КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Сеп 2021, 05:04

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: прехвърляне право на собственост върху недвижим имот вместо
Ново мнениеПубликувано на: 17 Фев 2015, 15:10 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 48
Местоположение: Димитровград
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Габрово, 30.01.2015г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Габровски окръжен съд в закрито заседание на тридесети януари през две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Топалова

ЧЛЕНОВЕ: В. Генжова

П.Пенкова

като разгледа докладваното от съдията Генжова ч.гр.д.№2 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.577 ГПК.

Обжалван е отказ за вписване, обективиран в определение №12 от 19.12.2014г. на Съдията по вписванията при Служба по вписванията- имотен регистър Габрово, постановен по молба с вх. № 4002/19.12.2014г. с искане за вписване на нот. акт за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот вместо изпълнение на паричен дълг № 836 том V, рег. №4002, дело №434 от 2014г. на Нотариус рег. №299 на НК, с район на действие- района на РС- Габрово.

В жалбата на „И.п.” ООД- *** се излага, че обжалваното определение на съдията по вписванията е неправилно. Съгласно съдебната практика и ТР 7/2012 от 25.04.2013г. съдията по вписванията извършвал само проверка дали актът, чието вписване се иска, е от категорията актове, изрично предвидени в Правилника за вписванията като подлежащи на вписване и дали същия е редовен от външна страна. Всяка друга проверка била израз на недопустимо превишаване на правомощия. В процесния случай неправомерно съдията по вписванията иззел правомощията на нотариуса и превишил правата си. В определението за отказ не били посочени конкретни мотиви, обосноваващи законосъобразността му. Нотариалния акт за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот вместо изпълнение на паричен дълг, съдържал всички реквизити, за да бъде вписан. Съобразно чл. 6 от ПВ проверката на съдията по вписванията обхващала идентификация на страните и на имота. Всяка друга проверка би противоречала на чл. 17 и чл. 6 от ПВ и би била израз на недопустимо превишаване на правомощията. Без значение било какъв е размера на паричното задължение на длъжника, тъй като сделката била с предмет прехвърляне на вещно право, а не парично вземане по смисъла на чл. 97,ал.1,т.7 от ЗННД. Считат, че в случая по аналогия следвало да намери приложение т.11 от ТР/ 7/2012г. от 25.04.2013г. на ОСГК на ВКС, относно определяне на материалния интерес. Счита за неправилно възприетото от Съдията по вписванията, че не може един и същ имот да подлежи на повторно конкурентно вписване, тъй като съдията по вписванията не може да прави проверка относно собствеността на праводателя - тази проверка е възложена на нотариуса, поради което констатациите в този смисъл на Съдията по вписванията счита за недопустими..

Претендирано е обжалваното определение да бъде отменено и да се постанови вписване на нот. акт за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот вместо изпълнение на паричен дълг № 836 том V, рег. №5977, дело №434от 2014г. на Нотариус рег. №299 на НК, с район на действие- района на РС- Габрово.

Габровски окръжен съд приема, че подадената жалба срещу определение №12 от 19.12.2014г. на Съдията по вписванията при Служба по вписванията- имотен регистър Габрово е депозирана в срок, от надлежна страна и удовлетворява законоустановените формални и съдържателни изисквания, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е основателна по следните съображения:

С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал да извърши исканото вписване на нотариален акт за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот вместо изпълнение на паричен дълг № 836 том V, рег. №4002, дело №434 от 2014г. на Нотариус рег. №299 на НК, с район на действие- района на РС- Габрово, тъй като оформената сделка даване вместо изпълнение, с което се погасява паричен дълг, има възмезден и транслативен характер; дължимата ДТ следва да се определи въз основа на чл.97 ал.1 т.7 от ЗННД, съгласно който удостоверения материален интерес при сделка, която има за предмет парично вземане е номиналната стойност на вземането, а в нотариалния акт не е посочена цялата номинална стойност на вземането, а само частта, която се погасява, което води до невъзможност за определяне на дължимата ДТ. Освен това е посочил че с нот. акт № 636/31.07.2014г. вече е прехвърлено правото на собственост върху недвижимия имот вместо изпълнение на паричен дълг, като вписването на този нот. акт е отказано и по повод на този отказ е налице висящо производство, което счита, че има преюдициален характер.

Настоящата съдебна инстанция счита, че неправилно съдията по вписванията е отказал да извърши исканото вписване, по посочените мотиви в първото съображение – че при непосочена номинална стойност на вземането в нот. акт не може да се определи ДТ. Тази преценка на съдията по вписванията е в неговите правомощия и същите в случая не са надвишени, както се твърди от жалбоподателя. Съгласно чл.6 ал.1 б.”г” ПВ, подлежащите на вписване актове трябва да съдържат цената на имота или на правото, съответно удостоверявания материален интерес. А задължение на Съдията по вписванията е да следи дали актът, чието вписване се иска отговаря на изискванията на чл.6 от ПВ - съгласно разясненията, дадени в т. 6 от Тълкувателно решение 7/2012/ 25.04.2013г., проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а ал.1 ПВ относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. В случая, видно от представения нотариален акт, за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот вместо изпълнение на паричен дълг, договора между страните има възмезден характер и в същия е посочена частта от стойността на паричния дълг, срещу който се прехвърля собствеността на недвижимия имот. Посочена е данъчната оценка на прехвърляния недвижим имот и частта от паричния дълг срещу който се прехвърля, който е равен точно на данъчната оценка на имота и върху тази данъчна оценка нотариуса е събрал такса. Безспорно, отношенията между страните и договорите които сключват, са въпрос, който касае само тях, а материалноправните предпоставки на акта за вписване не се проверяват от съдията по вписванията. В случая не е налице посочената от съдията по вписванията липса в съдържанието на акта, относно удостоверявания материален интерес, а именно номиналната стойност на възмездната сделка- частичното погасяване на дълг, поради което може да се определи ДТ, която съдията по вписванията е задължен да събере.

На основание гореизложеното настоящия състав на съда счита, че подадената жалба от „И.п.” ООД- *** против определение №12 от 19.12.2014г. на Съдията по вписванията при Служба по вписванията- имотен регистър Габрово, с което е отказано вписване на нот. акт за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот вместо изпълнение на паричен дълг № 836 том V, рег. №4002, дело №434 от 2014г. на Нотариус рег. №299 на НК, с район на действие- района на РС- Габрово, е основателна и доказана.

Отказа като незаконосъобразен следва да бъде отменен.

Настоящият състав на съда счита и вторият довод на съдията по вписванията за отказа му да впише нот. акт № 836 за неправилен. Изложените мотиви за висящност на производство по отказ за вписване на друг нотариален акт досежно същия имот и изложени съображения по собствеността на имота са извън компетентността на съдията по вписванията залегнали в чл. 32а, ал.1 от ПВ и т.6 от ТД№: 7/12г. от 25.04.2013г. на ОСГТК, в които е прието, че в рамките на

охранителното производство и в производството по чл.577 ГПК е недопустимо да се проверяват материалноправните предпоставки на акта, чието вписване се иска.

Водим от гореизложеното съдътО П Р Е Д Е Л И :ОТМЕНЯВА Определение № 12/19.12.2014г. на Съдията по вписванията при Служба по вписванията- имотен регистър Габрово с което е отказано вписване на нот. акт за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот вместо изпълнение на паричен дълг № 836 том V, рег. №4002, дело №434 от 2014г. на Нотариус рег. №299 на НК, с район на действие- района на РС- Габрово, заявено с молба вх. № 4002/19.12.2014г., като неправилен и незаконосъобразен.

УКАЗВА на Съдията по вписванията при СП – град Габрово да извърши исканото с молба вх. № 4002/19.12.2014 година по описа на СП – град Габрово вписване на нот. акт за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот вместо изпълнение на паричен дълг № 836 том V, рег. №4002, дело №434 от 2014г. на Нотариус рег. №299 на НК, с район на действие- района на РС- Габрово.

Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов