КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 20 Юни 2021, 02:44

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 5 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Заличаване на много стара възбрана
Ново мнениеПубликувано на: 27 Авг 2017, 16:29 
Offline

Регистриран на: 27 Авг 2017, 15:43
Мнения: 2
Здравейте, моля за съдействие как да подходя, за да избегна евентуален отказ в СВ.
В Удостоверение за тежести за дворно място се установи възбрана от 40-те години в полза на Народна кооперативна банка, наложена от Съдия – изпълнител към Б.Н.Банка. В Служба „Държавен съдебен изпълнител” няма инфо за образувано и.д. с номера, отбелязан на възбраната или срещу собственика. Няма и инфо за отделен район/участък с титуляр Съдия-изпълнител при БНБ. От БНБ заявиха, че при тях не са заведени вземания срещу собственика, както и че няма инфо за съответната възбрана и за взискателя Народна кооперативна банка.
Поради липса на субект, който да даде съгласие за заличаване, поисках от РС да се произнесе за отмяна на възбраната, но съдът отказа като счита, че не е компетентен поради липса на правен спор.
Поради това, че не се открива правоприемник на взискателя, както и на органа (учреждение, респ. длъжностно лице), наложил възбраните, изтекла е погасителна давност за събиране на вземанията и не са предприети последващи принудителни действия въз основа на посочените възбрани, мога ли да поискам от Съдия по вписванията да разпореди съответно отбелязване за заличаване. Благодаря предварително за отделеното внимание по темата!!! :)


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Заличаване на много стара възбрана
Ново мнениеПубликувано на: 28 Авг 2017, 08:08 
Offline

Регистриран на: 28 Ное 2014, 14:35
Мнения: 19
:lol:
Къде ги правят тези проверки за УВТ- 80 години назад?
Вие си поискайте удостоверение за 79-годишен период, и възбраната няма да излезе :D
Недейте губете времето на колегите с подобни искания за заличаване. Разберете се страните по сделката, и действайте, едва ли има нотариус, който ще откаже изповядване.
А дори възбраната да е съвсем новичка, е извън нашите правомощия да следим за това, и да отказваме на това основание.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Заличаване на много стара възбрана
Ново мнениеПубликувано на: 28 Авг 2017, 08:18 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Р Е Ш Е Н И Е №

гр. К., 05.11.2015 година


В ИМЕТО НА НАРОДА


Казанлъшки районен съд, гражданска колегия, в публично заседание на 26.10.2015 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЙКО НЕЙКОВ

при секретаря Р.А., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1488 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по предявен положителен установителен иск с правно основание чл. 124 ал.1 от ГПК.

В исковата молба ищецът твърди, че с Определение № г. С. областен съд вписал под № в Търговския регистьр К.С. "П.Б."***, което било учредено съгласно Закона за кооперативните сдружавания, обн., ДВ бр.45/1907 г., със статут на Кооперативна организация - Кооперация - юридическо лице, с член-кооператори физически лица и с предмет на дейност съгласно чл.2 от Закона за кооперативните сдружавания. През година по решения на Общото събрание на П.-К., с протокол № г. било извършено сливането (обединението) й с "Народна кооперативна банка-К." в кооперативна организация с наи­менование Обединена "П. - К.". Сочи, че с Определение № г. С. областен съд вписал промени в състава на членовете на УС на обединената "П. - К.", обн. ДВ, бр. 120/1945 г. При промяната на държавно-политическия и икономическия строй след г. «П. – К.» продължила дейност като П. (Кредитна кооперация) по Гл.4 от Закона за банките от г. и Закона за кооперациите от г., съгласно приетия от БНБ през г. типов Устав на популярните банки. Твърди, че в процеса на своята стопанска дейност К. П. придобила чрез покупко-продажби, както и по приращение-чрез строителство върху свои собствени терени, право на собственост върху множество недвижими имоти, включително и правото на собственост на дворно място с площ от 1500 кв.м., съставляващо двор № парцел № в квартал по плана на гр. К. и всички постройки в него, вкл. сграда-бивш хотел "Б.", в което през г. изградила нова масивна четириетажна сграда със застроена площ от 590,52 кв.метра, с предназначение: за банков салон, хотел, ресторант, администрация, котелно и друга нужди. Сочи, че по силата на ПМС № 218/1951 г. имуществата - активи и пасиви, на всички съществуващи популярни банки, включително и това на «П.- К.» били одържавени, като тези имущества се превърнали и обособили в клонове на БНБ. Твърди, че по силата на същото постановление сградният фонд на «П.- К.» бил предаден от БНБ на ДСК за нуждите на клона на ДСК в гр.К., а за така одържавения недвижим имот - терен и сграда, бил съставен Акт за държавна собственост № г. В резултата на одържавяването «П.- К.» била прекратена и преустановила търговската си дейност. Ищецът твърди, че бил съставен Акт за държавна собственост № г., съгласно който процесната сграда била предоставена на ОТФ „К.", чийто правоприемник било общинско търговско дружество „Б.-К" ЕАД, гр.К.. Сочи, че със Закона за кооперациите от г. /отм./ и действащия от г. Закон за кооперациите било изрично отменено ПМС № г. за одържавяване имуществото на Популярните банки, включително и на «П.- К.» и регламентирано възстановяването на иззето и одържавено К.имущество в полза на одържавените кооперативни организации. Излага подробни съображения за изпълнение на предвидените в §27 ал.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за кооперациите, обн. ДВ, бр. 41/2007г. условия, които да му дават основание да счита, че има правен статут на « възстановена кооперация» относно «съществувалата» кооперация « П.-К.».Сочи, че подал искане до Община К. с вх. № г. по реда на ПМС № 192/1991г. и §1 ал.4 от Допълнителните разпоредби на Закона за кооперациите от г. за връщане на одържавеното през г. имущество, като с писмо с изх. № г. Кметът на Община К. отказал да уважи така направеното искане, поради «липса на правоприемство» между одържавената и прекратена съгласно ПМС № г. кооперация и регистрираната по фирменно дело № г. по описа на ОС- С. Кооперация « Кредитно К.С. « П.- К.». Твърди, че с Решение на ОС- С. от г. по фирменно дело № г. било вписано прекратяване и вливане на Кооперация « Кредитно К.С. « П.- К.», представляваща възстановената « П.- К.» в кооперацията- ищец. Сочи, че одържавеният недвижим имот - терен и сграда, бил актуван като частна собственост на Община К. с АЧОС № г. Ищецът подал искане до ответната община по реда на § 26 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за кооперациите за деактуване и връщане на одържавените през г. недвижими имоти на « П.- К.», което било отхвърлено. Сочи, че и понастоящем имота се стопанисва от ответната община.
Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника Община К., че ищецът има права на възстановена кооперация по смисъла на § 27, ал.1 от ПЗР и § 1 от ДР на Закона за кооперациите и на § 1, ал.1 от ДР на отменения Закон за кооперациите от г. по отношение на съществувалата и одържавена кооперация "П." - К., която е прекратила съществуването си по силата на ПМС № г.

В срока по чл. 131 от ГПК ответника Община К. е депозирал писмен отговор на исковата молба. Счита предявения иск за недопустим по съображения, че с Решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- К. е бил отхвърлен, като неоснователен предявения от К.с. „ П.*** и Министерството на регионалното развитие и благоустройството иск за установяване на правоприемство между регистрираното с Определение № г. от Окръжен съд- С. Кредитно к.с. „ П.Б.”*** и К.с. „ П.”***, регистрирано по фирмено дело № г. по описа на ОС- С.. Решението е влязло в сила на г. и съгласно разпоредбата на чл. 299 от ГПК спор, разрешен с влязло в сила решение не може да бъде пререшаван освен в случаите, когато законът разпорежда друго. Счита, че с предявяване на иска ищецът се домогва да постави за ново разглеждане пред съда спор, спрямо който има формирана сила на пресъдено нещо с влязло в сила решение между същите страни, на същото основание и за същото искане. Твърди, че предмета на настоящото дело описан в предявената искова молба, както и предмета на гр.д. № г. по описа на РС- К. са напълно идентични, а именно: права на възстановена кооперация по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за кооперациите от 1991г./отм./. Счита иска за изцяло неоснователен. Излага подробни доводи, че ищецът, макар и да приема, че има права на възстановена кооперация по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за кооперациите от 1991г./отм./, не е представил никакви доказателства в тази насока, като се позовава и на трайна съдебна практика.
Моли съда да остави без разглеждане така предявения иск, като недопустим.
Алтернативно, моли съда да отхвърли иска, като неоснователен и недоказан.
Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 300лв.

От събраните по делото писмени доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът приема за установено следното:
По делото е установено, че с Определение № г. С. областен съд вписал под № в търговския регистър К.С. “П.”***, учредено съгласно Закона за кооперативните сдружавания ( обн., ДВ бр.45/1907 г.), със статут на Кооперативна организация – кооперация- юридическо лице, с член–кооператори- физически лица и с предмет на дейност, съгласно чл.2 от Закона за кооперативните сдружавания.
Към делото са приложени преписи от Протоколи от заседания на Общото събрание на членовете на «П.-К.» № г. и № г., както и преписи от Протоколи от заседания на Управителния съвет и на Контролния съвет на «Н.-К.» № г., № г., № г. и № г., както и рекламни брошури на « П.- К.» и на «Н.-К.» от г.
По делото не се спори, че през година, по решения на Общото събрание на „П.”–К., с протокол № г. било извършено сливането (обединението) й с “Н.–К.” в кооперативно обединение с наименование Обединена “П. – К.”.
Установено е, че с Определение № г. С. областен съд вписал промени в състава на членовете на Управителния съвет на Обединена “П. – К.”( обн. ДВ, бр. 120/1945 г., обявление № ).
В процеса на своята стопанска дейност К. П. придобила чрез покупко-продажби, както и по приращение-чрез строителство върху свои собствени терени, право на собственост върху множество недвижими имоти, включително и правото на собственост на дворно място с площ от 1500 кв.м., съставляващо двор № парцел № в квартал по плана на гр. К. и всички постройки в него, вкл. сграда-бивш хотел "Б."(нот.акт от г.на К.), в което през г. изградила нова масивна четириетажна сграда със застроена площ от 590,52 кв.метра, с предназначение: за банков салон, хотел, ресторант, администрация, котелно и друга нужди
След г., „П.- К.” продължила дейността си, като П. (кредитна кооперация) по Гл.4 от Закона за банките от 1947 г. (обн., ДВ, бр. 302/1947г.) и Закона за кооперациите от 1948 г., съгласно приетия от БНБ през 1949 г. типов Устав на популярните банки, съгласно които придобила следния правен статут: „ П.- К.” останала влогов и кредитен институт като напълно запазила своята кооперативна форма с наименование „П.“ и седалище *** (чл.67 от типовия устав).
По делото са представени Протоколи от заседания на Общото събрание на членовете на „ П.”, гр. К. № от м. г., № от м. г., № г., № г. и № г., както и Протоколи от заседания на Управителния съвет № г. и № г.
По силата на Постановление на Министерски съвет № г. имуществата (активи и пасиви) на всички съществуващи популярни банки, включително и на „ П.- К.” били одържавени, като тези имущества се превърнали и обособили в клонове на БНБ. Касателно процесната кооперация, активите на „ П.- К.” преминали по право върху БНБ, като всички влогове по пасива на баланса на банката били поети от БНБ, а другите задължения (пасиви) били поети от БНБ до размер на реалния актив след поемането на влоговете.
В резултат на одържавяване на имуществото й, „П.- К.” била прекратена и преустановила търговската си дейност, като последно Общо събрание на членовете й било проведено на г., за което бил съставен Протокол № , а последното заседание на Управителния съвет било проведено на г., за което бил съставен Протокол № .
Съгласно т.3 от Приложение № на горецитираното Постановление на Министерски съвет от г., сградният фонд на „ П.- К.” бил предаден на БНБ през м. април 1951г., обстоятелство, установяващо се от приетия като писмено доказателство по делото Акт от г. за сливане на „П.- К.” с БНБ, гр. К. с опис на активите и пасивите на „П.- К.” по баланс и оборотна ведомост към г., която банка от своя страна го предала на ДСК за нуждите на клона на Д. в гр. К..
За одържавения недвижим имот – терен и сграда, бил съставен Акт за държавна собственост № г., в който било отразено, че имотът е предаден за стопанисване на ДСК-гр.К..
По делото е представен и приет като писмено доказателство Акт за държавна собственост № г., от който е видно, че одържавения недвижим имот – терен и сграда, за който бил съставен Акт за държавна собственост № г., е със собственик ОТФ „ К.”.
След обнародване на Закона за кооперациите от 1991г./ отм./, на г. било проведено учредително събрание за възстановяване на бившата „П.- К.”, прекратена през година, на което участвали осем лица- член- кооператори на „ П.- К.”, които са членували в съществувалата „ П.- К.” при нейното прекратяване през г., както и осем лица- наследници на член – кооператорите на „ П.- К.”, които са членували в нея при одържавяване на имуществото й през г. На проведените заседания на Учредителното събрание били взети следните решения:Учредена била Кооперация « Кредитно кооперативно сдружение « П.- К.» със статут на кооперативна организация –кооперация по Закона за кооперациите, чието наименование, седалище и дейност били като на съществувалата до г. одържавена и прекратена кооперация „П.-К.” с учредители: осем лица- член- кооператори на „ П.- К.”, които са членували в съществувалата „ П.- К.” при нейното прекратяване през г., както и осем лица- наследници на член – кооператорите на „ П.- К.”, които са членували в нея при одържавяване на имуществото й през г., като бил приет Устав на кооперативната организация, избрани били Управителен и Контролен съвет, както и Председател, представляващ кооперативната организация- обстоятелства, установяващи се от приложения по делото Протокол № г. на Учредителното събрание на Кооперация « Кредитно кооперативно сдружение « П.- К.».
По делото не се спори, че с Решение на ОС – С. от г. по фирмено дело № по описа на съда за г. учредената кооперативна организация била вписана като кооперация-юридическо лице в Кооперативния регистър при ОС-С.
Кооперация « Кредитно кооперативно сдружение « П.- К.» подала искане вх.№ г. до Община К. по реда на ПМС №г. и § 1, ал.4 от ДР на Закона за кооперациите от 1991 г. за връщане на одържавеното през г. имущество на „П.- К.”. С писмо изх.№ г. Кметът на общината е отказал да уважи искането, поради „липса на правоприемство“ между одържавената и прекратена съгласно ПМС № г. кооперация „ П. - К.” и регистрираната по ф.д.№ г. по описа на ОС- С. Кооперация « Кредитно кооперативно сдружение « П. К.».
По делото е прието като писмено доказателство писмо с изх.№ г. на ЦУ на ДСК-С. със Списък на ДСК-К. на бивши членове на «П.-К.», които не са си получили дяловия капитал при ликвидация на банката.
Не е спорно по делото, че с Решение № на ОС-С. от г. по фирм. дело № по описа на съда за г. било вписано прекратяване и вливане на Кооперация „ К. к.с. „ П.- *** в кооперацията – ищец.
Видно от приложената по делото Заповед № г. на Областния управител на област Х. е, че със същата било разпоредено да се отпише от актовите книги за държ.собственост следния недв.имот: сграда/ масивна конструкция/ на четири етажа с площ от 590 кв.м., застроена в имот с пл. № в кв. по плана на гр. К., находяща се в гр. К., пл. „ С.”, актуван като държавен с Акт за държ. собственост № г. по искане на Община К..
С вх. № г. ищцовата кооперация подала искане до Община К. с правно основание § 26 от ЗИД на Закона за кооперациите за деактуване на масивна четириетажна сграда с площ от 590 кв.м., застроена в имот с пл. № в кв. по плана на гр. К., находяща се на пл. „ С.”. С писмо изх. № г. така направеното искане не било уважено от Кмета на Община К. предвид липсата на предпоставките на § 26 от ЗИДЗК, тъй като твърдяното от кооперацията правоприемство с „ К. П.”, регистрирана през г. не било доказано по надлежния законов ред.
Одържавеният от „ П.- К.” недвижим имот, включващ терен и сграда, е актуван като частна собственост на Община К., видно от представените по делото Акт за частна общинска собственост № г., Акт за частна общинска собственост № г. и Акт за частна общинска собственост № г.
Дворното място от 1500 кв.м., съставляващо двор № парцел № в квартал по плана на К. към г., и изградената в него през г. масивна четириетажна сграда със застроена площ 590,52 кв.м., собствени на „ П.- К.”, съвпадат и са идентични с имот пл.№ и пешеходен проход в УПИ № в квартал на пл.”С.” № по ПУП и КП на гр.К. от г. и масивната четириетажна сграда в същия имот- обстоятелство, установяващо се от приложената на л.137 от делото скица № г. на Община К..
По искане на ответната община съдът и изиска и приложи към делото производството по гр.дело № г. по описа на РС-К..
Към делото е приложено извлечение от Търговски регистър за актуално състояние на кооперацията- ищец.

От така приетите за установени факти и обстоятелства съдът прави следните правни изводи:
Предявеният положителен установителен иск е процесуално допустим, поради наличното при влизане в сила на Закона за кооперациите през г. и в момента имущество, одържавено с ПМС № г. от съществувалата кооперация „П.–К.“, прекратила своето съществуване по право през г., и което одържавено имущество е възстановено “екс леге” по силата на Закона за кооперациите от г. /отм./ и на Закона за кооперациите от г., поради което за кооперацията-ищец е налице правен интерес да установи по исков ред със сила на пресъдено нещо, че има “права на възстановена кооперация” по отношение на одържавената и прекратена, съгласно на ПМС № г. „П.–К.“, за да може да проведе и да реализира нормативно регламентираната административна процедура за връщане на възстановеното кооперативно имущество, одържавено от „П.–К.“, което имущество се владее и стопанисва от ответника Община К..
Възражението на ответника, че в исковата молба не било посочено по отношение на кой правен субект ищецът твърди, че има права на възстановена кооперация, е неоснователно. От писмените доказателства по делото (Закон за банките от г., Типов Устав на Популярните банки от г. и ПМС № г.) е видно, че одържавената и прекратена по силата на ПМС № г. П. е имала следния правен статут: кооперация, с наименование „П.“ и седалище-***.
Съдът не споделя становището на ответника, застъпено в писмения отговор на исковата молба, както и в депозираната по делото писмена защита, че влязлото в сила решение по гр.дело № г. по описа на РС-К. формира сила на пресъдено нещо по чл.299 ГПК относно настоящия спор. Искането и правното основание на иска по настоящото гр.дело № г. по описа на РС- К. са различни от тези по гр.дело № по описа на съда за г. По настоящия спор не се иска установяване на „правоприемство“ (универсално или частно) между кооперацията-ищец и одържавената и прекратена през г. Кооперация „П.–К.“. Правата на “възстановена кооперация” по смисъла на § 27, ал.1 ПЗР от ЗИД на Закона за кооперациите (обн.,ДВ бр. г.) представляват законова фикция, с която „ад хок“ – специално и единствено за целите на кооперативната реституция се приема, че „възстановената“ кооперацията-ищец е идентична (тъждествена) с одържавената, прекратена с ПМС № г. и несъществуваща Кооперация „П.–К.“; че съобразно хипотезата на § 27, ал.1 ПЗР от ЗИД на Закона за кооперациите одържавената, прекратена и несъществуваща „П.“ се счита за „възстановена“ в лицето на кооперацията-ищец. Предмет на настоящия иск е установяването и доказването на фикцията на § 27, ал.1 ПЗР от ЗИД на Закона за кооперациите в полза на кооперацията-ищец по отношение на одържавената и прекратена с ПМС № г. Кооперация „П.–К.“.
Със Закона за кооперациите от г. /отм./ и действащия Закон за кооперациите от г. е регламентирано възстановяването на иззето и одържавено кооперативно имущество в полза на одържавените кооперативни организации.
Съгласно § 1, aл.1, т.2 от ЗР на ПМС № г. изрично е отменено ПМС № г. за одържавяване имуществото на Популярните банки.
В § 1, aл.1 ДР на Закона за кооперациите 1991 г. /отм./ и в § 1, aл.1 и 2 ДР на Закона за кооперациите от г. изрично са посочени случаите, при които правата върху иззето и одържавено след г. кооперативно имущество се възстановяват, а именно: В полза на съществуващи кооперативни организации( кооперативни организации, от които е иззето/одържавено/ имущество, и които съществуват като правни субекти-юридически лица при влизане в сила на Закона за кооперациите от г. Понятието “съществуваща кооперативна организация” не предизвиква неясноти – това е кооперативна организация, чието имущество е одържавено, и която кооперативна организация съществува като правен субект-юридическо лице при влизане в сила на Закона за кооперациите от г. Тук се включват и съществуващите при влизане в сила на Закона за кооперациите от г. правни субекти-кооперативни организации, които са възникнали като правоприемници на отчуждената кооперативна организация при нейно преобразуване чрез отделяне, разделяне, вливане или сливане.); В полза на възстановили дейността си прекратени кооперативни организации( кооперативни организации, от които е одържавено имущество и които са фактически прекратени. Независимо по какъв начин те са били прекратени, но не са заличени в регистъра и съществуват като правни субекти-юридически лица при влизане в сила на Закона за кооперациите, и които кооперативни организации имат правото да възстановяват дейността си по установения в Закона за кооперациите ред. Понятието “възстановила дейността си прекратена кооперативна организация” има легална дефиниция в § 1 ал.2 на ДР на Закона за кооперациите от г. и в § 39 ал.1 на ПЗР ЗИДЗК от г., и ВКС в съдебната практика е изяснил подробно неговото съдържание – Това е кооперативна организация, чието имущество е одържавено, и която съществува като правен субект-юридическо лице – не е заличена в регистъра, но е загубила материалната си база и средствата за производство, и фактически не може да осъществява дейността, за която е образувана. Възстановяването на дейността на прекратената и незаличена кооперативна организация се извършва чрез провеждане на предвидено в Закона за кооперациите производство по възстановяване на дейността на кооперативната организация, която е прекратила своята дейност, но не е била заличена като субект-юридическо лице в регистъра (в този смисъл Решение г. по гр.дело г. ; Решение г. по гр.дело г. ; Решение г. по гр.дело г. ; Решение г. по гр.дело г. , всички на ВКС, ІV ГО); В полза на възстановени кооперативни организации (тази хипотеза се отнася за кооперативни организации, чието имущество е било одържавено, прекратила е своята дейност, загубила е правосубектност като юридическо лице и е настъпила нейната “гражданска смърт”.)
С § 27, ал.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за кооперациите (обн., ДВ бр. г.) е уреден законово статутът на “възстановена кооперация” по смисъла на § 1 от ДР на Закона за кооперациите и § 1 от ДР на Закона за кооперациите от г. /отм/.
Предвид посочената регламентация в Закона за кооперациите от г. /отм./ и в Закона за кооперациите от г. за възстановяване на иззетото и одържавено кооперативно имущество, следва да се изясни правният статут на всички Популярни банки, включително на „ П.- К.”, след одържавяването им с ПМС № г., с оглед установяване изпълнение на предпоставките и изискванията на Закона за кооперациите от г. /отм./ и на Закона за кооперациите от г. за реституиране на тяхното одържавено имущество.
Налице е трайна съдебна практика на ВКС относно правния статут на Популярните банки след одържавяването им с отмененото ПМС № г. - Решение г. по гр.дело г. на ВКС,V-то ГО; Решение г. по т.дело г. на ВКС, І-во ТО и Решение г. по гр.дело г. на ВКС, ІІ-ро ГО). Според практиката на ВКС, с прекратяването на популярните банки по нормативен път с ПМС № г., независимо че не са обявявани в ликвидация, същите са загубили своята правосубектност. Популярните банки са прекратени по силата на нормативен акт (ПМС № г.), уреждащ имуществените последици от прекратяването на популярната банка като кооперация-юридическо лице, които биха били предмет на едно ликвидационно производство. Според ВКС, независимо че не са преминали през производство по ликвидация всички популярни банки по силата на нормативен акт (ПМС № г.) са загубили конститутивните признаци на юридическото лице, свързани с неговата правосубектност и принадлежност на имущество. При тези обстоятелства, след одържавяването им с отмененото ПМС № г., всички популярни банки имат статут на кооперативни организации – юридически лица, които са одържавени и са прекратени по силата на нормативен акт, загубили са своята правосубектност като юридически лица – настъпила е тяхната “гражданска смърт”.
По делото се установи какъв е бил правния статут на „ П.- К.” след одържавяването и прекратяването й по право по силата на ПМС № г. и при влизане в сила на Закона за кооперациите през г. Съществувалата от г. и към г. „ П.банка- К.” е прекратена през г., когато имуществото й, съгласно ПМС № г. е одържавено и е преминало по право върху БНБ. При одържавяване на имуществото й през г. съществуването на „ П.- К.” като правен субект кооперативна организация- юридическо лице е прекратено по право – по силата на ПМС № г., при което е настъпила “гражданска смърт” на „ П.б. К.” и тя е загубила своята правосубектност – прекратила е своето съществуване в правния мир като правен субект-юридическо лице. Следователно, възстановяването на одържавеното имущество на прекратената през г. „ П. К.” е осъществимо при посочената по-горе трета хипотеза – в полза на възстановена кооперация.
Според § 27, ал.1 от ПЗР ЗИД на Закона за кооперациите (обн., ДВ бр. г.) права на “възстановена кооперация” по смисъла на § 1 от ДР на Закона за кооперациите от г. и § 1 от ДР на Закона за кооперациите от г. /отм./ има кооперация, вписана в съдебния регистър след г., с наименование, седалище и дейност на съществувала кооперативна организация, в която членуват най-малко седем кооператори, които са членували и в съществувалата кооперативна организация към датата на изземване и одържавяване на имуществото й.
С оглед на събрания по делото доказателствен материал, настоящия съдебен състав приема, че изискванията на § 27, ал.1 от ПЗР ЗИД на Закона за кооперациите са изпълнени. Вписаната на г. от ОС- С. по фирм.дело № г. кооперация „ Кредитно к.с. „ П.б. *** има правен статут на “възстановена кооперация” по смисъла на § 27, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗК относно съществувалата кооперация „П.– К.“, която по силата на ПМС № г. е била одържавена и е прекратена като правен субект–юридическо лице през г.
Учредената и вписана от ОС- Стара Загора през г. по ф.дело № г. Кооперация „ Кредитно к.с. „ П.б.- *** има “правата на възстановена кооперация” по смисъла на § 27, ал.1 от ПЗР на Закона за кооперациите по отношение на „П. – К.”, която е прекратила съществуването си през г. по право, съгласно ПМС № г., чието имущество е било одържавено и преминало върху БНБ, и която при влизането в сила на Закона за кооперациите от г. не е съществувала в правния мир като правен субект–юридическо лице.
Задължителната практика на ВКС по чл.290 от ГПК, обективирана в Решение г. по гр.дело г. на ВКС,ІІ-ро ГО приема, че П., чието имущество е иззето и одържавено по реда на ПМС № г., може да бъде “възстановена” по смисъла на § 27, ал.1 от ПЗР на ЗИД на Закона за кооперациите (обн., ДВ бр. г.).
„Възстановената” кооперация „ Кредитно к.с. „ П. б. ***, като правоимащ правен субект- кооперативна организация-юридическо лице, има право по реда на Закона за кооперациите от г. и Закона за кооперациите от г. да възстанови одържавеното, съгласно ПМС № г. имущество на съществувалата кооперация „П. К.”, която е прекратила съществуването си по право след нейното одържавяване с ПМС № г.
С вписаното през м. г. вливане в Кооперация „ К. с. „ П. *** на Кооперация „ Кредитно к.с. „ П.- ***, ищецът – като универсален правоприемник, е придобил от влятата кооперация „ Кредитно к.с. „ П.- *** правата на „възстановена кооперация” относно съществувалата до г. „П.-К.”, която е одържавена и прекратила съществуване през 1 г. по силата на ПМС № г.
Предвид статута и правата на “възстановена кооперация” по смисъла на § 27, ал.1 ПЗР от ЗИД на Закона за кооперациите(обн., ДВ г.) кооперацията-ищец има право да получи възстановеното по силата на Закона за кооперациите от г. /отм./ и на Закона за кооперациите от г. имущество, което е одържавено с ПМС № г. от “съществувалата кооперация „ П.- К.”, прекратила своето съществуване през г., включващо собствеността върху одържавените през г. с ПМС № г. недвижими имоти на „ П.- К.”, включително и дворно място с площ от 1500 кв.м., съставляващо двор № парцел № в квартал по плана на гр. К. и всички постройки в него, вкл. сграда-бивш хотел "Б."(нот.акт от г.на К.), в което през г. изградила нова масивна четириетажна сграда със застроена площ от 590,52 кв.метра, с предназначение: за банков салон, хотел, ресторант, администрация, котелно и друга нужди, идентични с имот пл.№ в УПИ № в квартал на пл.”С.” № по ПУП и КП на гр.К. от г. и масивната четириетажна сграда в същия имот, съществуващи реално при влизане в сила на Закона за кооперациите от г. /отм./ и в настоящия момент и които възстановени имоти се владеят и се стопанисват от ответника Община К., която е задължено лице по смисъла на § 1, ал.3 от ДР на Закона за кооперациите /отм./ и § 1, ал.4 от ДР на действащия Закон за кооперациите от г.
Предявеният установителен иск е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен изцяло.

С оглед изхода на спора и на осн. чл. 78 ал.1 вр. чл. 80 от ГПК ответникът следва да заплати на ищеца направените съдебни и деловодни разноски в размер на 80,00 лв., представляващи внесена държ. такса по сметка на РС- К..

Водим от гореизложеното съдът

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА за установено по отношение на ОБЩИНА К., ЕИК: 000817778, с адрес: гр. К., представлявана от Кмета Г. Г. С., че „ КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ „ П.”***, с ЕИК: 123019911, с адрес: гр. К., представлявано от Т. И. Б., има права на «възстановена кооперация» по смисъла на § 27, ал.1 от ПЗР и § 1 от ДР на Закона за кооперациите и на § 1, ал.1 от ДР на отменения Закон за кооперациите от г. по отношение на съществувалата и одър­жавена кооперация "П." - К., която е прекратила съществуването си по силата на ПМС № г.


ОСЪЖДА ОБЩИНА К., ЕИК: 000817778, с адрес: гр. К., представлявана от Кмета Г. Г. С. да заплати на „ КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ „ П.”***, с ЕИК: 123019911, с адрес: гр. К., представлявано от Т. И. Б., направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 80,00 лв.(осемдесет лева и 00 стотинки), представляващи внесена по сметка на РС- К. държ. такса.


Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

_________________________________
от това решение е видно, че имуществото й е преминало към БНБ, активите и пасивите на ДСК. Така че правоприемник има и той е или БНБ или ДСК или както се вижда от това решение възстановената кооперация.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Заличаване на много стара възбрана
Ново мнениеПубликувано на: 28 Авг 2017, 09:15 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Да уточним още нещо - за каква сума у била възбраната?
Да приемем условно, че е за 1000 лв. по курса през края на 40-те години.
1951 - деноминация 100 към 1 в най общия слечай. Тези 1000 лева стават вече 10.
1962 нова деноминация 10 към 1. тези 10 лева стават 1 лев.
1999 - последна деноминация - този 1 лев става 0,001 стотинки.
Кой ще тръгне да се занимава с такова вземане.
Ако пък възбраната е била за 1 000 000 лв. сега това е 1 лв. :lol:

И още от кого ще купувате? Ако е от правоприемника на Народна кооперативна банка - според цитираното решение относно имотитите това е КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ"ПОПУЛЯРНА БАНКА" ЕИК: 123019911 нека те се погрижат имотът им да е чист.
Те пък нямат имоти 8-)


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Заличаване на много стара възбрана
Ново мнениеПубликувано на: 28 Авг 2017, 14:06 
Offline

Регистриран на: 27 Авг 2017, 15:43
Мнения: 2
Благодаря Ви за оказаното съдействие!!! Имотът е на физически лица, които искат да строят жилищен блок и се притесняват да няма възражения от кредитиращи банки на бъдещите купувачи. Възбраната е била в полза на Нар. кооперативна банка за 500 000 лв. Ще споделя за евентуално развитие по казуса.. Успешна работа !!!


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 5 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов