КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Прекратяване договор за аренда - чл. 27, ал.1, т.2 ЗАЗ
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=51&t=4464
Страница 1 от 1

Автор:  TsveT [ 13 Ное 2014, 15:51 ]
Заглавие:  Прекратяване договор за аренда - чл. 27, ал.1, т.2 ЗАЗ

Определение № 1421 от 20.05.2014 г. по гр. д. № 490/2014 г. на Окръжен съд – Пловдив

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е. А.
ЧЛЕНОВЕ: П. Ч. В. Б.

Производство по реда на чл. 577 във връзка с чл. 274 и следващите от ГПК. Обжалвано е определение с изх. рег. № 2/30.01.2014г. постановено от Съдия по вписванията при Районен съд П. по заявление вх. № 157/30.01.2014г., с което се отказва отбелязване в книгите за вписванията при Службата по вписванията - П. на молба за отбелязване прекратяването на договор за аренда на земеделска земя, вписан в СВ - П. под № 285, том I, дв. вх. № 1051 от 20.05.2009г. подадена от Р.Ф.С., ЕГН ********** - директор на дирекция „Земеделие" - гр. П., БУЛСТАТ *** с адрес, в гр. П., бул. „М." № 122, ет.3. Частният жалбоподател Областна дирекция „Земеделие", гр. П. счита обжалваното определение за незаконосъобразно и неправилно по съображения изложени в частната жалба и моли съда да задължи съдията по вписванията да отбележи обстоятелството, че посочения договор за аренда се счита за развален на основание чл. 28, ал.3 от Закона за арендата в земеделието във връзка с чл. 87 от ЗЗД.

Пловдивският окръжен съд, Х-ти граждански състав, като прецени данните по делото, намира за установено следното :
За да откаже вписването на съдебното решение съдията по вписвания е приел, че представената молба за отбелязване не е от категорията актове, които съгласно закона подлежат на отбелязване.
Този извод на съдията по вписванията е правилен. Съгласно нормата на чл.3 от Правилника за вписванията се вписват само определена категория актове, а направеното искане за вписване не попада след актовете, посочени в този правилник. Не са налице норми и извън Правилника за вписванията - в специален закон (ЗАЗ), съгласно който посочените от молителя обстоятелства да подлежат на вписване. Предвид изложеното правилен е правния извод на съдията по вписванията да откаже отбелязването на прекратяването на договора за аренда и затова обжалвания отказ следва да се потвърди.

Воден от горното съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение с изх. рег. № 2/30.01.2014г. постановено от Съдия по вписванията при Районен съд П. по заявление вх. № 157/30.01.2014г., с което се отказва отбелязване в книгите за вписванията при Службата по вписванията - П. на молба за отбелязване прекратяването на договор за аренда на земеделска земя, вписан в СВ - П. под № 285, том I, дв. вх. № 1051 от 20.05.2009г. подадена от Р.Ф.С., ЕГН ********** - директор на дирекция „Земеделие" - гр. П., БУЛСТАТ *** с адрес, в гр. П., бул. „М." № 122, ет.3.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя. ПРЕДСЕДАТЕЛ:......

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/