КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

ЧСИ няма активна легитимация да обж. отказ за вп. на възбран
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=52&t=2768
Страница 1 от 1

Автор:  TsveT [ 07 Мар 2012, 08:36 ]
Заглавие:  ЧСИ няма активна легитимация да обж. отказ за вп. на възбран

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №
гр. Разград 13 02 2012 г.

Разградски окръжен съд на тринадесети февруари 2012 година в закрито заседание в състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ : А. Й.
ЧЛЕНОВЕ : Л. М.
В. Д.

Като разгледа докладваното от съдия М. в.ч.гр. дело № 34 по описа за 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 577, ал. 1 от ГПК.

Постъпила е честна жалба от И.П. - помощник – частен съдебен изпълнител, при частен съдебен изпълнител С.Я., рег. № 8*4 на Камарата на частните съдебни изпълнители, с район на действие района на Софийски градски съд против определение № 4 / 26 01 2012 г. на С. Р. – съдия по вписванията при РС – Р., с което се отказва вписване на възбрана, наложена по изпълнително дело № 20118*40400229 по описа на частен съдебен изпълнител С.Я.. В жалбата се сочи, че отказа е неоснователен, а изложените мотиви се оценяват като хаотични. Жалбоподателя счита, че е изпълнил всички предписания на специалните нормативни актове и наложената възбрана следва да бъде вписана. Признава се, че част от изложените в определението съображения относно посочения от жалбоподателя идентификатор на гр. Р. са основателни, но този пропуск бил отстранен с приложената скица, от която можело да се заключи, че имота се намира в гр. Р. В заключение са отправя молба за отмяна на определението и постановяване на разпореждане за вписване на възбрана върху описаните недвижими имоти. Алтернативни, в случай, че не бъде уважена жалбата се отправя молба за разпореждане за частично вписване на възбрана върху недвижимите имоти.

Съдът прецени доказателствата по делото и становищата на страните при което установи следното:

Частната жалба е подадена в срок, но се явява недопустима и не следва да бъда разглеждана по същество, тъй като подателя й няма активна легитимация да обжалва отказа на съдията по вписванията по реда на чл. 577 от ГПК.

Частният съдебен изпълнител не попада с кръга на надлежно заинтересуваните лица по смисъла на закона, имащи право да обжалват отказ на съдия по вписванията да впише наложена от него възбрана на недвижим имот. В случая заинтересованото лице да обжалва отказа се явява взискателя по изпълнителното дело, но не и частния съдебен изпълнител. При налагане на възбраната, частния съдебен изпълнител действа като длъжностно лице, въз основа на вменени му от закона правомощия и задължения. Той не е страна по изпълнителното дело, а негов водещ орган и не може да извършва действия, за които не е изрично оторизиран. В кръга на тези действия попада и обжалването на отказа на съдията по вписванията да откаже вписване на наложена от него възбрана. Такива правомощия не могат да бъдат извлечени и от разпоредбата на чл. 18 от Закона за частните съдебни изпълнители.
С оглед на изложеното Разградския окръжен съд, в този си състав

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ без разглеждане, като процесуално недопустима, подадената от И.П. - помощник – частен съдебен изпълнител, при частен съдебен изпълнител С.Я., рег. № 8*4 на Камарата на частните съдебни изпълнители, с район на действие района на Софийски градски съд, частна жалба против определение № 4 / 26 01 2012 г., постановено от съдия по вписванията при РС – Р.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

Председател : Членове : 1. 2.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/