КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 21 Яну 2021, 04:22

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: договор за гледане и издръжка
Ново мнениеПубликувано на: 11 Юли 2010, 08:36 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
РЕШЕНИЕ Номер 880

Година 16.06.2008

Град Враца

В ИМЕТО НА НАРОДА Окръжен Съд - Враца

На 21.05 Година 2008
В публично заседание в следния състав :
Председател: Рената Мишонова-Хальова
Членове:
Пенка Петрова
мл. с. Иван Иванов

Съд. заседатели:

I Секретар:Виолета Вълкова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Иван Иванов
Въззивно гражданско дело номер
20081400500267 по описа за 2008 година

за да се произнесе, взе предвид:
Производството е въззивно.
С решение № 189 от 08.01.2008 г. по гражданско дело № 15 4 от 200 7 г. Оряховският районен съд е развалил сключения на 11.09.2006 г. с нотариален акт № 147, том VI, нотариално дело № 1181 от 2006 г. по описа на съдията по вписванията при Оряховския районен съд договор за гледане и издръжка между Т. П. В., бивш жител на с. К., област В. и В. М. П. от същото село. Решението е постановено по иск с правно основание чл. 8 7, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, предявен от наследницата на Т. П. В., Х. П. Д. от с. С, област В., срещу В. М. П. и Й. Д. П., и двамата от с. К.
Гореописаното решение е обжалвано от В. М. П. с искане то да бъде отменено от настоящата инстанция, която със свое решение да отхвърли предявения пред районния съд иск като неоснователен.
Въззиваемата Х. П. Д. от с. С, област В. оспорва въззивната жалба, счита, че договорът за гледане и издръжка не е изпълнен от В. М. П. и че представеното по делото общо пълномощно не изразява точната воля на упълномощителя.
Й. Д. П., редовно призован, не дава становище по делото.
Пред настоящата инстанция не са посочени нови доказателства.
Жалбата е ДОПУСТИМА. Правилно искът е заведен и срещу Й. Д. П., който при сключването на договора за гледане и издръжка е бил в граждански брак с ответницата В. П. и поради това е задължена страна по този договор, откъдето произтича и процесуалната му легитимация по делото.
След като обсъди доказателствата по делото по реда на чл. 188 ГПК, решаващият състав намира за установено следното от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:
Видно от нотариален акт № 147, том VI, регистрационен № 2630, нотариално дело № 1181 от 2006 г. /л. 3 от първоинстанционното дело/, на 11.09.2006 г. Т. П. В., чрез пълномощника си В. М. П., упълномощена да договаря сама със себе си, е прехвърлил на същата
В. М. П. собствения си урегулиран поземлен имот /УПИ/ II, кадастрален № 7 74, квартал 38, по плана на с. К., област В., срещу задължение на приобретателката да полага грижи и да издържа Т. П. В., докато е жив, като му осигури нормален и спокоен живот.
Видно от протокол и епикриза /л. 4-6/, Т. П. В. е бил опериран от онкологично заболяване на стомаха-Са вентрикули, през м. юни 2 0 06 г. и са му били назначени палиативни грижи.
Видно от удостоверение за наследници /л. 7/, Т. П. В. е починал на 15.02.2007 г. и е оставил за единствена своя наследница по закон сестра си Х. П. Д. от с. С, област В.
Видно от приложеното пълномощно в оригинал /л. 78/, Т. П. В. е упълномощил В. М. П. да го подписва при прехвърлянето на къщи, земеделска земя, лек автомобил и да го представлява пред Прокуратура, Данъчни служби, Поземлена комисия, Районен съд-Оряхово, като прехвърли горните имоти на себе си.
Видно от представения медицински картон на Т. П. В. /л. 54/, същият е бил в отпуск по болест за дълги периоди през 2006 и 2007 г.
Видно от показанията на свидетелката Т. П.-далечна роднина с ищцата /л. 55/, В. М. П. не е работила, докато е живеела с Т. П. В., а се е грижила за домакинството. Според свидетелката през последните две седмици от живота на Т. П. В. грижи за него е полагала ищцата, а В. П. не е полагала грижи.
От показанията на свидетеля Д. Т. /л. 56/ се установява, че през последния месец от живота на Т. П. В. за него са се грижили ищцата Х. П. Д. и дъщеря й, а В. П. е присъствала, но не е полагала грижи.
Според свидетелката М. П. /л. 56/, В. П. се е грижела постоянно за Т. П. В., включително и след операцията му, а Х. П. Д. е полагала грижи за него само една седмица преди да той почине, като след смъртта му е изгонила В. П. от дома му.
Видно от удостоверение за граждански брак /л. 68/, В. М. П. и Й. Д. П. са сключили граждански брак на 05.12.1973 г. в с. К.
С приложеното решение № 70 от 26.04.2007 г. по гражданско дело № 101 от 2007 г. на Оряховския районен съд /л. 69-70/ е прекратен сключеният на 05.12.1973 г. в с. К. граждански брак между В. М. П. и Й. Д. П.
Видно от показанията на свидетелката В. К.-дъщеря на ищцата /л. 72-73/, В. М. П. не е ходила на работа, когато е живяла на съпружески начала с Т. П. В. Според нея един месец преди да почине Т. В., за него са се грижили тя, майка й /ищцата/ и сестра й. В. П. е присъствала в дома по същото време, но не е полагала грижи.
По делото са приложени като доказателство преписка № 776 от 200 7 г. и преписка № 6 425 от 200 7 г. на Оряховската районна прокуратура, водени във връзка с процесния договор за издръжка и гледане.
Видно от първоначално и допълнително заключение на приетата от съда и неоспорена от страните съдебно-графологична експертиза /л. 8 4 и л. 90/, подписът за "упълномощител" в пълномощно № 20 7 от 21.08.2006 на Кметство с. К. е положен лично от Т. П. В., а текстът след думите " Поземлена комисия" е изписан с различен химикал от текста преди тези думи, но е изпълнен от едно и също лице, което не е Т. П. В.
Видно от показанията на свидетелката М. К. П.-дъщеря на ищцата
/л. 85/, тя лично е подпомагала вуйчо си Т. И. В., като е изпращала пари и други вещи за него по свидетеля К. Л. Според нея след изписването на Т. В. от болницата, където е претърпял операция, за него се е грижила майка й /ищцата по делото/, а не В. П.
Видно от показанията на свидетеля К. Л. /л. 86/, М. К. е заплащала за лекарства за Т. В., които са му носени от свидетеля Л. М. К. понякога е изпращала и пари на Т. В.
Видно от показанията на свидетеля П. Н. И. /л. 86/, Т. В. е взимал добра заплата и е издържал В. П. Също така М. К. е давала пари на Т. В. за лекарства.
Според свидетеля М. М. /л. 87/, Т. В. е получавал добра заплата от АЕСП гр. Козлодуй, където работел, и се е самоиздържал. В. П. не е работела, докато е живеела с Т. В., а за лекарства е получавал пари от децата на ищцата.
Видно от показанията на свидетеля Г. Г. /л. 92-93/, В. П. не е работела, докато е съжителствала с Т. В., а парите за домакинството е осигурявал той.
Видно от показанията на свидетелката Т. Т. /л. 93/, Т.В. е издържал домакинството. За периода 08.02.-15.02.2007 г. свидетелката е виждала ищцата в дома на Т. В. След смъртта на Т. В. е имало скандал между ищцата и В. П., като ищцата е принудила В. П. да напусне дома на Т. В.
Видно от показанията на свидетеля И. Г. /л. 93/, В. П. е домакинствала и след операцията на Т. В. се е грижила за него.
При така изложената фактическа обстановка настоящият съдебен състав достига до следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:
Въззивната жалба е НЕОСНОВАТЕЛНА, а сключеният с нотариален акт № 147, том VI, нотариално дело № 1181 от 2006 г. по описа на съдията по вписванията при Оряховския районен съд договор за гледане и издръжка между Т. П. В. и В. М. П. е НИЩОЖЕН поради липса на съгласие за сключването му.
Предявеният пред районния съд иск е с правно основание чл. 8 7, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/-иска се да се развали сключения с нотариален акт № 147 договор за издръжка и гледане.
За да бъде дадена исканата защита, съдът следва да провери валидността на сключения договор и едва след това следва да се произнесе по основателността на искането за неговото разваляне. Този извод се налага от обстоятелството , че на разваляне подлежат само валидните договори. В разглеждания случай решаващият състав приема, че договорът, чието разваляне се иска, е нищожен поради липса на съгласие за сключването му-чл. 26, ал. 2, алтернатива II ЗЗД. Изводът за липса на съгласие се налага въз основа на две съображения:
На първо място, с общо пълномощно е извършено разпореждане с недвижим имот-сделка, за която се изисква изрично пълномощно.
На второ място, на същото пълномощно липсва валидно нотариално заверяване на подписа на упълномощителя.
Видно от представеното пълномощно в оригинал /л. 78/, Т. П. В. е упълномощил В. М. П. да подписва и оформя вместо него всички документи, свързани с прехвърлянето на къщи, земеделска земя, лек автомобил и да го представлява пред Прокуратура, Данъчна служба, Поземлена комисия, Районен съд-Оряхово, като прехвърли горните имоти и лек автомобил на себе си. Това пълномощно на практика представлява т. нар. "общо" /генерално/ пълномощно, което дава право на пълномощника да извършва от името и за сметка на длъжника всички фактически и правни действия, за които не се изисква изрично пълномощно. С това пълномощно обаче е извършена разпоредителна сделка с недвижим имот, каквато сделка е договорът за гледане и издръжка. Разглежданото общо пълномощно дава право на упълномощената В. П. да се разпорежда с недвижимия имот-предмет на договора, но не е индивидуализиран имотът с неговите граници и съседи, а също така не е конкретизиран видът на разпореждането / в случая договор за гледане и издръжка/, както и съществените условия по него. При това положение следва да се приеме, че В. П. е действала извън обема на дадената й представителна власт. В подкрепа на това схващане е и обстоятелството, че В. П. е договаряла сама със себе си. Действително тя е била упълномощена за това, но за прехвърляне на недвижим имот й е било нужно изрично пълномощно, включващо границите и съседите на недвижимия имот, посочване на вида на разпоредителната сделка и съществените условия по нея. Тези съществени условия при договора за гледане и издръжка биха могли да бъдат посочване на приобретателя, тъй като този договор се сключва с оглед на личността /intuitu personae/, вида и обема на грижите и издръжката. Договарянето сам със себе си е изключение от общия случай, което е още една причина да се изисква изрично и подробно упълномощаване за извършване на конкретна разпоредителна сделка от пълномощника сам със себе си, за да е налице валидна правна сделка.
На второ място, нотариалното удостоверяване на подписа на Т.В. в процесното пълномощно е извършено в противоречие с чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност /ЗННД/. При това положение се налага изводът, че това нотариално удостоверяване е нищожно като извършено от лице, което е нямало право да го извърши-чл. 472, алтернатива I ГПК.
Съгласно чл. 83 ЗННД в населеното място, което не е общински център, само кметът на населеното място може да удостоверява подписите върху едностранни документи, които не подлежат на вписване. В разглеждания случай положеният печат сочи, че удостоверяването е извършено от Г. Д.-завеждащ нотариалната служба в с. К. Видно от приложената в оригинал на л. 2 9 от прокурорска преписка № 6 425 от 200 7 г. на Оряховската районна прокуратура заповед № 2/05.01.2006 г., кмет на селото по време на заверяването на процесното пълномощно е бил Г. Д., който със същата заповед е упълномощил П. Ц. Н.-старши специалист ГРАО, да прави нотариалните заверки на всички документи, нуждаещи се от неговия подпис. Подписът под заповедта видимо се различава от подписа на лицето, извършило нотариалното удостоверяване. От събраните по преписката доказателства се установява, че заверката е извършена от П. Ц. Н. -старши специалист ГРАО в кметството. Това удостоверяване е извършено от лице, което не е имало такова право и е нищожно.
Заповед № 2/05.01.2006 г. на кмета на с. К. е нищожна като издадена извън материалната му компетентност. В ЗННД е изрично посочено кои лица може да изпълняват нотариални функции. Извършването на нотариални удостоверявания на подписи от лица, които не са нотариуси, е изключение и не може да се тълкува разширително. Кметът на населено място, което не е общински център, не може да упълномощи друг служител на кметството да изпълнява функциите му по ЗННД. Нотариалните функции на кмета на населено място, което не е общински център, произтичат от закона /ЗННД/. В него не е предвидена изрична възможност кметът да преупълномощава с тези функции други служители на кметството, поради което подобно упълномощаване е недействително. Наистина от изслушаната съдебно-графологическа експертиза несъмнено се установи, че подписът в процесното пълномощно е положен именно от Т. П. В. като упълномощител, а също така този извод се подкрепя и от събраните свидетелски показания, според които Т. В. приживе е изразявал воля да прехвърли на В. П. къщата-предмет на договора за издръжка и гледане. Законът обаче предвижда, че при прехвърляне на недвижим имот пълномощното, освен че трябва да е изрично, следва да бъде и нотариално заверено, в противен случай сделката е нищожна. Със свидетелски показания не може да се установява действителната воля на упълномощителя, тя трябва да е изразена изрично и писмено.
По гореизложените съображения-действия на В. П. извън дадената й с пълномощно № 207/21.08.2006 г. представителната власт, както и липса на валидна нотариална заверка на същото пълномощно, сключеният с нотариален акт № 147, том VI, нотариално дело № 1181 от 2006 г. по описа на съдията по вписванията при Оряховския районен съд договор за гледане и издръжка не е породил типичните си вещноправни последици, той се явява НИЩОЖЕН и неговата нищожност следва да бъде прогласена. Т. П. В. не е губил собствеността върху недвижимия имот-предмет на договора за гледане и издръжка. След смъртта му собствеността на същия недвижим имот е преминала върху наследниците му по закон.
При това положение настоящият състав не следва да се произнася по основателността на искането за разваляне на договора поради неизпълнение, но за пълнота следва да се отбележи, че от събраните доказателства несъмнено се установява това неизпълнение. Вторият ответник-Й. Д. П., бивш съпруг на В. П., никога не е полагал грижи за Т. П., което е видно от всички свидетелски показания по делото. Също от свидетелските показания се установява, че от сключването на договора за гледане и издръжка до смъртта на Т. В., В. П. не е работела и е нямала доходи. От това се налага изводът, че тя не е давала издръжка на Т. В., поради което е налице неизпълнение на договора.
Крайният извод е, че обжалваното решение следва да бъде отменено В ЧАСТТА, с която е развален сключеният на 11.09.2006 г. с нотариален акт № 147, том VI, нотариално дело № 1181 от 2006 г. по описа на съдията по вписванията при Оряховския районен съд договор за гледане и издръжка между Т. П. В., бивш жител на с. К., област В., и В. М. П. от същото село, и с ново решение същият договор за гледане и издръжка да бъде обявен за нищожен поради липса на съгласие за сключването му.
При този изход на делото направените пред настоящата инстанция разноски в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева за адвокатска защита следва да бъдат възложени на жалбоподателката В. М. П. и на Й. Д. П., като същите бъдат осъдени да ги заплатят на ответницата по жалбата Х. П. Д.
Воден от всичко гореизложено, Врачанският окръжен съд в настоящия му състав
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 189 от 08.01.2008 г. по гражданско дело № 15 4 от 200 7 г. на Оряховския районен съд В ЧАСТТА, с която е развален сключеният на 11.09.2006 г. с нотариален акт № 147, том VI, нотариално дело № 1181 от 2006 г. по описа на съдията по вписванията при Оряховския районен съд договор за гледане и издръжка между Т. П. В., бивш жител на с. К., област В., и В. М. П. от същото село и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН сключения на 11.09.2006 г. с нотариален акт № 147, том VI, нотариално дело № 1181 от 2006 г. по описа на съдията по вписванията при Оряховския районен съд договор за гледане и издръжка между Т. П. В., бивш жител на с. К., област В., и В. М. П. от същото село.
ОСЪЖДА В. М. П. с ЕГН от с. К., област В., и Й. Д. П. с ЕГН от с. К., област В., ДА ЗАПЛАТЯТ НА Х. П. Д. с ЕГН от с. С, област В., ул."" №, СУМАТА 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща направени пред настоящата инстанция разноски за адвокатска защита.
В останалата част решението остава в сила.
РЕШЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов