КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 08 Май 2021, 12:35

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: спиране на охр. пр-во 536, ал.1,т.2 от ГПК, различно решение
Ново мнениеПубликувано на: 23 Ное 2012, 11:00 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 26 Окт 2009, 11:14
Мнения: 12
няма да пускам моето определение, което идентично като мотиви- просто обекта и субекта са други. Ще пусна само определението на Окръжен съд, което също е идентично. По интересно е определението на ПАС- как различните състави са решили един и същи случай.

Определение 588/09.07.2012 година по гр.д.210/2012

Производството е образувано по частна жалба вх. № 2488/12.06.2012г., подадена от Д. Н. Г. срещу определение № 649 от 11.05.2012 г. на съдията по вписванията при Районен съд – Ардино, действащ и като нотариус на основание чл.82, ал.1 от ЗННД, с което на основание чл.536, ал.1, т.2 от ГПК е спряно производството по молба – декларация вх.рег.№ 642/11.05.2012 г. за признаване правото на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка по чл.587, ал.2 от ГПК във връзка с чл.9 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти.
Окръжният съд, по повод на подадената частна жалба, констатира следното:
С молба – декларация вх.рег.№ 642/11.05.2012 г. до съдията по вписванията при Районен съд – Ардино, Д. Н. Г. е поискало признаване правото на собственост върху подробно описан недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка по чл.587, ал.2 от ГПК във връзка с чл.9 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти.
С молба вх.рег.№ 643/11.05.2012 г. до съдията по вписванията при РС-Ардино, Е. Е. З., в качеството му на едноличен търговец с фирма „.Е. З.Г., е посочил, че е собственик на недвижимия имот, по отношение на който се иска признаване на собственост от Д. Н. Г. и е поискал да не се извършва обстоятелствена проверка за издаване на нотариален акт за описания недвижим имот. С обжалваното определение № 649 от 11.05.2012 г., съдията по вписванията при Районен съд – Ардино, действащ и като нотариус на основание чл.82, ал.1 от ЗННД, е приел, че по молбата за издаване на акта има възникнал гражданско правен спор между молителя и трето лице, което се противопоставя на молбата, поради което, на основание чл.536, ал.1, т.2 от ГПК, е спрял производството по молба – декларация вх.рег.№ 642/11.05.2012 г. за признаване правото на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка по чл.587, ал.2 от ГПК във връзка с чл.9 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти и е дал едномесечен срок на Д. Н. Г. да предяви иск. От гореизложеното се установява, че в случая се обжалва определение за спиране на издаването на нотариален акт по обстоятелствена проверка, постановено на основание чл.536, ал.1, т.2 от ГПК. В тази връзка, следва да се посочи, че това определение не подлежи на съдебен контрол. В разпоредбата на чл.536 от ГПК не се съдържа изрично разпореждане за обжалване на акта, с което се спира охранителното производство на посочените в текста основания или се отказва спирането. Подобно законово разпореждане, предвиждащо обжалваемост на актовете по чл.536 от ГПК, липсва и в останалата част на Глава четиридесет и девета „Общи правила” от Част шеста „Охранителни производства” на ГПК. В чл.539 от ГПК е уредена единствено възможността за обжалване на определението за прекратяване на охранителното производство, което се различава съществено по правните си последици от определението за спиране или за отказ от спиране на производството по чл.536 от ГПК. Следва да се посочи и това, че препращащата норма на чл.540 от ГПК изрично изключва в този случай приложението на разпоредбите от чл.207 до 266 от ГПК, в които се включват и текстовете на чл.229-231 от ГПК относно спиране, възобновяване и прекратяване на исковото производство. Определението по чл.536 от ГПК, с което е спряно охранителното производство, не е преграждащо и затова е необжалваемо. В този смисъл е и съдебната практика – определение № 492 от 2.09.2009 г. на ВКС по гр.д.№ 2251/ 2008 г., ІV г.о., ГК, определение № 551 от 12.07.2011 г. на ВКС по т.д.№ 521/2011 г., ІІ г.о., ТК, определение № 133 от 14.02.2011 г. на ВКС по ч.т.д.№ 87/2011 г., І т.о.
Ето защо частната жалба е недопустима, като подадена срещу неподлежащ на обжалване акт, поради което следва същата да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати.
Следва да се осъди частният жалбоподател да заплати по сметка на Окръжен съд – Кърджали сумата в размер на 15 лева, представляваща държавна такса, дължима на основание чл.19 от ТДТССГПК.
Водим от изложеното, Окръжният съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Д. Н. гр. А., обл.К., У. № *, срещу определение № 649 от 11.05.2012 г. на съдията по вписванията при Районен съд – Ардино, действащ и като нотариус на основание чл.82, ал.1 от ЗННД, с което на основание чл.536, ал.1, т.2 от ГПК е спряно производството по молба – декларация вх.рег.№ 642/11.05.2012 г. за признаване правото на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка по чл.587, ал.2 от ГПК във връзка с чл.9 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 210/2012 г. по описа на Кърджалийския окръжен съд.
ОСЪЖДА Д. Н. гр. А., обл.К., ул. ”Р.” № *, да заплати по сметка на Окръжен съд – Кърджали сумата в размер на 15 лева, представляваща дължима за производството държавна такса.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивския апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му на частния жалбоподател.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


Последна промяна tancheto.t на 23 Ное 2012, 11:04, променена общо 1 път

Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: спиране на охр. пр-во 536, ал.1,т.2 от ГПК, различно решение
Ново мнениеПубликувано на: 23 Ное 2012, 11:02 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 26 Окт 2009, 11:14
Мнения: 12
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №1356

Гр. Пловдив, 29.08.2012 г.ПЛОВДИВСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, трети граждански състав в закрито заседание на двадесет и девети август две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Хитева

ЧЛЕНОВЕ: Нестор Спасов

Вера Ивановаизслуша докладваното от съдията В. Иванова гр.д. № 976 по описа на ПОС за 2012 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:Производството по настоящото гражданско дело на ПАС е образувано по подадената на 23.07.2012 г. (изпратена по пощата на 19.07.2012 г.) въззивна частна жалба от Д. настоятелство-гр. Ардино против отказ за нотариално удостоверяване по чл. 577, ал.1 от ГПК и срещу определение № 588/9.07.2012 г. по в.ч.гр.д. № 210/2012 г. на ОС-гр. Кърджали.

Жалбата е подадена чрез Окръжен съд - гр. К. до Апелативен съд-гр. Пловдив. Изпратена е от ОС-гр. Кърджали на ПАС с писмо от 30.07.2012 г.

Съдът прецени обстоятелствата по делото и намери за установено следното:

С определение № 649/11.05.2012 г., постановено по нотариална преписка
с вх. Per. № 642/11.05.2012 г., Съдия по вписванията при РС-гр. Ардино,
— действащ и като нотариус на основание чл. 82, ал.1 от ЗННД, спира производството по молба - декларация вх. Per. № 642/11.05.2012 г. за признаване на правото на собственост върху описан недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка по чл. 587, ал.2 от ГПК във вр. с чл. 9 от ЗВСОНИ, като на основание чл. 536, ал.1, т.2,предл.2 от ГПК дава едномесечен срок, считано от връчването на определението на Д. настоятелство-гр. Ардино да предяви иск. Срещу това определение е подадена частна жалба от страна на Д. настоятелство-гр. Ардино до Окръжен съд- гр. К. с искане за неговата отмяна. С определение № 588/9.07.2012 г., постановено по в.ч.гр.д. №210/2012 г., ОС-гр. Кърджали оставя без разглеждане частната жалба на Д. настоятелство-гр. Ардино срещу определение №649/11.05.2012 г. на Съдията по вписванията при РС-гр. Ардино, действащ и като нотариус на основание чл. 82, ал.1 от ЗННД, с което на основание чл. 536, ал.1, т.2 от ГПК е спряно производството по молба -декларация вх. per. № 642/11.05.2012 г. за признаване правото на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка по чл. 587, ал.2 от ГПК във вр. с чл. 9 от ЗВСОНИ, прекратява производството по в.ч.гр.д. № 210/2012 г. по описа на ОС-гр. Кърджали и осъжда жалбоподателя да заплати по сметка на ОС-гр. Кърджали сумата в размер на 15 лв. за ДТ. С това определение съдът посочва, че то подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд - гр. П.. На 19.07.2012 г. от страна на Д. настоятелство-гр. Ардино е подадена чрез ОС-гр. Кърджали въззивна частна жалба до Апелативен съд - гр. П..

Съгласно разпоредбите на чл. 274, ал.1 и ал.2 от ГПК срещу определенията на съда могат да бъдат подавани частни жалби, когато определението прегражда по-нататъшното развитие на делото, като когато определение от посочения вид е постановено от въззивна инстанция, то подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд. В случая ОС-гр. Кърджали действа като въззивна съдебна инстанция, която се произнася по подадената до нея частна жалба против определение на действащия като нотариус на основание чл. 82, ал.1 от ЗННД Съдия по вдписванията при Районен съд - гр. А., с което на основание чл. 536, ал.1, т.2 от ГПК е спряно охранителното нотариално производство по молба за издаване на констативен нотариален акт по реда на чл. 587, ал.2 от ГПК. Със своето определение от 9.07.2012 г. оставя тази частна жалба без разглеждане и прекратява производството по нея като недопустимо, с което прегражда по­нататъшното развитие на делото. При тези обстоятелства неправилно Окръжният съд е посочил, че неговото определение подлежи на обжалване пред Апелативен съд - гр. П. и след подаване на въззивната частна жалба против това определение на 19.07.2012 г. е предприел действия по отстраняване на нередовности с оглед изпращането й на ПАС (внасяне на ДТ по сметка на ПАС и надлежно подписване на жалбата), като с писмо от 30.07.2012 г. изпраща делото на ПАС. Нормата на чл. 274, ал.2, изр.1 от ГПК определя като компетентен съд за разглеждането на тази въззивна частна жалба Върховният касационен съд. Касае се за законоустановена компетентност, поради което и с оглед разпоредбата на чл. 118, ал.2 от ГПК производството следва сега да бъде прекратено пред Апелативен съд - гр. П. като неподсъдно нему и делото се изпрати на Върховния касационен съд - гр. С. за разпореждане по компетентност.

С оглед на гореизложеното съдътОПРЕДЕЛИ:ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. 976/2012 г. по описа на Апелативен съд - гр. П..

ИЗПРАЩА делото на Върховния касационен съд - гр. С. за разпореждане по компетентност. Определението може да се обжалва съгласно разпоредбата на чл. 121 от ГПК от жалбоподателя Д. настоятелство-гр. Ардино в едноседмичен срок от връчване на съобщението за постановяването му пред Върховния касационен съд - гр. С..

Да се изпрати на жалбоподателя Д. настоятелство-гр. Ардино заедно със съобщението и незаверен препис от настоящото определение за запознаване.

Делото да се изпрати на Върховния касационен съд - гр. С. незабавно след изтичане на срока за обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов