КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 25 Юли 2021, 11:45

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
Ново мнениеПубликувано на: 12 Апр 2013, 08:55 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 35 Петък, 12 април 2013 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-И-317
от 12 март 2013 г.
На основание чл. 282, ал. 1 и 2 от Закона за съдебната власт:
I. Насрочвам конкурс за длъжността „съдия по вписванията“ при районните съдилища, както следва:
За районните съдилища в градовете
Асеновград,
Белоградчик,
Брезник,
Варна,
Генерал Тошево,
Гълъбово,
Добрич,
Дряново,
Каварна,
Карнобат,
Кубрат,
Кърджали,
Кюстендил,
Лом,
Малко Търново,
Несебър,
Никопол,
Нови пазар,
Пазарджик,
Пирдоп,
Стара Загора,
Тервел,
Троян,
Хасково,
Чепеларе – по една свободна длъжност.

За Районния съд – гр. Монтана – две свободни длъжности.

Конкурсът да се проведе за проверка на знанията на кандидатите по
Гражданскопроцесуалния кодекс – обща част и част шеста „Охранителни производства“,
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
Семейния кодекс,
Закона за наследството,
Закона за собствеността,
Закона за държавната собственост,
Закона за общинската собственост,
Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи,
Закона за горите,
Закона за кадастъра и имотния регистър,
Търговския закон – част четвърта,
Закона за особените залози,
Закона за нотариусите и нотариалната дейност,
Закона за устройство на територията,
Закона за търговския регистър,
Закона за задълженията и договорите,
Закона за арендата в земеделието,
Закона за управление на етажната собственост,
Правилника за вписванията,
Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

Конкурсът се състои от писмен и устен изпит.

Писменият изпит под формата на тест да се проведе в сградата на Министерството на правосъдието
– София, ул. Славянска 1, на 15.06.2013 г. с начален час 10 ч. и продължителност 2 астрономически часа.

В зависимост от броя на допуснатите до участие в конкурса кандидати мястото на провеждане може да бъде променено със заповед на министъра на правосъдието, поставена на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и публикувана в интернет страницата му – http://www.jistice.government.bg, най-малко 7 дни преди датата на писмения изпит.

II. Определям следния ред за провеждане на конкурса:

1. Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата в 14-дневен срок от обнародване на тази заповед в „Държавен вестник“ по образец, публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебената власт.

Към заявлението за участие кандидатите прилагат:
нотариално заверени копия от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“ и от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
автобиография, подписана от кандидата;
копие от лична карта;
свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс за съдии по вписванията – оригинал; медицинско удостоверение, издадено в резултат от извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване – оригинал, и
декларация по чл. 162 от Закона за съдебната власт.

2. Кандидатите за конкурса могат да участват в класирането за длъжността „съдия по вписванията“
най-много за два съдебни района, посочени в заявлението в поредността, в която желаят да бъдат класирани.


3. В 14-дневен срок от изтичане на срока по т. 1 се обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати и списък на кандидатите с нередовни документи. Списъците се обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет страницата на министерството. В 7-дневен срок от обявяване на списъка кандидатите с нередовни документи могат да подадат в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за изправяне на нередовностите.

4. В 14-дневен срок от изтичане на срока за изправяне на нередовните заявления се обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати, които са отстранили нередовностите, и списък на кандидатите с нередовни документи, които не са отстранили нередовностите в посочения по-горе срок, както и обобщен списък на всички допуснати до конкурса кандидати. Списъците се обявяват едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет страницата на министерството.

5. Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието. В 14-дневен срок от издаване на заповедта за определяне на комисията същата изготвя регламент
за провеждане на писмения и устния изпит и въпросник за устния изпит, които се одобряват
от министъра на правосъдието, обявяват се на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикуват на интернет страницата на Министерството на правосъдието.

6. За резултатите от писмения изпит конкурсната комисия изготвя протокол, който се обявява в 7-дневен срок след провеждането му едновременно на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет страницата на министерството.

7. До устен изпит се допускат само кандидатите, оценени на писмения изпит с успех не по-нисък от 4,50.

8. Устният изпит се провежда в едномесечен срок от обявяване на резултатите от писмения изпит по график за явяване на участниците. Списъкът и графикът се обявяват по посочения начин не по-късно от 5 дни преди началото на този изпит.

9. За резултатите от устния изпит комисията изготвя протокол.

10. Конкурсната комисия извършва класирането на кандидатите, за което изготвя протокол, който в 7-дневен срок изпраща на министъра на правосъдието с оглед правомощието му по чл. 284, ал. 4 ЗСВ.

11. Резултатът от класирането се обявява на видно място в сградата на министерството, на интернет страницата и се съобщава на класираните кандидати по реда на чл. 95, ал. 2 КТ.

Тази заповед да се публикува в един централен ежедневник, да се обяви на достъпно място в съответния районен съд и на интернет страницата на Министерството на правосъдието.

Копие от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Съдебна и други специализирани дейности“ и на председателите на районните съдилища в градовете Асеновград, Белоградчик, Брезник, Варна, Генерал Тошево, Гълъбово, Добрич, Дряново, Каварна, Карнобат, Кубрат, Кърджали, Кюстендил, Лом, Малко Търново, Монтана, Несебър, Никопол, Нови пазар, Пазарджик, Пирдоп, Стара Загора, Тервел, Троян, Хасково, Чепеларе – за сведение и изпълнение.

Министър:
Д. Ковачева


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
Ново мнениеПубликувано на: 14 Апр 2013, 13:58 
Offline

Регистриран на: 23 Юли 2012, 12:57
Мнения: 6
Здравейте, на някой намира ли му се тестът от предходния конкурс. Освен коментари колко ужасен бил, друго не открих.
Предварително благодаря.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
Ново мнениеПубликувано на: 15 Апр 2013, 15:26 
Привет и от мен :)
Мен също ме интересува някакъв примерен тест, тъй като ще съм от кандидат съдиите на новия конкурс.
Благодаря!


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
Ново мнениеПубликувано на: 21 Апр 2013, 21:19 
Предлагам лекции/теми/развити въпроси за конкурс/устен изпит за съдии по вписванията актуални към 2013г. Темите са стриктно отговарящи на съдържанието на актуалния конспект на Министерство на правосъдието към 2013 г. и сe явяват отлично помагало за успешното полагане на изпита Същите са съобразени с всички новонастъпили промени в нормативната уредба. След последната актуализация от тази година са около 400 страници (структирурани точно по гореспоменатия конспект на МП от 30 въпроса, плюс получаване на решен теста от 2009г. и други тестови въпроси и пряко свързани с материята и с възможност да се паднат на изпита. Лекциите се актуализират на всеки 2 месеца, като определено са своеобразен синтез от правото, касаещ само и в частност въпросите на МП и са отлично помагало за успешна подготовка за изпита, на фона на законите, които иначе трябва да бъдат изчетени. Цена 130лв. За контакти 0884922881 email: razrabotki_sf@abv.bg


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: В Ъ П Р О С Н И К за провеждане на конкурсен изпит
Ново мнениеПубликувано на: 30 Апр 2013, 08:29 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
ОДОБРЯВАМ:
ДИМИТЪР БОНГАЛОВ
ЗА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
/заповед №ЛС-04-797/24.04.2013г./В Ъ П Р О С Н И К

за провеждане на конкурсен изпит за длъжността
“ Съдия по вписванията ” насрочен със Заповед № ЛС-И-317/12.03.2013г. на министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 35/12.04.2013г.)


1. Право на собственост върху недвижим имот.
2. Право на държавна и общинска собственост. Видове. Разпореждане.
3. Ограничени вещни права върху недвижим имот – право на собственост, право на надстрояване и пристрояване.Право на ползване.
4. Способи за придобиване право на собственост и ограничени вещни права.
5. Видове сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях. Форма на сделките.Недействителност.
6. Отказ от право на собственост.
7. Съсобственост. Разпореждане със съсобствен недвижим имот и с идеална част от него.
8. Кадастър. Съдържание на кадастъра. Кадастрална карта и кадастрален регистър.
9. Имотен регистър. Партидно дело. Вписвания в имотния регистър.
10. Съпружеска имуществена общност върху недвижими имоти. Законов режим на общност. Законов режим на разделност.
11. Брачен договор. Сключване, действие, изменение и прекратяване.
12. Регистър на имуществените отношения на съпрузите
13. Ипотека.Видове. Вписване. Прехвърляне на вземания и задължения, обезпечени с ипотека.
14. Залог по ЗОЗ. Вписване. Прехвърляне на вземания и задължения, обезпечени с особен залог.
15. Наследяване. Видове. Запазена и разполагаема част.
16. Наследяване по завещание. Форма, отмяна и недействителност на завещанието.
17. Приемане и отказ от наследство. Продажба на наследство.
18. Сделки с търговски предприятия.
19. Прехвърляне на дружествен дял в търговско дружество. Апорт.
20. Общи правила на охранителните производства.
21. Нотариални производства. Видове нотариални удостоверения. Характеристика на нотариалния акт. Видове нотариални актове. Нищожни и неистински нотариални удостоверения
22. Производство по вписване. Подсъдност. Форма на вписването.
23. Отказ от вписване и обжалване на отказа.
24. Актове, подлежащи на вписване. Действие на вписването.
25. Книги. Нотариални и канцеларски дела в службата по вписвания.
26. Правен статут, права и задължения на съдиите по вписванията. Заместване на нотариус.
27. Материалноправен и процесуалноправен режим на делбата. Видове. Вписване.
28. Устни и писмени справки в Службата по вписванията.
29. Вписване на възбрани. Възбраната по ДОПК.
30. Такси по вписванията , съгласно тарифа № 1 по Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби, Министерство на правосъдието и Агенцията по вписванията.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Р Е Г Л А М Е Н Т ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИЯ И УСТЕН ИЗПИТ
Ново мнениеПубликувано на: 30 Апр 2013, 08:32 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
ОДОБРЯВАМ:
ДИМИТЪР БОНГАЛОВ
ЗА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
/заповед №ЛС-04-797/24.04.2013г./Р Е Г Л А М Е Н Т

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИЯ И УСТЕН ИЗПИТ ОТ КОНКУРСА ЗА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТАТози регламент се приема на основание т. ІІ, 5 от Заповед № ЛС-И-317/12.03.2013г. на министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 35/12.04.2013г.)

Чл. 1. Конкурсът за длъжността съдия по вписванията при районните съдилища включва писмен и устен изпит.

ГЛАВА ПЪРВА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ

Чл. 2. /1/ Въпросите за писмения изпит са под формата на тест. Тестът съдържа 40 въпроса и е с еднакво съдържание за всички кандидати.
/2/ Конкурсната комисия съставя въпросите и отговорите за писмения изпит. Въпросите от теста могат да имат само един верен отговор.
/3/ Комисията съставя два варианта на теста.
Чл. 3. /1/ Писменият изпит се провежда на 15.06.2013г. (събота) в сградата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” – гр. София, бул. Цар Освободител № 15, 272 аудитория.
/2/Достъпът до 272-а аудитория се осъществява през входа на Софийския университет намиращ се в двора му.
Чл. 4. Регистрацията на кандидатите, допуснати до писмената част на изпита се извършва от квесторите, определени със заповед на министъра на правосъдието. Регистрацията започва в 08.30 ч. и приключва в 09.45 ч. Кандидатите, явили се след този час не се допускат до участие в изпита, което се отразява в протокола по чл. 22 от настоящия Регламент.
Чл. 5. При регистрацията кандидатите представят лична карта за удостоверяване на самоличността си. Явяването на кандидатите се удостоверява с техния подпис и подписа на квестора, извършващ регистрацията.
Чл. 6. Писменият изпит продължава два астрономически часа и започва в 10.00 часа.
Чл. 7. Изпитът се открива от председателя на изпитната комисия и се провежда в присъствието на поне двама от членовете на комисията и квесторите.
Чл. 8. Вариантът на теста, по който ще се проведе изпитът, се изтегля от кандидат, посочен от явилите се в залата участници за писмен изпит.
Чл. 9. След изтеглянето на варианта на теста на всеки кандидат се раздават:
- 1. непрозрачен бял плик А4 / голям формат/;
- 2. непрозрачен бял плик с размер А5 /малък формат/, съдържащ бланка, върху която кандидатът попълва трите си имена и ЕГН;
- 3. писмен тест с печат на Министерство на правосъдието;
- 4. бланка за отговори, подпечатана с печат на Министерство на правосъдието.
Чл. 10. След получаване на пликовете с тестовете от всички кандидати, председателят на комисията обявява часът на започване и приключване на писмения изпит.
Чл. 11. Кандидатите нямат право да използват нормативни актове, съдебна практика, празни или изписани листове и други помощни материали, освен син химикал, молив и гума.
Чл. 12. Кандидатите отбелязват верните отговори на въпросите със син химикал, със знак “Х” в бланките за отговори /чл. 9, т.4/.
Чл. 13. Когато кандидатът е отбелязал повече от един отговор, се счита, че не е даден верен отговор. При наличие на задрасквания или поправки, в бланката за отговори, се счита, че не е даден верен отговор. Не се вземат предвид дадените отговори върху теста /чл. 9, т. 3/.
Чл. 14. Кандидатите нямат право да изписват лични данни или да поставят други отличителни знаци върху писмените тестове и върху бланките за отговори. При нарушаване на това изискване, изпитът за съответния кандидат се анулира и кандидатът не се допуска до по-нататъшно участие в конкурса, за което изпитната комисия съставя протокол.
Чл. 15. Кандидатите могат да напускат изпитната зала само в краен случай, придружени от квестор. При напускане на залата кандидатът оставя писмената си работа при член на изпитната комисия или председателя й и я получава обратно след връщането му.
Чл. 16. По време на провеждане на писмения изпит, кандидатите трябва да изключат мобилните си телефони. Забранява се ползването на мобилни телефони, смартфони, органайзери, електронни бележници, преносими компютри и други подобни комуникационни средства.
Чл. 17. Дамските чанти, бизнес чантите, както и други подобни се поставят на място, посочено от квесторите.
Чл. 18. Кандидатите са длъжни да си осигурят достатъчно пособия за писане, които предварително да поставят на масата пред себе си.
Чл. 19. По време на изпита не се разрешават разговори между кандидатите.
Чл. 20. Кандидат, допуснал нарушение на регламента се отстранява от залата и изпитът му се анулира, за което се съставя протокол, подписан от присъстващите членове на конкурсната комисия и квесторът, констатирал нарушението.
Чл. 21. След приключване на изпита тестът с въпросите и бланката с отговорите се поставя в плика с размер А4. Бланката с личните данните на кандидата се поставя в плика с размер А5, който се запечатва от кандидата пред член на комисията или квестор и се поставя в плика с размер А4. Пликът с размер А4 заедно с писмения тест се запечатва от кандидата и се предава на член на комисията или квестор. Кандидатът се подписва, че е предал писмената работа върху списък, предоставен му от член на комисията или квестор, който също се подписва.
Чл. 22. След приключване на писмения изпит комисията съставя протокол, който трябва да съдържа: час на започване на изпита, брой на кандидатите, участвали в изпита, изтегления вариант на тест, час на приключване на изпита, както и извършени и установени нарушения на кандидати или липсата на такива.

ГЛАВА ВТОРА
ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ

Чл. 23. /1/ Конкурсната комисия разпечатва големите пликове и изписва еднакъв номер на малкия плик и на бланката с отговорите. Комисията изготвя протокол, в който се отбелязват датата, часа на разпечатването на големите пликове, броя на бланките с отговорите и броя на малките пликове. Малките пликове се съхраняват в подходящо помещение в Министерството на правосъдието.
/2/ Конкурсната комисия оценява писмения изпит по следния начин:
БРОЙ ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОЦЕНКА
до 20 Слаб 2.00
от 21 до 24 Среден 3.00
от 25 до 27 Добър 3.50
от 28 до 31 Добър 4.00
от 32 до 34 Мн. добър 4.50
от 35 до 36 Мн. добър 5.00
от 37 до 38 Отличен 5.50
от 39 до 40 Отличен 6.00

/3/ След приключване на оценяването, конкурсната комисия проверява целостта на малките пликове, разпечатва ги и идентифицира писмените работи. Оценките от писмения изпит се нанасят в протокол, който се подписва от всички членове на комисията.
/4/ Резултатите от писмения изпит се обявяват в 10-дневен срок след провеждането му на видно място в сградата на Министерство на правосъдието и се помества в електронната страница на министерството - www.justice.government.bg.

ГЛАВА ТРЕТА
ПРОВЕЖДАНЕ НАУСТНИЯ ИЗПИТ

Чл. 24. /1/ До устен изпит се допускат само кандидатите, оценени на писмения изпит с успех не по-нисък от 4.50.
/2/ Устният изпит се провежда в едномесечен срок от обявяване на резултатите от писмения изпит.
Чл. 25. /1/ Конкурсната комисия съставя график на допуснатите до устен изпит кандидати по азбучен ред. Графикът се обявява пет дни преди началото на устния изпит на видно място в сградата на Министерство на правосъдието и на официалната електронна страница на министерството www.justice.government.bg.
/2/ Промени в графика за явяване се допуска по изключение при особено уважителни причини, след своевременно депозиране на писмена молба от кандидата, преди датата на изпита. Невъзможността за явяване по обявения график кандидатът установява с прилагане на съответен документ- болничен лист, командировъчна заповед за чужбина и други подобни.
Чл. 26. /1/ Кандидатите теглят по два въпроса от въпросника за провеждане на устния изпит, като нямат право да ползват нормативни материали, учебни помагала и други подобни. Кандидатите могат да ползват листове с печат на министерството на правосъдието, предоставени им от комисията при теглене на въпросите. По време на изпита комисията може да задава и допълнителни въпроси.
/2/ Конкурсната комисия оценява знанията на кандидатите с оценки: слаб 2; среден 3; добър 3.50; добър 4.00; много добър 4.50; много добър 5; отличен 5.50 и отличен 6.00.
/3/ Оценката от устния изпит се определя с решение на комисията, обявява се незабавно на кандидата в изпитната зала и се вписва от председателя в протокол, който се подписва от членовете на изпитната комисия.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Чл. 27. /1/ В класирането за свободните длъжности за съдии по вписванията участват кандидатите, получили оценки най-малко много добър 4.50 на писмения изпит и най-малко 4.50 на устния изпит. Подреждането на кандидатите се извършва по общия бал от двете оценки.
Чл. 28. При равен резултат на оценките на двама кандидати за едно място се класира този, който има по-висока оценка от държавния изпит по гражданскоправни науки. В случай на ново равенство, се взема предвид общата оценка от държавните изпити. При новото равенство, се взема предвид общата оценка от семестриалните изпити.
Чл. 29. Когато кандидатът участва в конкурса за два съдебни района, той участва в класирането за втория посочен от него съдебен район, само ако не е спечелил конкурса за първия посочен от него съдебен район.
Чл. 30. За резултата от класирането комисията изготвя протокол в два еднообразни екземпляра, който се подписва от всички членове на комисията, обявява се на видно място в сградата на министерството на правосъдието и се публикува на електронната страница на министерството -www.justice.government.bg. Екземпляр от протокола се предоставя на министъра на правосъдието в седмодневен срок от класирането на кандидатите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. За всички действия по провеждане на конкурса и за взетите решения, конкурсната комисия съставя протоколи, подписани от членовете и председателя на комисията.
Чл. 32. Всички материали от конкурса се съхраняват в сградата на Министерството на правосъдието.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
Ново мнениеПубликувано на: 10 Май 2013, 10:42 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
"СПИСЪК НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА ПРИ РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА С РЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ
"

№ Трите имена на кандидата Входящ номер
1 Албена Александрова Томова 94-А-97/25.04.2013
2 Александър Георгиев Попов 94-А-92/24.04.2013
3 Александър Димитров Александров 94-А-88/24.04.2013
4 Александър Стефанов Петров 94-А-86/23.04.2013
5 Ангел Кирилов Киров 94-А-100/29.04.2013
6 Ангел Стефанов Ангелов 94-А-85/23.04.2013
7 Анелия Илиева Иванова 94-А-93/25.04.2013
8 Антоанета Павлова Герджикова 94-А-89/24.04.2013
9 Ася Ангелова Ангелова 94-А-91/24.04.2013
10 Атанас Георгиев Милков 94-А-83/22.04.2013
11 Атанас Георгиев Чаков 94-А-98/26.04.2013
12 Ваня Альошева Митева 94-В-130/26.04.2013
13 Ваня Йоелинова Иванова 94-В-94/17.04.2013
14 Ваня Симеонова Димитрова 94-В-116/25.04.2013
15 Васил Руменов Пеловски 94-В-105/23.04.2013
16 Велика Петкова Такучева 94-В-117/25.04.2013
17 Велина Станчева Трифонова 94-В-118/25.04.2013
18 Венета Иванова Димитрова 94-В-109/24.04.2013
19 Венета Николова Найденова 94-В-125/26.04.2013
20 Венцислав Славчев Витков 94-В-128/26.04.2013
21 Вероника Красимирова Иванова 94-В-103/23.04.2013
22 Веселин Петров Василев 94-В-121/25.04.2013
23 Веселина Харалампиева Сидерова 94-В-108/23.04.2013
24 Веска Асенова Карамилева 94-В-97/22.04.2013
25 Виктор Стойчев Стоев 94-В-113/24.04.2013
26 Виктория Иванова Янева 94-В-129/26.04.2013
27 Виолета Вълкова Христова 94-В-98/22.04.2013
28 Виолета Илиева Янева 94-В-100/23.04.2013
29 Виолета Харитонова Колева 94-В-110/24.04.2013
30 Владимир Великов Лечев 94-В-111/24.04.2013
31 Владимир Георгиев Петров 94-В-114/24.04.2013
32 Владимир Димитров Владимиров 94-В-127/26.04.2013
33 Галина Пламенова Барашка 94-Г-65/23.04.2013
34 Галина Христова Грудева 94-Г-60/22.04.2013
35 Галинка Йотова Цакова 94-Г-62/23.04.2013
36 Генчер Мехмед Адил 94-Г-53/17.04.2013
37 Георги Вълчев Вълчев 94-Г-75/26.04.2013
38 Георги Драгомиров Ангелов 94-Г-74/26.04.2013
39 Георги Николов Габровски 94-Г-76/29.04.2013
40 Гергана Веселинова Божкова 94-Г-72/25.04.2013
41 Гергана Димитрова Атанасова-Райчева 94-Г-61/23.04.2013
42 Гергана Росенова Игнатова 94-Г-70/24.04.2013
43 Гергана Руменова Петрова 94-Г-73/25.04.2013
44 Гергана Савова Николова 94-Г-68/24.04.2013
45 Гита Цветкова Георгиева 94-Г-58/19.04.2013
46 Гюляр Хаккъ Юмер 94-Г-71/24.04.2013
47 Дария Йорданова Кръпова 94-Д-121/25.04.2013
48 Десислава Иванова Маринова 94-Д-116/25.04.2013
49 Десислава Юриева Карамитова-Проданова 94-Д-103/22.04.2013
50 Детелин Трифонов Томов 94-Д-123/25.04.2013
51 Деяна Владимирова Димитрова 94-Д-128/29.04.2013
52 Димитър Асенов Ганчев 94-Д-112/24.04.2013
53 Димитър Георгиев Гатев 94-Д-115/25.04.2013
54 Димитър Николов Вълчев 94-Д-131/29.04.2013
55 Динчер Фикрет Хабиб 94-Д-127/26.04.2013
56 Дияна Колева Кунева 94-Д-126/26.04.2013
57 Дияна Симеоонова Стефанова 94-Д-108/24.04.2013
58 Доника Панайотова Панайотова - Цонева 94-Д-113/24.04.2013
59 Доника Пламенова Панайотова 94-Д-118/25.04.2013
60 Донка Николова Найдекова 94-Д-136/30.04.2013
61 Донка Янкова Русинова 94-Д-124/26.04.2013
62 Дора Николаева Добрева 94-Д-106/23.04.2013
63 Евгения Аллександрова Минкова 94-Е-56/25.04.2013
64 Евелина Живкова Ангелова 94-Е-47/19.04.2013
65 Евтим Павлов Евтимов 94-Е-64/29.04.2013
66 Екатерина Галилеева Хайверова 94-Е-51/23.04.2013
67 Екатерина Михайлова Димитрова 94-Е-60/26.04.2013
68 Ели Иванова Кръстева 94-Е-62/26.04.2013
69 Елисавета Стоянова Минчева 94-Е-53/24.04.2013
70 Елица Тодорова Тодорова 94-Е-43/16.04.2013
71 Емил Любомиров Енев 94-Е-63/26.04.2013
72 Емилия Стефанова Стойкова 94-Е-58/25.04.2013
73 Емилия Страхилова Дечева 94-Е-50/23.04.2013
74 Емма - Ганка Николаева Инджова 94-Е-54/24.04.2013
75 Живка Димитрова Запорожанова 94-Ж-14/23.04.2013
76 Зелиха Исмет Генч 94-З-16/25.04.2013
77 Зорница Росенова Мутафчиева 94-З-18/26.04.2013
78 Зорница Светославова Петрова 94-З-14/24.04.2013
79 Ива Стойчева Стойчева 94-И-87/25.04.2013
80 Ивайло Трифонов Томов 94-И-79/24.04.2013
81 Иван Ангелов Бучов 94-И-100/29.04.2013
82 Иван Анев Величков 94-И-88/25.04.2013
83 Иван Благоев Благоев 94-И-81/24.04.2013
84 Иван Грозданов Петров 94-И-94/26.04.2013
85 Иван Славеев Табаков 94-И-91/26.04.2013
86 Иванка Василева Сивенова- Гергьовска 94-И-98/29.04.2013
87 Ивелин Руменов Йорданов 94-И-84/25.04.2013
88 Ивелина Петрова Тодорова 94-И-76/23.04.2013
89 Ивелина Стефанова Радевска - Стоименова 94-И-69/18.04.2013
90 Иво Христов Христов 94-И-95/26.04.2013
91 Иглика Николова Станева 94-И-97/26.04.2013
92 Илияна Стоянова Атанасова 94-И-73/22.04.2013
93 Инна Лазарова Иванова 94-И-92/26.04.201
94 Йордан Георгиев Коларов 94-Й-17/26.04.2013
95 Йорданка Александрова Станимирова 94-Й-15/23.04.2013
96 Йорданка Васкова Василева 94-Й-14/22.04.2013
97 Калина Руменова Карталска-Ангелова 94-К-49/22.04.2013
98 Катя Василева Николова 94-К-52/25.04.2013
99 Кирил Георгиев Кирилов 94- К-56/26.04.2013
100 Кольо Пенчев Колев 94-К-48/22.04.2013
101 Константин Димитров Димитров 94-К-57/26.04.2013
102 Красимира Ипократова Ипократова 94-И-96/26.04.2013
103 Красимира Костадинова Николова 94-К-51/24.04.2013
104 Красимира Стефкова Чилова 94-К-61/29.04.2013
105 Кремена Ангелова Бабаджанова- Найденова 94-К-45/17.04.2013
106 Кунка Тодорова Чобарска-Енева 94-К-60/29.04.2013
107 Ларина Иванова Дишкова 94-Л-45/23.04.2013
108 Лидия Ценкова Филипова 94-Л-51/26.04.2013
109 Лилия Иванова Пенева 94-Л-48/26.04.2013
110 Лилия Петрова Николова 94-Л-49/26.04.2013
111 Лиляна Георгиева Кирилова 94-Г-47/25.04.2013
112 Лора Красимирова Ганчева 94-Л-46/23.04.2013
113 Маргарита Иванова Сиракова 94-М-147/23.04.2013
114 Мариана Василева Николова 94-М-128/17.04.2013
115 Мариана Георгиева Терзиева 94-М-142/23.04.2013
116 Мариела Филипова Христова 94-М-137/22.04.2013
117 Мариета Петкова Димитрова 94-М-136/22.04.2013
118 Марин Дачев Стефанов 94-М-161/26.04.2013
119 Мария Ангелова Михайлова 94-М-152/24.04.2013
120 Мария Георгиева Чомакова 94-М-144/23.04.2013
121 Мария Николова Калинова 94-М-149/24.04.2013
122 Марияна Христова Димчева 94-М-167/29.04.2013
123 Мая Георгиева Дакова 94-М-148/23.04.2013
124 Мая Стефанова Георгиева 94-М-164/29.04.2013
125 Меглена Тодорова Иванова 94-М-141/23.04.2013
126 Миглена Колева Тодорова 94-М-150/24.04.2013
127 Милена Иванова Николова 94-М-160/26.04.2013
128 Милена Михайлова Бончева 94-М-151/24.04.2013
129 Милена Петрова Стоянова 94-М-132/18.04.2013
130 Милена Стефанова Димитрова 94-М-154/25.04.2013
131 Милко Росенов Сюлевски 94-М-168/29.04.2013
132 Мирослава Руменова Митева 94-М-169/29.04.2013
133 Митко Събев Хаджиев 94-М-162/29.04.2013
134 Наталия Стефанова Пейчинова 94- Н-81/26.04.2013
135 Невена Фиданова Назърова 94-Н-75/25.04.2013
136 Нели Красимирова Якова 94-Н-68/22.04.2013
137 Никола Марков Ташев 94-Н-82/26.04.2013
138 Николай Дамянов Ненков 94-Н-79/25.04.2013
139 Николай Ефтимов Хаджиев 94-Н-76/25.04.2013
140 Николай Николов Славов 94-Н-67/22.04.2013
141 Николай Стойчев Недялков 94-Н-72/24.04.2013
142 Николина Георгиева Павлова 94-Н-126/26.04.2013
143 Николина Господинова Госпова 94-Н-69/22.04.2013
144 Николина Славчева Костадинова 94-Н-78/25.04.2013
145 Нина Василева Маркова 94-Н-63/17.04.2013
146 Нина Николаева Живова 94-Н-83/29.04.2013
147 Орлин Тошков Бозов 94-0-3/24.04.2013
148 Павлинка Димитрова Загорова 94-П-48/23.04.2013
149 Пепа Николова Янева 94-П-46/16.04.2013
150 Петър Валентинов Петров 94-П-58/25.04.2013
151 Петър Стоянов Димов 94-П-163/26.04.2013
152 Петя Величкова Станчева-Минкова 94-П-66/29.04.2013
153 Петя Валентинова Иванова 94-П-54/23.04.2013
154 Петя Йорданова Цинцова 94-П-61/26.04.2013
155 Петя Колева Петкова 94-П-50/23.04.2013
156 Петя Пламенова Иванова - Николова 94-П-164/26.04.2013
157 Пламена Георгиева Анастасова 94-П-62/26.04.2013
158 Полина Валентинова Петрова 94-П-57/25.04.2013
159 Полина Огнянова Сиракова 94-П-45/16.04.2013
160 Радослав Ванков Бояджиев 94-Р-57/19.04.2013
161 Радослав Райчов Мазнев 94-Р-69/25.04.2013
162 Радостина Живкова Иванова 94-Р-70/26.04.2013
163 Райка Добрева Йорданова 94-Р-66/25.04.2013
164 Райна Руменова Коева 94-Р-59/23.04.2013
165 Ралица Николова Сарова 94-Р-63/24.04.2013
166 Рени Николова Георгиева 94-Р-72/29.04.2013
167 Росана Росенова Чанева 94-Р-56/19.04.2013
168 Росен Ангелов Сербезов 94-М-133/18.04.2013
169 Росица Грозданова Василева 94-Р-58/22.04.2013
170 Росица Иванова Панайотова 94-Р-53/17.04.2013
171 Румен Иванов Желязков 94-Р-67/25.04.2013
172 Руси Атанасов Атанасов 94-Р-54/18.04.2013
173 Светла Димитрова Тименова 94-С-106/24.04.2013
174 Светлозара Маринова Маринова 94-С-110/24.04.2013
175 Севдалин Георгиев Събев 94-С-103/24.04.2013
176 Севдалина Ганчева Танчева 94-С-127/29.04.2013
177 Севдалина Паскалева Лазарова 94-С-117/25.04.2013
178 Силвия Георгиева Мазнева 94-С-119/25.04.2013
179 Силвия Кирилова Стоянова 94-С-91/19.04.2013
180 Славка Бисерова Гемишева 94-С-87/18.04.2013
181 Снежана Петрова Стоянова 94-С-94/22.04.2013
182 Соня Живкова Каменова 94-С-107/24.04.2013
183 София Иванова Пашева 94-С-90/19.04.2013
184 Спас Йорданов Костадинов 94-С-126/29.04.2013
185 Станимир Стоянов Христов 94-С-113/25.04.2013
186 Станимир Тодоров Калоферов 94-С-114/25.04.2013
187 Стела Николова Беширова 94-С-123/26.04.2013
188 Стойчо Стоянов Колев 94-С-112/25.04.2013
189 Сузан Хасан Хайрула 94-С-125/26.04.2013
190 Сълинъс Панти Поченлисис 94-С-128/30.04.2013
191 Таня Валентинова Илиева 94-Т-36/25.04.2013
192 Таня Стефанова Раденкова - Тасева 94-Т-35/25.04.2013
193 Татяна Тошкова Димитрова 94-Т-34/25.04.2013
194 Теменужка Василева Кирилова 94-Т-33/25.04.2013
195 Теменужка Стефанова Чолакова 94-Т-27/17.04.2013
196 Тихомир Цветанов Костов 94-Т-37/26.04.2013
197 Тодор Игнатов Тодоров 94-Т-29/19.04.2013
198 Тодор Николов Попов 94-Т-32/25.04.2013
199 Фикрет Емин Хабиб 94-Ф-6/24.04.2013
200 Филка Ангелова Манчева 94-Ф-4/18.04.2013
201 Хафизе Джевдет Адем-Мустафа 94-Х-21/23.04.2013
202 Христо Дишев Иванов 94-Х-24/29.04.2013
203 Цвета Кръстева Димова 94-Ц-32/29.04.2013
204 Цветелин Асенов Гатев 94-Ц-30/26.04.2013
205 Цветелина Людмилова Славчева-Трифонова 94-Ц-24/24.04.2013
206 Цветозар Цветанов Копринджийски 94-Ц-26/25.04.2013
207 Цветомира Антонова Колева 94-Ц-29/26.04.2013
208 Юлия Радева Дагова 94-Ю-9/26.04.2013
209 Юлияна Петкова Владимирова 94-Ю-8/24.04.2013
210 Янка Георгиева Димитрова 94-Я-13/25.04.2013
211 Янка Живкова Вълкова 94-Я-14/25.04.2013
212 Янка Христова Иванова 94-Я-11/18.04.2013


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
Ново мнениеПубликувано на: 15 Май 2013, 15:02 
Предлагам лекции/теми/развити въпроси за конкурс/устен изпит за съдии по вписванията актуални към 2013г. Темите са стриктно отговарящи на съдържанието на актуалния конспект на Министерство на правосъдието към 2013 г. и сe явяват отлично помагало за успешното полагане на изпита Същите са съобразени с всички новонастъпили промени в нормативната уредба. След последната актуализация от тази година са около 400 страници (структирурани точно по гореспоменатия конспект на МП от 30 въпроса, плюс получаване на решен теста от 2009г. Лекциите са своеобразен синтез от правото, касаещ само и в частност въпросите на МП и са отлично помагало за успешна подготовка за изпита, на фона на законите, които иначе трябва да бъдат изчетени. Цена 130лв. За контакти 0884922881 email: razrabotki_sf@abv.bg


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
Ново мнениеПубликувано на: 15 Май 2013, 15:06 
razrabotki_sf написа:
Предлагам лекции/теми/развити въпроси за конкурс/устен изпит за съдии по вписванията актуални към 2013г. Темите са стриктно отговарящи на съдържанието на актуалния конспект на Министерство на правосъдието към 2013 г. и сe явяват отлично помагало за успешното полагане на изпита Същите са съобразени с всички новонастъпили промени в нормативната уредба. След последната актуализация от тази година са около 400 страници (структирурани точно по гореспоменатия конспект на МП от 30 въпроса, плюс получаване на решен теста от 2009г. и други тестови въпроси и пряко свързани с материята и с възможност да се паднат на изпита. Лекциите се актуализират на всеки 2 месеца, като определено са своеобразен синтез от правото, касаещ само и в частност въпросите на МП и са отлично помагало за успешна подготовка за изпита, на фона на законите, които иначе трябва да бъдат изчетени. Цена 130лв. За контакти 0884922881 email: razrabotki_sf@abv.bg


Колеги, аз се възползвах и трябва да ви кажа, че останах много доволна.Хората са свършили чудесна работа.Спестиха ми много пари и "килограми" закони :)


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Конкурс за длъжността „съдия по вписванията“
Ново мнениеПубликувано на: 15 Май 2013, 22:19 
Гост написа:
razrabotki_sf написа:
Предлагам лекции/теми/развити въпроси за конкурс/устен изпит за съдии по вписванията актуални към 2013г. Темите са стриктно отговарящи на съдържанието на актуалния конспект на Министерство на правосъдието към 2013 г. и сe явяват отлично помагало за успешното полагане на изпита Същите са съобразени с всички новонастъпили промени в нормативната уредба. След последната актуализация от тази година са около 400 страници (структирурани точно по гореспоменатия конспект на МП от 30 въпроса, плюс получаване на решен теста от 2009г. и други тестови въпроси и пряко свързани с материята и с възможност да се паднат на изпита. Лекциите се актуализират на всеки 2 месеца, като определено са своеобразен синтез от правото, касаещ само и в частност въпросите на МП и са отлично помагало за успешна подготовка за изпита, на фона на законите, които иначе трябва да бъдат изчетени. Цена 130лв. За контакти 0884922881 email: razrabotki_sf@abv.bg


Колеги, аз се възползвах и трябва да ви кажа, че останах много доволна.Хората са свършили чудесна работа.Спестиха ми много пари и "килограми" закони :)Здравейте, видях че дискутирате подготовката за конкурса.Преди около месец бях с идеята да се готвя само и единствено от законовата уредба и евентуално да си водя съкратени записки, които да прочета непосредствено преди изпита.Е да ама не казваше един телевизионен водещ.Материала е страшно много и затова се свързах и поръчах от горецитираната оферта след известни колебания.Колежката е много права-спестих си много време и към настоящия момент се чувствам доста напреднал в подготовката благодарение на систематизирано развитите въпроси.Неутрализирана е "шлаката" така да се каже.Ако знаех, от самото начало щях да си спестя знаяителните суми, които набих за закони.Както и да е не съжалявам.По-добре късно отколкото никога!Успех на всички на конкурса:)


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов