КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 09 Мар 2021, 03:25

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: вписването на договорна имотека има конститутивно действие
Ново мнениеПубликувано на: 04 Юли 2010, 10:25 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Р Е Ш Е Н И Е № 142
гр. ВРАЦА, 04.05.2010 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти май две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ПЕТРОВА
ЧЛЕНОВЕ: МИРОСЛАВ ДОСОВ
мл. съдия ВЕРОНИКА БОЗОВА

като разгледа докладваното от Бозова ч.гр.д. №44 по описа за 2009 г.

и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.435 и сл. ГПК

Образувано е по жалба на "УниКредит Булбанк" АД, представлявано от ИД Л. Х. и А. К., чрез юрк. С. Н., първоначален взискател по изп. дело №47/2008 г. по описа на ЧСИ М. Н.с рег. №723 и район на действие ВОС, против Постановление за разпределение на събрана сума от 24.11.2008 г. по същото изпълнително дело.

В жалбата се поддържа, че с действията по разпределение на събраните парични суми ЧСИ М. Н. неправилно и незаконосъобразно е определил присъединения взискател К.А. за първи привилигирован кредитор, тъй като по делото липсват каквито и да е доказателства учредената върху процесния имот в нейна полза договорна ипотека да е вписана преди законната ипотека в полза на банката кредитор. Моли за отмяна на разпределението и постановяване на друго такова, както и за присъждане на разноските, направени в настоящото производство.

От страна на длъжника по делото не е постъпило становище по жалбата

В срока по чл.436, ал.3 ГПК е постъпило писмено възражение от присъединения взискател К.А., чрез адв. Д. К., в което се поддържа неоснователност на жалбата и се моли същата да бъде оставена без уважение, а действията по разпределение да бъдат отменени по съображения, изложени в подадена от нея жалба с вх. №1665/08.12.2008 г.

В мотивите си по чл.436, ал.3 ГПК ЧСИ М. Н. излага съображения за правилност на разпределението по постъпилите суми съобразно правилата на чл.136 ЗЗД. Счита, че жалбата следва да бъде оставена без уважение.

Приложено е изп. дело №47/2008 г. по описа на ЧСИ М. Н.

С Решение №11/14.01.2009 г., постановено по ч.гр.д. №44/2009 г. от ОС Враца, съдът се е произнесъл по основателността на частната жалба на присъединения взискател К.А. и е отменил действията по разпределение на събраните парични суми като незаконосъобразни. Със същото е оставил жалбата на "УниКредит Булбанк" АД без разглеждане като недопустима поради просрочие.

С Определение №758/02.06.2009 г. Софийски апелативен съд е констатирал, че жалбата на първоначалния взискател е подадена в предвидения от закона срок, поради което е отменил Решение №11/14.01.2009 г. на ОС Враца в частта, в която е оставил без разглеждане като недопустима жалбата и е върнал делото на ОС Враца за разглеждане на същата по същество.

Съдът, като анализира събраните по делото доказателства и съобразявайки доводите на страните и изложените от ЧСИ мотиви, приема следното:

Жалбата е подадена в срок по чл.462, ал.2 ГПК и от надлежно лице, поради което се явява процесуално допустима.

Същата е основателна по следните съображения:

Изпълнително дело №47/2008 г. е образувано по молба на "УниКредит Булбанк" АД за вземане, обезпечено със законна ипотека, вписана на 11.07.2006 г., върху самостоятелен обект, находящ се на адрес: гр. В., ул. "Т." №*, ет.*, ап.*, идентификатор 12259.1019.269.5.9 по КК и КР. С протокол от 10.09.2008 г. е присъединена като взискател К.А.,***, която е представила НА от 20.09.2005 г. за учредяване на договорна ипотека върху посочения по-горе недвижим имот за обезпечаване на парично вземане в размер на 31 000 лв.

По изпълнителното дело е проведена първа публична продан, обявена за нестанала, поради невнасяне в едноседмичен срок на предложената от купувача цена. Проведена е и втора публична продан, при която имота е възложен на втория по ред наддавач, поради невнасяне от страна на първия такъв на предложената цена в предвидения в закона срок. С Постановлението за разпределяне на събраните парични суми ЧСИ е разпределил задатъка по втората публична продан и сумата от 124 000 лв., платена от купувача по втората публична продан. Внесения по първата публична продан задатък обаче не е включен в разпределението на събрание парични суми. ОС Враца при произнасянето си по жалбата на присъединения взискател, в Решение №11/14.01.2009 г. е констатирал това и приемайки, че то накърнява интересите на всички страни е отменил действията на ЧСИ по разпределение на събраните парични суми като незаконосъобразни.

При произнасянето си по съществото на жалбата на присъединения взискател, ОС Враца е бил ограничен от наведените в жалбата оплаквания и не е имал възможност да разгледа реда на предпочитателно удовлетворение на двамата кредитори. Същият обаче, в решението си е отбелязал, а е видно и от изп. дело, че липсва яснота за размера на вземането на присъединения кредитор към момента на разпределението, както и за това договорната ипотека да е била вписана, за да може да се определи реда на привилегиите.

Законът предвижда учредяването на договорната ипотека да се осъществява чрез вписването на сключен във формата на нотариален акт договор. Върху приложения на л.42 от изп. дело НА от 20.09.2005 г. за учредяване на договорна ипотека са нанесени номерът, под който е записан в регистъра, датата, както и томът и страницата на партидната книга, в която е нанесено вписването, което е в съответсвие с разпоредбата на чл.9 Правилника за вписванията, уреждаща вписването на актове относно недвижими имот. С оглед датата на НА - 20.09.2006 г., договорната ипотека предхожда по дата учредената в полза на жалбоподателя законна ипотека

Следва да се има предвид обаче, че съгласно чл.169 ЗЗД и чл.15 и сл. Правилника за вписванията, вписването на договорната ипотека става чрез подреждането на договора за учредяване на ипотека в особена ипотечна книга, при което взема ред на вписването. От приложената на л.20-24 справка от Службата по вписвания с изх. №4556/20.06.2008 г. е видно, че върху процесния имот няма данни договорна ипотека да е вписана. Предвид това, настоящият съдебен състав приема, че доколкото липсват данни за вписване на учредената договорна ипотека, то същата не е породила правно действие, тъй като вписването е фактически елемент от състава на договора за ипотека и има конститутивно, а не декларативно действие. При това невписването на договорната ипотека води до липса на такава и нищожност на договора, с който същата е учредена. С оглед това, съгласно правилата на чл.136 ЗЗД с право на предпочтително удовлетворение в процесния случай се ползва жалбоподателят "УниКредит Булбанк" АД, но не и присъединения по изп. дело взискател К.Д.А..

По горните съображения наведените в жалбата възражения за незаконосъобразност и неправилност на действията на ЧСИ по разпределяне на събраните парични суми се явяват основателни и атакуваните действия на ЧСИ следва да бъдат отменени, а делото върнато за извършването на ново разпределение, съобразно изложеното на съда в настоящия съдебен акт.

Предвид изминалия период и с оглед императивния характер на разпоредбата на чл.136 ЗЗД, при извършване разпределението следва да бъдат изискани нови справки за наличието на вземания в полза на държавата, както и доказателства за размера на вземанията на взискателите.

С оглед изхода на делото и поради направеното искане за присъждане съдебни разноски Врачански окръжен съд счита, че същото следва да бъде уважено. По делото има данни за изплатена от жалбоподателя държавна такса в размер на 15 лв. за депозираната от него жалба, поради което длъжникът по изпълнителното дело следва да бъде осъден да заплати на взискателя сума в размер на 15 лв.

Така мотивиран, Врачански окръжен съд

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ действията на ЧСИ М. Н. с рег. №723 и район на действие ОС Враца по изп. дело №47/2008 г., изразяващи се с изготвяне на разпределение за събраните парични суми по изпълнителното дело, обективирани в Постановление от 24.11.2008 г. като незаконосъобразни.

ВРЪЩА делото на ЧСИ М. Н. с рег. №723 и район на действие ОС Враца за извършване на ново разпределение на събраните парични суми по изп. дело №47/2008 г.

ОСЪЖДА "В." ЕООД - гр. В., с адрес на управление гр. В., ул. ** №**, представлявано от Н.В. И. ДА ЗАПЛАТИ на "УниКредит Булбанк" АД - София, с адрес на управление: гр. С., пл. С. Н. №*, представлявано от ИД Л. Х. и А. К., сума в размер на 15 (петнадесет) лв., представляваща направени по делото съдебни разноски.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред САС в едноседмичен срок от връчването му на страните.

Председател: ...
Членове: 1. ... 2. ...


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов