КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 30 Окт 2020, 01:40

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: цесия и заместване в дълг-описание на имот, скица и такса
Ново мнениеПубликувано на: 16 Фев 2012, 12:11 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 270
П Р Е Д Е Л Е Н И Е№_________________


гр.Варна, ...............................................

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, осми състав,в закрито заседание на ........................... две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АНДРЕЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА ЦАНКОВА

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ-мл.с.

като разгледа докладваното от съдия Светлана Цанкова ч.гр.дело № 250 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 32а от Правилника за вписванията

Производството е образувано по частна жалба от “Юробанк и еф Джи България” АД, регистрирано в ТР към АП под ЕИК 000694749, чрез процесуалния му представител, срещу определение На съдия по вписванията при Варненски районен съд, с което е отказано вписването на договор за цесия и заместване в задължения, депозиран със заявление 408/11.01.2012 г. Сочи се, че определението е необосновано и неправилно. Излагат се подробни доводи. Молят, да се отмени определение от 11.01.2012 г., с което е постановен отказ №15/11.01.2012 г., във връзка със заявление вх. per. № 408/11.01.2012, на съдия по вписванията при ВРС и да се постанови друго вместо него, с което да се постанови отбелязване/вписване на договор за прехвърляне на права и вземания (цесия) и заместване в задължения, с удостоверяване на подписите рег. № 12224 от 30.11.2011 г., на нотариус Мариела Калоянова с рег. № 200 от регистъра на НК и нотариално удостоверено съдържание рег. № 12257 от 01.12.2011 г., на нотариус Мариела Калоянова с рег. № 200 от регистъра на НК в имотния регистър към СВп. гр. Варна.

Съдът, като прецени приложените доказателства във връзка с изложените оплаквания, становището на другата страна, съобразно приложимия закон и по вътрешно убеждение, намира следното:

Жалбата е подадена в срок от легитимирано лице срещу подлежащ на обжалване съгласно чл. 32а от Правилника за вписванията акт, поради което и е допустима за разглеждане.

Определението е постановено от компетентен орган, тъй като с оглед местонахождението на имота, съдията по вписванията при ВРС е компетентен да извърши вписването,съгл.чл.7 от Правилника за вписванията.

Пред съдията по вписванията са били представени необходимите брой екземпляри за извършване на вписването.

Разгледана по същество жалбата е основателна, като съображенията на настоящия състав са следните:

С определение от 11.01.2012 г., съдия по вписванията Ж.Спасова е постановила отказ №15/11.01.2012 г., относно молба per. № 408/11.01.2012 за отбелязване/вписване на договор за прехвърляне на права и вземания (цесия) и заместване в задължения, с удостоверяване на подписите рег. № 12224 от 30.11.2011 г., на нотариус Мариела Калоянова с рег. № 200 от регистъра на НК и нотариално удостоверено съдържание рег. № 12257 от 01.12.2011 г., на нотариус Мариела Калоянова с рег. № 200 от регистъра на НК в имотния регистър към СВп. гр. Варна.

При отхвърляне на искането съдът се е позовал на разпоредбата на чл. 6 ал. 1, буква „в" от Правилника за вписванията (ПВ) съгласно който подлежащите на вписване документи трябва да съдържат описание на имота, за който се отнася акта; и на чл. 6 ал. 3 от ПВ във връзка с чл. 66 на ЗКИР, съгласно които когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта към акта се прилага скица копие от кадастралната карта, а описанието на имота се извършва съобразно данните посочени в чл. 60 т. 1-7 от ЗКИР и поради липса на внесена държавна такса.

Настоящата инстанция намира този отказ за незаконосъобразен
Съгласно чл. 17, ал. 1 б. "д" от Правилника за вписванията, подлежат на вписване актовете по чл. 171 ЗЗД
, , като съгласно чл. 17, ал. 2 ПрВп, молбата за вписване трябва да съдържа данните за молителя, посочени в чл. 6, ал. 1 б. "а", основанието (документа) за вписването, размера на сумата, както и тома и страницата на ипотечната книга, в която е вписан договорът за ипотека или молбата за учредяване на законната ипотека, върху която ще се прави вписването. От това следва, че в производството по вписване, съдията по вписванията извършва единствено проверка дали актът, чието вписване се иска, е от категорията актове, които подлежат на вписване, съгласно Правилника за вписванията, и дали е редовен от външна страна - дали са спазени законовите изисквания за форма и изчерпателно посочените в чл. 65 от ПрВп изисквания за съдържание на акта. Всяка друга проверка е извън правомощията на съдията по вписванията. От посочения текст следва извода, че изискването по чл. 6, ал. 1 , буква „в" и изискването по чл. 6 ал. 3 от правилника за вписване са неприложими спрямо актовете по чл. 171 от ЗЗД, съответно чл. 17 от ПВ. Дори и да се приеме, че по отношение на договора, чието вписване е поискано е приложимо изискването по чл. 6 буква „в",/ както правилно сочи и жалбоподателят/, същото е преодоляно с приложените към молбата и цитирани в договора документи. В този смисъл е и простоянната практика на съдилищата-Определение № 447/10.07.2009 г. на ВКС по ч.т.д. № 58/2009, II т.о., ТК;Определение № 168 от 7.02.2011 г. на ВКС по ч.т.д. № 87/2010 г. на II т.к., Определение от 17.02.2011 г. на ОС Бургас по ч.г.д. 237/2011 г.Правилно в частната жалба е посочено, че това е така защото вземането е вече индивидуализирано в акта за ипотека и посочването на този акт прави несъмнена връзката между тях и безспорна индивидуализацията на имота служещ като обезпечение.
С оглед изложеното, частната жалба е основателна.
Постановеното определение от 11.01.2012 г., с което е постановен отказ №15/11.01.2012 г., относно искане с вх. per. № 408/11.01.2012 на съдия по вписванията при ВРС следва да се отмени.
С оглед разпоредбите на чл. 4, ал. 1, б. "в" от ЗДТ и чл. 541 , вр. чл. 84, т. 1 от ГПК, съдията по вписванията при констатиране на нередовност на молбата по чл. 128, т. 2 от ГПК – невнасяне на държавна такса, е следвало да приложи чл. 540, вр. чл. 129, ал. 2 от ГПК, като остави същата без движение, да даде указание за внасяне на дължимата държавна такса и да определи срок за това. Едва след изпълнение на гореизложеното и в зависимост от процесуалното поведение на молителя, съдията по вписванията е следвало да се произнесе по същество по молбата или да я върне.

Тъй като по делото не са налице доказателства в тази насока, обжалваното определение, с което е постановен отказ за вписване поради невнасяне на държавната такса, се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Преписката следва да бъде върната на съдията по вписванията за продължаване на процедурата по охранителното производство чрез изпращане на съобщение до молителя за отстраняване на констатираната нередовност на молбата и предприемане на съответни процесуални действия в зависимост от последващото му поведение

Постановеното определение от 11.01.2012 г., с което е постановен отказ №15/11.01.2012 г., относно искане с вх. per. № 408/11.01.2012 на съдия по вписванията при ВРС следва да се отмени и да се върне преписката на съдията по вписванията за продължаване на процедурата по охранителното производство чрез изпращане на съобщение до молителя за отстраняване на констатираната нередовност на молбата – за внасяне на дължимата държавна такса и предприемане на съответни процесуални действия, като след внасяне на държавната такса следва да се впише ДОГОВОР ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ВЗЕМАНИЯ (ЦЕСИЯ) И ЗАМЕСТВАНЕ В ЗАДЪЛЖЕНИЯ, с удостоверяване на подписите рег. № 12224 от 30.11.2011 г., на нотариус Мариела Калоянова с рег. № 200 от регистъра на НК и нотариално удостоверено съдържание рег. Л& 12257 от 01.12.2011 г., на нотариус Мариела Калоянова с рег. № 200 от регистъра на НК в имотния регистър към СВп. гр. Варна.

Водим от гореизложените съображения съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определението от 11.01.2012 г., с което е постановен отказ №15/11.01.2012 г., № 15, относно искане с вх. per. № 408/11.01.2012 на съдия по вписванията- Ж.Спасова при ВРС да впише договор за прехвърляне на права и вземания (цесия) и заместване в задължения, с удостоверяване на подписите рег. № 12224 от 30.11.2011 г., на нотариус Мариела Калоянова с рег. № 200 от регистъра на НК и нотариално удостоверено съдържание рег. № 12257 от 01.12.2011 г., на нотариус Мариела Калоянова с рег. № 200 от регистъра на НК в имотния регистър към СВп. гр. Варна, като незаконосъобразно, вместо което постановява:
Връща преписката на съдията по вписванията за продължаване на процедурата по охранителното производство ,с оглед дадените указания в мотивите на настоящето определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов