КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 19 Сеп 2020, 16:42

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: отново вписана ипотека при обявено нищожно заличаване
Ново мнениеПубликувано на: 31 Окт 2012, 14:59 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 02 Окт 2009, 10:28
Мнения: 24
Р Е Ш Е Н И Е

Номер 222 11.07.2012 г. гр.Разград


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Разградският районен съд състав

На дванадесети юни две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:

Председател: Константин Косевсекретар Д.Д.

прокурор

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело №112 по описа за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:Депозирана е искова молба от Е.Р.К. и А.Б.К. против С.О.М.. Твърди се, че ищците закупили през 2010г. недвижим имот. Върху същият имот била учредена от предходен собственик ипотека в полза на ответника, която била заличена и след заличаването ищците били закупили имота. Впоследствие обаче ответникът отново извършил вписване на ипотеката върху имота им без ищците да са негови длъжници. Молят повторното вписване на тази ипотека /твърди се ново учредяване/ да бъде обявено за нищожно, тъй като била нарушена изискуемата форма /следвало да се състави нов нотариален акт/ и новата ипотека противоречала на закона, понеже длъжникът по ипотеката не бил вече собственик на имота. Иска се заличаване на вписването.

Ответникът оспорва иска. Сочи, че с решение на РРС актът за заличаване на ипотеката бил обявен за нищожен и въз основа на това решение била отново вписана учредената ипотека.

Искът насочен срещу ответника е допустим, тъй като именно ответникът е лицето, което се ползва от атакуваното вписване /чл.537, ал.2 от ГПК/.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, установи следните фактически обстоятелства: На 28.04.1999г. с нотариален акт №**, т.*, рег. №****, дело *** на нотариус при РРС е сключен договор за ипотека в полза на ответника С.О.М. върху недвижим имот – апартамент в гр. Разград, ЖК “О” бл.*4, етаж *, ап. **. На същата дата е извършено вписване на същия нотариален акт от службата по вписванията. На 15.12.2003г. съдията по вписванията при РРС е заличил вписването на ипотеката, по искане на ипотекарния кредитор. С Решение на РРС по гр.д. №1025/2009г. /л.51/, влязло в сила на 03.01.2011г. актът за съгласие на ипотекарния кредитор е обявен за недействителен. Въз основа на това решение от ипотекарния кредитор е подадена нова молба за вписване на ипотека, което вписване е извършено на 30.05.2011г. /вх.№3223/30.05.2011г., т.1 №121/2011г., нот. д. №1680/30.05.2011г./ – чрез вписване на молбата /л.46/, като е приложен и препис от нотариалният акт от 1999г. за учредяване на ипотеката. Преди това обаче - през м.юли 2010г.- ищците са закупили по нотариален ред процесния апартамент от тогавашните собственици.

Въз основа на така установените фактически обстоятелства, Съдът намира, че искът за прогласяване на нищожността на вписването на ипотека е неоснователен. За разлика от самата ипотека, която има договорен характер, вписването е нотариално действие и може да бъде нищожно само на основанията посочени в чл.576 от ГПК /Решение на ВКС №426/14.05.2009г. по гр. д. №308/2008г., I г.о./. Съдът намира, че в случая не е налице някое от тези основания за нищожност на вписването и всъщност извършеното вписване не е в противоречие със закона. Ищцовата страна поддържа, че понеже първоначалното вписване било заличено, то след това според чл.179, ал.3, изр.2 от ЗЗД не може да се изръши подновяване, а ново вписване, което според ищцовата страна означава учредявяне на нова ипотека с нов нотариален акт /нов договор/, като вече този договор можел да се сключи само с новите собственици на имота според чл.167, ал.3 ЗЗД. Тези изводи не се споделят от настоящия състав. Очевидно ищците неправилно тълкуват разпоредбата на чл.179, ал.3, изр.2 от ЗЗД. Според същия текст извършва се ново вписване, но на старата ипотека, на стария договор. Ипотеката се учредява чрез вписване /чл.166 ЗЗД/, но с първоначалното си вписване тя вече е учредена /вписване на нот. акт от 28.04.1999г./и след като актът за последващото заличаване е обявен за недействителен се извършва ново вписване на вече учредената ипотека. Променя се само редът на вписаните актове. Ако се приеме тезата на ищците, то излиза, че ипотекарният кредитор, за да упражни правата си по чл.179, ал.3 от ГПК следва да сключва нов договор, а сключването на нов договор зависи от съгласието на собственика на имота /независимо дали това е стария собственик или е нов/. Това означава да се учреди съвсем нова ипотека, което няма смисъл, защото законът тогава не би уреждал този случай, след като вече е уредил общите правила за учредяване на ипотека. А и не би имало смисъл ипотекарният кредитор да води дело за обявяване на недействителност на съгласието му за заличаване – нов договор за ипотека той може да сключи винаги и без да атакува заличаването. При това очевидно е, че не се сключва нов договор за ипотека, а се вписва наново вече учредената ипотека, като същата придобива съмо нов ред. Новото вписване се извършва въз основа на молба на ипотекарния кредитор и въз основа на стария нотариален акт за ипотека, както е направено в случая. При това без значение е дали собствениците на ипотекирания имот са се сменили, тъй като се вписва вече учредената преди това ипотека, а не някаква нова такава. По същия начин се процедира и в хипотезите на чл.172 от ЗЗД, когато действието на вписването бъде преустановено поради изтичане на 10- годишния срок на действие – не се учредява нова ипотека, а само се вписва старата такава, като изрично е посочено, че това става въз основа на молба. Аналогична в това отношение е хипотезата на чл. 179, ал.3, изр.2 от ЗЗД и именно затова законодателят тук не е посочил изрично как става вписването наново–какво означава да се впише наново старата ипотека е посочено в цитирания предходен текст. Затова съдът намира, че извършеното ново вписване е действително – право на кредитора, чието съгласие за заличаване е било обявено за недействително е да поиска ново вписване и на това негово искане не може да бъде отказано с довода, че собственикът на ипотекирания имот вече е друг, а не ипотекарния длъжник. Не е извършено учредяване на нова ипотека, както се твърди в исковата молба, а само е вписана старата такава, което законът регламентира. Променя се само редът на ипотеката, но този въпрос не е предмет на настоящото дело. Предвид изложеното искът следва да бъде отхвърлен, тъй като атакуваното вписване не е недействително. Колкото до искането за заличаване /отмяна/ на същото вписване, то същото намира основанието си в чл.537,ал.2, изр.3 от ГПК и доколкото както се каза вписването е законосъобразно извършено, то и искането за неговото заличаване следва да се отхвърли.

С оглед изхода на делото ищците следва да бъдат осъдени да заплатят направените от ответника разноски в размер на 300 лв./адв. хонорар/

Воден от гореизложеното, Разградският Районен съдР Е Ш И :ОТХВЪРЛЯ иска предявен от Е.Р.К. ЕГН ********** и А.Б.К. ЕГН **********, двамата от гр.Разград против С.О.М. *** за обявяване на нищожност и заличаване /отмяна/ на вписването на договорна ипотека извършено с вх.№****/30.05.2011г., т.* №***/2011г., нот. д. №****/30.05.2011г. на Служба по вписванията - гр. Разград като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА Е.Р.К. ЕГН ********** и А.Б.К. ЕГН **********, двамата от гр.Разград ДА ЗАПЛАТЯТ на С.О.М. *** сумата от 300 лв за разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Разградския окръжен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: отново вписана ипотека при обявено нищожно заличаване
Ново мнениеПубликувано на: 25 Мар 2014, 10:34 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 02 Окт 2009, 10:28
Мнения: 24
Р Е Ш Е Н И Е № 22
Гр.Разград, 26.02.2013г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЗГРАДСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в открито съдебно заседание на двадесет и пети февруари две хиляди и тринадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА РОБЕВА
ДОРОТЕЯ ИВАНОВА

с участието на секретаря Н.Р. като разгледа докладваното от съдия Робева в.гр.дело № 318 по описа за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.258 и сл.ГПК.
С Решение № 222/11.07.2012г. по гр.дело № 112/2012г. Разградският районен съд е отхвърлил иска, предявен от Е.Р.К., ЕГН ********** и А.Б.К., ЕГН **********, двамата от гр.Разград, против С.О.М.,*** за обявяване на нищожност и заличаване /отмяна/ на вписването на договорна ипотека извършено с вх.№ 3223/30.05.2011г., т.1, № 121/2011г., н.д. № 1680/30.05.2011г. на Служба по вписванията - гр. Разград като неоснователен. Със същото решение РРС е осъдил Е.К. и А.К. да заплатят на С.М. за разноски по делото сумата 300 лв.

Против Решението е постъпила въззивна жалба от Е.Р.К. и А.Б.К., чрез техния процесуален представител адв.Ж.Ч. ***, в която се излагат съображения за неправилност на постановения акт и се иска отмяната му. Жалбата се поддържа в съдебно заседание.

В срока по чл.263, ал.1 ГПК въззиваемият С.О.М. не е подал отговор на жалбата. В съдебно заседание лично и чрез своя процесуален представител адв.А. М. Н. от АК-Разград ангажира становище за неоснователност на жалбата. Моли съда да потвърди обжалваното решение като законосъобразно и обосновано.

Разградският окръжен съд, след преценка на становищата на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

С нотариален акт № 96, т.2, per. № 3659, дело № 985/28.04.1999г. на нотариус Бойчо Костов с район на действие РС-Разград бил сключен договор за ипотека, по силата на който въззиваемият С.О.М. дал на И. Х. Р. от с.Дянково и на съпругата му Ф. И. Р. от с.с. заем от 10 000 германски марки със срок за връщане на 30.12.1999г. За обезпечение на дадената в заем сума И. и Ф. Р. учредили в полза на заемодателя С.М. ипотека върху собствения си недвижим имот в гр.Разград, ж.к. "Орел", бл.4, вх.Г, ет.6, ап.18. Нотариалният акт бил вписан в Службата по вписванията в РРС с вх.рег.№ 791/28.04.1999г., акт № 109, том І, дело № 1646/99г., Партидна книга том 153, стр.592.

На 07.09.2000г. имотът, върху който е била учредена ипотеката, е бил продаден от Ф. и И. Р. на З. Р. На 23.12.2003г. З. Р. и Е. Р. продали същия имота на Р. Б.
На 02.07.2010г. с нотариален акт № 195, том 1, рег. № 2152, дело № 167/2010г. на нотариус Р.Кирилова, рег. № 380 на НК Р. Р. Б. продала имота на жалбоподателите Е. и А.К..
Междувременно в Службата по вписванията постъпила молба от С.М. с нотариална заверка на подписа му от 12.03.2003г. за заличаване на вписването на ипотеката и на 15.12.2003г. съдията по вписванията при РРС заличил вписването.
С Решение № 458/08.12.2010г. по гр.д. № 1025/2009г. по описа на РРС, влязло в сила на 03.01.2011г., е била прогласена недействителността на акта за съгласие на ипотекарния кредитор, обективиран в молбата от 12.03.2003г., вписан на 15.12.2003г с вх.рег.№ 272, т.2, № 66 партидна книга том 153, стр.592 при Службата по вписванията при РРС.
На 30.05.2011г. по молба от въззиваемия С.М. ипотеката била вписана наново в Службата по вписванията с вх.№ 3223, т.1, № 121, нот. д. № 1680/30.05.2011г., дв.вх.№ 3168/30.05.2011г.
Въз основа на установеното от фактическа страна, от правна страна Разградският окръжен съд намира следното: Въззивната жалба е неоснователна. Обжалваното решение е валидно и допустимо. Законосъобразен и правилен е извода на РРС за неоснователност на предявения иск. С него се претендира обявяване на нищожност на новото вписване на договорната ипотека. Несъмнено вписването е правно действие в нотариалното производство и като такова основанията за неговата нищожност са визирани в чл.576 ГПК/вж. Р 426-2009, І г.о., Р 553-2011, ІV г.о./. Въззивният съд, както и първоинстанционният, не намира, че съдията по вписванията, разпоредил новото вписване, не е имал компетентност за това или че е нарушил правилата за законосъобразното му извършване, към които препраща чл.576 ГПК. Жалбоподателите твърдят липса на нотариална форма и противоречие със закона, изразяващо се в подновяване на ипотеката след изтичане на 10-годишния срок по чл.18, ал.4 ПВ и в липсата на съгласие от новите собственици на имота. Тези доводи са лишени от правна аргументация. Първо, няма учредяване на нова ипотека, за да се извърши то с нов нотариален акт. Става въпрос само за ново вписване на старата ипотека.
Второ, първоначално вписаната ипотека не е била с изтекло действие, както твърдят жалбоподателите. Позовават се на Определение № 69/26.01.2012г. на ВКС по ч.т.д. № 818/2011г., І т.о., съгласно което заличаването на договорната ипотека на основание чл.22 ПВ погасява ипотеката като в този случай ипотеката не възкръсва, а може да се впише наново, като ще има реда на новото си вписване. В настоящия случай ипотеката не е била заличавана поради изтичане на 10-годишния срок от вписването й, а в резултат от опорочена воля на кредитора и порокът е релевиран по съдебен ред. Нормата на чл.179, ал.3 ЗЗД е ясна: щом актът, въз основа на който е станало заличаването на ипотеката, се обяви за недействителен, тя може да се впише наново. Законът допуска ново вписване, но не изисква наново сключване на ипотечния договор.
И трето, съгласието на новите собственици на ипотекирания имот е ирелевантно за новото вписване. Те не са страни по ипотечния договор и законът не изисква тяхната воля да бъде съобразена при подновяване на вписването. С прехвърлянето на имота ипотеката не се погасява. Правен принцип е, че промяната на собствеността не влияе върху съдържанието на ипотечното право и по силата на това си право ипотекарният кредитор може да се удовлетвори от ипотекирания имот, дори когато този имот не принадлежи на длъжника.
Жалбоподателят сочи Решение № 2893/28.11.1956г. по гр.д. № 1352/56г. на ВС, ІV г.о., в което е прието, че законната ипотека е недействителна, ако при вписването й имотът не принадлежи на лицето, в тежест на което се учредява. Това следва от самия закон – чл.167, ал.3 ЗЗД, съгласно който ипотека може да се учреди само върху имоти, които при сключване на догтовора принадлежат на лицето, което я учредява. Но по настоящото дело става въпрос не за първоначално, а за подновено вписване, което е извършено на специално правно основание – чл.179, ал.3 ЗЗД. Законосъобразно в съответствие с тази норма е действието на съдията по вписванията, който след влизане в сила на Решение № 458/08.12.2010г. по гр.д. № 1025/2009г. е разпоредил ново вписване на ипотеката. Това ново вписване не страда от пороци, поради което искът за обявяването му за нищожно е неоснователен.
Пред РРС ответникът е поддържал претенция за разноски, която правилно е уважена с оглед отхвърлянето на иска.
По изложените съображения Разградският окръжен съд

Р Е Ш И :
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 222/11.07.2012г. по гр.дело № 112/2012г. по описа на Разградския районен съд.
Решението подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: отново вписана ипотека при обявено нищожно заличаване
Ново мнениеПубликувано на: 25 Мар 2014, 10:35 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 02 Окт 2009, 10:28
Мнения: 24
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 1117
ГР. С., 11.11.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 24.09.2013 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №3364/13 г., намира следното:

Производството е по чл.288, вр. с чл.280 от ГПК.
ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на Е. К. и А. Ю. срещу въззивното решение на Окръжен съд Разград /ОС/ по гр.д. №318/12 г. и по допускане на обжалването. С въззивното решение са отхвърлени исковете на касаторите срещу С. М. по чл.576 от ГПК – за обявяване нищожността и заличаване на извършеното на осн. чл.179, ал.3 ЗЗД ново вписване на договорна ипотека от ответника върху придобития от касаторите, след като ипотеката е била заличена на осн. чл.179, ал.1 ЗЗД, недвижим имот – апартамент в [населено място].
Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е допустима.
За допускане на обжалването касаторите се позовават на чл.280, ал.1,т.3 ГПК. Поставят като значими за спора и точното прилагане на закона, поради липса на съдебна практика въпросите: в каква форма следва да се впише наново ипотеката, чието заличаване е обявено за недействително / чл.179, ал.3 ЗЗД/ - молба или нотариален акт; в този случай нова ипотека ли има предвид законът или продължаване на действието на заличената. Когато се вписва наново ипотека по реда на чл.179, ал.3 ЗЗД, следва ли да се проверява кой е собственик на ипотекирания имот; може ли в този случай да се впише ипотека върху чужд имот?
За да отхвърли исковете въззивният съд е приел, че след обявяване недействителността на акта, въз основа на който е станало заличаването й, ипотеката може да се впише наново, съгл. чл.179, ал.3 ЗЗД и чл.18 от П.., както е станало в случая. Съгласието на новите собственици, придобили имота след заличаване на ипотеката е ирелевантно – те не са страни по ипотечния договор, който се вписва наново. Ипотеката има ред от новото вписване, без да се учредява нова ипотека, за да е необходим и нов нотариален акт.
Поставените въпроси не са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото по см. на чл.280, ал.1,т.3 от ГПК – въпросите за реда на вписването на ипотеката / вкл. в хипотеза на подновяване и ново вписване по чл.172, 179, ал.3 от ЗЗД и чл.18, ал.4 П./са застъпени в съдебната практика – напр. опр. по ч.гр.д. №238/10 г. на второ г.о. на ВКС, по ч.гр.д. №586/12 г. на първо г.о. на ВКС, вл. в сила въззивно решение по гр.д. №1843/12 г. на Апелативен съд С. /обжалване на което не е допуснато с опр. по т.д. №1021/13 г. на ВКС, първо т.о./, както и т. 6 от ТР №7/25.04.13 г. на ОСГТК. В р. на АС София по гр.д. №1843/12 г. е прието , че: „вписването на ипотеката е нотариално действие, чиито основания за нищожност са регламентирани в чл.576 ГПК. Поради това защитата срещу действителността на ипотечния договор и на вписването му е на различни основания, предмет на различни искове....Вписването наново, което визира чл.172, ал.2 ЗЗД и чл.18, ал.4 от П. не предвижда сключване на нов ипотечен договор, защото в противен случай законовият термин би бил „учредена”. Законът говори за ново вписване, а не за ново учредяване. Законът не изисква повторно изпълнението на първата част от фактическия състав – ново сключване на ипотечен договор – ново съгласие на длъжника и спазване на другите изисквания на чл.167 от ЗЗД, каквито са твърденията на ищеца”. Подобни са твърденията на ищеца във връзка с вписването наново на ипотеката по чл.179, ал.3 от ЗЗД и изводите на въззивния съд и по настоящото дело. С оглед предмета на предявения иск и в съответствие с цитираната във въззивното решение практика на ВКС, ОС се произнесъл само по основанията за нищожност на вписването на ипотеката по чл.576 от ГПК.
Не е налице соченото от касаторите основание за допускане на обжалването и ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Окръжен съд Разград по гр.д. №318/12 г. от 26.02.13 г.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов