КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

администриране на жалба
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=4225
Страница 1 от 1

Автор:  Дора Манолова [ 13 Фев 2013, 10:37 ]
Заглавие:  администриране на жалба

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 25. 01. 2013 година гр.Ямбол

Ямболският окръжен съд, Гражданско отделение
На 25 януари 2013 година

В закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА
ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА ЧОКОВА
КАЛИНА ПЕЙЧЕВА
Секретар
Като разгледа докладваното от съдия А. ДИМИТРОВА
Възз. ч. гр. дело № 37 по описа за 2013 година
За да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. / ГПК, вр. чл. 577/ ГПК и чл. 32а/ Правилника за вписванията ( ПВп.).

Образувано е по частна жалба подадена от М.Д.И. ***, против определение от 16.01.2013 год. на съдията по вписванията Н. Г. при ЯРС, с което е постановен отказ да се впише искова молба с вх. рег. № 214/16.01.2013 год.

Жалбата е подадена чрез Български пощи, видно от приложения към нея пощенски плик и е адресирана директно до Ямболския окръжен съд.
Настоящият съдебен състав намира, че образуваното въз основа на нея ч. гр. дело следва да се прекрати, а жалбата следва да се изпрати на Службата по вписвания при ЯРС за окомплетоването й с канцеларското дело по см. на чл.12 ал.2/ ПВп. и за записването й в регистъра за отказите съгласно чл. 32 а ал.4/ ПВп. Също така съдията по вписванията следва да извърши проверка за редовността й, с оглед изискванията на чл. 274 и сл./ГПК, които намират приложение с оглед нормата на чл. 577/ ГПК.

Водим от горните съображения, Ямболският окръжен съдО П Р Е Д Е Л И :ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. дело № 37/ 2013 год. по описа на ЯОС.

ИЗПРАЩА жалба – вх. № 365/ 23.01.2013 год. подадена от М.Д.И. *** на съдията по вписванията при ЯРС за изпълнение на горните указания: окомплектоването й с канцеларското дело по см. на 12 ал.2/ ПВп., вписването й в регистъра за отказите по чл. 33 б.”л”/ ПВп. и за извършване на проверка за нейната редовност.

СЛЕД изпълнението на горните указания жалбата да се изпрати в ЯОС за произнасянето й по същество.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1.

2.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/