КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 09 Мар 2021, 04:09

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Делба без посочени площи на сгради и "ведно с подобренията"
Ново мнениеПубликувано на: 23 Мар 2016, 09:59 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 48
Местоположение: Димитровград
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 246
10.03.2016 г.;гр. ХасковоОКРЪЖЕН СЪД ХАСКОВО …………………………….………………………… отделение

на десети март ………………………………………….. две хиляди и шестнадесета година

в закрито заседание в следния състав :ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА
ЧЛЕНОВЕ : АННА ПЕТКОВА
ГЕОРГИ Г.секретар ………………………………………………………………………………………….
прокурор ………………………………………………………………………………………
като разгледа докладваното от председателя………………………………………………..
Вчг. дело №. 108 …........... по описа за 2016 годинаПроизводството е по реда чл.32А ал.4 от Правилника за вписванията вр. с чл.274 от ГПК, образувано по частна жалба на Нотариус Д.З.Н. ***.

С определение № 9 от 23.12.2015 г., постановено по преписка с вх. № 4950/23.12.2015 г. съдията по вписванията при РС Димитровград е оставил без уважение подадената молба от нотариус № 181 Д.З.Н. *** и отказал да впише Договор за доброволна делба на недвижими имоти акт № 8, т.11, рег.19452 от 21.12.2015 г. по описа на същия, вписан в служба по вписвания Стара Загора под акт № 300 том Х, вх. рег.№ 15020 от 21.12.2015 г.

Недоволен от постановеното определението е останали жалбоподателят, който обжалва същото в срок. Моли въззивния съд да постанови определение, с което да отмени отказа на Съдията по вписване при РС Димитровград и разпореди вписването на договора за доброволна делба. Твърди,че описанието на имотите било достатъчно пълно и ясно и съответствало на изискванията на ПВ.Изискването в чл.6 ал.1 б.”в” от ПВ постройките в имотите да бъдат описвани с точната им квадратура се отнасяло до районите с одобрена кадастрална карта. В случая имотът се намирал в населено място, за което нямало одобрена кадастрална карта, поради което и това не се изисквало. Твърди също така,че Съдията по вписвания е излязъл извън правомощията си и се е произнесъл и по въпроси по съществото на сделката.

Съдът, като взе предвид представените по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност и във връзка с твърденията на жалбоподателя, приема за установено от фактическа страна следното:

Жалбата е подадена в срок – няма данни за връчването й на жалбоподателя, което е видно и от придружаващото писмо, и е процесуално допустима. Преценена по същество е основателна.

За да постанови обжалваният акт съдията по вписванията е приел, че е сезиран с искане за вписване на Договор за доброволна делба на недвижими имоти. Описаният в този договор недвижим имот, находящ се в с. В., обл. Хасково не отговарял на изискванията на чл.6 ал.1 б.”в” от ПВ за описание на имота,т.като не била посочена застроената площ на всички постройки, попадащи в дворното място. На следващо място е посочил,че „ формулировката „ заедно с всички подобрения и приращения в имота” давала възможност за двуяко тълкуване, за предположение,че същите са недвижими вещи, движими такива или и двете заедно, поради неиндивидуализирането им в договора за доброволна делба. Ако същите, всички или част от тях, представлявали недвижими имоти,то следвало да се индивидуализират съгласно цитираната норма. Поради това е приел,че при тази формулировка не можело да се направи категоричен извод за размера на материалния интерес на сделката и на внесената ДТ,защото не било ясно дали всички недвижими имоти фигурирали в приложеното удостоверение за данъчна оценка, както и дали са платени дължимите данъчни задължения за същите.

Настоящият съдебен състав не споделя изложените от съдията по вписвания мотиви в атакуваното определение.

Съгласно чл.6 ал.1 б.”в” от ПВ подлежащите на вписвания актове трябва да съдържат описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите. Изискването за посочването на застроената площ на сградите е посочено алтернативно, което е основание да се приеме,че не посочването на застроената площ на сградите, както в случая е направено в договора за доброволна делба, не е основание да се откаже вписването на този договор с мотива,че не отговаря на изискването на чл.6 ал.1 б.”в”. По друг начин биха стояли нещата, ако за района имаше одобрена кадастрална карта,т.като в ЗКИР като изискване е въведено посочването на застроената площ на сградата. За района на с. В., обл. Хасково няма одобрена кадастрална карта, поради което и посочването на застроената площ на сградата не е абсолютно задължително, поради което и отказът на съдията по вписвания да впише представеният Договор да доброволна делба на основание,че няма необходимото съдържание е неоснователен и следва да бъде отменен.

Неоснователни са и изложените доводи,че актът не подлежи на вписване, т.като формулировката в него „ заедно с всички подобрения и приращения в имота” давала възможност за двуяко тълкуване, за предположение,че същите са недвижими вещи, движими такива или и двете заедно, поради неиндивидуализирането им в договора за доброволна делба. Съдията по вписвания не е орган, който има правомощия да контролира дейността на нотариуса и не е овластен с правото да проверява съответствието на сделката с императивни законови правила или добрите нрави./ ТР № 7 от 25.04.2013 г. на ВКС по т.д. № 7/2012 г. на ОСГТК/. Като е направил това е излязъл извън предметния обхват на проверката, която извършва съгласно чл.32а ал.1 от ПВ.

Предвид изложеното настоящият съдебен състав намира,че постановения отказ е незаконосъобразен поради което следва да се отмени и се извърши исканото вписване.

Водим от горното и на основание чл.32А ал.ІV от ПВ и чл.278 вр. с чл.271 от ГПК съдътО П Р Е Д Е Л И:ОТМЕНЯ определение № 9 от 23.12.2015 г., постановено по преписка с вх. № 4950/23.12.2015 г., с което Съдията по вписванията при РС Димитровград е оставил без уважение подадената молба от нотариус № 181 Д.З.Н. *** и отказал да впише Договор за доброволна делба на недвижими имоти акт № 8, т.11, рег.19452 от 21.12.2015 г. по описа на същия, вписан в служба по вписвания Стара Загора под акт № 300 том Х, вх. рег.№ 15020 от 21.12.2015 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА:

ДА СЕ ВПИШЕ Договор за доброволна делба на недвижими имоти акт № 8, т.11, рег.19452 от 21.12.2015 г. на нотариус № 181 Д.З.Н.,*** действие – района на Районен съд Стара Загора, вписан в служба по вписвания Стара Загора под акт № 300 том Х, вх. рег.№ 15020 от 21.12.2015 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Председател: Членове: 1.

2.

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Делба без посочени площи на сгради и "ведно с подобренията"
Ново мнениеПубликувано на: 23 Мар 2016, 10:24 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 274
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Хасковският окръжен съд колегия в
закрито заседание на двадесет и трети май
през две хиляди и осма година в състав:


Председател:ТОШКА ИВАНОВА Членове:ДЕСИСЛАВА ЯНЕВА
АЛЕКСАНДЪР ТОЧЕВСКИ


при секретаря и в присъствието на
прокурора като разгледа докладваното
от..,.,..., чл.с Янева В.ч.гр.дело №....207....по описа за 2008
год.,за да се произнесе взе предвид следното

Производството е по чл.217, вр. чл.473 от ГПК /отм/.
Образувано е по частна жалба на О А Б срещу определение от 27.02.2008г. на съдията по вписванията при РС-Хасково ,с което е отказал да впишенотариален акт за покупко-продажба № 51/27.02.2008г. ,т.1,рег.№ 441,нот.дело № 20/2008г. по описа-на нотариус № с район на действие-района на РС-Хасково.
Жалбоподателят твърди ,че отказа на съдията по вписвания е необоснован. Неправилно съдията по вписвания приел ,че използваната в нотариалния акт формулировка „ведно с всички подобрения в имота",била двусмислена и не позволявала да се направи извод дали се прехвърлят недвижими или движими вещи . След като в нотариалния акт продавачът не си запазил изрично правото върху част от имота .купувачът придобивал правото на собственост върху целия имот . Всички подобрения в имота .независимо дали представлявали недвижими или движими вещи, се прехвърляли на приобретателя на имота .Мотивите на съдията по вписвания ,че използвания израз „ведно с всички подобрения в имота" не позволявал да се направи категоричен извод за размерите на материалния интерес на сделката и дължимата ДТ .както и дали са платени дължимите данъчни задължения .също били необосновани .Жалбоподателят внесъл по-висока такса от предвидената в чл.2 от Тарифата за държавните такси .събирани от Агенцията по вписвания,което се установявало при съпоставка на данъчната оценка и размерите на таксите .уредени в тарифата. Предвид изложените доводи ,моли съда да отмени отказа на съдията по вписвания при РС-Хасково.
Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира за установено от фактическа страна следното:
С молба от 27.02.2008Г В М - нотариус № с район на действие-района на РС-Хасково е сезирала съдията по вписванията при РС - Хасково с искане да бъде вписан нотариален акт за покупко-продажба № 51 .том 1,рег. № 441 .нот.дело № 20 /27.02-2008г. С определение от 27 02.2008г. съдия по вписвания при РС-Хасково е отказал вписване на нотариалния акт.В мотивите към определението е приел ,че предмет на прехвърлителната сделка е 1/3 ид.част от поземлен имот и сграда, индивидуализирани съобразно представените по делото скици, ведно с всички подобрения в имота,но използваната формулировка „всички подобения в имота" не дава възможност да се направи категоричен извод дали тези подобрения не включват и други недвижими имоти ,в който случай те би следвало да бъдат индивидуализирани. В мотивите е посочено ,че представения нотариален акт не отговаря на изискванията на чл.б от ПВ и липсващата индивидуализация не може да бъде преодоляна с допълнителни доказателства -приложените скици и удостоверение за данъчна оценка. Наред с това съдията по вписвания е приел ,че общата формулировка „ всички подобрения в имота" не позволява да се направи категоричен извод за размерите на материалния интерес на сделката и дължимата държавна такса ,тъй като не е ясно дали всички недвижими имоти фигурират в приложеното удостоверение за данъчна оценка ,както и дали са платени дължимите данъчни задължения за същите /аргумент чл.264,ал.1 и чл.265 от ДОПК/.
Атакувания отказ на съдията по вписвания е законосъобразен. Видно от нотариален акт за покупко-продажба № 51/27.02.2008г. ,том I ,рег.№ 441,нот.дело № 20 /2008г. по описа на нотариус №80 с район на действие-района на РС-Хасково Р М А е изразил воля да прехвърли на купувачите- Ш. М. А. и О. А.Б. собствената си 1/3 ид.част от поземлен имот с идентификатор № 77195.719.99,находящ се в гр.Хасково .ведно с построената в имота сграда с идентификатор 77195.719.99.1 и с всички подобрения в имота.От представената пред съдията по вписвания скица № 807/30.01 2008г. на поземлен иМот 77195.719.99 се установява ,че в имота има общо пет постройки ,като в нотариалния акт е индивидуализирана само една от тях - жилищна сграда с идентификатор 77195.719.99.1 ,за която е представена скица № 808 /30.01.2008г. Останалите сгради в имота.описани на гърба на скица № 807/30.01.2008г : 77195.719.99:2 - еднофамилна жилищна сграда; 77195.719.99.3- друг вид сграда за обитаване,77195.719.99.4- друг вид сграда за рбитаване , 77195.719.99.5- селскостопанска сграда/ изобщо не са посочени в нотариалния акт с идентификационните си номера .независимо ,че са заснети в кадастралната карта на града.нито са индивидуализирани по друг начин. Възприетата в нотариалния акт формулировка „ведно с всички подобрения в имота" дава основание да се приеме ,че прехвърляйки 1/3 ид.част от дворното място продавачът прехвърля и съответните идеални части от всички сгради .находящи се в имота. Действително при продажба на недвижим имот по силата на чл 92 от ЗС ,ако продавачът изрично не си запази правото на част от имота .купувачът придобива правото на собственост върху целия имот- както на мястото.така и на всичко .което се намира върху него -сграда .насаждения .ограда и др.,но при прехвърляне на правото на собственост върху недвижими имоти законът изисква спазване на определена форма за действителност - нотариална /чл.18 от ЗЗД/ и съществуват определени изисквания ,на които следва да отговаря нотариалния акт .едно от които е недвижимия имот да е индивидуализиран по местоположение и граници / арг. от чл.484,ал.1,б."в" от ГПК/отм/ и чл.482,ал.1 от ГПК /отм/.На тази основа Правилника за вписванията детайлизира уредбата .като предвижда ,че подлежащите на вписване актове трябва да съдържат описанието на имота с посочване на вида .местонахождението .номера на имота .застроената площ и границите ,а в случаите .когато недвижимия имот се намира в район с одобрена кадастрална карта .описанията следва да се извършат, съобразно данните по чл.60,т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър .В тези случаи към акта се прилага скица -копие от кадастралната карта. / чл. 6 ,ал.1,б."в" и чл. б.ал.З от Правилника за вписванията /.Представения пред съдията по вписвания нот.акт №51/ 27.02.2008г. дом !,рег.№ 441,нот.дело № 20/2008г. на нотариус №080 с район на действие -района на РС-Хасково не отговаря на изискванията .които законът урежда относно индивидуализирането на недвижимия имот. Описан е единствено поземлен имот с идентификатор № 77195.719.99 и построената върху него сграда с идентификатор № 77195.719.99.1 .като е посочено ,че се прехвърлят и всички подобрения в имота ,а от представените скици се установява ,че в поземления имот има още 5 сгради .които са заснети в кадастралната карта ,но не са описани в нотариалния акт .съгласно изискванията на чл.б от Правилника за вписванията.От данъчната оценка се установява ,че същата касае всички сгради върху имота .Не е ясно дали нотариуса е проверил правото на собственост на прехвърлителя върху всички сгради .находящи се върху земята или е сторил това единствено за индивидуализираната в нотариалния

акт сграда. Законът не предвижда възможност за частично вписване на нотариален акт само относно индивидуализираните недвижими имоти.При това положение .съдията по вписвания правилно е отказал да извърши вписване на нотариалния акт и отказа ще следва да бъде оставен в сила. Мотивиран така,съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ В СИЛА обективирания в определение от 27.02.2008г. на съдията по вписванията при РС-Хасково за вписване на нот.акт за покупко-продажба №51,том 1,рег.№441,нот.дело № 20 /27.02.2008г. по описа на нотариус № с район на действие- района на РС-Хасково.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението до жалбоподателя.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов