КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Не подлежат на обжалване положителните действия на СВ
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=49&t=4465
Страница 1 от 1

Автор:  TsveT [ 13 Ное 2014, 15:56 ]
Заглавие:  Не подлежат на обжалване положителните действия на СВ

Определение № 571 от 02.07.2014 г. по гр. д. № 374/2014 г. на Окръжен съд – Перник

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Д.
ЧЛЕНОВЕ: К. М. Б. А.

Производството по делото е образувано по частна жалба вх.№613/14.04.2014 г., подадена от В.Т.В. в качеството му на ЕТ „К. - В.В." с ЕИК:***, със седалище и адрес на управление *** срещу определение от 04.04.2014 г. на съдия по вписванията при Т. районен съд, постановено по заявление за вписване вх.№369/04.04.2014 г.

Пернишкият окръжен съд, след като се запозна с доказателствата по делото, намира, че частната жалба е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а настоящето производство прекратено, поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.569, т.5 ГПК, вписванията, отбелязванията и заличаванията в случаите, предвидени в закон, са нотариални удостоверявания, а по силата на чл.577, ал.1 ГПК, отказът да се извърши нотариално удостоверяване подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния съд. Разпоредбите на чл.32а и чл.32б от Правилника за вписванията предвиждат, че на обжалване пред съответния окръжен съд подлежи отказ на съдията по вписванията да впише подлежащ на вписване акт, както и отказ за отбелязване и отказ за заличаване.

Настоящият случай не е такъв, тъй като видно от постановеното определение от 04.04.2014 г., съдията по вписванията е уважил молбата на И.Х.Д. с вх.№369/04.04.2014 г. като е заличил вписването на договор за аренда, т.е. не е налице отказ, като не е предвидена процесуална възможност да се обжалва положително действие на съдията по вписванията (извършено вписване), а само отказ да се извърши такова.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх.№613/14.04.2014 г., подадена от В.Т.В. в качеството му на ЕТ „К. - В.В." с ЕИК:***, със седалище и адрес на управление *** срещу определение от 04.04.2014 г. на съдия по вписванията при Т. районен съд, постановено по заявление за вписване вх.№369/04.04.2014 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчване му.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/