КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Удостоверение за тежести-как?
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=15&t=533
Страница 1 от 1

Автор:  Kristina24 [ 05 Дек 2010, 15:18 ]
Заглавие:  Удостоверение за тежести-как?

Здравейте, започнах работа като юрисконсулт. Имам задачка да изкарам удостоверение за вещни тежести за три апартамента. Може ли да ми обясните как става това, какви документи са необходими и процедурата понеже никога до сега не съм вадила такива документи и ми е много притеснено.

Благодаря ВИ

Автор:  nikev [ 07 Дек 2010, 14:44 ]
Заглавие:  Re: Удостоверение за тежести-как?

ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД
/чл.48 вр.чл.47 от ПВп./

Заявлението за издаване на удостоверение за определен имот /в т.ч. за тежести/ на основание чл. 47, ал. 2, б. “а” от ПВ

1/ Трябва да съдържа данните /по чл. 6, ал. 1 б. „а” от ПВ/:
- на лицата, до които се отнася справката/собствено, бащино и фамилно име, местожителство /постоянен адрес/ и ЕГН /място и дата на раждане/ и на техните преки праводатели, собственици на имота в периода за който се иска удостоверението.
2/ Да са приложени документи за собственост, от които се извлекат същите данни за собственика и неговите праводатели
3/ Да се посочи период, за който се иска удостоверението.

ТАКСАТА ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ЗАПЛАЩА съобразно. чл.7 ал.4 от Правилника за вписванията
Чл.7 (1) За издаване на удостоверение за един имот, за едно лице или за определени лица в съсобственост за период до 10 години се събират следните такси:
1. за издаване в срок до 7 работни дни - 10 лв.;
2. за издаване в срок до 3 работни дни - 20 лв.;
3. за издаване в срок до 8 работни часа - 50 лв.

(3) Когато удостоверението се изисква за период, по-голям от 10 години, таксата се събира с увеличение 30 на сто.

(4) Когато с едно заявление се иска удостоверение за повече от едно лице, освен при съсобственост, или за повече от един имот, издават се отделни удостоверения, за всяко от които се събира съответната такса по ал. 1.

(5) Когато се иска удостоверение за поземлен имот, върху който са изградени повече от един обект с отделни кадастрални идентификатори, за всеки отделен обект са издава удостоверение, за което се събира съответната такса по ал. 1.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/