КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 21 Яну 2021, 04:46

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: изменение на договор става с нова сделка, но не и с поправка
Ново мнениеПубликувано на: 21 Окт 2009, 20:13 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №…...../07.08.2009г.
гр.Перник

Пернишкият окръжен съд, гражданска колегия
I състав

На седми август 2009 Година

В закрито заседание в следния състав

Председател :Милена Даскалова
Членове:1.Нели Тошева
2.Капка Павлова

Секретар :

Прокурор:

Като разгледа докладваното от член –съдия Капка Павлова въззивно дело № 528 по описа за 2009г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.32а, ал.2 от Правилника за вписванията вр. с чл. 274 и чл.577 от ГПК.

В установения от закона срок Г.И.Д. , И. Г. Н. чрез пълномощника си Г.Н. И. и Г.З. Ч. са обжалвали определение №*** от ***.,с което съдията по вписванията при ПРС е отказал да впише нот.акт № ***,т.***, рег.№***,дело № ***.за поправка на нотариален акт за дарение на недвижим имот на Нотариус Р. М. с район на действие ПРС, вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара.

След като взе предвид изложените в жалбата доводи и прецени поотделно и в съвкупност приложените към делото писмени доказателства, Пернишкият окръжен съд приема за установено следното :

С молба от ***. Нотариус Ру. М. с район на действие ПРС, вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара., е поискал от съдията по вписванията към Пернишкия районен съд да бъде вписан описания по-горе нотариален акт . Със същия е извършена поправка на нотариален акт за дарение №***,т.***, рег.№***,дело №***. по описа на същия нотариус ,като поправката се изразява в в прибавянето на текст, с който дарителката запазва за себе си и за своя съпруг Г. Н.Д. правото на ползване върху недвижимия имот, предмет на дарението.

С обжалваното определение, съдията по вписванията, е отказал вписването, тъй като с прибавения текст се изменя характера на договора. ,докато условие за извършване на поправка е да не се изменя видът на обективирания в акта договор.

Съдът намира, че жалбата е допустима ,тъй като жалбоподателите са лица, имащи интерес от обжалването, тъй като са страни по охранителното производство, поради което следва да бъде разгледана .

В подадената жалба се правят оплаквания ,че така постановения отказ е незаконосъобразен, тъй като съдията по вписванията не е съобразил, че пълномощника на надарения И.Г.Н. е бил упълномощен да сключи договор при запазване на правото на ползване на дарителката и нейния съпруг върху имота. Ето защо жалбоподателите считат, че е ясно ,че е допусната фактическа грешка ,като е пропуснато да се опише запазеното право на ползване.

Навеждат се и доводи, че съдията по вписванията е излязъл извън правомощията си като е проверявал съдържанието на нотариалния акт. В подкрепа на това твърдение е представено и копие от определение №*** от ***.,постановено по ч.т.д.№***

Въззвният съд счита, че жалбата е неоснователна по следните съображения: тъй като в ГПК липсват правила относно поправката на нотариалните актове, то приложение намират общите правила за издаване на нотариален акт .По отношение на това в какво може да се изразява поправката трябва да се следва общата логика на закона / в случая ГПК/, който предвижда възможност за поправка на очевидни фактически грешки. Такава грешка в нотариален акт е налице ,когато поради технически причини е налице неправилно изписване на цифри, знаци , имена и др подобни или са пропуснати такива, без обаче да се изменя съдържанието на акта.

Когато става въпрос за волята на страните, грешка при сключването на договора може да доведе до неговата унищожаемост, което може да стане само по съдебен ред ,а не по пътя на поправката на нотариален акт. В случая се прибавя нов елемент в договора – имота ,предмет на сделката се обременява с вещна тежест- право на ползване . Налице е изменение на договора ,което може да стане с нова сделка ,също извършена с нотариален акт, но не и с поправка на вече съставения такъв.

Оплакването ,че съдията по вписванията е излязъл извън правомощията си е неоснователно, тъй като същият съгласно разпоредбата на чл.32а ,ал.1 от Правилника за вписвания, същият може да откаже да впише акт, който не отговаря на изискванията на закона.

Следователно частната жалба се явява неоснователна, а обжалваното определение се явява правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Водим от гореизложеното и същия смисъл, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение №*** от ***.,с което съдията по вписванията при ПРС е отказал да впише нот.акт № ***,т.***, рег.№***,дело № ***.за поправка на нотариален акт за дарение на недвижим имот на Нотариус Р. М. с район на действие ПРС, вписан под №*** в регистъра на нотариалната камара.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния касационен съд на Република България, с частна жалба в едноседмичен срок от датата на връчването му на жалбоподателя.
Председател : Членове : 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: практика ОС Перник
Ново мнениеПубликувано на: 15 Мар 2011, 11:28 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №238

гр.Перник, 01.03.2011г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пернишкият окръжен съд гражданска колегия в закрито заседание

на 01 март през две хиляди и единайста............година в състав:


Председател: ГЕОРГИ ГУСЕВ

Членове: НЕЛИ ТОШЕВА

БИСЕРКА МИЛУШЕВА

като разгледа докладваното от съдия Нели Тошева възз.гр д.№146

по описа за 2011 год., и за да се произнесе, взе предвид следното:

С определение №89/ 29.12.2010г. на съдията по вписванията при ПРС е ОТКАЗАНО вписването на нотариален акт №108 том III , рег.№5111, дело №438/29.12.2010г. за ПОПРАВКА на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №89 том XIII рег.№3063/21.09.2006г. по описа на СВ-П., издаден от Нотариус Н. З. с район на действие ПРС, вписан под №*** в регистъра на Нотариалната камара и депозиран в СВ-П. с молба вх.№3999/29.12.2010г..В същото са изложени съображения относно обстоятелството, че „поправка на нотариален акт” следва да бъде свързано с изменение на думи и изречения, чрез които се изяснява съдържанието на акта, без да се изменя характера на договора. В настоящия случай под формата на НА за поправка на НА се цели промяна в обекта на собственост, предмет на договора за покупко-продажба и на неговата застроена площ, което променя волята на продавачите.

Отказът на съдията по вписванията при Агенцията по вписванията при ПРС е обжалван в срок от К.И.К., К.Д.Й. /К./, В.М.К., С.Г.А. *** с управители:В.М.К. и К.И.К. –всички чрез пълномощник адв.М.Г. ***, в която по изложени в жалбата съображения се моли за отмяна на отказа за вписване на НА за поправка на НА за покупко-продажба на недвижим имот №153 том IV рег.№3085 дело №672 от 2006г. на нотариус И. И., с район на действие ПРС и №*** в регистъра на Нотариалната камара. Жалбоподателите молят за отмяна на отказа и за задължаване на съдията по вписванията при Служба по вписванията при ПРС, да извърши вписването на НА.

Пернишкият окръжен съд намира жалбата за процесуално допустима като подадена в срок и от процесуално легитимирана страна. Разглеждана по същество по реда на чл.577 ГПК, Пернишкият окръжен съд намира жалбата за неоснователна по следните съображения::

С НА №108 том III рег.№35111 дело №438/2010г.на нотариус Н. З.-нотариус с район на действие ПРС, рег.№** в регистъра на Нотариалната камара, е направена поправка на нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти в НА №153 том IV рег.№3085 дело №672/2006г., извършен на 21.09.2006г., от нотариус И. И., с район на действие ПРС и рег.№*** в регистъра на Нотариалната камара.

Видно от съдържанието на новия НА №108/2010г,, с него се иска поправка на НА за покупко-продажба на недвижими имоти, като изписването на „МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 65кв.м., състояща се на всеки от етажите с по две стаи, кухня и сервизно помещение” да се чете „МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ОФИС И СКЛАДИВИ ПОМЕЩЕНИЕ със застроена площ от 204.10кв.м., съгласно Разрешение за ползване №210/16.11.2000 на РДНСК-П., Одобрен архитектурен проект за промяна функция на самостоятелен проект и „Проектна документация за узаконяване на пристройка към магазин за промишлени стоки.

В настоящия случай, въззивната инстанция намира, че с НА за поправка, в която се изменя първоначалния текст на НА №153/2006г. нов текст, касааещ предмета на договора за покупко-продяжба, се извършва промяна в клаузите на вече постигната договореност на страните, с което се променя съществото на вече постигнатата договореност в НА за покупко-продажба на недвижиими имоти..

Поправката касае съществен елемент от договора за покупко-продажба на недвижими имоти от 21.09.2006г., с което се променя постигнатото между страните съгласие. Това не е поправка на нотариалния акт, а формулирано ново волеизявление на страните, с което се променя съдържанието на първоначално сключения договор за продажба на недвижими имоти.Това не може да стане по реда на поправката и допълването на вече сключен договор, оформен с НА. За промяна на квадратурата и вида на застроеното законът предвижда друг ред като техническите изисквания следва да са съобразени със съществуващите териториални предвиждания към момента.

Окръжният съд намира изводите в обжалваното определение на съдията по вписванията за правилни и законосъобразни, поради което определението следва да бъде потвърдено.

Водим от гореизложеното Пернишкият окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА отказа на Съдията по вписванията при ПРС от 29.12.2010г., за вписване на нотариален акт за поправка на нотариален акт за за покупко-продажба на недвижими имоти №153 том IV рег.№3085 дело №672/2006г. на нотариус И. И., с район на действие ПРС, рег.№*** в регистъра на Нотариалната камара.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд на РБ в едноседмичен срок от връчването му .

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов