КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Отказ за издаване на заверен препис не подлежи на обжалване
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=861
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 21 Окт 2009, 08:59 ]
Заглавие:  Отказ за издаване на заверен препис не подлежи на обжалване

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ ...................... 08.06.2009г., гр.Ямбол

В ИМЕТО НА НАРОДА
ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на осми юни две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Ч.
ЧЛЕНОВЕ:
Р.С.
К.П.

като разгледа докладваното от съдията К. П. *** по описа за 2009г. на ЯОС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, озаглавена “тъжба”, от М.П.П. ***, км.Казичене, ул.”Аличо” 43, чрез пълномощник П.И. П., срещу определение № 8 от 14.04.2009г. на съдията по вписванията при ЯРС, с което е постановен отказ по заявление с вх. № 723/14.04.2009г. от М.П.П.. Със заявлението М.П. е поискала да получи заверени преписи от следните документи: молба-декларация от С. П. С., заверена от кметство с.Овчи кладенец; удостоверение № 01-94-00654/09.06.1998г. на община “Тунджа”; удостоверение № 24-02-682/28.06.1998г. на ДС “Тунджа”, които са били приложени по нот.дело № 2911/1998г. Съдията по вписванията мотивирано е отказал да разпореди издаване на заверени преписи от поисканите документи.

ЯОС, след като извърши проверка на данните по делото, прие за установено следното:

Жалбата е процесуално недопустима. Актът, с който съдията по вписванията отказва да разпореди издаване на заверени преписи не е от категорията откази по смисъла на чл.577 от ГПК (чл.473 от стария ГПК) и не подлежи на обжалване, въпреки написаното в диспозитива на обжалвания акт. Освен това, жалбата е недопустима като подадена след срока за обжалване. Актът, с който съдията по вписванията отказва да разпореди издаване на заверени преписи от молба-декларация от С. П. С., заверена от кметство с.Овчи кладенец, удостоверение № 01-94-00654/09.06.1998г. на община “Тунджа”; удостоверение № 24-02-682/28.06.1998г. на ДС “Тунджа”, е получен на 15.04.2009г. от П. П., пълномощник на М.П.. Едноседмичният срок за обжалване на отказа на съдията по вписванията изтича на 23.04.2009г., а жалбата (озаглавена “тъжба”) е от 24.04.2009г. и с вх. № 2975/24.04.2009г, т.е. същата е просрочена.

Имайки предвид изложеното, ЯОС

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без разглеждане жалбата на М.П.П. ***, км.Казичене, ул.”Аличо” 43, чрез пълномощник П. И. П., срещу определение № 8 от 14.04.2009г. на съдията по вписванията при ЯРС като процесуално недопустима.

Прекратява производството по в.ч.гр.д. № 184 по описа за 2009г. на ЯОС.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: п. не се чете
ЧЛЕНОВЕ:
1. п. не се чете
2.п. не се чете

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/