КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Прекратяване договор за аренда - чл. 27, ал.1, т.1 ЗАЗ
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=51&t=4326
Страница 1 от 1

Автор:  TsveT [ 25 Юли 2013, 09:02 ]
Заглавие:  Прекратяване договор за аренда - чл. 27, ал.1, т.1 ЗАЗ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 530
гр.Пловдив, 19. 02. 2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивският окръжен съд, въззивно отделение – V с., в публичното заседание на деветнадесети февруари през две хиляди и тринадесета година, в състав:

Председател : С. И.
Членове : Р. С.
В. Г.

Като разгледа

Докладваното от съдия Р. С.

ч.гр.д. № 3722/2012г.

И за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.274 във вр. с чл. 577 от ГПК във вр. с чл.27 от Закона за арендата в земеделието /ЗАЗ/.

Постъпила е частна жалба от „А.” ООД, със седалище и адрес на управление с.Ч., общ. С., обл.П., ул.”Ц. Ц.” №*, против Определение №204/23.11.2012г. на СВ при РС –А., с което е отказано нотариално действие вписване на прекратяване на договор за аренда по молба с вх.№ 5756/23.11.2012г.

ПОС констатира следното:

Пред СВ - П. е депозирана молба от В.Й.П., в качеството му на управител на „А.” ООД, за вписване на нотариално действие - прекратяване на договор за аренда. Конкретизирано е, че същият е бил вписан в СВ. Искането за вписване на прекратяването е обосновано с това, че срокът на договора е изтекъл в края на стопанската 2010г. и същият е прекратен на осн. чл.27 ал.1 т.1 от ЗАЗ – поради изтичането на срока.

За да откаже вписването СВ при РС –А. излага основни съображения, че поначало прекратяването на договор за аренда в земеделието е обстоятелство, подлежащо на вписване, на осн. чл.27 ал.2 от ЗАЗ. На вписване обаче подлежи самото прекратяване на договора под формата на анекс или споразумение с нотариална заверка на подписите между страните по него, които актове подлежат на вписване. В конкретния случай обаче е представена за вписване само молба от настоящия собственик на имота, поради която и тя не е от актовете, подлежащи на вписване.

С подадената частна жалба се възразява, че с подадената молба се заявява настъпилото вече прекратяване на договора за аренда и се иска вписване на това обстоятелство, а не на самата молба, както приема СВ. Счита, че на вписване подлежи самото прекратяване на договора за аренда, като настъпило обстоятелство, поради осъществяване на която и да било от хипотезите на чл.27 ал.1 от ЗАЗ, още повече, че СВ е направил извод, прекратяването на договора е настъпило поради изтичането на срока.

ПОС, в настоящия съдебен състав, намира, че частната жалба е неоснователна.

Съгл. чл.27 ал.1 от ЗАЗ – договорът за аренда се прекратява: т.1 – с изтичане на срока, за който е сключен. Съобразно алинея 2 – Прекратяването на договора за аренда на земя се регистрира в съответната общинска служба по земеделие и се вписва в нотариалните книги. По делото няма данни дали прекратяването на договора е регистрирано в съответната общинска служба, защото едва тогава може да се повдигне въпросът – за формата, в която трябва да се представи за вписване пред СВ; спазени ли са изискванията на чл.3 от Правилника за вписванията, в случая, и дали подаването на самата молба е достатъчно условие за вписването на исканото обстоятелство – прекратяване на договора поради изчитане на срока, за който е сключен.

Обжалваното определение ще бъде потвърдено изцяло като законосъобразно и правилно.

По мотивите, Пловдивският окръжен съд – V възз. гр.с.

О П Р Е Д Е Л И :

Потвърждава Определение №204/23.11.2012г. на СВ при РС –А., с което е отказано нотариално действие вписване на прекратяване на договор за аренда по молба с вх.№ 5756/23.11.2012г. на В.Й.П., в качеството му на управител на „А.” ООД, със седалище и адрес на управление с.Ч., общ. С., обл.П., ул.”Ц. Ц.” №*.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването.

Председател : Членове :

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/