КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Конкурс за Длъжностни лица по регистрацията
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=13&t=779
Страница 1 от 1

Автор:  Richter [ 17 Авг 2011, 08:12 ]
Заглавие:  Конкурс за Длъжностни лица по регистрацията

Конкурс за заемане на 14 щатни бройки за длъжността „Длъжностно лице по регистрацията” в дирекция „ДЛР”
18 юли, 2011, понеделник


Агенцията по вписванията обявява конкурс за заемане на 14 щатни бройки за длъжността „Длъжностно лице по регистрацията” в дирекция „ДЛР”.
Конкурсът ще се проведе на два етапа: тест и интервю.
Краен срок за подаване на документите: 18.08.2011 г. до 17.30 часа,
гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20, в деловодството на Агенцията по вписванията. Документите се подадат лично или от упълномощени лица.
Агенцията по вписванията

обявява конкурс за заемане на 14 щатни бройки за длъжността

„Длъжностно лице по регистрацията” в дирекция „ДЛР”

Изисквания към кандидатите:
• висше юридическо образование,
• три години юридически стаж,
• компютърна грамотност.
Отговорности:
• Разглежда заявленията и актовете на държавни органи и лица, осъществяващи публични функции за вписване, заличаване и обявяване в търговския регистър, заедно с приложените към тях документи.
• Извършване на проверка на документите съгласно чл.21 от Закона за търговския регистър.
• Участие в създаването и поддържането на документално и електронно досие на вписаните в търговския регистър търговци.
Необходими качества:
• Възможност за бързо взимане на решения.
• Познания по търговско право.
• Работа в екип.
Ние ви предлагаме:
• Основно трудово възнаграждение – 1610 лв.
• Допълнително възнаграждение всеки месец, съгласно Наредба № 2/05.11.2004 г. на Министъра на правосъдието.
• Трудов договор на пълен работен ден.
Необходими документи за участие в конкурса:
• заявление;
• копие от диплома за завършено висше образование по специалността право, степен – магистър;
• копие от документите за придобита допълнителна квалификация, ако има такава;
• копие от удостоверение за придобита правоспособност;
• копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Конкурсът ще се проведе на два етапа: тест и интервю.
Краен срок за подаване на документите: 18.08.2011 г. до 17.30 часа,
гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20, в деловодството на Агенцията по вписванията. Документите се подадат лично или от упълномощени лица.


Заявление

Автор:  Гост [ 05 Май 2014, 22:33 ]
Заглавие:  Re: Конкурс за Длъжностни лица по регистрацията

Richter написа:
Конкурс за заемане на 14 щатни бройки за длъжността „Длъжностно лице по регистрацията” в дирекция „ДЛР”
18 юли, 2011, понеделник


Агенцията по вписванията обявява конкурс за заемане на 14 щатни бройки за длъжността „Длъжностно лице по регистрацията” в дирекция „ДЛР”.
Конкурсът ще се проведе на два етапа: тест и интервю.
Краен срок за подаване на документите: 18.08.2011 г. до 17.30 часа,
гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20, в деловодството на Агенцията по вписванията. Документите се подадат лично или от упълномощени лица.
Агенцията по вписванията

обявява конкурс за заемане на 14 щатни бройки за длъжността

„Длъжностно лице по регистрацията” в дирекция „ДЛР”

Изисквания към кандидатите:
• висше юридическо образование,
• три години юридически стаж,
• компютърна грамотност.
Отговорности:
• Разглежда заявленията и актовете на държавни органи и лица, осъществяващи публични функции за вписване, заличаване и обявяване в търговския регистър, заедно с приложените към тях документи.
• Извършване на проверка на документите съгласно чл.21 от Закона за търговския регистър.
• Участие в създаването и поддържането на документално и електронно досие на вписаните в търговския регистър търговци.
Необходими качества:
• Възможност за бързо взимане на решения.
• Познания по търговско право.
• Работа в екип.
Ние ви предлагаме:
• Основно трудово възнаграждение – 1610 лв.
• Допълнително възнаграждение всеки месец, съгласно Наредба № 2/05.11.2004 г. на Министъра на правосъдието.
• Трудов договор на пълен работен ден.
Необходими документи за участие в конкурса:
• заявление;
• копие от диплома за завършено висше образование по специалността право, степен – магистър;
• копие от документите за придобита допълнителна квалификация, ако има такава;
• копие от удостоверение за придобита правоспособност;
• копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Конкурсът ще се проведе на два етапа: тест и интервю.
Краен срок за подаване на документите: 18.08.2011 г. до 17.30 часа,
гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” №20, в деловодството на Агенцията по вписванията. Документите се подадат лично или от упълномощени лица.


Заявление

ТЪРСИТЕ ЛИ ЮРИСТИ ПРИ ВАС?

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/