КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 25 Юли 2021, 18:07

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Добави отговор
Потребителско име:
Заглавие:
Писане на мнение:
 

Усмивки
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Големина на шрифта:
Цвят на шрифта
Настройки:
BBCode е Включен
[img] е Включен
[flash] е Изключен
[url] е Включено
Усмивките са Включени
Изключи BBCode
Изключи усмивките
Недей автоматично да правиш URL адреси
Потвърждение на мнението
За да се предпази писането на ботове, администратора изисква да въведете код за сигурност. Ако имате проблеми с код-а свържете се с администратора.
Код за потвърждение:
Въведете кода от изображението.
   

Преглед на тема - Конкурс за частни съдебни изпълнители
Автор Съобщение
  Заглавие:  Конкурс за частни съдебни изпълнители  Отговори с цитат
МИНИСТEРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТОЗ А П О В Е Д

№ ЛС-И-248/14.06.2011 г.Производството е по чл. 9, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители, във връзка с чл. 2 от Наредба № 1 от 06.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители. За да се произнеса, взех предвид следното:
След проведения конкурс за частни съдебни изпълнители, съгласно Заповед № ЛС-И-76/14.04.2006 г. на министъра на правосъдието, откритите места за частни съдебни изпълнители за съдебните райони на Окръжен съд - Ловеч и Окръжен съд - Смолян са останали вакантни. Единственият частен съдебен изпълнител в съдебния район на Окръжен съд - Пазарджик е с прекратени правомощия, съгласно Заповед № ЛС-И-65/17.02.2011 г. на министъра на правосъдието, поради това към настоящия момент няма нито един частен съдебен изпълнител с район на действие Окръжен съд - Пазарджик. Горепосочените обективни обстоятелства налагат провеждането на конкурс за заемане на откритите и незаети места за частни съдебни изпълнители в съдебните райони на Окръжен съд - Пазарджик, Окръжен съд - Ловеч и Окръжен съд - Смолян. В изпълнение на чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, на 11.10.2010 г., на официалната интернет страница на Министерството на правосъдието е оповестен публично проект на заповед за насрочване на конкурс за заемане на откритите и незаети места за частни съдебни изпълнители в съдебните райони на Окръжен съд - Ловеч и Окръжен съд - Смолян, съгласно Заповед № ЛС-И-76/14.04.2006 г. на министъра на правосъдието и е публикувано съобщение до всички заинтересовани лица и организации, че имат възможност в 1-месечен срок да представят писмени предложения и възражения относно изготвения проект на заповед. След като се запознах и обсъдих постъпилите в хода на процедурата по чл. 65 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс становища вх. № 11-08-493/03.11.2010 г. от Камарата на частните съдебни изпълнители; вх. № 94-Г-145/01.11.2010 г. от Георги Геров, от гр. Варна; вх. № 94-К-147/04.11.2010 г. от адвокат Красимира Стефанова от АК - Варна; вх. № 94-С-310/04.11.2010 г. от адвокат Станко Станев от ОК - Варна и вх. № 94-М-311/12.11.2010 г. от Момчил Йондров, от гр. Варна, намирам последните четири становища за неоснователни и неотносими към целта на настоящата процедура - да бъдат възложени правомощия на частни съдебни изпълнители в съдебните райони, в които не е заето нито едно място от откритите места със Заповед № ЛС-И-76/14.04.2006 г. на министъра на правосъдието.
Предвид гореизложеното,

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Насрочвам конкурс с писмен и устен изпит за заемане на откритите по т. 1 от Заповед № ЛС-И-76/14.04.2006 г. на министъра на правосъдието места за частни съдебни изпълнители и незаети след прoведения конкурс по съдебни райони, както следва :

1.1. За съдебния район на Окръжен съд - Пазарджик - 8 места
1.2. За съдебния район на Окръжен съд - Ловеч - 4 места
1.3. За съдебния район на Окръжен съд - Смолян - 4 места

2. Писменият изпит да се проведе с тест на 04.11.2011 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на правосъдието – гр. София, бул. Дондуков 2А.
В зависимост от броя на допуснатите до участие в конкурса кандидати, мястото на провеждане може да бъде променено със заповед на министъра на правосъдието, поставена на таблото за обявления в същата сграда и публикувана в интернет страницата на Министерството на правосъдието, най-малко 14 дни преди датата на писмения изпит.
3. Устният изпит да се проведе в едномесечен срок от обявяване на резултатите от писмения изпит, по график за явяване на участниците по входящите номера на заявленията за участие в конкурса. Списъкът на допуснатите до участие в устния изпит кандидати и графикът да се обявят със заповед на министъра на правосъдието пет дни преди началото на устния изпит на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет страниците на Министерството на правосъдието и на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители.
4. Темите, по които се определят въпросите за писмения и устния изпит, са примерно посочени в приложение № 1 към настоящата заповед.
5. Документите за участие в конкурса се подават чрез Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители на адрес: гр. София, ул. Пиротска № 7, етаж 4 в едномесечен срок от датата на публикуване на настоящата заповед в два централни ежедневника.
6. За участие в конкурса се заплаща такса в размер на 50 /петдесет/ лева с титуляр Министерството на правосъдието по банкова сметка № IBAN: BG09 BNBG 9661 30 001737 01, BIС: BNBG BGSD при БНБ – ЦУ.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на заместник- министър Даниела Машева.
Копие от заповедта да се връчи на заместник-министър Даниела Машева, Главния инспектор на Инспектората към министъра на правосъдието по ЗСВ, началника на отдел „Взаимодействие с органите на съдебната власт и кадри в съдебната система” за изпълнение и незабавно да се изпрати на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители.
Заповедта да се обяви в сградата на Министерството на правосъдието, ул. Славянска № 1 и да се публикува в два централни ежедневника и в интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Приложение: Теми, по които се определят въпросите за писмения и
устния изпит.

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО : /П/

МАРГАРИТА ПОПОВА

Приложение № 1 към Заповед № ЛС-И-248/14.06.2011 г.


Списък на темите за провеждане на писмен и устен изпит
за частни съдебни изпълнители


1. Граждански процесуален кодекс – Обща част и Част пета „Изпълнително производство”;
2. Административнопроцесуален кодекс - Дял пети „Изпълнение на административните актове и съдебните решения”;
3. Принудително изпълнение по Закона за особените залози;
4. Търговски закон – Част четвърта;
5. Принудително изпълнение при конкуренция по Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителен процесуален кодекс;
6. Закон за частните съдебни изпълнители;
7. Наредбa № 3 от 6.02.2006 г. за годишните отчети на частните съдебни изпълнители;
8. Наредбa № 4 от 6.02.2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители;
9. Наредбa № 6 от 30.05.2006 г. за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители;
10. Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители .
Мнение Публикувано на: 20 Юли 2011, 08:36

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов