КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Нотариална такса при съгласие за заличаване на ипотека?
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=4&t=764
Страница 1 от 1

Автор:  Melly [ 11 Юли 2011, 12:33 ]
Заглавие:  Нотариална такса при съгласие за заличаване на ипотека?

Здравейте колеги,

Имам един дискусионен въпрос.
Става дума за заличаване на дог. ипотека по Молба-съгласие (нот. форма) от страна на Банката Кр.
Едното мнение е, че се събира нот. такса върху мат.интерес (посочен при учредяването й), съгл. т.12, която препраща към т.10, а тя пък от своя страна препраща към т.8 от Тарифата за събиране на нот. такси.
Другото мнение е, че се събира нот. такса върху мат. интерес по т. 9.

Моето мнение е, че следва да се събере нот. такса в размер 25 лв., тъй като при погасен дълг липсва мат. интерес за удостоверяване. Изявлението на Кр е точно в този смисъл - дава съгласие за заличаване на вписана ипотека поради погасяване изцяло на главницата, таксите и др. присъщи на кредита разходи. В този случай нотариусът заверява съдържание и подпис на частен документ и би следвало да събере съответната на него такса.

Моля за вашето мнение.
Предварително благодаря.

Автор:  anastassia.terzieva [ 19 Юли 2011, 15:06 ]
Заглавие:  Re: Нотариална такса при съгласие за заличаване на ипотека?

Ако разгледаме хипотезата при която ипотеката се заличава частично, то следва да се упомене изрично с колко се намалява сумата и тогава и нотариалната такса за декларацията-съгласие и ДТ за вписване ще следва да се изчисляват съобразно материалния интерес. Но като основа следва да се вземе не цялата сума на ипотеката, а размера на частта, относно която ипотеката се заличава. По същата логика, когато се вписва заличаване на тежест върху недвижим имот винаги се касае до материален интерес респективно таксата за вписване на заличаването следва да се определи съобразно него. Това е така защото цената на ипотеката е нейн задължителен реквизит.
Друг е въпросът че ипотеката може да се индивидуализира еднозначно и само с някои, не с всичките изискуеми за спазването на формата й реквизити - а с номер на акт, том и т.н на вписване и данните по описа на нотариуса съставил нотариалния акт за ипотеката. /аргумент от минимума съдържание на описанието на представените пред нотариуса документи при нотариална сделка/ При по-разширено тълкуване и с оглед характера на ипотеката като тежест върху определен имот за минимум може да се приеме горното заедно с партидата и описанието на имота, който е послужил за обезпечение и върху който е наложена тази вещна тежест.
Но трябва да се прави разлика между декларацията за съгласие и вписването на заличаването. В декларацията за съгласие за заличаването може вместо сума да се запише "изцяло" и формално погледнато не е налице удостоверяван материален интерес в конкретната декларация, респективно и нотариалната такса следва да не е съобразена с пълния размер на ипотеката. Същественото е съгласието. Но при вписването, се заличава тежест която има паричен еквивалент, т.е. собственикът на имота се освобождава от задължение, което има размер и следва таксата за вписване да се съобрази с него. Това е така, защото вписването на заличаването има конститутивно действие - то погасява права и задължения, които поради същността си са винаги измерими в пари. А даването на съгласие за заличаването, при условие че задължението е погасено напълно е само по себе един морален дълг и не може да бъде измерено в пари, дори да се отнася до разпореждане с право, оценимо в пари. Даването на съгласие може да има ирелевантни за правото мотиви и не е нужно да се посочва в декларацията. Аз поне не намерих изрично предвидени в закона нито задължение нито срок в който кредиторът да е задължен да даде такова съгласие, дори при напълно изплатено задължение. Остава единствено общата деликтна отговорност за причинени вреди.
По своята правна същност даването на съгласие за заличаването е най-близко до упълномощаването. А при упълномощаването този казус е отдавна разрешен в полза на простата такса когато няма изрично посочен размер на материалния интерес.

Въпросът е интересен ще следя темата, надявам се да съм дала своята скромна лепта в изясняването на казуса

Автор:  Melly [ 19 Юли 2011, 16:23 ]
Заглавие:  Re: Нотариална такса при съгласие за заличаване на ипотека?

anastassia.terzieva написа:
По своята правна същност даването на съгласие за заличаването е най-близко до упълномощаването. А при упълномощаването този казус е отдавна разрешен в полза на простата такса когато няма изрично посочен размер на материалния интерес.

Напълно съм съгласна.
Но пък Нотариусите, с които обсъждах този казус, са на противното мнение, тъй като четат "буквата" на подзаконовата разпоредба - ТНТЗННД. Струва ми се, че интересът е водещият принцип в случая - събирайки такса по т.12, подсигуряват обороти от дейността си. Мисля, че е неправилно.
Явно трябва да отправя официално запитване за становище до Нотариалната камара.

Автор:  anastassia.terzieva [ 19 Юли 2011, 18:12 ]
Заглавие:  Re: Нотариална такса при съгласие за заличаване на ипотека?

Големия спад в строителството и сделките с имоти поставя на изпитание професионалното достойнство на някои нотариуси, на които и преди явно им е било оскъдно.
Какви фрапантни случаи съм имала за +10лв. .. и то за "казуси", в които изобщо няма нищо за тълкуване - директно се каза на хората, че нотариуса това няма да го завери - дай ние да го напишем "както трябва"...
Да не говорим че 5 нотариуса за едно и също действие поискаха 6 различни цени /с една цена е в повече защото един и същ нотариус поиска в различни дни различни суми/.
Радвам се в същото време да видя че много нотариуси запазват самоуважение и честта на професията.

При положение че имате този казус на дневен ред, защо не си подготвите една писмена молба за заверка на съгласието като изрично изтъкнете че според вас дължимата такса е 25лв и да се опитате да получите макар и устен отказ пред свидетели именно заради по-ниската такса и да го обжалвате с частна жалба пред СГС? Свидетелските показания не са недопустими в такова производството.
Така мисля, че ползата ще е по-голяма, даже ще е съществена за всички колеги, защото становището на нотариалната камара все пак не е задължително и не е обвързващо дори за самите нотариуси. Освен това мисля че дори ще може да се обоснове и допустимост на касационно обжалване. Убедена съм че няма никаква практика по тази тема. Аз лично бих отделила от времето и труда си за такова нещо, дори бих поела разноските - с такива малки крачки може да се развива правната ни система и отдолу нагоре. Като юристи донакъде бих казала че сме длъжни да го правим, дори про боно. За да не плащат неоснователно тези които не могат да си защитят сами правата да не плащат повече от дължимото.

Автор:  Melly [ 19 Юли 2011, 19:14 ]
Заглавие:  Re: Нотариална такса при съгласие за заличаване на ипотека?

Варианти има, не е да няма, и то повече от един. Мъничко изчаквам. ;)

Автор:  Standby [ 19 Юли 2011, 19:47 ]
Заглавие:  Re: Нотариална такса при съгласие за заличаване на ипотека?

Обещавам и аз да се включа по обстойно. Споделям написаното от колегата Терзиева.
На бързо бих добавил - как ще се таксува молбата на заинтересованото лице за заличаване на ипотека по чл. 22 от Правилника за вписванията - какъв е материален интерес :shock: на ипотечното вземане ли :roll: на стойността на имота ли :roll: :lol:
Melly написа:
Варианти има
но като имам време ще изложа и моите

Автор:  Melly [ 19 Юли 2011, 20:44 ]
Заглавие:  Re: Нотариална такса при съгласие за заличаване на ипотека?

anastassia.terzievа написа:
Така мисля, че ползата ще е по-голяма, даже ще е съществена за всички колеги, защото становището на нотариалната камара все пак не е задължително и не е обвързващо дори за самите нотариуси.

Истина е, че становището на Нотариалната камара не е задължително, но веднъж дадено, а съм убедена, че ще е в унисон с порочната практика при погасен дълг да се събира такса за нот. удостоверяване на съгласието на Кр за заличаване на ипотеката, ще имам основание да ги уведомя "за свеждане" до знанието на всички действащи нотариуси. Дали ще се случи точно така, не зная. Поне ще съм удовлетворена, че съм направила опит да допринеса за "точното развитие на правото" :P

Радва ме фактът, че темата предизвика интерес.

Автор:  anastassia.terzieva [ 19 Юли 2011, 21:55 ]
Заглавие:  Re: Нотариална такса при съгласие за заличаване на ипотека?

Standby написа:
...как ще се таксува молбата на заинтересованото лице за заличаване на ипотека по чл. 22 от Правилника за вписванията - какъв е материален интерес :shock: на ипотечното вземане ли :roll: на стойността на имота ли :roll: :lol:Тарифа за таксите ....
чл.2 .....0,1 %,но не по-малко от 10лв.

Дори да приемем, че в цитираната хипотеза сме изправени пред липса на материален интерес - ще си вземат 10-тях лева.
;)

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/