КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 13 Юни 2024, 11:49

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Пристъпване към изпълнение върху заложено Тг предприятие
Ново мнениеПубликувано на: 14 Май 2013, 08:53 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 16
24.01.2013 г.

Софийският Окръжен Съд, гражданско отделение, трети въззивен състав, в закрито съдебно заседание на 24.01.2013 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Е. Д.
ЧЛЕНОВЕ: Е.Г.
И. Г.

разгледа докладваното от съдия Г. ч. гр. д. 53/2013 г. по описа на Софийския окръжен съд и, за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК, вр. чл. 32а, ал. 4 от Правилника за вписванията.
Образувано е по частна жалба на „. срещу определение № 4 от 27.12.2012 г. на съдия по вписванията при Районен съд – гр. Е. П. за отказ за вписване на поискани от жалбоподателя обстоятелства.
Жалбоподателят моли съда да отмени обжалваното определение и да укаже на съдията по вписванията да извърши поисканото вписване. Претендира разноски.
Съдът констатира, че по делото няма данни за момента на връчване на обжалваното определение на жалбоподателя, поради което следва да се приеме, че жалбата е подадена в срок. Същата изхожда от надлежна страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което е процесуално допустима.
По съществото на правния спор, съдът намира следното:
С молба вх. № 2435 „. е поискало от съдията по вписванията да извърши вписване (а според петитумната част на молбата – отбелязване) на пристъпване към изпълнение върху заложено търговско предприятие с наименование „К. к. г.” ЕАД с ЕИК *** като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, както и върху посочени в молбата негови активи. Към молбата е приложено удостоверение от Търговския регистър с изх. № 20121211152209/11.12.2012г. за пристъпване към изпълнение върху предприятието на „К. к.г.” ЕАД с ЕИК *** като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Приложени са и извлечения от имотния регистър по други поводи, съдържащи аналогични вписвания върху търговско предприятие, както и извлечения за вписвания за пристъпване към изпълнение върху отделни активи от заложено търговско предприятие.
С определение № 6 от 27.12.2012г. на съдия по вписванията при Районен съд – гр. Е. П. е постановен отказ за вписване на поисканите обстоятелства. Отказът е обоснован с извод, че пристъпването към изпълнение не съставлява подлежащ на вписване акт.
Съдът намира, че частната жалба е неоснователна, а обжалваното определение следва да се потвърди, поради следните съображения.
1. Налице е противоречие между обстоятелствената и петитумната част на молбата. С първото й изречение от съдията по вписванията се иска вписване на определени обстоятелства, а в последния й абзац се иска отбелязването на същите. Следва да се има предвид, обаче, че вписването и отбелязването са различни действия, както личи от съпоставка на разпоредбите на чл. 32а и чл. 32б от Правилника за вписванията и чл. 2 и чл. 3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Това противоречие води до неяснота на действителната воля на молителя и до нередовност на молбата, тъй като с нея се претендира извършване на взаимно изключващи се действия от съдебния изпълнител.
2. Наистина, от съдържанието на молбата би било възможно да се извлече предмета на произнасяне на съдията по вписванията, тъй като в петитума й е уточнено, че поисканото действие следва да се извърши чрез подреждане „в книгата по чл. 33, буква „д” от ПВ приложеното удостоверение с изх. № 20121211152209/11.12.2012г.”, който ред е предвиден за само за вписванията, но не и за отбелязванията (арг. от чл. 9, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 3 от Правилника за вписванията). В подкрепа извода, че с молбата се иска вписване, а не отбелязване, е и съдържанието на жалбата пред настоящата съдебна инстанция. Ако в резултат от горното тълкуване се приеме, че с молбата е било поискано вписване на пристъпване към изпълнение върху заложено търговско предприятие с наименование „К. к.г.” ЕАД с ЕИК *** като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, както и върху посочените в молбата негови активи, основателен е изводът на съдията по вписванията, че посочените от молителя действия не подлежат на вписване, поради следните съображения:
2.1. На първо място, съгласно разпоредбата на чл. 2 от Правилника за вписванията, „вписване, отбелязване и заличаване се допуска само за случаите, които са предвидени изрично в законите или в този правилник”. Вписването в имотния регистър на посочените от молителя обстоятелства не е предвидено изрично – нито в правилника, нито в специален закон. На основание чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗОЗ, те подлежат на вписване в Търговския регистър (арг. от чл. 21, ал. 2 от ЗОЗ), но не в Имотния регистър. Поради това не е налице хипотезата на чл. 2 от ПВ. С оглед императивния й характер и изчерпателното изброяване на подлежащите на вписване актове, съдът намира за неоснователно обосноваването на вписването на процесните обстоятелства чрез „логическо тълкуване” (т. 1 от жалбата). Поради същата причина, няма основание и за претендираното от жалбоподателя прилагане на правилата на ЗОЗ за вписване в Имотния регистър на обстоятелствата относно залог на търговско предприятие. Няма и нормативна разпоредба, по силата на която обстоятелства, вписвани в регистрите по ЗОЗ, задължително да се вписват и в Имотния регистър.
2.2. На второ място, чл. 22а, ал. 1 от ПВ регламентира единствено вписването на залог върху търговско предприятие, но не и на други обстоятелства, каквито са предмет на процесната молба. Този извод се подкрепя от:
2.2.1. начина на формулиране на разпоредбата с думите „Вписването на залог върху търговско предприятие …”, което показва, че се има предвид вписване само на залог, но не и на други обстоятелства, и
2.2.2. изричното и изчерпателно посочване в скоби на визирания нормативен текст – това е чл. 21, ал. 3 от ЗОЗ, касаещ само договора за залог, което показва, че разпоредбата не предвижда вписване на никакви други обстоятелства, напр. тези по ал. 2.
Настоящият съдебен състав не споделя извода на жалбоподателя, че чл. 22а от ПВ урежда вписване на два вида обстоятелства относно залога на търговско предприятие – първоначално вписване и вписване на последващи обстоятелства. Както се посочи по- горе, предмет на регулиране на тази разпоредба е единствено вписването на залога върху търговско предприятие, а удостоверенията за последващи вписвания, на които жалбоподателят се позовава (чл. 22а, ал. 1, in fine), са годни алтернативни основания за същото това вписване, без да обосновават необходимостта от самостоятелно вписване на отразените в тях други обстоятелства.
2.3. Неоснователни са и изложените в т. 2 от жалбата доводи. Необходимата публичност на пристъпването към принудително изпълнение се осигурява (съгласно чл. 26, ал. 3, т. 4 от ЗОЗ) чрез вписването на това обстоятелство в Търговския регистър. Освен това, след получаване на съобщението по чл. 33, ал. 1 от ЗОЗ, търговецът – залогодател е лишен от правото да се разпорежда със заложеното имущество (чл. 9, ал. 4 от ЗОЗ), а след назначаването на управител и неговото вписване, което също се установява от приложеното удостоверение изх. № 20121211152209/11.12.2012г. на Търговския регистър, търговецът не може да упражнява правата си върху търговското предприятие (чл. 46, ал. 4 от ЗОЗ). Така се защитават правата на заложния кредитор и на третите лица.
2.4. На последно място, от удостоверение с изх. № 20121211152209/11.12.2012г. на Търговския регистър се установява, че молителят – заложен кредитор е пристъпил към изпълнение върху търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. С оглед алтернативния характер на хипотезите по чл. 46, ал. 1 от ЗОЗ, обаче, този вид изпълнение изключва възможността за пристъпване към изпълнение върху отделни недвижими имоти, включени в активите на предприятието. Съответно, горното удостоверение не съдържа (и няма как да съдържа) данни за такова обстоятелство. Последното не се доказва и от останалите доказателства по делото. Поради това, в частта си за вписване на пристъпване към принудително изпълнение върху отделни активи от заложеното търговско предприятие, молбата е неоснователна и на допълнително основание - недоказване на обстоятелството, чието вписване се иска.
По така изложените съображения съдът намира, че обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.
Така мотивиран, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 4/27.12.2012г., на съдия по вписванията при Районен съд – гр. Е. П.
Препис от определението да се връчи на жалбоподателя.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов