КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 22 Сеп 2020, 17:12

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: администриране на жалби от съдия по вписванията
Ново мнениеПубликувано на: 24 Окт 2011, 13:16 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 355
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ , гр. Д., 24. 08. 2011г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Д.КИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти август две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ЕЛИЦА СТОЯНОВА
КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА

Разгледа докладваното от съдия Елица Стоянова ч. гр. д. № 601 по описа за 2011г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

Съдебното производство е образувано по реда на чл. 577 ал. 1, вр. чл. 569 т. 5 от ГПК, по частна жалба на „***” АД гр. С., представлявано от П.С.Д. – Директор на клон – гр. Д., упълномощен от изпълнителните директори И.Л.Д. и Г.Д.К. /без представено пълномощно, удостоверяващо представителната власт на подателя/, против определение № 31/ 02. 08. 2011г. на съдия по вписвания при Агенцията по вписванията – гр. Д., с което е било отказано вписването на възбрана.
Видно от приложената частна жалба, вх. № 4585/ 17. 08. 2011г., същата е депозирана непосредствено в регистратурата на Окръжен съд – гр. Д.. Глава 54 от ГПК – „Нотариални удостоверявания”, в която попада нормата на чл. 577 от ГПК, е включена в Част VІ от кодекса, озаглавена „Охранителни производства”, в общите правила на които, чл. 540, препраща субсидиарно към правилата на общото исково производство. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 538 от ГПК, регламентираща обжалването на отказ за издаване на охранителен акт, като изрично е предвидено, че разглеждането на жалбата става по реда на чл. 278 от ГПК. При тълкуването на тези разпоредби се налага извода, че обжалването на определение на съдия по вписванията, с което се отказва вписване, частната жалба на молителя в охранителното производство, адресирана до родово компетентния Окръжен съд, следва да бъде подадена чрез съответната Служба по вписванията, за да би могъл съдията по вписванията да съобрази редовността и по смисъла на чл. 275 от ГПК, включително и ответствието и на приложимите съгласно ал. 2 на чл. 275 разпоредби.
При тези съображения и предвид обстоятелството, че частната жалба, по която е образувано настоящото производство, е депозирана директно в Д.кия Окръжен съд, то производството подлежи на прекратяване, като частната жалба следва да бъде изпратена на съдия по вписванията при Служба по вписванията – гр. Д., за изпълнение на процедурата по чл. 275 и сл., вр. чл. 540 от ГПК.
Водим от горното Д.кият окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. № 601/ 2011г. на ДОС, като ИЗПРАЩА частна жалба, рег. № 4585/ 17. 08. 2011г. на ДОС, подадена от „***” АД гр. С., представлявано от П.С.Д. – Директор на клон – гр. Д., упълномощен от изпълнителните директори И.Л.Д. и Г.Д.К., на съдия по вписвания при АВп – гр. Д., за изпълнение на процедурата по чл. 275 и сл., вр. чл. 540 от ГПК.
Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: администриране на жалби от съдия по вписванията
Ново мнениеПубликувано на: 25 Окт 2011, 09:29 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 355
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 2010 г. Гр.Добрич


Добричкият окръжен съд гражданско отделение
На тринадесети октомври 2010г.
в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЯКОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕЛИЦА СТОЯНОВА
ЖЕЧКА МАРГЕНОВА


Като разгледа докладваното от ЖЕЧКА МАРГЕНОВА в.ч.гр.дело № 825 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по частна жалба от ЧСИ –Л. Т., рег. №*** в КЧСИ с район на действие ДОС срещу определение №160/30.09.2010г. на съдията повписванията при СВ-гр.Д., с което се отказва вписването на възбрана по ИД № *** описа на ЧСИ №***.
Съдът след като установи, че частната жалба е депозирана в деловодството на ДОС и като взе предвид, че същата следва да бъде подадена чрез Службата по вписване, чийто акт се обжалва, намира че образуваното производството по в.ч.гр.дело № 825 по описа на ДОС за 2010 година следва да бъде прекратено, а жалбата изпратена на СВ-гр.Д. за комплектоване на преписката и администриране на жалбата, както и извършване на следващата се преценка за редовност и допустимост от съдията по вписванията.

По тези съображения съдът,

О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.дело № 825 по описа на ДОС за 2010 година.
ИЗПРАЩА на СВ-гр.Д. частна жалба вх.№4859/08.10.2010г., подадена от ЧСИ –Л.Т., рег. №*** в КЧСИ с район на действие ДОС срещу определение №160/30.09.2010г. на съдията по вписванията при СВ-гр.Д., с което се отказва вписването на възбрана по ИД № **по описа на ЧСИ №***, за комплектоване на преписката, администриране на жалбата и извършване на следващата се преценка за редовност и допустимост от съдията по вписванията.


ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: администриране на жалби от съдия по вписванията
Ново мнениеПубликувано на: 25 Окт 2011, 09:34 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 355
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 30.09.2010 год. гр.Добрич
Добричкият окръжен съд гражданско отделение
На тридесети септември 2010 год.
В закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЯКОВА
ЖЕЧКА МАРГЕНОВА
Като разгледа докладваното от съдия Дякова ч.гр.д.№ 791/2010 год. за да се произнесе съобрази следното:

Производството по делото е образувано по реда на чл.274 ал.1 т.2 от ГПК,във връзка с чл.577 ал.1 от ГПК по жалба на МКБ Ю.”АД,със седалище и адрес на управление гр.С. , срещу определение от 13.09.2010 год. на съдията по вписванията при Служба по вписванията ,гр.К.,с което е отказано издаването на удостоверение за вещни тежести по подадена от частния жалбоподател молба вх.рег.№ 1213/23.08.2010 год.
Не са налице условията за редовното образуване на настоящото производство и разглеждане на частната жалба.
Жалбата е депозирана в деловодството на Добричкия окръжен съд,а не чрез службата,чийто акт се обжалва,поради което и не е надлежно окомплектована.
Към същата не е приложена молбата,по повод на която е постановен обжалвания отказ,нито пък са приложени доказателства съобразно разпоредбата на чл. 32а ал.4 от Правилника за вписванията за връчване на отказа.
Съгласно чл. 19 от Тарифа за държавните такси,които се събират от съдилищата по ГПК, за частна жалба по гражданско дело се събира такса от 15 лв.,докато представеното от банката преводно нареждане/вносна бележка за плащане към бюджета документира заплатена ДТ в по-малък размер -5 лв.
След като липсват доказателства за отправеното от частния жалбоподател до СВ гр.К. искане,не може да бъде направена преценка за законосъобразността на постановения отказ.Липсата на данни за уведомяване на частния жалбоподател прави невъзможна преценката за срочното подаване на жалбата –чл.275 ал.1 от ГПК.
Горното налага производството по делото да бъде прекратено и жалбата изпратена на СВ гр.К. за отстраняване на нередовностите по същата и прилагане на преписката по обжалвания отказ.
По тия съображения,съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по ч.гр.д.№ 791/2010 год.
ИЗПРАЩА жалба рег.№ 4613/27.09.2010 год. на СВ гр.К. за отстраняване на нередовностите по същата и прилагане на преписката по издаване на определение от 13.09.2010 год.,след което същата да бъде върната на ДОС за произнасяне.
Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: администриране на жалби от съдия по вписванията
Ново мнениеПубликувано на: 14 Мар 2012, 16:53 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №
гр.Добрич 22.12.2011 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Добричкият окръжен съд гражданско отделение
На двадесет и втори декември 2011 год.
В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Г. Х.
ЧЛЕНОВЕ:Г. Ж.
А. П.

Секретар:………………………
Прокурор:………………………

като разгледа докладваното от съдия Г. Ж. частно гражданско дело №867 по описа за 2011 год., за да се произнесе,съобрази следното:

Производството е по реда на чл.577 ал.1 от ГПК във връзка с чл.274 и сл. от ГПК.Подадена е частна жалба от Община-гр.В. срещу определение №53/28.11.2011 г. на съдия по вписванията при Д. районен съд,в което е обективиран отказ на последния да впише възбрана по искане на държавен съдебен изпълнител при Варненски районен съд върху недвижим имот в гр.Добрич.Настоява се за отмяна на отказа като незаконосъобразен.

Като постави на разглеждане подадената жалба, Добричкият окръжен съд установи следното:

Жалбата е депозирана директно в Окръжен съд-гр.Добрич,а по общите правила на ГПК следва да се подаде чрез съда или органа,чието действие или акт се обжалва-в случая чрез съдия по вписванията при Д. районен съд.Поради горното жалбата не е придружена с атакуваното определение на съдия по вписванията и не е окомплектована с цялата преписка на СВ-гр.Д.,включваща молба за вписване на сочената възбрана,приложения към молбата,определение на съдия по вписванията по повод молбата,доказателства за съобщаване на определението.Изложеното налага прекратяване на производството по настоящото частно гражданско дело и изпращане на жалбата на съдия по вписванията при ДРС,който да изпълни задълженията си по администриране придвижването на жалбата до компетентния окръжен съд,като я окомплектова с копие от преписката,по която е постановено обжалваното определение.След извършване на горната процедура съдия по вписванията следва да изпрати окомплектованата жалба на окръжния съд за произнасяне по нея.

Водим от гореизложеното,Добричкият окръжен съд


О П Р Е Д Е Л И :


ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№867/2011 г. по описа на Добричкия окръжен съд и

ИЗПРАЩА жалба вх.№6929/13.12.2011 г.,подадена от Община-гр.В.,на съдия по вписванията при Д. районен съд за изпълнение на указанията,дадени с определението.

Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов