КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Заличаване на особен залог.
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=38&t=4580
Страница 1 от 1

Автор:  Николай Иванов [ 24 Мар 2016, 11:30 ]
Заглавие:  Заличаване на особен залог.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ........./......................2016г.

ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание проведено на двадесет и трети март, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИРЕНА ПЕТКОВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА ХРИСТОВА

КОНСТАНТИН ИВАНОВ

като разгледа докладваното от съдията МАРИАНА ХРИСТОВА

въззивно частно гражданско.дело № 481 по описа за 2016г.,

за да се произнесе взе предвид следното:Производството е образувано по частна жалба „ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС“ ООД срещу Отказ № 49/24,02,2016г., том І, вх. рег. № 3555 на съдия по вписванията в СВ при ВРС, обективиран в Определение от 24,02,2016г, да извърши заличаване по заявление вх. № 3555/24,02,2016г. от „ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС“ ООД на особен залог на търговско предприятие на „Господинов и синове“ ООД, вписан под акт № 16, том І, вх.рег. № 21541/30,09,2004г. по описа на СВ при ВРС и особен залог на търговско предприятие на „Господинов и синове“ ООД, вписан под акт № 17, том І, вх.рег. № 21574/30,09,2004г. по описа на СВ при ВРС.

Въззивникът инвокира доводи за незаконосъобразност на отказа и претендира неговата отмяна.

Съдът, за да се произнесе съобрази следното:

Жалбата е процесуално допустима. Същата е подадена от надлежна страна, в установения от закона срок.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Пред съдията по вписвания е постъпило искане от „ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС“ ООД обективирано в заявление вх. № 3555/24,02,2016г. за заличаване на особен залог на търговско предприятие на „Господинов и синове“ ООД, вписан под акт № 16, том І, вх.рег. № 21541/30,09,2004г. по описа на СВ при ВРС и особен залог на търговско предприятие на „Господинов и синове“ ООД, вписан под акт № 17, том І, вх.рег. № 21574/30,09,2004г. по описа на СВ при ВРС.

Заявлението не е придружено със съгласие за заличаването му подписано от кредитора „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД с нотариална заверка на подписите, изискуемо съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗОЗ.

Изложеното е достатъчно за да се приеме, че отказа е законосъобразен и подлежи на потвърждаване.


Воден от горното, съдътО П Р Е Д Е Л И :ПОТВЪРЖДАВА Отказ № 49/24,02,2016г., том І, вх. рег. № 3555 на съдия по вписванията в СВ при ВРС, обективиран в Определение от 24,02,2016г, да извърши заличаване по заявление вх. № 3555/24,02,2016г. от „ДЖИ ЕС МАЛМГРЕН ИНТЕРИЪРС“ ООД на особен залог на търговско предприятие на „Господинов и синове“ ООД, вписан под акт № 16, том І, вх.рег. № 21541/30,09,2004г. по описа на СВ при ВРС и особен залог на търговско предприятие на „Господинов и синове“ ООД, вписан под акт № 17, том І, вх.рег. № 21574/30,09,2004г. по описа на СВ при ВРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на препис от същото от страните с частна жалба пред Върховен касационен съд.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/