КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

покупка на жилище със запазено вещно право на собственост
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=22&t=4762
Страница 1 от 1

Автор:  ina_grg@abv.bg [ 02 Дек 2018, 10:56 ]
Заглавие:  покупка на жилище със запазено вещно право на собственост

Закупих жилище със запазено вещно право на собственост до живот на собственика. Интересува ме, след като е вписано <продавачът си запазва правото да ползва БЕЗВЪЗМЕЗДНО имота до края на живота си>,кой трябва да заплаща консумативите, данък и такси, ПОЛЗВАТЕЛЯ или КУПУВАЧА.Ще се радвам да ми отговорите.

Автор:  Димитър Каранедев [ 03 Дек 2018, 09:05 ]
Заглавие:  Re: покупка на жилище със запазено вещно право на собственост

ЗМДТ написа:
Чл. 11. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.
(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/