КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Сеп 2020, 19:40

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: възбрана и чл.6 ал.3 от ПВ...
Ново мнениеПубликувано на: 02 Ное 2011, 11:37 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 356
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №490
гр.Пазарджик 23.06.2011год.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Пазарджишки окръжен съд гражданска колегия в закрито заседание……..на двадесет и трети юни…през две хиляди и единадесета година ……………………………………………………......……………в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:КАТЯ ПЕНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: АЛБЕНА ПАЛОВА
НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА-АНДОНОВА

При секретаря………………..………………………и в присъствието на прокурора........като……………………………..разгледа…...……...докладваното от............съдия Пенчева…………В.ч.гр..д.№514……..по…...…описа за 2011г.,
за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.32а от ПВ, във връзка с чл. 538 от ГПК във връзка с чл.274 и сл.от ГПК.
Образувано е по частна жалба на частен съдебен изпълнител Т Л – рег. №820 на КЧСИ, против определение № 5/03.06.2011г. на съдията по вписванията при РС Пазарджик, с което е постановен отказ за вписване на възбрана по искане на ЧСИ, обективирано с молба вх.№2724/03.06.2011г., върху недвижим имот – собственост на длъжника по изпълнително дело №20118200402791 по описа на посочения ЧСИ. Излагат се подробни съображения за незаконосъобразност на обжалваното определение и се предявява искане за неговата отмяна.
Като се запозна с приложените към делото доказателства, Окръжният съд намира частната жалба за допустима, като подадена в срок и основателна по следните съображения:
По реда на чл.449 ал.2 от ГПК ЧСИ Т Л – рег. №820 на КЧСИ, е сезирал съдията по вписванията при Районен съд гр. Пазарджик с искане за вписване на възбрана върху имот – собственост на длъжника по изп.д. №20118200402791 – подробно описан в молба изх. №3558/01.06.2011г. Видно от приложения препис от искане за вписване на възбрана изх. №3558/01.06.2011г., към същото са приложени: Копие от копие от кадастралната карта с данни от КРНИ на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.552.1.1; Копие от копие от кадастралната карта с данни от КРНИ на сграда с идентификатор 55155.503.552.1.1; Копие от копие от кадастралната карта с данни от КРНИ на поземлен имот с идентификатор 55155.503.552.1.1 – които документи са описани и в обжалваното определение.
Така посочените документи представляват справка, осъществена чрез пряк достъп до информационната система, имащи значение на устна справка – съгласно чл.55 ал.4 от ЗКИР, както правилно е посочил съдията по вписванията. Отказът за вписване на възбрана е мотивиран с липсата на скица – копие от кадастралната карта по смисъла на чл.6 ал.3 от ПВ, във връзка с чл.55 ал.3 т.1 от ЗКИР. Съдията по вписванията се е позовал на Определение №358/24.10.2008г. на ВКС по ч.гр.д. №1527/2008г., което е неотносимо към настоящия казус и особеностите на процедурата по вписване на възбрани, инициирана от съдебен изпълнител, а освен това третира необходимостта от индивидуализация на недвижим имот съобразно данните по чл.60 т.1-7 от ЗКИР, когато същият се намира в район с одобрена кадастрална карта, но не и необходимостта от представяне на скица – копие от кадастралната карта.
Приемайки, че скицата – копие от кадастралната карта е необходим и задължителен документ за вписване на възбрана, съдията по вписванията е приложил неправилно разпоредбата на чл.26 от ПВ, регламентираща специален ред за вписване на възбрана по искане на съдебен изпълнител. Съгласно цитираната подзаконова норма възбраната върху недвижим имот, срещу който е обърнато взискането, се вписва по искане на съдия изпълнителя…….., с писма в два еднакви екземпляра, съдържащи освен данните в точки „а” – „в” на чл.24, още и номера на изпълнителното дело и датата на изпълнителния лист и от кой съд е издаден. На тези императивни формални изисквания отговаря изцяло искането за вписване на възбрана изх. №3558/01.06.2011г. Разпоредбата на чл.26 от ПВ не въвежда като изискване представяне на документ по чл.55 ал.3 т.1 от ЗКИР, както и не препраща към цитирания текст от закона, както и към разпоредбата на чл.6 ал.3 от ПВ. Процедурата по чл.26 от ПВ е елемент от производството по част V от ГПК – „Изпълнително производство”, чието предназначение е бързо и ефикасно обезпечаване на успешно принудително изпълнение. Именно за постигане целите на принудителното изпълнение законодателят е предвидил възможно най-бърз и облекчен способ за налагане на обезпечение на вземането на взискателя чрез възбрана на длъжниковото имущество и не е въвел допълнителни изисквания, каквото е изискването за представяне на скица от кадастралната карта, свързано с необходимост от обективен период от време. Такова изискване – чл.6 ал.3 пр.2, законодателят е въвел по отношение на вписването на актове на разпореждане с права и придобиване на права върху недвижим имот, които актове се постановяват в рамките на охранително производство /или в исково такова, заместващо охранителното/, но не и по отношение на актове, постановени по изпълнителното производство.
По изложените съображения отказът на съдията по вписванията да впише исканата възбрана се явява незаконосъобразен и следва да бъде отменен, като препис от настоящето определение следва да се изпрати на съдията по вписванията при ПРС за осъществяване на исканото вписване.
Водим от изложеното, Пазарджишкият окръжен съд


О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 5/03.06.2011г. на съдията по вписванията при Районен съд Пазарджик, с което е постановен отказ за вписване на възбрана по искане на ЧСИ Т Л – рег. №820 на КЧСИ, обективирано с молба изх.№3558/01.06.2011г. /вх.№2724/03.06.2011г./, върху недвижим имот – собственост на длъжника по изпълнително дело №20118200402791 по описа на посочения ЧСИ.
Препис от настоящето определение да се изпрати на съдията по вписванията при Районен съд Пазарджик за извършване на исканото вписване, както и за сведение на ЧСИ Т Л – рег. №820 на КЧСИ
Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: възбрана и чл.6 ал.3 от ПВ...
Ново мнениеПубликувано на: 16 Яну 2012, 11:54 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 356
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№32 12.01.2012г., гр.Пазарджик


Пазарджишки окръжен съд, въззивен граждански състав, в закрито заседание на дванадесети януари две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Пенчева
ЧЛЕНОВЕ: 1. Албена Палова
2. Надежда С.-Андонова,

като разгледа докладваното от младши съдия С.-Андонова въззивно ч.гр.д. № 43 по описа за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл.577 ГПК, във връзка с чл.274 и сл. ГПК.
Образувано е по подадена на 09.01.2012г. частна жалба от И Е – старши публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Велико Търново – ИРМ, гр.Враца, чрез старши юрисконсулт М в отдел „Обжалване” при ТД на НАП – гр.Велико Търново, срещу определение № 11 от 27.12.2011г. на съдия по вписванията при РС – гр.Пазарджик, с което е отказано вписване в регистъра на Службата по вписванията на обезпечителна заповед на Пазарджишки окръжен съд от 29.11.2011г. чрез налагане на възбрана на недвижим имот, намиращ се в района на гр.Пазарджик, собственост на „Металинженеринг” ЕООД.
В частната жалба е изразено становище за незаконосъобразност и неправилност на постановеното определение, като е посочено, че изискването за описание на имота е изпълнено с представената в оригинал обезпечителна заповед. Според жалбоподателя заповедта изцяло покрива изискуемото се от чл.24 от Правилника за вписванията съдържание и препращането единствено към чл.6, ал.1, б.”а” от този нормативен акт води до извода, че заповедта следва да се впише. Позовава се на разпоредбите на глава V от ПВ, която съдържала специална уредба по отношение на обезпеченията и в която липсвало препращане към чл.6, ал.3. Сочи се също, че от страна на публичния изпълнител били положени усилия за снабдяване със скица на процесния имот чрез изпращане неколкократно на писма до Агенцията по кадастъра в гр.Пазарджик, но до момента не бил постигнат резултат, в потвърждение на което към жалбата е приложена водената в тази насока кореспонденция. Направено е искане за отмяна на обжалваното определение и постановяване вписването на възбрана на недвижимия имот, съгласно заповед от 29.11.2011г. на Пазарджишки окръжен съд.
Пазарджишкият окръжен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:
Частна жалба с вх.№ 156/09.01.2012г. /с дата на пощенското клеймо 06.01.2012г./ е процесуално допустима като подадена в срока по чл.275, ал.1 ГПК, от надлежна страна в производството и против подлежащ на обжалване акт на съдията по вписванията, а разгледана по същество е основателна.
От приложените по делото доказателства е видно, че с писмо, изх.№ 0509/2005/000030 от 21.12.2011г. от ТД на НАП – гр.Велико Търново до Служба по вписвания – гр.Пазарджик е направено искане за вписване на заповед от 29.11.2011г. на Окръжен съд – Пазарджик, с която се допуска обезпечение на иска, предявен от ищеца ТД на НАП – гр.Велико Търново. От приложената в оригинал заповед, постановена в изпълнение определение от 29.11.2011г. по гр.дело № 1030 по описа на Пазарджишки окръжен съд за 2011г. е видно, че е допуснато обезпечение на иск, предявен от ищеца ТД на НАП Велико Търново против „Металинженеринг” ЕООД, гр.Враца, ЕИК 106527149, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул. „Илинден” № 16, представлявано от управителя В Ц А и Ц В А чрез възбрана на недвижим имот – офиси № 5, 6 и 7, обединени в едно, находящи се в гр.П, ул. „И Р” № 2, с обща застроена площ 131.98 кв.м., при съседи: от изток – стълбищна клетка и офис № 8, от запад – улица, от север – двор и от юг – пешеходна зона и паркинг, разположени на третия етаж и представляващи самостоятелен обект от масивна шестетажна многофункционална сграда, построена в ПИ № 782, за който е отреден УПИ № ІІІ – 2850 в кв.358 по плана на П, ЕКАТТЕ 55155, с площ от 360 кв.м., съгласно титул за собственост, а съгласно цифров модел – с площ от 367.28 кв.м., ведно с припадащите се за обекта идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, ведно с 33/356 идеални части от имота, върху който е построена сградата.
За да постанови обжалваното определение съдията по вписванията при Районен съд – гр.Пазарджик е приел, че съгласно чл.26, във връзка с чл.24, б.”а” ПВ, за да се извърши вписването е необходимо имотът, който ще бъде възбранен, да бъде описан, съгласно чл.6, ал.1, б.”в” и чл.6, ал.3 ПВ, като се приложи и скица – копие от кадастралната карта. В тази връзка е приел, че в представената обезпечителна заповед имотът не е описан с идентификатор, както и че липсва приложена скица – копие от кадастралната карта по смисъла на чл.6, ал.3 ПВ, във връзка с чл.55, ал.3, т.1 ЗКИР. Тези изводи не се споделят от настоящата инстанция. В разглеждания случай е направено искане за вписване на възбрана за обезпечение на иск, поради което приложима е разпоредбата на чл.24 ПВ, според която възбраната се вписва, като се представи заповедта за налагането й и препис от нея, като заповедта следва да има определеното в разпоредбата съдържание. Приложената обезпечителна заповед индивидуализира недвижимия имот в достатъчна степен, съгласно чл.6, ал.1, б. „в” ПВ, към която разпоредба препраща чл.24, ал.1, б. „а” ПВ. Процедурата по чл.24 ПВ е уредена в Част V – Вписване на възбрани и други обезпечения от Правилника за вписванията, като в нея липсва препращане към чл.6, ал.3 ПВ, която изисква, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията да се извършват съобразно данните по чл.60, т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, като в тези случаи се прилага скица – копие от кадастралната карта. Дори и да се приеме противното обаче, от значение според настоящия състав е и друго обстоятелство. Установява се от данните по делото, че от страна на ТД на НАП – гр.Велико Търново са изпратени две писма до Служба по геодезия, картография и кадастър, гр.Пазарджик, с искане за издаване на скица на процесния имот, като видно от приложените писма – отговори, исканата услуга не би могла да бъде изпълнена, преди да бъде изготвено изменение на кадастралната карта. Чл.58, ал.1 от Наредба № 5 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри предвижда, че измененията в тях се извършват по заявление на заинтересуваното лице или на упълномощено от него лице до началника на службата по местонахождение на имота, както и служебно, в предвидените в наредбата случаи. Заинтересувано лице по смисъла на § 1, т.13 от Допълнителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър е собственикът или носителят на вещно право върху имота, засегнат от изменението. Следователно ТД на НАП – гр.Велико Търново, в полза на която е допуснато обезпечението, няма качеството на заинтересувано лице по смисъла на закона, поради което и не би могла да инициира процедура по изменение на кадастралната карта, каквато е необходима, така че да е възможно описание на имота и издаване на скица. Подобна хипотеза е била разгледана в определение № 531 от 29.11.2010г. на ВКС по гр.дело № 402/2010г., І г.о. По изложените съображения съдът намира, че отказът на съдията по вписванията да впише наложената възбрана е незаконосъобразен и следва да бъде отменен, като препис от определението следва да му се изпрати за осъществяване на исканото вписване.
Водим от горното, Пазарджишкият окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 11 от 27.12.2011г. на съдията по вписванията при Районен съд Пазарджик, с което е постановен отказ за вписване на възбрана за обезпечение на иск, въз основа на обезпечителна заповед на Пазарджишки окръжен съд, Търговско отделение от 29.11.2011г. по гр.дело № 1030 по описа на съда за 2011г., издадена в полза на ТД на НАП – гр.Велико Търново.

Препис от определението да се изпрати на съдията по вписванията при Районен съд Пазарджик за извършване на исканото вписване.
Определението е окончателно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов