КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Яну 2021, 09:40

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: приложение на чл. 129, ал. 2 ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 21 Окт 2009, 13:28 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Определение № 427 от 9.10.2008 г. на ОС - Велико Търново по в. ч. гр. д. № 908/2008 г., докладчик председателят Димитринка Гайнова
чл. 84, т. 1 ГПК чл. 128, т. 2 ГПК чл. 129, ал. 2 ГПК чл. 274 ГПК чл. 540 ГПК чл. 577 ГПК чл. 4, б. "а" Правилник за вписванията

При нередовност актът, чието вписване се иска, съдията по вписванията следва в изпълнение на задълженията си по чл. 129, ал. 2 ГПК да съобщи на заинтересуваната страна да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности и едва след като не бъдат отстранени същите в указания срок, да упражни правомощията си, като откаже исканото вписване.

Производство е по реда на чл. 577, във връзка с чл. 274 и сл. ГПК.

С определение от 1.09.2008 г. на Съдия по вписванията при Служба по вписванията, гр. С. е отказано вписването на Акт за частна държавна собственост № ... от 26.08.2008 г., с който се актува като държавен недвижим имот № 602050, находящ се в землището на гр. С.

Срещу постановеното определение е подадена частна жалба от Областен управител на област с административен център гр. В. Т., с искане за неговата отмяна и постановяване на определение, с което да бъде разпоредено извършването на вписване на акта за държавна собственост. Излагат се подробни съображения, касаещи неправилност на обжалваното определение.
В. Т. ОС, като разгледа подадената частна жалба, с оглед наведените в същата пороци на атакувания съдебен акт, намира за установено следното:

Жалбата е допустима - подадена е в законоустановения срок, от легитимирано лице.

Жалбата е основателна, по следните съображения:

За да бъде постановен обжалваният отказ за вписване на акта за частна държавна собственост, съдията по вписванията е приел в мотивите на постановеното определение, че актът, чието вписване се иска, подлежи на вписване, съгласно разпоредбата на чл. 4, б. "а" от Правилника за вписванията, но доколкото като приложение към същия не е приложен документ, удостоверяващ заплащането на дължимата съгласно разпоредбата на чл. 84, т. 1 ГПК, във връзка с чл. 540 ГПК и Тарифата за таксите, събирани от Агенцията по вписванията, държавна такса, е отказал да извърши исканото действие.

Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 2, вр. чл. 128, т. 2 ГПК, към която препраща чл. 540 ГПК, видно от която правна норма за охранителните производства, освен общите правила на ГПК, следва да се прилагат съответно и правилата на исковото производство, при нередовност акта, чието вписване се иска, каквато нередовност в случая се явява липса на приложен документ за внесена държавна такса, когато такава се дължи, съдията по вписванията е следвало в изпълнение на задълженията си по чл. 129, ал. 2 ГПК да съобщи на заинтересуваната страна да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности и едва след като не бъдат отстранени същите в указания срок, да упражни правомощията си, като откаже исканото вписване.

Допуснатото нарушение е самостоятелно основание, обуславящо отмяната на обжалваното определение, без да бъдат обсъждани по същество наведените с жалбата доводи. Като не е провел процедурата по чл. 129 от ГПК, съдията по вписвания е постановил незаконосъобразно определение, което предвид на това подлежи на отмяна. Следва преписката да бъде върната на съдията по вписвания за извършване на процедурата по чл. 129, ал. 2 от ГПК.

Водим от горното, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

Отменя по реда на чл. 577 ГПК определение от 1.09.2008 г. на съдия по вписванията при Служба по вписванията, гр. С., с което е отказано вписването на Акт за частна държавна собственост № ... от 26.08.2008 г., издаден от Областен управител на област с административен център В. Т.

Връща преписката на съдия по вписванията при Служба по вписванията, гр. С. за изпълнение на дадените с настоящото определение указания.

Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: практика ОС -Велико Търново
Ново мнениеПубликувано на: 21 Окт 2009, 13:37 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Определение № 426 от 9.10.2008 г. на ОС - Велико Търново по в. ч. гр. д. № 915/2008 г., докладчик съдията Ивайло Йорданов
чл. 84, т. 1 ГПК чл. 128, т. 2 ГПК чл. 129, ал. 2 ГПК чл. 274 ГПК чл. 540 ГПК чл. 577 ГПК чл. 4, б. "а" Правилник за вписванията

Производство е по реда на чл. 577, във връзка с чл. 274 и сл. ГПК.

С Определение от 29.08.2008 г. на съдия по вписванията при Служба по вписванията, гр. С. е отказано вписването на Акт за частна държавна собственост № ... от 25.08.2008 г., с който се актува като държавен недвижим имот, находящ се в землището на село Б. С., местност "С." и представляващ имот № ..., с площ от ... кв. м - Държавен горски фонд.

Срещу постановеното определение е подадена частна жалба от Областен управител на област с административен център, гр. В. Т., с искане за неговата отмяна и постановяване на определение, с което да бъде разпоредено извършването на вписване на акта за държавна собственост. Излагат се подробни съображения, касаещи неправилност на обжалваното определение.
В. Т. окръжен съд, като разгледа подадената частна жалба, с оглед инвокираните в същата пороци на атакувания съдебен акт, намира за установено следното:

С жалбата е сезиран родово и функционално компетентен съд. Правото на жалба е валидно и срочно упражнено. Жалбата изхожда от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване на постановения отказ за вписване, поради и което частната жалба се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество.

За да бъде постановен обжалваният отказ за вписване на акта за частна държавна собственост, съдията по вписванията е приел в мотивите на постановеното определение, че актът, чието вписване се иска, подлежи на вписване, съгласно разпоредбата на чл. 4, б. "а" от Правилника за вписванията, но доколкото като приложение към същия не е приложен документ, удостоверяващ заплащането на дължимата съгласно разпоредбата на чл. 84, т. 1 ГПК, във връзка с чл. 540 ГПК и Тарифата за таксите, събирани от А. В., държавна такса е отказал да извърши исканото действие.

Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 2, вр. чл. 128, т. 2 ГПК, към която препраща чл. 540 ГПК, видно от която правна норма за охранителните производства, освен общите правила на ГПК, следва да се прилагат съответно и правилата на исковото производство, при нередовност акта, чието вписване се иска, каквато нередовност в случая се явява липса на приложен документ за внесена държавна такса, когато такава се дължи, съдията по вписванията е следвало в изпълнение на задълженията си по чл. 129, ал. 2 ГПК да съобщи на заинтересуваната страна да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности и едва след като не бъдат отстранени същите в указания срок, да упражни правомощията си, като откаже исканото вписване.

Допуснатото нарушение е самостоятелно основание, обуславящо отмяната на обжалваното определение, без да бъдат обсъждани по същество наведените с жалбата доводи и връщане на преписката на съдията по вписванията за изпълнение на процедурата по чл. 129, ал. 2 ГПК, чрез изпращане на съобщение до заинтересуваната страна.

Мотивиран от горното, В. Т. окръжен съд,

ОПРЕДЕЛИ:

Отменя по реда на чл. 577 ГПК определение от 29.08.2008 г. на съдия по вписванията при Служба по вписванията, гр. С., с което е отказано вписването на Акт за частна държавна собственост № ... от 25.08.2008 г., издаден от Областен управител на област с административен център В. Т.

Връща делото на съдия по вписванията при Служба по вписванията, гр. С. за изпълнение на дадените с настоящото определение указания.

Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: практика ОС -Велико Търново
Ново мнениеПубликувано на: 23 Ное 2009, 09:25 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
Определение № 416 от 2.10.2008 г. на ОС - Велико Търново по в. ч. гр. д. № 913/2008 г., докладчик председателят Георги Драгостинов
чл. 84, т. 1 ГПК чл. 128, т. 2 ГПК чл. 129, ал. 2 ГПК чл. 274 ГПК чл. 540 ГПК чл. 577 ГПК
Процедурата по съобщаване по чл. 129 от ГПК е условие, щото да възникне правомощието на съдията по вписванията да върне преписката.

Производството е по реда на чл. 577, във връзка с чл. 274 и сл. от ГПК.

С определение от 1.09.2008 г. на съдията по вписванията при С. районен съд е отказано вписване на акт за частна държавна собственост № .... от 26.08.2008 г., издаден от Областния управител на В. Т. област.

Определението е обжалвано от последния с искане за отмяната му и постановяване на ново, разпореждащо исканото вписване.

Позовава се на противоречие на атакуваното определение с процедурния закон. Режимът на вписвания на актове за държавна собственост бил особен спрямо този по чл. 32а от Правилника за вписвания. Общите изисквания на последния не важали за вписването на актове за държавна собственост. Те не създавали, а удостоверявали права, заради което не се вмествали в хипотезата на чл. 84, т. 1 от ГПК, щото да се дължи държавна такса за заявеното вписване.

Съдът обсъди наведените доводи и след преценка на доказателствата по делото, приема:

За да откаже исканото вписване, съдията по вписванията е приел, че актът за държавна собственост подлежи на вписване, но не отговаря на изискванията на закона за тази процедура по причина, че не е внесена предвидената такса за вписване, дължима по силата на изричната разпоредба на чл. 84, т. 1 от ГПК.

Атакуваното определение е постановено в разрез с нормата на чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 540 от ГПК. По силата на цитираните правила, документът за внесена държавна такса е приложение към заявлението за вписване на представения акт. Липсата на платежен документ е ангажирало съдията по вписванията да съобщи на заявителя констатираната нередовност, давайки му едноседмичен срок от получаване на съобщението да отстрани пропуска. От документите по преписката на съдията по вписванията е видно, че това не е сторено.

Процедурата по съобщаване по чл. 129 от ГПК е условие, щото да възникне правомощието на съдията по вписванията да върне преписката. Въпреки че в диспозитива на атакуваното определение е постановен отказ, мотивите му ясно сочат волята да съдията да не извърши исканото вписване по причина, че липсва внесена такса, документът за което плащане е приложение към заявлението на частния жалбоподател.

Констатираният порок на обжалвания акт обосновава отмяната му само на посоченото основание, без обсъждане на наведените в частната жалба доводи. Преписката следва да бъде върната на съдията по вписванията, за да бъде валидирана процедурата по охранителното производство чрез изпращане на уведомлението по чл. 129, ал. 2 от ГПК и по-нататъшно процедиране в зависимост от поведението на заявителя: дали ще внесе или не дължимата държавна такса за вписването.

По изложените съображения, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

Отменя, по реда на чл. 577 от ГПК, определение от 1.09.2008 г. на съдията по вписванията при С. районен съд е отказано вписване на акт за частна държавна собственост № 3377 от 26.08.2008 г., издаден от Областния управител на В. Т. област.

Връща делото на съдията по вписванията при С. районен съд за изпълнение на дадените с настоящото определение указания.

Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: практика ОС -Велико Търново
Ново мнениеПубликувано на: 23 Ное 2009, 09:27 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
Определение № 418 от 6.10.2008 г. на ОС - Велико Търново по в. ч. гр. д. № 910/2008 г., докладчик съдията Йоана Генжова
чл. 84, т. 1 ГПК чл. 128, т. 2 ГПК чл. 129, ал. 2 ГПК чл. 274 ГПК чл. 540 ГПК чл. 577 ГПК
Процедурата по съобщаване по чл. 129 от ГПК е условие, за да възникне правомощието на съдията по вписванията да върне преписката.

Производството е по реда на чл. 577, във връзка с чл. 274 и сл. от ГПК.

С определение от 29.08.2008 г. на съдията по вписванията при Районен съд, гр. С е отказано вписване на Акт за частна държавна собственост № ... от 25.08.2008 г., издаден от Областния управител на Област В. Т.

Подадена е жалба от Областния управител на Област В. Т. против определението. Жалбоподателят навежда доводи за неправилност на обжалваното определение и моли същото да бъде отменено и да бъде постановено исканото вписване. Счита, че не е налице хипотезата на чл. 84, т. 1, предл. второ от ГПК и държавна такса не се дължи, тъй като актовете за държавна собственост имат констативен, а не конститутивен характер.

Окръжен съд, гр. В. Т., като взе предвид доводите на жалбоподателя и данните по делото, намира следното:

За да откаже исканото вписване, съдията по вписванията е приел, че актът за държавна собственост подлежи на вписване, но не отговаря на изискванията на закона за това, тъй като не е внесена предвидената такса за вписване, дължима по силата на чл. 84, т. 1 от ГПК. Окръжният съд намира, че атакуваното определение е постановено в противоречие с разпоредбите на чл. 540, вр. чл. 129, ал. 2 от ГПК. Съгласно разпоредбата на чл. 540 от ГПК, за охранителните производства, освен общите правила на ГПК, се прилагат съответно и правилата на исковото производство. При това положение, в случая следва да намери приложение нормата на чл. 129, ал. 2 от ГПК. Документът за внесена държавна такса е приложение към заявлението за вписване на представения акт и при липсата на такъв документ, съдията по вписванията е следвало да съобщи на заявителя констатираната нередовност, давайки му едноседмичен срок от получаване на съобщението да отстрани пропуска. От приложената по делото преписка на съдията по вписванията е видно, че тази процедура не е изпълнена.

Процедурата по съобщаване по чл. 129 от ГПК е условие, за да възникне правомощието на съдията по вписванията да върне преписката. Въпреки че в диспозитива на атакуваното определение е постановен отказ, мотивите на същото ясно сочат волята да съдията по вписванията да не извърши исканото вписване по причина, че липсва внесена такса.

Констатираният порок на обжалвания акт обосновава отмяната му само на посоченото основание, без обсъждане на наведените в частната жалба доводи. Преписката следва да бъде върната на съдията по вписванията за изпълнение на процедурата по чл. 129, ал. 2 от ГПК, като при неотстраняване в срок на нередовността съдията по вписванията следва да упражни правомощията си по чл. 129, ал. 3 от ГПК.

Водим от горното, В. окръжен съд,

ОПРЕДЕЛИ:

Отменя по реда на чл. 577 от ГПК определение от 29.08.2008 г. на съдията по вписванията при Районен съд, гр. С., с което е отказано вписване на Акт за частна държавна собственост № .... от 25.08.2008 г., издаден от Областния управител на Област В. Т.

Връща преписката на съдията по вписванията при Районен съд, гр. С. за изпълнение на указанията, дадени с настоящото определение.

Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов