КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Май 2020, 04:01

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: подновяване на договорна ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 16 Окт 2013, 14:24 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
Определение от 6.06.2012 г. на ОС - Монтана по гр. д. № 82/2012 г.

Производството е по реда на чл. 274-279 във връзка с чл. 577, ал.1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на ". И ЕФ Д. Б. Г.С. срещу определение от 12.04.2012 година на съдията по вписвания при Районен съд Г.хх с което на основание чл. 32а, ал.1 и чл. 25 във вр . с чл. 6, ал.3 от Правилника за вписванията е отказал да извърши нотариално действие- подновяване вписването на договорна ипотека за сумата от 7000/седем хиляди/лева, вписана с акт.хх,том.хх, дело №хх/16.04.2002 година, вх.рег.№хх от 16.04.2002 година считано от датата на усвояване на кредита.В жалбата се подържа, че определението на съдията по вписванията е незаконосъобразно и неоснователно, тъй като са спазени изискванията на чл. 18 от Пв, уреждащи процедурата за подновавяне вписването на ипотека.Счита, че съдията по вписвания при РС Г.Лом в противоречие с изискванията на ПВ е разширил неправомерно обхвата на дължимата в производството по подновяване на ипотека проверка, изисквайки документи ненамиращи приложение при подновяване на договорна или законова ипотека.Моли съда да отмени обжалваното определение и да разпореди съдията по вписванията да извърши вписване подновяване на договорната ипотека, надлежно учредена с нот.акт №ххх,томхх, рег №хх, дело №хх от 16.04.2002 г., който акт е вписан под №хх от 2002 година, акт№хх,томх, дело №хх от 2002 година, партидна книга том хх стр.хх в имотния регистър на службата по вписвания Г.хх

Съдът след като обсъди доказателствата по делото и като разгледа жалбата по реда на чл. 278 от ГПК, намира за установено

следното:

Жалбата е подадена от легитимирана страна в законоустановения за това срок и при спазване на изискванията за редовност по чл. 275 от ГПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същества, същата е основателна.

С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал да извърши подновяване вписването на договорна ипотека за сумата от 7000/седем хиляди/лева, вписана с акт.хх,том.хх дело №хх/2002 година, вх.рег.№хх от 16.04.2002 година в полза на ". и Еф Д. Б. Г.С..Мотивите за този отказ се базират на това, че при наличие на кадастрална карта за дадено населено място се прилагат разпоредбите на чл. 6, ал.3 от ПВ и следва да се представи актуална скица, индивидуализираща имота.Изложени са доводи, че правилата на чл. 6 от ПВ се прилагат при вписването на всички актове относно недвижими имоти, включително и при подновяване на ипотека, докато правилата на чб.18 от ПВ са допълващи.

По своето естество вписването има оповестително действие. В производството по вписване съдията по вписванията може да осъществява контрол върху подлежащия на вписване акт само от формална страна в рамките, установени в Правилника за вписванията - чл. 32а, дали представеният акт отговаря на изискванията, за да бъде вписан и дали е представен подлежащ на вписване акт по смисъла на ПВ.

В настоящия случай се касае за подновяване вписване на договорна ипотека и се прилагат правилата на чл. 18 ПВп, уреждащи процедурата.Подновяване на вписването на договорна ипотека става по молба на кредитора, подадена в два еднакви екземпляра, придружена от договора за ипотека.Съгласно ал. 2, изр. 1 - молбата трябва да съдържа и данните на първоначалното вписване, като подновяването се извършва чрез подреждане в съответната ипотечна книга на единия екземпляр от молбата, по реда, установен за първоначалното вписване /чл. 15 и 16/ - ал. 3. Това означава, че подновяването се отбелязва в същата партида - на първоначалния собственик, дори и имотът да е разпореден в полза на друго лице. Уредена е и хипотезата при изтекли 10 години от първоначалното вписване, съответно от последното подновяване - подновяване не се извършва, а се вписва отново с нов ред на вписването - ал. 4.

Други особени правила за подновяване вписването на ипотеката не се съдържат нито в ЗКИР, нито в Наредба № 2 за воденето и съхраняването на имотния регистър.

В случая е налице вписана законна ипотека №хххот 2002 година, акт№хх,том хх дело №хх от 2002 година, партидна книга том хх, стрхх0 в имотния регистър на службата по вписвания Г.ххх поради което и за подновяване на вписването преди изтичане на десетгодишния срок е достатъчно представянето на документите по чл. 18 ПВп. Такива именно са подадени от жалбоподателя, който е установил и качеството си на кредитор.Наличието на одобрената кадастрална карта с идентификатор на имота от кадастъра не е основание да се откаже подновяване на вписването, тъй като същото се извършва чрез подреждането на молбата в същата партида, на първоначалния собственик.В тази насока е и Определение № 278/30.06.2010 г. на НКС ІІ ГО.

Затова и постановеното разпореждането на съдията по вписванията следва да се отмени и делото се върне на последния за постановяване на подновяване вписването на ипотеката.

Водим от горното МОС

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение от 12.04.2012 година на съдията по вписвания при Районен съд Г.ххх с което на основание чл. 32а, ал.1 и чл. 25 във вр . с чл. 6, ал.3 от Правилника за вписванията е отказал да извърши нотариално действие- подновяване вписването на договорна ипотека за сумата от 7000/седем хиляди/лева, вписана с акт.хх,том.хх, дело №хх/2002 година, вх.рег.№хх от 16.04.2002 година.

ВРЪЩА ДЕЛОТО на съдията по вписванията при РС - Г.хх. за подновяване вписването на договорната ипотека, по молбата на "хххх. Б. Г.С. .

Определението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: подновяване на договорна ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 16 Окт 2013, 14:39 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
Определение от 27.12.2012 г. на ОС - Монтана по гр. д. № 221/2012 г.
Производството е по реда на чл. 577 от ГПК.

Образувано е по жалба на ". Д.-Е. Г.С. против Определение № 65 от 15.11.2012 г. на Съдията по вписвания при Районен съд - М., с което на основание чл. 32а, ал.1 от ПВП, чл. 83 от ЗКИР, във вр. с чл. 577 от ГПК е отказал да извърши вписване на молба за подновяване на вписването на законна ипотека в полза на ". Д.-Е. Г.С. рег.№ Хпо описа на нотариус А. П., нотариус с рег.№ Хс район на действие-района на РС-М.

Жалбоподателят поддържа, че определението на съдията по вписванията е незаконосъобразно. В настоящия случай се касае за подновяване на вписването, поради което важат правилата на чл. 18, ал.2 от ПВп. Искането за подновяване е направено преди изтичане на 10-годишния срок, поради което е достатъчно да се представят само документите, изискващи се от чл. 18 от Правилника. Кадастрална схема с идентификатор на имота не е основание да се откаже подновяване на вписването, тъй като същото се извършва чрез подреждане на документи (молбата за подновяване) в същата партида на собственика на имота.Само ако е изтекъл 10-годишния срок, с оглед спазване на правилата на чл. 18, ал.4 от ПВп, т.е. да се извърши ново вписване, ще е наложително да се приложат документите, изисквани от чл. 77, ал.2, т.1 от ЗКИР. Но тъй като молбата на Банката е подадена преди изтичането на срока, то разпоредбата на чл. 18, ал.4 е неприложима.Моли съда да отмени обжалваното определение и да разпореди на съдията по вписванията да извърши исканото вписване на подновяването на ипотеката.

Окръжен съд-М., след като обсъди оплакванията в жалбата във връзка с доказателствата по делото и като разгледа жалбата по реда на чл. 278 от ГПК, намира за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна в законния срок и при спазване на изискванията за редовност по чл. 275 от ГПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал на основание чл. 80 от ЗКИР да извърши вписване на молба за подновяване вписването на законна ипотека в полза на ". Д.-Е. Г.С.. Мотивите за отказа са, че имотът не е описан според изискванията на чл. 60 от ЗКИР, като не е приложена кадастрална схема на самостоятелния обект.

Съдът намира определението за незаконосъобразно.

За подновяване вписването на договорна или законна ипотека се прилага специалното правило на чл. 18 ПВп, уреждащо процедурата - по молба на кредитора, подадена в два еднакви екземпляра, придружена от договора за ипотека, съответно молбата за учредяване на законната ипотека, или от записката за вписване на ипотеката, ако вписването е било извършено чрез записка. Съгласно ал. 2, изр. 1 - молбата трябва да съдържа и данните на първоначалното вписване, като подновяването се извършва чрез подреждане в съответната ипотечна книга на единия екземпляр от молбата, по реда, установен за първоначалното вписване /чл. 15 и 16/ - ал. 3. Това означава, че подновяването се отбелязва в същата партида - на първоначалния собственик, дори и имотът да е разпореден в полза на друго лице. Уредена е и хипотезата при изтекли 10 години от първоначалното вписване, съответно от последното подновяване - подновяване не се извършва, а се вписва отново с нов ред на вписването - ал. 4.

Други особени правила за подновяване вписването на ипотеката не се съдържат нито в ЗКИР, нито в Наредба № 2 за воденето и съхраняването на имотния регистър.

В случая е налице вписана законна ипотека с вх. № Х, т. Х, вх. рег. № Хот Х г., поради което и за подновяване на вписването преди изтичане на десетгодишния срок е достатъчно представянето на документите по чл. 18 ПВп. Одобрената кадастрална карта с идентификатор на имота от кадастъра не е основание да се откаже подновяване на вписването, тъй като същото се извършва чрез подреждането на молбата в същата партида, на първоначалния собственик. В този смисъл е Определение № 278 от 30.06.2010 г. на ВКС, ІІ г.о., както и Опр. От 23.12.2011 г. по Г.д.№ 403/2011 г. на ІІ г.о. на ВКС.

По изложените съображения съдът намира жалбата за основателна, а атакуваното определение за незаконосъобразно. Като такова следва да бъде отменено, а делото върнато на Съдията по вписванията да извърши исканото вписване на подновяването на ипотеката.

Мотивиран от горното, Окръжен съд-Монтана

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯВА като незаконосъобразно Определение от 15.11.2012 г. на Съдията по вписвания при Районен съд - М., с което на основание чл. 32а, ал.1 от ПВП, чл. 83 от ЗКИР, във вр. с чл. 577 от ГПК е отказал да извърши вписване на молба за подновяване на вписването на законна ипотека в полза на ". Д.-Е. Г.С..

ЗАДЪЛЖАВА Съдията по вписвания при Районен съд -М. да извърши вписване на подновяването на ипотеката.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: подновяване на договорна ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 16 Окт 2013, 14:40 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
Определение от 10.04.2013 г. на ОС - Монтана по гр. д. № 83/2013 г.
Производството е по реда на чл. 577 от ГПК.

Образувано е по жалба на ". Д.-Е. Г.С. против Определение от 22.03.2013 г. на Съдията по вписвания при Районен съд - М., с което на основание чл. 32а, ал.1 от ПВп е отказал да извърши вписване на заявление за подновяване вписването на законна ипотека в полза на ". Д.-Е. Г.С. вх.№Хот 22.03.2013 г. по описа на нотариус В.Т. с рег.№ Хс район на действие-района на ОС-М.

Жалбоподателят поддържа, че определението на съдията по вписванията е незаконосъобразно. В настоящия случай се касае за подновяване на вписването, поради което важат правилата на чл. 18, ал.2 от ПВп. Искането за подновяване е направено преди изтичане на 10-годишния срок, поради което е достатъчно да се представят само документите, изискващи се от чл. 18 от Правилника. Кадастрална схема с идентификатор на имота не е основание да се откаже подновяване на вписването, тъй като същото се извършва чрез подреждане на документи (молбата за подновяване) в същата партида на собственика на имота.Само ако е изтекъл 10-годишния срок, с оглед спазване на правилата на чл. 18, ал.4 от ПВп, т.е. да се извърши ново вписване, ще е наложително да се приложат документите, изисквани от чл. 77, ал.2, т.1 от ЗКИР. Но тъй като молбата на Банката е подадена преди изтичането на срока, то разпоредбата на чл. 18, ал.4 е неприложима.Моли съда да отмени обжалваното определение и да разпореди на съдията по вписванията да извърши исканото вписване на подновяването на ипотеката.

Окръжен съд-М., след като обсъди оплакванията в жалбата във връзка с доказателствата по делото и като разгледа жалбата по реда на чл. 278 от ГПК, намира за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна в законния срок и при спазване на изискванията за редовност по чл. 275 от ГПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал да извърши вписване на молба за подновяване вписването на законна ипотека в полза на ". Д.-Е. Г.С.. Мотивите за отказа са, че имотът, предмет на заявлението, не е описан според изискванията на чл. 6 от ПВп със съответния кадастрален номер, като не е приложена кадастрална скица на самостоятелния обект по кадастралната карта и кадастралните регистри на Г.М..Не са спазени изискванията на чл. 6, ал.3 от ПВп.

Съдът намира определението за незаконосъобразно.

За подновяване вписването на договорна или законна ипотека се прилага специалното правило на чл. 18 ПВп, уреждащо процедурата - по молба на кредитора, подадена в два еднакви екземпляра, придружена от договора за ипотека, съответно молбата за учредяване на законната ипотека, или от записката за вписване на ипотеката, ако вписването е било извършено чрез записка. Съгласно ал. 2, изр. 1 - молбата трябва да съдържа и данните на първоначалното вписване, като подновяването се извършва чрез подреждане в съответната ипотечна книга на единия екземпляр от молбата, по реда, установен за първоначалното вписване /чл. 15 и 16/ - ал. 3. Това означава, че подновяването се отбелязва в същата партида - на първоначалния собственик, дори и имотът да е разпореден в полза на друго лице. Уредена е и хипотезата при изтекли 10 години от първоначалното вписване, съответно от последното подновяване - подновяване не се извършва, а се вписва отново с нов ред на вписването - ал. 4.

Други особени правила за подновяване вписването на ипотеката не се съдържат нито в ЗКИР, нито в Наредба № 2 за воденето и съхраняването на имотния регистър.

В случая е налице вписана законна ипотека с вх. № 27, т. I, вх. рег. № 981 от 25.03.2003 г., поради което и за подновяване на вписването преди изтичане на десетгодишния срок е достатъчно представянето на документите по чл. 18 ПВп. Одобрената кадастрална карта с идентификатор на имота от кадастъра не е основание да се откаже подновяване на вписването, тъй като същото се извършва чрез подреждането на молбата в същата партида, на първоначалния собственик. В този смисъл е Определение № 278 от 30.06.2010 г. на ВКС, ІІ г.о., както и Опр. От 23.12.2011 г. по Г.д.№ 403/2011 г. на ІІ г.о. на ВКС.

По изложените съображения съдът намира частната жалба за основателна, а атакуваното определение за незаконосъобразно. Като такова същото следва да бъде отменено, а делото върнато на Съдията по вписванията да извърши исканото вписване на подновяването на ипотеката.

Мотивиран от горното, Окръжен съд-Монтана

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯВА като незаконосъобразно Определение от 22.03.2013 г. на Съдията по вписвания при Районен съд - М., с което на основание чл. 32а, ал.1 от ПВп е отказал да извърши вписване на заявление за подновяване вписването на законна ипотека в полза на ". Д.-Е. Г.С. вх.№Хот 22.03.2013 г. по описа на нотариус В.Т. с рег.№ Хс район на действие-района на ОС-М.

ЗАДЪЛЖАВА Съдията по вписвания при Районен съд -М. да извърши вписване на подновяването на ипотеката.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов