КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Назначаване до провеждане на конкурс
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=13&t=21
Страница 1 от 1

Автор:  zdrav_19 [ 20 Авг 2009, 18:45 ]
Заглавие:  Назначаване до провеждане на конкурс

Извинявам се за неудобството, но искам да задам един много резонен въпрос и той е следния:
Вече мина едната част от конкурса - съдии по вписванията, допуснати до писмения изпит са 16 души /не се знае за кои РС/, в същото време има назначени на някои места временно изпълняващи длъжността - съдии по вписванията, на основание чл.68, т4 от КТ, което за мене е доста неясно какво означава, поради това, че ако този който е временно назначен до провеждане на конкурс не бъде допуснат до устен изпит т.е. не успее на конкурса, до кога остава на работа, до приключване на конкурса и назначаването на избрания чрез конкурс кандидат - а ако няма такъв, какво става, временно изпълняващия остава ли си на мястото или, интересуваме дали назначението на такъв временно изпълняващ е с фиксиран точен срок - например до назначаването на кандидат издържал конкурса или до повеждане пак на конкурс/незнайно кога/?

Автор:  Standby [ 23 Авг 2009, 12:30 ]
Заглавие:  Re: Назначаване до провеждане на конкурс

zdrav_19 написа:
Извинявам се за неудобството, но искам да задам един много резонен въпрос и той е следния:
Вече мина едната част от конкурса - съдии по вписванията, допуснати до писмения изпит са 16 души /не се знае за кои РС/, в същото време има назначени на някои места временно изпълняващи длъжността - съдии по вписванията, на основание чл.68, т4 от КТ, което за мене е доста неясно какво означава, поради това, че ако този който е временно назначен до провеждане на конкурс не бъде допуснат до устен изпит т.е. не успее на конкурса, до кога остава на работа, до приключване на конкурса и назначаването на избрания чрез конкурс кандидат - а ако няма такъв, какво става, временно изпълняващия остава ли си на мястото или, интересуваме дали назначението на такъв временно изпълняващ е с фиксиран точен срок - например до назначаването на кандидат издържал конкурса или до повеждане пак на конкурс/незнайно кога/?

Кодекс на труда
Срочни трудови договори (загл. изм. - дв, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

Чл. 68. написа:
(1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 68, доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Срочен трудов договор се сключва:
........
4. (т. 4 зал., предишна т. 5 - изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс;
.......

Какво неясно има - ако длъжността не се заеме, назначеният по чл. 68, ал.1 т. 4, във връзка чл. 293 ЗСВ продължава да я изпълнява.
Ако се заеме след проведения конкурс и спечелилият всъпи в длъжност, едва тогава назначеният до заемането на длъжнастта, след заемането й въз основа на конкурса ще бъде освободен.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/