КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Окт 2020, 17:13

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ипотеката се погасява с извършване на публичната продан на имота
Ново мнениеПубликувано на: 03 Юни 2010, 12:36 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


1.08.2008 г.
гр.Ямбол

В ИМЕТО НА НАРОДА

ЯМБОЛСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,
ІІІ-ти граждански състав

На тридесети юли 2008 година

В закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.К.

ЧЛЕНОВЕ: Р.Ч.

В. П.

Секретар...............

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик Р.Ч.

*** по описа на ЯОС за 2008 г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.577 ал.2 от ГПК и образувано по жалба на Г.А.Г. против определение №3/23.06.2008г. на Съдията по вписванията, с което последният е отказал да заличи вписаната с нотариален акт №172, т.V,дело №706 на Нотариус Ж.Райчева с рег.№452 на Нотариалната камара ипотека, вписан в Служба по вписванията при РС-Елхово като акт №52, том І, дело 1929/2006г. , отбелязана в удостоверението за тежести изх.№1720/16.05.2008г. В жалбата се твърди, че отказът е незаконосъобразен , като са изложени подробни съображения в подкрепа на тезата относно тази незаконосъобразност и се иска от съда отмяна на отказа на Съдията по вписванията при ЕРС да заличи процесната ипотека.

Жалбата е процесуално допустима и подадена от лице с правен интерес от обжалването. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Съображения:

Въз основа на Постановление за възлагане на недвижим имот от 23.10.2007г. в сила от 23.11.2007г. по изп.дело №20067760400007/06 на ЧСИ Иван Раданов рег.№776 жалбоподателят е станал собственик на първи жилищен етаж от застроена върху 80кв.м.двуетажна сграда, която е самостоятелно жилище, построено в дворно място , находящо се в гр.Елхово, ул.”Пирот”№4, съставляващо УПИ1897 по плана на гр.Елхово, при граници:ул.”Пирот”, парцел, отреден за училище, Донка Христова Върбанова и Тодор Петров Тодоров. С удостоверение изх.№2245/9.05.2008г.,ЧСИ с район на действие Окръжен съд-Ямбол, удостоверява, че: 1/ по описа му е образувано изп.д.№229/2007г., което му е предадено за продължаване действия по същото от ЧСИ с рег.№776 при ЯОС с негов №007/2006 и страни Г.А.Г.-взискател и Янко П. Динко-взискател; 2/че в хода на производството, след нестанала публична продажба, в полза на взискателя е издадено Постановление за възлагане на недвижим имот- )процесния), че Постановлението е влязло в сила на 3.11.2006г., както и че приобретателят взискател не е давал съгласието си пред съдебния изпълнител да поеме обезпечени с имота вземания спрямо длъжника Янко П. Динков.

Върху този имот с нот.акт №172 т.V рег.№4343 по нн.д.706/05г.на нотариус Ж.Райчева е учредена договорна ипотека, вписана в Агенцията по вписванията гр.Елхово вх.рег.№2710 от 10.08.2006г., акт.№52, том І, дело 1929/06г.с кредитор ОББ АД и длъжник Янчо П. Динков, като при изповядване на нот.акт в същия е допусната грешка :вместо собствения имот на длъжника Динков, представляващ УПИ ІІІ-1897 е вписан погрешно съседния УПИ „ІV-1899”. Съпоставени останалите индивидуализиращи имота белези обаче съвпадат изцяло.Наред с това при изповядване на ипотечната сделка Динков се е легитимирал с нот.акт №26 т.ІІІ по н.д.№2096/1997г., по силата на който той е собственик на първи жилищен етаж от застроена върху 80кв.м.двуетажна сграда, която е самостоятелно жилище, построено в дворно място , находящо се в гр.Елхово, ул.”Пирот”№4, съставляващо УПИ1897 по плана на гр.Елхово, при граници:ул.”Пирот”, парцел, отреден за училище, Донка Христова Върбанова и Тодор Петров Тодоров.

Видно от приложеното у-ние за тежести №1720 от 16.05.2008г. на съдията по впиванията върху закупения от жалбоподателя Г. недвижим имот, „по електронния регистър от 1999г.до 16.05.2008г.по персоналната система върху недвижимия имот с бивш собственик Янчо П. *** , а именно: първи жилищен етаж, представляващ самостоятелно жилище от жилищна сграда с площ от 80кв.м., построено в дворно място , находящо се в гр.Елхово, ул.”Пирот”№4, съставляващо УПИ ІІІ-1897 в кв.75 по плана на гр.Елхово има вписани:1.възбрана по изп.д.№533982005г. ....с кредитор Г.А.Г. и длъжник Янчо П. Динков ЕГН **********; *.Договорна ипотека под №52 т.І д.1929/10.08.2006г. с длъжник Янчо П. Динков ЕГН ********** и кредитор „ОББ”АД-София, булстат 000694959 за имот, находящ се в гр.Елхово, ул.”Пирот”№4 с описание първи жилищен етаж, представляващ самостоятелно жилище от жилищна сграда с площ от 80кв.м., построено в дворно място от 555кв.м., съст.поз.имот ІV-1899 в кв.76 по пл.на града.”

Съдът намира, че при така изложеното по-горе, молбата за заличаване на ипотеката е основателна и като такава следва да се уважи и при нея следва да се приложи разпоредбата на чл.175 ал.1 от ЗЗД. Съгласно императивната норма на чл.175 ал.1 от ЗЗД , с извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него се погасяват . Иначе казано принудителната продан, независимо дали при извършването й участват всички ипотекарни кредитори, погасява всички ипотеки върху имота като целта на това погасяване е да се даде възможност имотът да се продаде по-лесно. Разбира се ал.2 на чл.175 от ЗЗД дава възможност за запазване на ипотеката при публична продан на имота, но само ако купувачът се съгласи с ипотекарния кредитор да поеме обезпеченото задължение. Това съгласие подлежи на отбелязване с вписването в имотния регистър. Ал.2 на чл.175 от ЗЗД обаче е само възможност, без да е императивна. Затова заличаването на ипотеката в конкретния случай следва да стане по искане на купувача(нашият частен жалбоподател) , след като удостовери пред Съдията по вписванията, че проданта е извършена въз основа на влязлото в сила на 3.11.2007г.Постановление за възлагане на процесния имот и че не е поел задължението по ипотеката. Такива документи частният жалбоподател е представил на Съдията по вписванията, поради което последният е трябвало да заличи ипотеката като погасена въз основа на тях по реда на чл.175 ал.1 от ЗЗД. Предвид изложеното постановеният отказ следва да се отмени.

В случая не може да намери приложение реда за заличаване на ипотека по чл.179 от ЗЗД , както е процедирал съдията по вписванията, поради което направеният от него отказ е неправилен .Този ред на заличаване на ипотека се прилага само, когато е налице нотариално заверено съгласие на кредитора или влязло в законна сила съдебно решение. Съгласно ал.3 на чл.179 /ЗЗД ипотеката се погасява едва след вписване на заличаването чрез отбелязване в партидата на ипотекирания имот. С други думи казано в първия случай ипотеката се погасява с извършване на публичната продан на имота и по-конкретно с влизане в сила на възлагателното постановление и преди извършването на заличаването й, а във втория случай – се погасява едва след отбелязване на заличаването й в партидата на ипотекирания имот.

Не е основание за отказ и допуснатата в процесната договорна ипотека грешка при изписване номера на УПИ. Макар и с погрешно посочено УПИ на дворното място и за длъжника и за ипотекарния кредитор, а и за съда като вземе в предвид идентичността на останалите индивидуализиращи белези на имота в нот.акт за договорна ипотека, този на възбранения имот и имота в Постановлението за възлагане, става ясно че имотът е един и същ и че тежестта по договорната ипотека е вписана върху имота, придобит въз основа на проданта.

Само за прецизност следва да се отбележи, че актът, с котй Съдията по вписванията се произнася, съгласно нормата на чл.570 от ГПК е разпореждане.

Мотивиран от изложеното, ЯОС

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯВА определение №3/23.06.2008г. на Съдията по вписванията, с което последният е отказал да заличи вписаната с нотариален акт №172, т.V,дело №706 на Нотариус Ж.Райчева с рег.№452 на Нотариалната камара ипотека, вписан в Служба по вписванията при РС-Елхово като акт №52, том І, дело 1929/2006г.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:1/
2/


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов