КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

'положителните' действия не подлежат на обжалване
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=51&t=1957
Страница 1 от 1

Автор:  Николай Иванов [ 16 Яну 2012, 12:51 ]
Заглавие:  'положителните' действия не подлежат на обжалване

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 65

гр.Пловдив, 06.01. 2012 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивският окръжен съд, въззивно отделение – V с., в публичното заседание на шести януари през две хиляди и дванадесета година, в състав:

Председател : Светлана Изева
Членове : Радостина Стефанова
Виолета Гъдева

Като разгледа
Докладваното от съдия Радостина Стефанова
ч.гр.д. № 3020/2011г.
И за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.274 във вр. с чл. 577 от ГПК.
Постъпила е частна жалба от ЕТ” Ади- 77- А.Б.” – А.Д.Б.,***, против Определение за вписване от 14.10.2011г. на Службата по вписванията. Посочва, че съгласно определението е вписана възбрана върху притежавания от нея недвижим имот на основание издадена обезпечителна заповед от 03.09.2011г. на СГС, ГК, ІV-Б състав, по гр.д.№ 10367/2011г. на СГС. Твърди, че при извършеното вписване е нарушен Правилника за вписване. Не е била направена справка в АГКК –Пловдив относно наличие на кадастрална схема на имота, за да се вземе предвид неговата настояща характеристика. В нарушение на закона е вписана възбрана по отношение на целия имот, а не само до определения размер в обезпечителната заповед от 73 656,92 лв. Прилага удостоверение за данъчна оценка на служба МДТ –Пловдив.
Пловдивският окръжен съд –V възз. гр. състав, като се запозна с доводите и доказателствата по делото, приема за установено следното:
Частната жалба е процесуално недопустима и ще бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по делото – ще се прекрати.
Разпоредбите на чл.577 ал.1 и ал.2 от ГПК предвиждат обжалваемост единствено на отказите за извършване на нотариално удостоверяване, вписване, отбелязване или заличаване.
В конкретния случай от приложената преписка се констатира, че с молба на лицето Р. Г. Т., пълномощник на „Булгарком фасадни системи” ООД, е направено искане за вписването на обезпечителна заповед от 03.09.2011г. на СГС, ГК, ІV-Б състав, по гр.д.№ 10367/2011г. на СГС. Описани са като представени - съответно пълномощно, обезпечителната заповед в оригинал, нот. акт № ****., том *, нот.д.№ ** по описа на Нотариус при РС –Пловдив, 2 бр. скици. С атакуваното определение искането за вписване е уважено и е разпоредено да се извърши вписване.
При тези данни за ЕТ” Ади- 77- А.Б.” – А.Д.Б., липсва правен интерес от обжалваемост на това действие на съдията по вписването при СВ –Пловдив. Жалбоподателката разполага с възможност да обжалва постановен отказ във връзка с нейна молба за извършване на действие, свързано с правомощията на СВ в обхвата на чл.577 от ГПК.
По мотивите, Пловдивският окръжен съд – V възз. гр.с.

О П Р Е Д Е Л И :

Оставя без разглеждане подадената частна жалба от ЕТ” Ади- 77- А.Б.” – А.Д.Б.,***, против Определение за вписване от 14.10.2011г. на Службата по вписванията, гр.Пловдив.
Прекратява производството по ч.гр.д. № 3020/2011г. по описа на ПОС –V възз.гр.с.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/