КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Скица на земеделски имот - Наредба № 49
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=12&t=4572
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 10 Фев 2016, 14:07 ]
Заглавие:  Скица на земеделски имот - Наредба № 49

НАРЕДБА № 49 ОТ 5 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 3.
............
(3) Скицата е валидна за срок 6 месеца. Скицата може да се презаверява от
ОСЗГ при липса на изменения в данните за имота.
...........
чл. 30.
..........
(4) Номерът на имота се посочва във всички актове, с които се прехвърля право
на собственост и се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху
имота, в договорите за аренда, за наем или ползване, както и при изготвяне на оценка на имота. Към актовете се прилага заверена от ОСЗГ скица.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/