. 275, ал. 2 във вр. с чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК, Бургаският окръжен съд намира, че жалбата следва да бъде върната. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА жалба вх. № 157/27.07.2010 г., подадена от Г.Г.И., срещу постановен отказ, обективиран в определение от 12.07.2010 г., на съдия по вписванията Р. Т. – гр. Б. да впише саморъчно завещание на Д. Д. Ш., обявено на 07.03.1990 г. от нотариус С.Д. .
ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. № 1313/2009 г. по описа на Бургаския окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страната пред ВКС.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/