КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

вписването на законна ипотека
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=6&t=505
Страница 1 от 1

Автор:  tzvety_ip [ 21 Ное 2010, 11:45 ]
Заглавие:  вписването на законна ипотека

Колеги, какво точно е необходимо да се представи на съдията по вписванията за вписването на законна ипотека.
Предварително Ви благодаря за оказаната помощ!

Автор:  Николай Иванов [ 22 Ное 2010, 10:30 ]
Заглавие:  Re: вписването на законна ипотека

чл.16 от ПВ (1) Законната ипотека в полза на отчуждителя или на съделителя на недвижим имот (чл. 168 ЗЗД ) се вписва по молба на кредитора, подадена в два еднакви екземпляра, придружена с акта за отчуждението или за делбата, в оригинал или препис. Молбата трябва да съдържа всички данни, посочени в чл. 167, ал. 2, ЗЗД.
(2) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) При вписване на законна ипотека в полза на банка към молбата се прилага договорът за банков кредит в оригинал или препис.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) Вписването става чрез подреждането на единия екземпляр от молбата в книгата за законните ипотеки. В случая се прилагат съответно разпоредбите на чл. чл. 8 и 9.
С оглед разпоредбата на чл.264 от ДОПК, следва да се представят Д.О. за имотите и декларация. Последното не е най-логичното нещо, но закона така изисква.

П.С. Да не забравите и таксата..... :)

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/