КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 28 Окт 2021, 13:43

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Добави отговор
Потребителско име:
Заглавие:
Писане на мнение:
 

Усмивки
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Големина на шрифта:
Цвят на шрифта
Настройки:
BBCode е Включен
[img] е Включен
[flash] е Изключен
[url] е Включено
Усмивките са Включени
Изключи BBCode
Изключи усмивките
Недей автоматично да правиш URL адреси
Потвърждение на мнението
За да се предпази писането на ботове, администратора изисква да въведете код за сигурност. Ако имате проблеми с код-а свържете се с администратора.
Код за потвърждение:
Въведете кода от изображението.
   

Преглед на тема - ДСИ не дължи ДТ за справки и удостоверения
Автор Съобщение
  Заглавие:  Re: ДСИ не дължи ДТ за справки и удостоверения  Отговори с цитат
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Ш ./18.11.2010 г. Година 2010 Град Разград
Разградски окръжен съд
На осемнадесети ноември 2010 г.
в закрито съдебно заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Йорданова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Емил Стоев

2. Валентина Димитрова

като разгледа докладваното от съдията В.Димитрова ч.гр.дело №398 по описа за 2010
г., за да се произнесе взе предвид следното:


Производството е по реда на чл. 278, във връзка с чл. 577, ал. 1
от ГПК по жалба на ДСИ против отказ постановен от съдия по
вписванията.
Депозирана е жалба от Димитър Василев - държавен съдебен
изпълнител (ДСИ) при РС Разград против определение без номер от
27.10.2010 г., с което е постановен отказ за издаване на справка или
удостоверение по чл. 46 от ПВ по изпълнително дело №282/2010 г.
Твърди, че взискателя по изпълнителното дело е освободен от внасяне
на държавни такси. Счита,че съгласно чл. 431 ГПК по аналогия
следвало да се прилага нормата на закона за частните съдебни
изпълнители, която ги освобождава от внасяне на държавна такса.
Моли съда да отмени отказа и задължи СВ да извърши и удостовери
справката.
Съдът установи следното:
С обжалваният акт е отказано издаване на поискана от ДСИ
справка и копия от документи във връзка с образувано изпълнително
дело, тъй като съдията по вписванията приел, че ДСИ дължи такса,
съгласно Тарифа на АВ.
Съгласно чл. 264 от ЗСВ в районните съдилища има държавни
съдебни изпълнители, които осъществяват принудително изпълнение.
Определянето на броя на ДСИ и назначаването им се извършва от
Министъра на правосъдието.
Поискана е справка по чл. 42 от Правилника за вписванията.
Съдът намира, че дейността на Службата по вписвания по
издаване на справки и преписи от документи не подлежи на съдебен
контрол по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.
На следващо място съдът счита, че ДСИ не е процесуално
легитимиран да обжалва актовете, постановени от съдията по
вписванията. ДСИ действа като длъжностно лице, на което е
възложена дейността по осъществяване на принудително изпълнение.
Право на жалба имат страните в производствата, а ДСИ не е страна в
изпълнителното производство, а държавен орган, който осъществява
възложени от закона функции. Правомощията му да прави справки и
изисква преписи от документи, произтичат от чл. 426, ал. 4 ГПК.
По изложените съображения съдът намира, че жалбата е
недопустима.
Поради това

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по жалба вх. №5186/28.10.2010 г.
от Димитър Василев - държавен съдебен изпълнител при РС Разград
против определение без номер от 27.10.2010 г. на съдията по
вписванията, с което е постановен отказ за издаване на справка или
удостоверение по чл. 46 от ПВ.
Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Апелативен съд
Варна в едноседмичен срок от съобщаването^/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ:


ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№. 33

София 01.02.2011
В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Второ
гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и
осми януари, две хиляди и единадесета година в състав:

Председател : ПЛАМЕН СТОЕВ

Членове : ЗЛАТКА РУСЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Здравка Първанова
ч. гр. дело №519/2010 г.

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Димитър
Василев, държавен съдебен изпълнител - РС - Разград, срещу
определение №942 от 18.11.2010 г. по ч.гр.дело № 398/2010 г. на
Разградския окръжен съд. С обжалваното определение е прекратено
производството по жалбата на Димитър Василев против
определение на съдията по вписванията от 27.10.2010 г., с което е
отказано издаване на справка или удостоверение по чл.46 ПВ.
Прието, че дейността на съдията по вписванията по издаване на
справки и преписи от документи не подлежи на съдебен контрол и
държавният съдебен изпълнител не е легитимиран да обжалва
отказите на съдията по вписванията.
Жалбоподателите излагат доводи за неправилност
на определението.
Частната жалба е депозирана в срока по чл.275,
ал.1 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е
основателна.

Неправилен е изводът на Разградския окръжен
съд, че дейността на съдията по вписванията по издаване на справки
и преписи от документи не подлежи на съдебен контрол и
държавният съдебен изпълнител не е легитимиран да обжалва
отказите за издаване на такива справки. Съобразно разпоредбата на
чл.569, т.6 и т.7 ГПК даването на справки по нотариалните книги,
включително по чл.577, ал.2 ГПК и издаването на удостоверения за
наличие или липса на тежести представляват нотариални
удостоверявания. Според изричната разпоредба на чл.577 ГПК
отказите да се извърши нотариално удостоверяване подлежат на
обжалване с частна жалба пред окръжния съд. Легитимиран да
обжалва е този, на когото е отказано извършването на такова
удостоверяване. В случая това е съдебният изпълнител, който е
поискал удостоверяването в процедурата по чл.577 ГПК вр.чл.431
връщане на делото на Разградския окръжен съд за продължаване на
съдопроизводствените действия - произнасяне по частната жалба
срещу определение на съдията по вписванията от 27.10.2010 г.
По изложените съображения Върховният
касационен съд, състав на II г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение №942 от 18.11.2010 г. по
ч.гр.дело № 398/2010 г. на Разградския окръжен съд.
ВРЪЩА делото на Разградския окръжен съд за
произнасяне по частната жалба срещу определение на съдията по
вписванията от 27.10.2010 г.
ГПК.
Това налага отмяна на обжалваното определение и

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ /2.03.2011г., гр.Разград
В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен съд Разград
На втори март, две хиляди и единадесета година
В закрито съдебно заседание в следния състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА
ИРИНА ГАНЕВА
Секретар:
Прокурор:
Като разгледа докладваното от съдия Ир.Ганева
Частно гражданско дело №19 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид
следното:
Производството е по реда на чл.274 във връзка с чл. 577 ГПК.
Подадена е частна жалба от държавен съдебен изпълнител при РС Разград против
определение от 27.10.2010г., постановено от съдия по вписванията при РС Разград, с което е
отказано издаването на справка или удостоверение по чл.46 ПВ и преписи от открити актове на
длъжника по изп.д. № 20103330400282 по описа на СИС при РРС, поради невнасянето на
държавна такса по сметка на Агенцията по вписванията. Жалбоподателят излага съображения, че
като държавен орган не дължи заплащането на такса, както и че изпълнителното дело е
образувано по изпълнителен лист за събиране на сума, представляваща обезщетение за
неползван платен годишен отпуск и направени съдебни разноски по водено между страните дело.
Като подадена в срок, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване акт на
съдията по вписване при РРС, жалбата е допустима.
След преценка на представените по делото доказателства и изложените в жалбата
твърдения, съдът констатира следната фактическа обстановка: Изп.д. № 20103330400282 по
описа на СИС при РРС е образувано по молба вх. № 358/20.10.2010г. от Тони Георгиев Ковачев.
Към молбата е приложен изпълнителен лист, съгласно който длъжникът ЕТ"Красимира Цанкова -
70" е осъден да му заплати сумата 347,22лв., представляваща обезщетение за неползван платен
годишен отпуск, ведно със законната лихва от 13.04.201 Ог. до окончателното изплащане на сумата
и ЮОпв. за направени деловодни разноски. Копие от молбата и изпълнителния лист са изискани и
приложени в хода на настоящото съдебно производство съгласно правомощията на съда по
чл 533 ГПК.
С молба вх. № 3408/27.10.201 Ог. съдебният изпълнител е изискал от Агенцията по
вписванията справка за вписвания, отбелязвания и заличавания по партидата на длъжника в
изпълнителното дело и копия от документи за собственост.
Въз основа на приетата фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:
Съгласно чп.431 ал.З ГПК в хода на образуваното изпълнително производство съдебният
изпълнител има право на достъп до информация в службите на лица, които водят регистри за
имущество и може да прави справки и да получава сведения за длъжника, както и да иска копия и
извлечения от документи. В тази хипотеза е и отправената от ДСИ молба с вх. №
3408/27.10.201 Ог. до Службата по вписванията при РС Разград.
В разглеждания случай взискателят е работник, който е осъдил работодателя по трудов
спор за дължимо обезщетение, произтичащо от трудово правоотношение. Както в исковото, така и
в изпълнителното производство, работникът е освободен от заплащане на държавни такси по иск,
произтичащ от трудови правоотношения, съгласно чл.5 б."в" ЗДТ и чл.83 ал.1 т.1 ГПК. Издаването
на справка и копия от документи от съдията по вписванията е нотариално удостоверяване, което е
свързано с предприемане на изпълнителни действия по реализирането на правата на работника.
Разпоредбата на чл.540 ГПК препраща към общите правила на исковото производство и
съответно към чл.83 ал.1 т.1 ГПК. Дали конкретната публична услуга ще бъде освободена от
държавна такса се определя от характера на самото право. Значимостта на правото на работника,
регламентирано в чл.83 ал.1 т.1 ГПК, налага освобождаването от такси, за да се осигури достъп до
правосъдие по посочената категория съдебен спор, според становището, дадено в решение №
3/8.07 2008г. на КС. Поисканото от държавния съдебен изпълнител нотариално удостоверяване е
направено именно в контекста на осигуряването на възможността на работника да реализира
правата си по трудовото правоотношение. Ето защо следва да се приеме, че в конкретния случай
държавна такса за справка и за издаване на копия от документи не следва да се събира от
взискателя. Определението на съдията по вписванията следва да бъде отменено, а делото
върнато на същия за издаване на исканите справки и документи. След извършването на
изпълнителните действия, държавният съдебен изпълнител следва да събере дължимата ДТ от
имуществото на длъжника и да я внесе по сметка на Агенцията по вписванията.
Безпредметно остава обсъждането на възражението на жалбоподателя за недължимост
на такса от негова страна предвид обстоятелството, че е държавен орган. Следва само да се
отбележи, че с влизането в сила на ЗИД на ГПК, обнародван в ДВ бр.100, е приета нова ал.4 на
чл 431, съгласно която за горната информация се дължи такса, която се заплаща от взискателя и
е за сметка на длъжника. Конкретният случай обаче излиза извън установеното с чл.431 ал.4 ГПК
принципно положение предвид характера на правото, за което се търси защитата в
изпълнителното производство.
Водим от горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯВА определение от 27.10.201 Ог., постановено от съдия по вписванията при РС
Разград, с което е отказано издаването на справка или удостоверение по чл.46 ПВ и преписи от
открити актове на длъжника по изп.д. № 20103330400282 по описа на СИС при РРС.
ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията при РС Разград за издаването на справка
или удостоверение по чл.46 ПВ и преписи от открити актове на ЕТ"Красимира Цанкова - 70" -
длъжник по изп.д. № 20103330400282 по описа на СИС при РРС
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
Мнение Публикувано на: 23 Мар 2011, 10:37
  Заглавие:  ДСИ не дължи ДТ за справки и удостоверения  Отговори с цитат
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Разград, 26.10.2010 г.

РАЗГРАДСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в
закрито заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и десета
година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛ СТОЕВ
ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА

като разгледа докладваното от съдията Анелия Йорданова ч.гр.дело № 363 по
описа за 2010 г. взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 577 ГПК.
Образувано е по жалба на Димитър Василев, ДСИ при Районен съд -
Разград против определение от 05.10.2010г., постановено от съдия по
вписванията, с което е отказано издаването на справка или удостоверение по
чл. 46 от Правилника по вписванията и преписи от открити актове на длъжника
Х. А. Х., ЕГН ******* с адрес: гр. Разград, ул."*****" № **
до заплащане на държавна такса по сметка на Агенцията по вписванията.
В частната жалба се излагат съображения за неправилност на
постановения отказ. Твърди, че при извършване на справка от ДСИ по партида
на длъжник по изпълнително дело е приложима по аналогия разпоредбата на
чл. 16, ал.2 от ЗЧСИ, поради което държавна такса не се дължи. Поддържа
отмяна и издаване на удостоверение за вписване, отбелязване и заличаване по
партида на длъжника.
Жалбата е процесуално допустима, подадена в срок от лице с правен
интерес срещу акт подлежащ на обжалване. Разгледана по същество е
основателна по следните съображения:
В мотивите на отказа, съдията по вписванията, е приел, че когато ДСИ
поиска издаване на удостоверение по чл. 46 ПВ и преписи от съответните
актове, същият следва да заплати дължимата държавна такса, съгласно
Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
Освобождаването от заплащане на такси на осн. на чл. 16, ал.2 от ЗЧСИ не се
прилага по отношение на държавните съдебни изпълнители.
Така постановения отказ е незаконосъобразен и неправилен.
Охранителното производство е регламентирано в разпоредбите на ГПК -
глава 49 - общи правила и глава 54 - нотариални производства. Съгласно чл.
540 от ГПК , за охранителните производства се прилагат и общите правила на
ГПК, с изключение на чл. 207 - 266 и чл.ЗОЗ - 388 ГПК. По силата на това
препращане следва да намери приложение нормата на чл. 84, т.1 от ГПК
според, която се освобождават от държавни такси държавата и държавни
учреждения, освен по искове за частни държавни вземания и права върху вещи
частна държавна собственост.
В нашето законодателство липсва легално определение на понятието
"държавно учреждение". В съдебната практика се приема, че "държавно
учреждение" е организирана съвкупност от персонални и имуществени
елементи, създадена въз основа на закона с цел осъществяване на дейности,
свързани с властнически правомощия на държавата.
Съдебният изпълнител /държавен или частен/ е овластен да извърши
предписаните от ГПК изпълнителни действия като осъществи принудително
изпълнение на частни притезания и събиране на публични вземания в случаите,
определени със закон /чл. 264, ал.2 от ЗСВ и чл. 2 от ЗЧСИ/. Държавните
съдебни изпълнители се назначават от министъра на правосъдието и
осъществява дейността си в районните съдилища съгласно чл. 264 от ЗСВ.
Постъпленията по принудителното изпълнение постъпват по сметка на районен
съд. Последният е държавно учреждение. От другите държавни учреждения той
се различава по своята компетентност. Той е двояко персонифициран: носител
на властта да правораздава и юридическа личност на бюджетна издръжка.
При това положение, при проучване имуществото на длъжника по
изпълнението на осн. чл. 431, ал.З от ГПК, държавният съдебен изпълнител не
следва да заплаща държавна такса. За недължимост на държавни и местни
такси по отношение на частните съдебни изпълнители съществува изрична
норма в ЗЧСИ, която следва да се приложи по аналогия и за осъществяваната
от държавния съдебен изпълнител дейност по принудителното изпълнение.
Непълнотата на закона следва да бъде преодоляна чрез неговото тълкуване,
като се имат предвид неговите разпоредбите, отнасящи се до подобни случаи и
целта на акта - чл. 46, ал.2 от ЗНА.
По тези съображения, Окръжният съд намира, че частната жалба е
основателна и следва да бъде уважена, а определението на съдията по
вписванията следва да бъде отменено, като незаконосъобразно, и издаването
на удостоверение относно вписване, отбелязване и заличаване да бъде
издадено.
Водим от горното, съставът на РОС
ОТМЕНЯ отказ на съдията по вписванията, обективиран в определение
от 05.10.2010г. за издаването на справка или удостоверение по чл.46 от ПВ и
преписи от открити актове на длъжника Х. А. Х., ЕГН ******* с адрес: гр. Разград, ул."*****" № **
до заплащане на държавна такса по сметка на Агенцията по вписванията.
ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията за издаване на справка
или удостоверение по чл.46 от ПВ и преписи от открити актове на длъжника
Хюсню Х. А. Х., ЕГН ******* с адрес: гр. Разград, ул."*****" № **
от Служба по вписванията при Районен съд - Разград.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Мнение Публикувано на: 23 Мар 2011, 10:04

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта

Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов