КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 20 Юни 2021, 02:43

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие: Прекратяване на договори за наем и аренда
Ново мнениеПубликувано на: 18 Ное 2009, 15:13 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
ИНСПЕКТОР ДАНИЕЛА РАДОЕВСКА написа:
.....договори за наем са вписани в Службата по вписванията, при спазване изискванията на чл. 4, б. „е" от Правилника за вписванията и чл. 3 от Закона за арендата в земеделието, като същите са представени в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните и с представена скица на обекта на договора. Подадени са и нотариално заверени заявления от наемодателите, които едностранно заявяват желанието си да прекратят договора за аренда (договорът за наем на земеделска земя е приравнен на договор за аренда). Заявленията са вписани във входящия и двойно-входящия регистър като „заличаване на договор за наем ".
С оглед гореизложеното, считам, че вписването на едностранното заявление за прекратяване на договора за наем/аренда на земеделска земя, като заличаване на същия, не намира своето правно основание в Правилника за вписванията, който урежда вписването на този вид договори, но не и тяхното заличаване.
При необходимост от извършване на отбелязване, относно прекратяването на тези договори, следва да се извърши вписване на прекратяването при спазване изискванията, които са били необходими за вписване на договорите за аренда, т.е. представените документи, да съответстват на разпоредбите в закона.
Законът за арендата в земеделието съдържа разпоредба (чл. 27, ал. 2), съгласно която прекратяването на договора за аренда се вписва в нотариалните книги. Съгласно чл. 27, ал. 1, т. 4 от същия закон, прекратяването на договора може да стане с едностранно предизвестие, само в предвидените в този закон случаи.
Считам, че посочените заявления са незаконосъобразни, доколкото не съответстват както на разпоредбите за прекратяване на договора, които се съдържат в съответния договор, така и на тези – в Закона за арендата в земеделието или в Закона за задълженията и договорите. Това обстоятелство подлежи на установяване по съдебен ред.
Разпоредбите за едностранно прекратяване на договорите използват понятието „предизвестие", което означава, че насрещната страна следва да бъде уведомена за желанието на другата страна да прекрати договора, след изтичане на определен (в закона или в договора) срок. За спазването на тази процедура трябва да следи съдията по вписванията и преди да извърши отбелязване по договора за аренда, следва да изиска съответните документи, доказващи наличието на уведомление от страната, която желае прекратяването на договора, до другата страна по договора, както и доказателства за уведомяването. В практиката най-често в такива случаи се изисква нотариална покана с определен срок, който е изтекъл, без другата страна да предприеме някакви действия.
Във връзка с изложеното считам, че съдията по вписванията не следва да извършва вписване на горепосочените нотариално заверени заявления за едностранно прекратяване на договора за аренда, тъй като същите не представляват едностранно предизвестие по смисъла на закона. Съдията по вписванията не следва да извършва вписване на нотариално заверени актове и документи по принцип, а само на такива, които са в съответствие с изискванията на закона.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Прекратяване на договори за наем и аредна
Ново мнениеПубликувано на: 24 Мар 2010, 11:47 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията
Аватар

Регистриран на: 20 Окт 2009, 17:57
Мнения: 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 109 ОТ 05.03.2009 Г. ПО Ч. Т. Д. № 375/2008 Г., Т. К., І Т. О. НА ВКС

Върховен касационен съд - Търговска колегия, І т. о. в закрито заседание на четвърти март през две хиляди и девета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Райковска

ЧЛЕНОВЕ: Дария Проданова

Тотка Калчева

Като изслуша докладваното от съдията Проданова ч. т. д. № 375 по описа за 2008 г. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 вр. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Образувано е по частната жалба на ЕТ "Б" срещу О. № 277 от 10.09.2008 г. по ч. гр. д. № 600/08 г. на Д. окръжен съд, с което е била оставена без уважение частната жалба на търговеца срещу определението от 25.07.2008 г. на съдията по вписванията в гр. Т. с което е отказано заличаването на вписано уведомление по чл. 13, от ПрВп за прекратяване на аренден договор.

Частната жалба е депозирана в срока по чл. 275 ГПК срещу за определение по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК и по отношение на него намира приложение чл. 280, ал. 1 ГПК.

При преценката относно допустимостта на касационното обжалване, съдебният състав взе предвид следното:

Допустимостта на касационния контрол ЕТ "Б" основава на хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК - произнасяне от страна на съдилищата по съществени процесуално правни въпроси, относими към точното прилагане на закона: 1./ Разпоредбите на чл. 27, ал. 1, т. 4 ЗАЗ и чл. 29 ЗАЗ; 2./ Р. на чл. 2 и чл. 3 ПрВп в контекста на чл. 574 ГПК. Счита, че произнасянето би било от значение за развитието на правото, доколкото липсва съдебна практика по чл. 27, ал. 1, т. 4 вр. ал. 2 ЗАЗ.

Становището на настоящия съдебен състав, че основанието по т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК в случая не е налице, произтича от следното:

Между Ж. М. в качеството на арендодател и ЕТ "Б" е бил сключен на 01.10.2004 г. договор за аренда на земеделска земя за срок от 6 стопански години. Договорът е бил вписан в службата по вписванията в гр. Т.

С вписано на 28.05.2008 г. Уведомление, арендодателят Ж. М. е отправил едностранно изявление към арендатора - едноличен търговец, че на основание чл. 27, ал. 1, т. 4 от договора се възползва от правото си да прекрати действието на договора предсрочно.

С молба от 23.07.2008 г. ЕТ "Б" е сезирал съдията по вписванията с искане вписването на уведомлението на М. да бъде заличено. Позовал се е на липсата на предвидените в договора предпоставки за едностранното прекратяване на договора. С определението, което е предмет на въззивно и касационно обжалване, съдията по вписванията е отказал заличаване, като се е аргументирал с правното значение на вписването като оповестително действие, извън проверката по изпълнението/неизпълнението на договора и условията за едностранното му прекратяване.

Настоящият съдебен състав счита, че не е налице основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК за допускане на касационен контрол поради това, че е налице очевидно смесване на основанията за заличаване на вписването (издаване на охранителен акт) и материалноправните основания за прекратяване на самия договор, чието вписване е предвидено от закона. В рамките на охранителното производство (и проверката по чл. 577 ГПК) е недопустимо произнасянето нито по материалноправните предпоставки на чл. 27 и чл. 29 ЗАЗ, нито по приложението на чл. 534 ГПК, което касаторът очевидно свързва със самия договор за аренда, а не с искането за заличаване на едностранното изявление.

Предвид на горното, Върховният касационен съд - Търговска колегия, състав на І т. о.

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДОПУСКА разглеждането на частната касационна жалба на ЕТ "Б" срещу О. № 277 от 10.09.2008 г. по ч. гр. д. № 600/08 г. на Д. окръжен съд.

Определението е окончателно.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Прекратяване на договори за наем и аредна
Ново мнениеПубликувано на: 24 Мар 2010, 11:54 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 283
Определение
Гр. Хасково, 30. 09. 2009г.

Днес, 30.09.2009г., Дора Манолова-Димова – Съдия по вписванията в РС-Хасково, след като разгледа преписка вх. № 19/30.09.2009г. по описа на СВ-Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:
Постъпила е молба от “Теда комерс ко” АД, гр. Хасково, представлявано от Изпълнителния директор Николай Пеневски, с искане за “вписване волеизявление за едностранно прекратяване на договор за наем”, като по-нататък в молбата е уточнено, че то е “оформено в две нотариални покани”. Към молбата са приложени следните писмени документи: Нотариални покани –два броя с рег. № 9198/24.09.2009гт и № 9197/24.09.2009г., констативен протокол № 45, том ІІ, рег. № 9334/2009, всички по регистъра на Нотариус № 352, както и вносна бележка за внесена държавна такса в размер на 15лв.
Съдията по вписванията като се запозна със съдържанието на тези документи и ги съобрази с правната уредба, намира, че вписването следва да бъде отказано поради следните мотиви:
Между “Теда комерс ко” АД, гр. Хасково от една страна като наемодател и ТБ”Алианц България” АД, гр. София и ЕТ”Найденов-Недеялко Гочев” в качеството им на наематели има сключен на 15.03.2004г. договор за наем на недвижим имот, подробно описан в договора. Имотът се намира на територията на гр. Хасково, поради което и съдията по вписванията в ХРС е местнокомпетентния орган, който да разпореди вписването на същия. Страните са договорили 10 годишен срок на действие , “считано от датата на вписването му”/т.8 от договора/. Договърт е вписан в регистрите на СВ, имотен регистър, на 17.03.2004г., под № 5, том ІІ, рег. № 1150 и срокът му на действие към настоящия момент не е изтекъл. Поради това същият може да се прекрати или развали съобразно действащото българско законодателство или спрециалните клаузи, договорени между страните в него, доколкото те не противоречат на закона.Това обуславя и съществуването на интерес у молителя да иска вписване на акта за прекратяне на същия.
С молбата е поискано вписване на “волизявление за едностранно прекратяване на вписан наемен договор”, което, както е и видно от приложените към нея доказателства, е материализирано в два броя нотариални покани. Същите са надлежно изготвени и връчени. Нотариална покана № 9197/24.09.2009г. е с адресат ТБ”Алианц България”АД, гр. София-наемател по процесния договор за наем, съгласно която молителят желае едностранно да прекратиа действието на договора, считано от 25.09.2009г. Нотариална покана № 9198/24.09.2009г. е със същото съдържание, но с адресат ЗАД”Алианц България”, гр. София, сочен от молителя като наемател по договора от 01.09.2007г.- факт, който не е доказан в настоящото производство, поради което не може да се направи категоричен извод, че същата е получена от надлежна страна-сънаемател, заменила по договора предишния наемател- ЕТ”Найденов-Недеялко Гочев” и вписването на същата следва да бъде отказано. Следва да бъде изключен от доказателствения материал и констативен протокол № 45, том ІІ, рег. № 9334/2009 на Нотариус № 352, тъй като той няма отношение към “прекратяването” на договора- съставен е на 28.09.2009г.-дата, следваща деня на желаното прекратяване-25.09.2009г. и има отношение към уреждане на последиците на същото.
Молителят сочи, че между страните са възникнали “противоречия”, което говори, че съществува спор между същите. В молбата е употребен израза “едностранно разваляне, оформено в две нотариални покани”, което също навежда на извода, че се иска разваляне на договор, поради неизпълнение на отстрещната страна-производство, което се реализира по реда на чл. 87 и сл. от ЗЗД/молителят също се позовава на него/ и в което е нужно да се изследват редица обстоятелства-налице ли е неизпълнение, извършено ли е виновно или не, е ли то незначително с оглед интересите на кредитора и т.н., все обстоятелства, които няма как да се изследват и докажат в едностранното, охранително производство по вписване.
Производствата по вписвания, отбелязвания и заличавания са охранителни от категорията на нотариалните/чл.569, т.5 от ГПК/. Те са проява на доброволна юрисдикция, с тях се оказва “съдействие”/чл.2 предл.2 от ГПК/ на молителя. Същите са едностранни и безспорни. Водят до пораждане на положителни правни последици в сферата на молителя, без да засягат чужда правна сфера. Ако се стигне до накърняване на чужди правни интереси с охранителен акт на съдията по вписванията, то този акт е порочен/аргумент чл.537, ал.2 от ГПК/.
С вписване на “волеизявлението за едностранно прекратяване на договор за наем” би се засегнала правната сфера на наемателя и същият би се лишил от защитата, която му дава чл. 237, ал.1 от ЗЗД.
С оглед на горното считам, че исканото вписване, следва да се откаже поради недопустимост на същото, поради което съдията по вписванията

ОПРЕДЕЛИ:

Отказва вписване на “волеизявление за едностранно прекратяване на вписан наемен договор”, материализирано в Нотариална покана № 9197/24.09.2009г. и Нотариална покана № 9198/24.09.2009г., и двете по регистъра на Нотариус № 352.
Да се впише определението в регистъра по чл.33, б”л” от ПВ и се подвърже екземпляр от него и от акта, чието вписване е отказано, в книгата по чл. 33, б”м” от ПВ.
Настоящото определение може да се обжалва в 7 дневен срок от връчването му на заинтересованото лице срещу подпис пред ХОС.


Съдия по вписванията:


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Прекратяване на договори за наем и аредна
Ново мнениеПубликувано на: 24 Мар 2010, 13:23 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 283
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № j (S
ХАСКОВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД..........................................отделение
в закрито...................заседание на . 16 ноември.............................................
две хиляди и девета....................................................година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Господинка Пейчева
ЧЛЕНОВЕ: ИонкоГеоргиев
АлександърТочевски

при секретаря...........................................................................и с участието
на........прокурора.....................................................изслуша докладваното
от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.................В...Ч. гр. Дело.... №.. 612......по описа
за 2009 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.32а от ПВ вр. с чл. 577 вр. с чл. 274
и сл. от ГПК.
С определение от 30.09.2009 год. съдията по вписвания при
Районен съд-Хасково е отказал да впише „волеизявление за едностранно
прекратяване на вписан наемен договор", материализирано в Нотариална
покана № 130/25.09.2009 год. и нотариална покана № 131/25.09.2009 год. и
двете по регистъра на нотариус № 367, район на действие РС-София,което
волеизявление е направено от „Т КК"-гр.Хасково,в качеството му
на наемодател по наемен договор,сключен с наемателя ТБ „А Б"
АД и ЗАД „АБ" АД.
Недоволен от така постановеното определение е останал
жалбоподателят „Т К К"АД-страна по наемния договор,който
обжалва същото с оплакване за незаконосъобразност.Твърди,че
представеното волеизявление,извършено в писмена форма отговаря на
изискванията на Правилника за вписване и неоснователно е бил постановен
отказ.Предвид изложеното моли съда да отмени обжалвания отказ на съдията
по вписвания,като постанови да се извърши надлежно вписване на
едностранното му изявление за прекратяване на наемен договор.
Окръжният съд като взе предвид писмените доказателства
приложени по делото и с оглед твърденията в жалбата и въз основа на
закона,приема за установено от фактическа страна следното:
Жалбата е подадена в срок,от легитимирано лице,страна по
договора, волята за прекратяване на който договор е отказано да бъде
съответно последиците от не вписването им. В конкретния случай искането
да се впише едно едностранно волеизявление на страна по договор за заем,
макар и такъв който задължително се вписва, не е от случаите посочени от
закона.Без да излагаме мотиви какъв е правния способ за защита при
неизпълнение на едно договорно задължение, настоящата инстанция счита,че
исканото вписване на такъв род изявление не е от кръга на актове, решения и
документи,подлежащи на вписване по реда на ПВ.В този смисъл счита,че не
следва една изключително точна правна норма да се тълкува
разширително.Навежданите доводи,че по този начин ще бъдат гарантирани
права на трети добросъвестни лица, които биха се интересували от статута на
наетия имот, не могат да мотивират извод за задължителност да се извърши
такова вписване.Самият жалбоподател твърди в частната си жалба,че с
направеното от него едностранно волеизявление не счита,че настъпва
прекратяването на наемния договор,твърди още,че нямат спор с другата
страна по договора,че дори спор може въобще да не възникне или ако
възникне ,те могат да го уредят извънсъдебно, поради които му твърдения се
задава въпроса за правния интерес на молителя от вписването на неговото
волеизявление,както и за неговия характер и правните последици,които се
целят.Съдът счита, че едно съдебно производството било то в общ исков
процес или в охранително такова не може да се развие като
безцелно.Казаното от друга страна е в ярко противоречие с твърдението,че
чрез исканото вписване се цели да се защитят някакви хипотетични трети
добросъвестни лица.Съдът счита,че прочитайки и преценявайки внимателно
фактическите твърдения в жалбата се налага извода,че жалбоподателят иска и
цели само да стигне до знанието на противната страна неговото желание да
бъде прекратен този договор.Но това той е постигнал чрез изпращането
/връчването/ на нотариалните покани.
В изложения смисъл съдът счита,че не се касае за молба за вписване на
акт,подлежащ на вписване,поради което и отказа на СВ,обективиран в
обжалваното определение представлява един обоснован и законосъобразен
акт.
Мотивиран така, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение от 30.09.2009 год. на съдията по
вписвания при РС-Хасково,с което е отказано извършване на нотариално
действие вписване на волеизявление за едностранно прекратяване на наемен


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Прекратяване на договори за наем и аредна
Ново мнениеПубликувано на: 23 Фев 2011, 11:27 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 27 Яну 2010, 22:52
Мнения: 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Видински окръжен съд гражданско отделение
В закрито заседание на дванадесети юли През две хиляди и десета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Маринова
ЧЛЕНОВЕ: 1. Светла Стоянова 2. Валя Младенова
При секретаря и с участието
На прокурора изслуша докладваното
От съдията Светла Стоянова ч. гр. д. №286 по описа За 2010 година,за да се произнесе съобрази следното:

Делото е образувано по частна жалба на „Еларг Фонд за земеделска земя"АДСИЦ-София,чрез адв.Вл.Петков против отказа на съдията по вписвания при ВРС да впише заличаване на вписване на договор за аренда от 13.02.07г..Считат,че така направеното искане за вписване отговаря на изискванията на чл.27,ал.2 ЗАЗ .Молят обжалваното определение да бъде отменено и съдът да постанови друго, с което да разпореди заявлението за едностранно прекратяване на договор за аранда от от 13.02.07г.да бъде вписано.
Съдът след като се запозна с данните по делото констатира следното:

Между „Елана Фонд за земеделска земя" АДСИЦ-София като „Арендодател" и И. П. от с. Буковец като „Арендатор" е сключен договор на 07.02.07г.,вписан в АВп при ВРС на 13.02.07г.,според който арендодателят отдава под аренда на арендатора общо 321,462дка зем. земя за временно и възмездно ползване. Срокът на договора е пет години като е в сила от 01.10.06г. до 30.09.11г.-чл.3,ал.1 от договора.Условията за прекратяване са изчерпателно изброени м чл.20 от договора изтичане на срока, по взаимно съгласие на страните в писмена форма с нотариална заверка на подписите,при отчуждаване на арендуваната зем.земя по законен ред за неземеделски нужди и с прекратяване на ЮЛ-страни по договора.В чл.21 е предвидена възможност за едностранно прекратяване на договора от страна на арендодателя-при забава с повече от три месеца на дължимото арендно плащане спрямо срока за плащане по чл.17 и ако арендаторът използва арендуваната земя в нарушение на задълженията си по чл.П.Чл.27 предвижда,че всички спорове, възникнали по време на изпълнението на този договор се решават по общия исков ред.
С нотариална покана „Еларг Фонд за земеделска земя"АДСИЦ-София е поканило аренодаторката Ирина Петкова да заплати дължима сума по договора в размер на 5 657,10лв. по ф-ри №1591 от 10.10.08г. Нотариалната покана е връчена лично на И.П. на 07.08.09г. видно от удостоверяването на нотариус Т.Атанасова. Изявлението за разваляне на договора,направено от „Еларг Фонд за земеделска земя"АДСИЦ няма данни да е лично връчено на И.П.
Съдията по вписвания при РС-Видин е отказал да впише посоченото изявление с мотив, че такова вписване не е предвидено в чл.3,ал.1 ЗАЗ, а също така, че прекратяването на договора, предвидено в чл.28,ал.1 ЗАЗ дава възможност на изправната страна да прекрати договора по общия исков ред, т.е. по реда на чл.87 ЗЗД. Посочил е също, че исканото вписване не попада в хопотезата на чл.569,т.5 ГПК, тъй като там се има предвид едностранни и безспорни вписвания, които не засягат чужда правна сфера, както е в настоящият случай.

При тези данни съдът счита жалбата за неоснователна по следните съображения:

И в договорът между страните и в чл.28 ЗАЗ е предвидено прекратяването на този вид договори да става по общия исков ред. Предвидената възможност в чл.21 от договора за едностранно прекратяване от страна на арендодателя не е налице в случая тъй като нито е даден срок за изпълнение на арендатора, каквото условие изрично е визирано в цитирания текст, нито е доказано, че е налице забава на плащане повече от три месеца. Нотариалната покана не е доказателство в този смисъл. Именно в един исков процес може да се установи дали твърденията на жалбоподателя са действителни, налице ли е забава в плащанията, за какъв период, на каква стойност и т.н. Това може да стане само с ангажиране на доказателства в тази насока пред съда и от двете страни по съществуващия спор при прилагане на състезателното начало, а едностранните изявления от заинтересувана страна не са доказателства.
Освен изложеното няма данни изявлението за прекратяване на договора да е връчено лично на арендатора,а такива са налице само относно нот. покана за дължими суми.

По изложените съображения настоящият състав на ВОС счита,че следва да потвърди отказа на съдията по вписвания при ВРС ,за което

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА отказа на съдията по вписвания при РС -Видин, постановен с Определение от 11.05.2010г. да впише „волеизявление за едностранно прекратяване на вписан наемен договор", материализирано в едностранно изявление за разваляне на договор за аренда от 13.02.07г., направено от „Еларг Фонд за земеделска земя" АДСИЦ-София до Служба по вписванията гр.Видин

Определението не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Прекратяване на договори за наем и аредна
Ново мнениеПубликувано на: 17 Мар 2011, 13:40 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 23 Дек 2010, 06:55
Мнения: 39
Определение от 19.05.2010 г. на ОС - Сливен по ч. гр. д. № 210/2010 г., ГО, докладчик председателят Надежда Янакиева
чл. 27, ал. 1 и 2 ЗАЗ
чл. 28 ЗАЗ
чл. 2 ПВ
чл. 4, б. "е" ПВ
чл. 6 ПВ
чл. 32б ПВ

Развалянето на договор е такова правно действие, при което настъпва прекратяване на договорните отношения, но при спазването на специфични условия.

--------------------------------------------------------------------------------

Производството е образувано по частна жалба против отказ на съдия по вписванията за извършване на заличаване в книгите по вписванията и се движи по реда на гл. ХХI от ГПК.

Жалбоподателят твърди, че определението, с което е отказано заличаване на договор за аренда на земеделска земя в книгите по вписванията в службата по вписванията при НзРС, е незаконосъобразно. Счита, че неправилно съдията по вписванията е приел, че не са налице изискванията на закона, както и че прекратяването на договора се извършва с анекс към договора с нотариална заверка на подписите, въз основа на което се извършва заличаването. Неправилно е счел и че представената нотариална покана не представлява основание за заличаване или прекратяване на договора. Жалбоподателят развива съображения, че в случая се е ползвал като арендодател, от възможността, поради неполучено арендно плащане за повече от три месеца, да развали договора за аренда, като това е сторил в писмена форма - с нотариална покана. Счита, че съдията по вписванията е следвало само да установи спазването на законовите изисквания и предвидената форма на подлежащия на вписване акт и - аналогично - при заличаването. Поради това, моли СлОС да отмени определението за отказ и задължи съдията по вписванията при НзРС да извърши исканото действие.


Настоящият състав намира жалбата за допустима, подадена в срок от процесуално легитимиран субект.


По същество същата е и основателна.


Жалбоподателят е сключил в надлежна форма договор за аренда на земеделски земи по реда на ЗАЗ, който е вписан, съгласно изискването на чл. 4, б. "е" от ПВп и ЗАЗ.


Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от ЗАЗ, прекратяването на договора за аренда на земя също се вписва в нотариалните книги. В ал. 1 на същата норма са описани общите хипотези на прекратяване на този вид договор, а в разпоредбите на чл. 28 и чл. 29 са уредени две допълнителни възможности, при които се постига същия ефект. В случая приложение е намерила нормата на чл. 28 от ЗАЗ - за разваляне на договора за аренда.


В мотивите си съдията по вписванията е приел, че прекратяване на договора може да стане само в условията на чл. 27, ал. 1 от ЗАЗ. Тази интерпретация е неправилна. Развалянето на договор е такова правно действие, при което настъпва прекратяване на договорните отношения, но при спазването на специфични условия. При договора за аренда тези изисквания са регламентирани в трите алинеи на чл. 28 и в случая арендодателят се е възползвал от възможността по ал. 1 - да развали договора, поради забавяне на арендното плащане за повече от три месеца.


Тъй като ЗАЗ не предвижда нито особена форма на изявлението, нито специален ред за това разваляне, то по общите правила на ЗЗД, с оглед сключване на договора, чието разваляне се иска, в писмена форма, е достатъчно и предупреждението да се извърши в писмена форма. В случая тя е спазена - изявлението за разваляне е в писмена - нотариална форма и е видно, че то е стигнало до адресата си.


Така съдът намира, че действията по развалянето са довели и до ефекта на прекратяване на договора за аренда, а това, от своя страна, е факт, подлежащ на вписване, тъй като е предвидено в закона - в чл. 27, ал. 2 от ЗАЗ, и това от своя страна активира и правилото по чл. 2 от ПВп.


Действително, молителят е поискал да бъде извършено "заличаване" на договора за аренда, но тъй като такова не е предвидено нито в ЗАЗ, нито в ПВп, с оглед изложеното в обстоятелствената част, е видно, че в действителност се касае за искане за "вписване" на прекратяването на договора, и след проверка по чл. 6 от ПВп, съдията по вписванията е следвало да извърши съответното действие в книгите по вписванията.


Правомощията му не се простират в никакъв случай до проверка и изследване на материалноправните отношения между страните по договора, вписване прекратяването на който се иска. Единственото негово задължение, регламентирано в ПВп, е да провери дали му е представен акт, подлежащ на вписване, и дали той от външна страна отговаря на изискванията за форма.


Така безспорно се установява в случая, че и двете предпоставки са налице - договорът за аренда е прекратен, поради разваляне направено в изискуемата за това писмена форма, изявлението съдържа всички предвидени от закона реквизити и актът е от категорията на тези, подлежащи на вписване, с оглед наличието на изрична разпоредба в специален закон.


Дори насрещната страна да има някакви материални възражения, този въпрос не може да се разглежда в това охранително производство - изясняването им може да е предмет на отделно, спорно, исково производство, и с оглед изхода му - да бъдат предприети последващи действия по вписването, които са само последица, оповестяваща осъществяването на един юридически факт, а не негова антиципация.


Съдията по вписванията е дал неправилно тълкуване на разпоредбите на чл. 27 и чл. 28 от ЗАЗ, направил е неправилни изводи и това е довело до неправилния отказ да извърши исканото вписване.


Ето защо, след като правните изводи на въззивната инстанция се разминават с тези на съдията по вписванията, отказът му да извърши вписване се явява незаконосъобразен и следва да бъде отменен, а съгласно чл. 32б ПВ, вписването на прекратяването на договора за аренда да бъде извършено въз основа на влязлото в сила определение.


Ръководен от гореизложеното, съдът


ОПРЕДЕЛИ:


ОТМЕНЯ определение от 13.04.2010г. на Съдия по вписванията при Служба по вписванията към НзРС, с което е отказано извършване на вписване на прекратяване на Договор за аренда на земеделски земи от 12.02.2008г., като незаконосъобразно.


ВРЪЩА преписката в Служба по вписванията към НзРС за извършване на съответните действия, съгл. чл. 32б ПВ.


ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Прекратяване на договори за наем и аредна
Ново мнениеПубликувано на: 17 Мар 2011, 13:46 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 23 Дек 2010, 06:55
Мнения: 39
Определение от 2.11.2009 г. на ОС - Ловеч по ч. гр. д. № 555/2009 г., ГО, докладчик съдията Николинка Димитрова
чл. 27, ал. 2 ЗАЗ
чл. 4, б. "е" ПВ
чл. 32а ПВ
чл. 274, ал. 1 ГПК
чл. 577 ГПК
Вписването има оповестително действие. В производството по вписване съдията по вписванията може да осъществява контрол върху подлежащия на вписване акт само от формална страна в рамките, установени в Правилника за вписванията - чл. 32а, дали представеният акт отговаря на изискванията, за да бъде вписан - дали е представен подлежащ на вписване акт по смисъла на чл. 4 ПВ и отговаря ли той на изискванията на чл. 6 от ПВ.


Производство по чл. 577 от ГПК, във връзка с чл. 274, ал. 1 от ГПК.

Подадена е частна жалба от "А. К." ЕООД - П., против Определение № 18/23.09.2009 година на съдия по вписванията при Ловешкия районен съд, с което е отказано вписване на прекратяване на договор за аренда между дружеството в качеството му на арендодател и "АДЖ-а." ЕООД - Л., в качеството му на арендатор. В жалбата се изтъква, че по силата на сделки са станали страна по договор за аренда, сключен от бившите собственици на имотите, предмет на договора. Твърдят, че е налице неизпълнение от страна на арендодателя за арендното плащане. Посочват, че са изпратили нотариална покана до дружеството арендатор, с което го уведомяват, че поради неизпълнение на задължението считат договорите за аренда по отношение на цитираните имоти, за прекратени, съгл. чл. 2 от Договора за аренда след изтичане на седем дни от получаването й. Считат, че договорите за аренда са прекратени на 17.07.2009 година, тъй като поканата е връчена на 09.07.2007 година. За извършеното прекратяване са подали молба до АП при РС-Ловеч, с която са поискали от Съдията по вписванията да впише прекратяването на договора поради неизпълнение, но е постановен отказ с мотив, че е налице спор между страните относно настъпване на прекратяването. Считат, че отказът е неправилен, тъй като молбата отговаря на изискванията на закона - придружена е с всички необходими документи, съдържа необходимото съдържание, в необходимата от закона форма е и е от категорията на актовете, които подлежат на вписване. В този смисъл молят да бъде отменен атакуваният отказ и да бъде постановено вписване на прекратяването.

Ловешкият окръжен съд, като обсъди доказателствата по делото намира жалбата за основателна.

Съображенията за това са следните:

Между К. В. П., чрез адв. Б. К., от една страна и "Адж-а." ЕООД - Л. е сключен договор за аренда на следните недвижими имоти - имот № 132007 в м. "К. н.", с площ от 7740 дка и имот № ****** в м. "С. л." с площ от 1,399 дка, двата в землището на град
Л., Ловешка област. С договор от 27.11.2006 г., обективиран в нотариален акт № ***, том Х, лег. № *****, д. № 1232/2006 г. на Н. Х. - нотариус с район на действие - съдебния район на Ловешкия районен съд, П. К. П., действащ като пълномощник на К. В. П. продава на "П." ЕООД със седалище и адрес на регистрация гр. С., представляван от пълномощника си П. К. П. имоти, които са предмет на цитирания по-горе договор за аренда. С договор от 21.08.2007 година, обективиран в нотариален акт № **, том **, рег. № ****, дело № ***/2007 година на Н. Х. - нотариус с район на действие - съдебният район на Ловешкия районен съд, С. С. У. лично и като пълномощник на Б. Д. Г., управители и представители на "П." ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, продават на "А. К." ЕООД - П., имоти, предмет на цитирания по-горе договор за аренда.

С нотариална покана, връчена на 09.07.2009 година, "А. К." ЕООД - П., е уведомило, "Ажд-а." ЕООД - Л., че поради неизпълнение на задължението за арендно плащане, прекратява договора, след изтичане на седемдневен срок от уведомлението.

По делото е представена обратна нотариална покана, с която арендаторът "Ажд-а." ЕООД - Л., уведомява арендодателя "А. К." ЕООД - П., че е изпълнил задължението си за плащане по арендния договор. Такова уведомление е изпратено и до Съдията по вписванията при РС - Ловеч.

Съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за арендата в земеделието, прекратяването на договора за аренда на земя подлежи на вписване.

С молба вх. № **/23.09.2009 година "А. К." ЕООД - П. е сезирал съдията по вписванията с искане за вписване на прекратяването на арендния договор.

С определението, предмет на обжалване, съдията по вписванията е отказал вписване на молбата за прекратяване на договор за аренда, като се е аргументирал с липсата на безспорност при прекратяването между двете страни по договора, предвид уведомлението от другата страна, че е изпълнено задължението за арендно плащане. Счел е, че е налице правен спор, който следва да бъде решен по съдебен ред.

Вписването има оповестително действие. В производството по вписване съдията по вписванията може да осъществява контрол върху подлежащия на вписване акт само от формална страна в рамките, установени в Правилника за вписванията - чл. 32а, дали представеният акт отговаря на изискванията, за да бъде вписан - дали е представен подлежащ на вписване акт по смисъла на чл. 4 и отговаря ли той на изискванията на чл. 6 от същия нормативен акт. Извън тази проверка остава наличието на материалноправните предпоставки, в конкретния случай за едностранното прекратяване на арендния договор. Настоящата инстанция прави извод, че когато се представи акт за вписване, съдията по вписванията може да откаже исканото вписване: ако актът не подлежи на вписване, ако той не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидена в закона и Правилника за вписванията, ако актът няма необходимото съдържание - индивидуализация на страните и на имота и ако не е внесена необходимата държавна такса за вписване. В настоящия казус не е налице нито една от посочените хипотези.

При тези съображения, жалбата следва да бъде уважена, като атакуваното определение бъде отменено и постановено вписване.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Определение № 18/23.09.2009 година на съдия по вписванията при Ловешкия районен съд, с което е отказано вписване прекратяване на договор за аренда между "А. К." ЕООД - П., в качеството му на арендодател и "АДЖ-а." ЕООД - Л., в качеството му на арендатор, като вместо него постановява:

ДА СЕ ВПИШЕ, на основание чл. 27, ал. 2 от Закона за арендата в земеделието, във връзка с чл. 4, б. "е" от Правилника за вписванията, прекратяването на договор за аренда, депозирано с молба вх. № **/23.09.2009 година.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Прекратяване на договори за наем и аредна
Ново мнениеПубликувано на: 17 Мар 2011, 13:46 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 48
Местоположение: Димитровград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 311 ОТ 28.04.2010 Г. ПО Ч. Т. Д. № 916/2009 Г., Т. К., ІІ Т. О. НА ВКС

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на двадесети април през две хиляди и десета година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Ковачева
ЧЛЕНОВЕ: Емилия Василева
Боян Балевски


като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева ч. т. дело № 916 по описа за 2009 г.
Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 във връзка с ал. 1, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на "А" ЕООД, гр. Л., област Ловеч срещу определение № 701 от 30.10.2009 г. по ч. гр. д. № 560/2009 г. на Ловешки окръжен съд, Гражданско отделение, с което е оставена без разглеждане частна жалба на "А" ЕООД, гр. Л. срещу действията на Съдията по вписванията при Ловешки районен съд, изразяващи се в заличаване на вписване в имотния регистър на договор за аренда с вх. № 4129/27.11.2003 г. и договор за аренда с вх. № 4668/28.11.2003 г. като процесуално недопустима, и е прекратено производството по ч. гр. д. № 560/2009 г. по описа на Ловешки окръжен съд.
Частният жалбоподател прави оплакване за нищожност на обжалваното определение поради това, че окръжният съд не действа като въззивна инстанция, а производството пред него е първоинстанционно, тъй като актовете на съдиите по вписванията не подлежат на въззивно обжалване. Релевира евентуален довод за неправилност на обжалвания съдебен акт поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила - окръжният съд не е изложил мотиви по основателността на направеното от частния жалбоподател възражение за нищожност на заличеното обстоятелство, а неправилно е мотивирал изводите си с нормата на чл. 32а от Правилника за вписванията. Поддържа становище за противоречие на определението с чл. 90, ал. 3 ЗКИ, където са уредени два напълно самостоятелни способа на защита срещу незаконни вписвания и заличавания в имотния регистър. Подробни съображения са изложени в частната касационна жалба. Частният жалбоподател моли определението да бъде обявено за нищожно и делото да се върне на Окръжен съд Ловеч за постановяване на нов съдебен акт, евентуално определението да бъде отменено и да се отмени определението на съдията по вписванията.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени данните по делото, приема следното:
Частната жалба е допустима - подадена е от легитимирана страна в преклузивния едноседмичен срок, насочена е срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и отговаря на изискванията на чл. 275, ал. 2 във връзка с чл. 260 ГПК.
За да остави без разглеждане частната жалба на "АЖД - А." ЕООД срещу действията на Съдията по вписванията при Ловешки районен съд, изразяващи се в заличаване на вписване в имотния регистър на договори за аренда, и да прекрати производството по делото, Ловешки окръжен съд е приел, че частната жалба е процесуално недопустима, тъй като не съществува нормативна възможност да се атакуват положителните действия на съдиите по вписванията, т.е. всички удовлетворяващи искания на заинтересованите лица, както за вписване, така и за заличаване. Изложил е съображения, че е допустимо по исков ред съгласно чл. 90, ал. 1 ЗКИР да се поиска от съответния съд заличаване на вписване, когато се установи недопустимост или недействителност на вписването, както и несъществуване на вписаното обстоятелство.
Определението е правилно. Неоснователен е доводът на частния жалбоподател за нищожност на обжалваното определение. Съгласно чл. 32а, ал. 4 от Правилник за вписванията отказът на съдията по вписванията се връчва на заинтересованото лице срещу подпис и подлежи на обжалване. Отказът на съдията по вписванията, независимо дали става въпрос за вписване, отбелязване, подновяване или заличаване, се обжалва по същия ред, по който се обжалва и отказ на нотариус. Съгласно чл. 577, ал. 1 във връзка с чл. 569, т. 5 ГПК, респ. чл. 32а, ал. 4 и чл. 32б Правилник за вписванията отказът на нотариуса или съдията по вписванията подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния съд. Текстът е аналогичен на чл. 473, ал. 2 ГПК (отм.) и по неговото приложение ОСГК на ВКС се е произнесло с Тълкувателно решение № 1/17.07.2001 г., т. 6, което частично запазва действието си и при новата уредба. Производството пред съдията по вписванията е охранително, поради което по частната жалба срещу постановения от него отказ окръжният съд се произнася по реда на чл. 274, ал. 1 ГПК и ако отмени отказа, съдът сам решава въпроса по жалбата. Правомощията на окръжния съд като въззивна инстанция по частната жалба срещу отказа на съдията по вписванията обосновават и приложението на чл. 274, ал. 3 ГПК при обжалване на постановения от него съдебен акт. В хипотезата, когато окръжният съд е оставил без разглеждане частната жалба срещу постановеното от съдията по вписвания заличаване на вписване в имотния регистър на определено обстоятелство /в случая договори за аренда/, правното основание за обжалване на този съдебен акт е чл. 274, ал. 2, изр. 1 във връзка с ал. 1, т. 1 ГПК. Въз основа на изложените съображения настоящият съдебен състав счита, че определението на Ловешки окръжен съд не е нищожно.
Съгласно чл. 32а, ал. 4 и чл. 32б Правилник за вписванията на обжалване пред окръжния съд подлежат само отказите на съдията по вписванията в трите му разновидности - отказ за вписване, за отбелязване или за заличаване, но не и положителните действия на съдията по вписвания, а именно постановените вписвания, отбелязвания или заличавания. Неоснователен е доводът на частния жалбоподател, че разполага с два способа за установяване нищожност на действията на съдията по вписванията по чл. 90, ал. 3 ЗКИР. Предвидената в чл. 90, ал. 3 ЗКИР възможност за обжалване на определението, с което се заличава или отказва заличаването, касае хипотезата на заличаване, респективно отказ за заличаване на извършено вписване в имотния регистър, когато по исков ред е установена недопустимост или недействителност на вписването, както и несъществуване на вписаното обстоятелство. Това означава, че за да се заличи извършеното вписване на прекратяване на двата арендни договора, респективно тяхното заличаване според частния жалбоподател, съгласно чл. 27, ал. 2 Закон за арендата в земеделието, е необходимо да има влязло в сила решение по иск, предявен на основание чл. 537, ал. 2 или ал. 3 ГПК. Този ефект не би могъл да бъде постигнат чрез подаване на частна жалба срещу позитивния акт на съдията по вписванията, т. е. срещу извършеното вписване, която е недопустима, както правилно е приел въззивният съд.
По горните съображения настоящият съдебен състав приема, че определението на Окръжен съд Ловеч е правилно, поради което следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение


ОПРЕДЕЛИ:


ПОТВЪРЖДАВА определение № 701 от 30.10.2009 г. по ч. гр. д. № 560/2009 г. на Ловешки окръжен съд, Гражданско отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Прекратяване на договори за наем и аредна
Ново мнениеПубликувано на: 17 Мар 2011, 14:08 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 23 Дек 2010, 06:55
Мнения: 39
Определение от 20.05.2010 г. на ОС - Сливен по в. ч. гр. д. № 211/2010 г., гр. с-в, докладчик съдията Мария Блецова
чл. 27, ал. 2 ЗАЗ

чл. 28, ал. 1 ЗАЗ


чл. 4, б. "е" ПВ


чл. 6 ПВ


чл. 32а ПВ

Прекратяването на договор за аренда на земя подлежи на вписване. Вписването има оповестително действие. В това производство съдията по вписванията може и следва да осъществява контрол по отношение на подлежащи на вписване актове само и единствено от формална страна. Той може да преценя единствено дали актът, който се иска да бъде вписан, отговаря на изискванията за вписване. Недопустимо е извършването на друга проверка от страна на съда по вписванията, касаеща материалноправните предпоставки за законосъобразността на конкретния акт, който е било поискано да се впише.


--------------------------------------------------------------------------------


Производството се движи по реда на гл. ХIХ от ГПК.


Образувано е по частна жалба на "Б. и." АД, гр. С., бул. "В." №*, представлявано от В. С. К. против Определение от 13.04.2010г. на съдията по вписвания при Новозагорски районен съд за отказ да бъде заличено вписването на договор за аренда на земеделски земи от 22.10.2008г., вписан в службата по вписванията, гр. Н. З. под № ****/23.10.2008г. В жалбата се сочи, че отказът на съдията по вписвания е незаконосъобразен, тъй като неправилно съдът е приел, че не са налице изискванията на закона за вписване исканото обстоятелство. В жалбата е посочено, че съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за арендата и земеделието, арендодателят може да развали договор за рента поради забавяне на плащането поредния договор за повече от три месеца. В конкретния случай жалбоподателят не бил получил редно плащане за повече от три месеца за две последователни години, отправил бил нотариална покана за разваляне на арендния договор като по този начин бил направил изрично волеизявление за разваляне на арендния договор.


Жалбоподателят твърди, че неправилен бил изводът на съдията по вписвания, че прекратяването на арендния договор може да се осъществява единствено с анекс между страните, още повече, че законът предвиждал възможност за едностранно прекратяване на арендното отношение, а и практически било невъзможно подписването на анекс поради изострените отношения между страните. Моли се обжалваното определение да бъде отменено и да бъде указано на съдията по вписванията да бъде извършено исканото действие по вписване на обстоятелствата.


От събраните по делото доказателства се установи следната фактическа обстановка:


Между "Б. и." АД СИЦ, в качеството на арендодател и К. Л. Л., в качеството му на арендатор бил сключел договор за аренда на земеделски земи на 22.10.2008г. Договорът за аренда бил вписан в службата при вписванията при Районен съд Нова Загора с вх. № **** от 23.10.2008г. в том № VII. В т. 12 от договора било посочено, че същият може да бъде прекратен при забавяне на арендното плащане от страна на арендатора с повече от три месеца. От направеното отбелязване по договора на стр. 3 е видно, че в полза на арендодателя бил издаден изпълнителен лист за сумата от 5 501,37 лв. за вземане, произтичащи от договора за аренда за периода 2008-2009 г.


На 02.02.2010г. на К. Л. била връчена нотариална покана от жалбоподателя, с която същият бил поканен да изпълни задължението си по аренден договор, като извърши плащане в размер на 1 056,84 лв. за стопанската 2008/2009 г.


На 13.04.2010г. в Агенция по вписванията, служба по вписванията, гр. Н. З. било депозирано заявление от жалбоподателя, с което същият помолил да бъде заличен договора за аренда на земеделска земя от 22.10.2008г., сключен между жалбоподателя като арендодател и К. Л. като арендатор. В заявлението било посочено, че договорът е развален, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за арендата и земеделието, като на арендатора е била изпратена нотариална покана. Към заявлението било приложена самата нотариална покана, договорът за аренда и банково бордеро за внесена държавна такса.


На 13.04.2010г. съдията по вписванията при Новозагорски районен съд постановил обжалваното определение като отказал заличаването на Договора за аренда на земеделски земи. В мотивите си съдията посочил, че основание за постановения отказ е обстоятелството, че заличаването следва да се извършва чрез анекс между страните с нотариална заверка на подписите или по съдебен ред, а представената нотариална покана не била основание за заличаване или прекратяване на договора за аренда на земеделските земи. Съдът посочил, че не са налице изискванията на закона, поради което, на основание чл. 32а от Правилника за вписване, отказал да извърши заличаването в съответния регистър.


На 15.04.2010г. отказът на съдията по вписванията бил връчен на жалбоподателя. Частната жалба била депозирана в законния 7-дневен срок на 21.04.2010г.


Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:


Съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за арендата и земеделието, прекратяването на договор за аренда на земя подлежи на вписване. Такова искане за вписване на обстоятелствата за прекратяване на договора за аренда е било направено от жалбоподателя с депозираното заявление от 13.04.2010г. Следва да се има предвид, че вписването има оповестително действие. В това производство съдията по вписванията може и следва да осъществява контрол по отношение на подлежащи на вписване актове само и единствено от формална страна. Той може да преценя единствено дали актът, който се иска да бъде вписан, отговаря на изискванията за вписване. Т. е., дали представлява акт, подлежащ на вписване по смисъла на чл. 4 от Правилника за вписванията и отговаря ли той на изискванията на чл. 6 от същия Правилник. Недопустимо е извършването на друга проверка от страна на съда по вписванията, касаеща материалноправните предпоставки за законосъобразността на конкретния акт, който е било поискано да се впише. В чл. 4 от Правилника за вписванията, т. Е е посочено, че подлежат на вписване договорите за аренда, съответно подлежат на вписване и актовете, с които тези договори се прекратяват. В чл. 6 от Правилника за вписванията е посочено какво съдържание трябва да имат актовете, които се иска да бъдат вписани и при извършената преценка на конкретния случай е видно, че изискванията на този текст на закона са били изпълнени.


Може да бъде направен извод, че когато се представи акт за вписване, съдията по вписванията може да откаже исканото вписване, ако актът не подлежи на вписване, ако той не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидени в Закона на правилника за вписванията или ако той няма необходимото съдържание - индивидуализацията на страни, имот или не е внесена държавна такса. В настоящия случай не е налице нито една от тези хипотези. Жалбата е основателна и следва да бъде уважена.


С оглед гореизложеното, съдът


ОПРЕДЕЛИ:


ОТМЕНЯ определение от 13.04.2010 г. на съдия по вписванията при Новозагорски районен съд, с което е отказано вписване, прекратяване на договор за аренда между "Б. и." АД СИЦ, в качеството на арендодател и К. Л. Л., в качеството му на арендатор, като вместо него постанови:


ДА СЕ ВПИШЕ, на основание чл. 27, ал. 2 от Закона за арендата и земеделието, във връзка с чл. 4, б. "Е" от Правилника за вписванията, прекратяването на договор за аренда, депозирано със заявление от 13.04.2010г.


ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Прекратяване на договор за аренда- нотариална покана
Ново мнениеПубликувано на: 12 Яну 2012, 15:35 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №672
С., 13.10.2011 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Търговска колегия, І т.о. в закрито заседание на единадесети октомври през две хиляди и единадесета година в състав:
Председател: Т. Р.
Членове: Д. П.
Т. К.

като изслуша докладваното от съдията П. ч.т.д. № 635 по описа за 2011 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274 ал.3 ГПК.
Образувано е по частната касационна жалба на „А. Ф.”А. срещу Определение от 13.07.2011 год. по ч.гр.д.№ 124/2011 год. на М. окръжен съд с което е потвърдено определението от 22.06.2011 год. на съдията по вписванията в [населено място] с което е отказано вписване на нотариално действие – отбелязване на нотариална покана на „А. Ф.”А. за прекратяване на вписани арендни договори за земеделска земя.
Частната жалба е депозирана в срока по чл.275 ГПК ал.1 ГПК.

При преценката относно допустимостта на касационното обжалване, съдебният състав взе предвид следното:

Допустимостта на касационния контрол “„А. Ф.”А. основава на хипотезата на чл.280 ал.1 т.3 ГПК – произнасяне от страна на съдилищата по съществени процесуално правни въпроси, относими към точното прилагане на закона: 1./ Допустимо ли е искането за вписване на нотариална покана, съгласно чл.4 ПрВп; 2./ Какъв контрол упражнява съдията по вписванията по отношение на подлежащите на вписване актове. Счита, че произнасянето би било от значение за развитието на правото, доколкото е налице празнота в правото и следва да се дадат указания с оглед предотвратяването на противоречива практика. Становището на настоящия съдебен състав, че основанието по т.3 на чл.280 ал.1 ГПК в случая не е налице, произтича от следното:
Между „А. Ф.”А. като арендодател и [фирма] в качеството на арендатор са били сключени четири договора за аренда на земеделска земя, които са били вписани в службата по вписванията в [населено място].
С нотариална покана № 2720/2011 год., арендодателят е отправил едностранно изявление към арендатора, че на основание 28 ал.1 вр.чл.27 ал.1 и ал.2 ЗАЗ се възползва от правото си да прекрати действието на договорите предсрочно.
Със заявление от 22.06.2011 год. „А. Ф.”А. е сезирал службата по вписванията [населено място] с искане вписването в регистрите на нотариалната покана. С определението, което е предмет на въззивно и касационно обжалване, съдията по вписванията е отказал вписването на поканата, като се е аргументирал изричното изброяване на актовете по чл.4 ПрВп. и обстоятелството, че нот.покана не е от тях. Сезиран с жалбата на акционерното дружество, съставът на М. окръжен съд е потвърдил отказа, като се е мотивирал и с различния ред за прекратяване на арендните договори – чл.27 ал.1 т.4 ЗАЗ и чл.29 ал.1 ЗАЗ и оттук – различния режим на вписване на обстоятелствата по отношение на тях.
Настоящият съдебен състав счита, че не е налице основанието по чл.280 ал.1 т.3 ГПК за допускане на касационен контрол по отношение на втория от посочените въпроси, който е по-скоро риторичен, а и прекалено общ.

Обуславящ изхода на конкретния спор е първият от въпросите – т.1 на ТР № 1/2010 год. на ОСГТК, поради което ще следва да бъде допуснат касационен контрол на основание чл.280 ал.1 т.3 ГПК за произнасяне по него.
Не е налице колизия или неяснота при прилагането на чл.4 ПрВп по отношение на подлежащите на вписване обстоятелства по ЗАЗ и по-конкретно – вписването по чл.27 ал.2 ЗАЗ. Подлежащи на вписване обстоятелства са: 1./ Сключването на арендния договор – чл.3 ЗАЗ; 2./ Неговото изменение досежно срока – чл.18 ЗАЗ; 3./ Неговото прекратяване – чл.28 ал.2 ЗАЗ, като вписването на посочените обстоятелства има оповестително действие.
Отправената от арендодателя нотариална покана има материалноправната характеристика на изявление за извънсъдебно прекратяване на договора – чл.87 ал.1 ЗЗД. Дори да се приеме, че с достигане на изявлението до арендодателя, биха настъпили последиците на чл.27 ал.1 т.4 ЗАЗ, то и в този случай на вписване би подлежало самото прекратяване (посочване и проверка на обстоятелствата по чл.29 ЗАЗ), а не изявлението по чл.87 ал.1 ЗЗД.
Поради това, отговорът на поставения въпрос е следният: Не подлежи на вписване на основание чл.4 ПрВп отправената нотариална покана-изявление за извънсъдебно прекратяване на договор за аренда в земеделието.

Становището на съдията по вписванията в [населено място] и състава на М. окръжен съд е законосъобразно, поради което частната касационна жалба на „А. Ф.”А. ще следва да бъде оставена без уважение.
Предвид на горното, Върховният касационен съд – Търговска колегия, състав на І т.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната касационна жалба на „А. Ф.”А. срещу Определение от 13.07.2011 год. по ч.гр.д.№ 124/2011 год. на М. окръжен съд.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов